Barack Obamas tal

I natt svensk tid accepterade Barack Obama nomineringen som demokraternas presidentkandidat. Talet hölls på ett stadion i Denver, Colorado inför över 80 000...

www.my.barackobama.com/page/community/post/samgrahamfelsen/gG5l5C

Grattis FF - Borås nästa!

Ett stort grattis till Kalmar FF som ikväll vann med klara 4-0 mot Gent. Det innebär totalt en vinst med klara 5-2. Det innebär att FF nu är vidare i UEFA-cupen.

Enda smolket i glädjebägaren är att de som vill se Kalmar FF spela vidare i UEFA-cupen får göra det på Borås Arena. Fredriksskans håller nämligen inte måttet enligt UEFA. 

Ytterligare ett argument fogas till byggandet av Kalmars nya arena!

Gemensamt arbete för Kalmarsund

Idag träffades företrädare för Kalmarsunds kommuner i Timmernabben. Mötet föranleddes av det arbete som bedrivits inom ramen för Kalmarsundskommissionen under ledning av förre miljöministern Olof Johansson. Sedan flera år tillbaka bedrivs ett riktigt aktivt kustmiljöarbete i framförallt Mönsterås och Torsås.

Under de senaste två åren har arbetet kommit igång rejält också i Kalmar kommun. Just nu finns cirka 15 föreningar/arbetsgrupper i kommunen som alla arbetar med att förbättra kustmiljön där de bor. Det kan handla om vassröjning, musselodlingar, olika sorters kvävefällor, rensning eller muddring för att åstadkomma cirkulation.

En eldsjäl i detta arbete är Anna Thore som just nu jobbar åt både Mönsterås och Kalmar kommun. Hon har fungerat lite som av en spindel i nätet för att se till att ord blir till handling.

Vid mötet idag enades vi om att ta fram ett underlag som syftar till att skapa en Kalmarsundskommission med alla sundets kommuner som medlemmar. I grunden fortsätter det konkreta och lokala arbetet men vi är övertygade om att vi genom att samarbeta mera både kan sätta större fokus på frågan och få loss mer resurser. Under den närmaste månaden ska det nu processas fram ett underlag som sedan får fattas beslut om i respektive kommun. Klart är dock att arbetet även framåt kommer att ledas av Olof Johansson.

Det känns som att vi kommit en bra bit på vägen i de flesta kommuner men samtidigt är det nog bara att konstatera att vi bara är i början. Ska vi klara av att få ett Kalmarsund och en Östersjö som är friskt så återstår väldigt mycket hårt arbete både från enskilda och samhället i stort.

Michelle Obama

Demokraternas partikonvent pågår för närvarande i Denver. På torsdag kväll kommer Barack Obama acceptera nomineringen inför otroliga 75 000 åskådare.

På konventets öppningsdag talade hans fru, Michelle Obama, till konventet. Ett tal som berörde miljontals amerikaner. På den bifogade länken kan du ta del av USA:s nästa First Lady.

www.my.barackobama.com/page/s/michelle

Ny VD i kommunbolaget plus arenan

Kommunbolagets styrelse utsåg idag förvaltningschefen för fastighets och inköpskontoret Ola Johansson till ny VD i kommunbolaget. Han kommer att tillträda den 1 januari och då efterträda Lars Malmborg som går i pension. Vid sidan av sin roll som VD kommer Ola att stå till kommunstyrelsens förfogande för olika utredningsuppdrag. Han har under de senaste åren hållt i flera av våra viktigaste frågor, jag tänker bland annat på arenan och WTC.

Efter väldigt många år i kommunens tjänst går Lars Malmborg i pension. Jag räknade ut att han haft sex kommunstyrelse-ordförande under sin tid i kommunen. Jag är inte säker på att alla insett Lars Malmborgs betydelse när det gäller Kalmars utveckling från traditionell industristad till att nu vara en kommun som till stor del präglas av tjänsteföretag och högskola. Det skulle vara väldigt spännande att läsa Lars skildringar av dessa år. Hoppas verkligen han sätter sin bilder och upplevelser på pränt. Det skulle vara en intressant inblick i Kalmars moderna historia.
 
Idag glädjer jag mig också åt att kommunfullmäktige med så bred majoritet antog förslaget till lösning när det gäller arenan. Synd bara att en del har så väldigt svårt att acceptera demokratiskt fattade beslut. Jag måste tillstå att jag häpnar när jag hör kommunalråd som är ute och uppmanar folk till att överklaga kommunala beslut.

Arenan genom kommunstyrelsen

Nu har kommunstyrelsen i bred majoritet tagit beslut kring den nya arenan. Det enda partiet som var emot var folkpartiet. I övrigt var alla ledamöter positiva, inklusive miljöpartiets Jessica Rydell. Nu återstår beslut i kommunfullmäktige på måndag.

Trevlig helg!

Rundresa i växande kommun

Har idag lagt några timmar på att tillsammans med socialdemokraternas politiska sekreterare Fredrik Persson åka runt och kika på pågående kommunala byggprojekt. Vi började dock själva resan med ett stopp vid Laboratorieholmen utanför Varvsholmen. Här har vi en verklig pärla mitt emellan Kvarnholmen och Varvsholmen. Jag kan förstå att bland annat gänget bakom "Lånta Fjädrar" kastar lite lystna blickar mot att kunna utveckla denna plats.

Nästa stopp blev vid det helt nybyggda LSS-boendet vid Östra Vimpeltorpet/Ljusstaden. Vi fick en snabb visning av personalen som visade ett fantastiskt boende för sex personer. Det var verkligen fräscht och smälter fint in i den övriga miljön. Det var kul att se att också övrig byggnation kommit igång i Ljusstaden.

På Fjölebro stannade vi vid den nya idrottsanlägningen som håller på att anläggas. Ni som inte varit förbi borde svänga runt. Det här tillsammans med arenan, södra Utmarken, Fredriksskans och Nötskrikan kommer bli verkligt attraktiva anläggningar till glädje för både Kalmarbor och besökare i form av idrottsläger och sportsliga evenemang.

Vid Kvarteret bilen intill IKEA känns det som att det växer upp byggnader varje gång man åker förbi. Det nya som nu har påbörjats är "modehuset". Mer klart för invigning är det för MediaMarkt och Bauhaus.
 
Trekanten är ett härligt samhälle! Här finns aktiva medborgare som verkligen står upp för sitt samhälle. Utan deras engagemang tror jag varken det blivit nya villatomter, ny ICA affär eller någon ny sporthall. Efter många års diskussioner håller den nu på att slutföras. Det kändes härligt att lämna diskussionen om budget och skisser och nu verkligen kunna gå in fysiskt i sporthallen. Arkitektens idé om glaspartier i varje hörn var en briljant idé. Att de sedan är trekantiga passar ju som handen i handsken just i Trekanten. Det ska bli kul att få se den helt klar i oktober/november. Pizzerian i Trekanten har goda pizzor!

På vägen mellan Trekanten och Ljungbyholm passerade vi en av kommunens vackraste byar, Krankelösa. Den ligger fantastiskt inbäddad i det gamla kulturlandskapet. Det är min förhoppning att det nya programmet som nu görs ska ge fler möjlighet att få skapa sina egna paradis här. Lite större tomter, närhet till natur, kanske tillgång till häst. Jag vet att många drömmer om att få bo på det sättet och att många nu har förhoppningar på det planarbete som vi beslutade om före sommaren.

I Ljungbyholm blev det kaffe på kommundelskontoret och sedan en snabb visning av en av årets största investeringar, nämligen Södermöreskolan. Här blir det samlingssal, nytt bibliotek, nya skolsalar, renoverad matsal och kök. Södermöreskolan blir kommunens fräschaste skola! Verkligen roligt att se, även om det är långtifrån klart.

I Vassmolösa har Tingshusgården blivit ombyggd till förskola. Det kan knappast finnas en finare miljö för barn. Stor trädgård, ladugård med grisar och traktorer utanför och sedan en innermiljö som var fantastisk. Det var ju en hel del diskussioner om just behovet av en förskola i Vassmolösa/Hagby området. Den lösning som uppstod i och med att vi i samförstånd med köparen av Tinghusgården utövade den kommunala förköpsrätten blev väldigt bra. Det ska dock erkännas att det känns lite knepigt att använda det instrumentet. Nu blev vi överens och alla parter var nöjda. När man nu i efterhand ser resultatet så kändes det riktigt bra.

Vi avrundade sedan med att köra ned om Sandvik, Ekenäs och vidare mot Mörenäs och sedan mot Värnanäs. Det här är områden som är fantastiska. Överhuvudtaget kusten ned mot Torsås tycker jag att vi borde se attraktionen i. Halland har insett värdet av att vara ett kustlän. Kommunerna utmed kusten har släppt fram bostadsbebyggelse utmed kusten och därigenom lockat väldigt mycket nya invånare. Jag tycker vi har minst lika goda förutsättningar! Det är mot den bakgrunden som jag lagt ned energi på att försöka få fram en ny plan för området runt Vita Sand och Sandvik med omnejd. 

För er som inte varit på Värnanäs på länge rekomenderas ett besök. Den kulturgärning som Lennart Östersten gjort med sin upprustning av det gamla godset är värd all beundran.  

Kurt Lundgren har vänt om arenan!

Texten nedan återfinns på den välkände Kalmarjournalisten Kurt Lundgrens blogg.

Nu hoppas jag att det också blir en bred uppgörelse över blockgränserna i kommunfullmäktige.

http://kalmartidningen.blogg.se/

"Jag har bytt åsikt om Arenan


Inte lätt vara objektiv journalist i Kalmar.

Krönika i www.kalmarlanstidning.se

I går var jag emot Arenan.
I dag är jag för.
Så det svänger här i livet."

Arenaförslag till komunstyrelse och fullmäktige

Idag kunde vi då äntligen presentera ett förslag till lösning på det segslitna ärendet med en ny arena för fotboll och evenemang i Kalmar. Samtliga partiers gruppledare i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämndens presidium fick en genomgång. Strax efteråt fick media tillgång till samma material. Redan ikväll, måndag, har de borgerliga partierna sina gruppmöten för att diskutera förslaget.

Jag vill här ge en bakgrund och samtidigt presentera förslaget.

I botten finns ett enhälligt beslut i komunfullmäktige om en ny arena i Kalmar. Detta beslut utgör själva grunden i hela frågan. När Kalmar FF, Sveafastigheter och banken kom till kommunen i våras och deklarerade att man inte kom vidare  startade arbetet med att hitta lösningar för att kunna förverkliga arenan.

Under denna process har det givetvis rests krav från politiken att återigen studera Fredriksskans som ett alternativ till en arena i kvarteret Bilen. En analys av detta alternativ har gjorts trots att KFF under hela resans gång avfärdat detta alternativ. Nu i efterhand är jag ändå glad att denna studie är gjord för den visar svart på vitt att det inte är ett bättre alternativ. 

För det första blir det dyrare för kommunen.
För det andra skulle det ta väldigt lång tid att förverkliga. Byggtiden beräknas till två år, att få fram en plan tar ytterligare ett år. Med andra ord ett minimum på tre år och då är inte något överklagande inräknat....
För det tredje är det oklart var FF ska spela sina hemmamatcher under byggtiden. Vem kompenserar Kalmar FF med förlorade publikintäkter under tiden och vad händer i övrigt med Kalmar FF både sportsligt och ekonomiskt under en sådan period?
För det fjärde: En ny detaljplan kommer kräva det antal parkeringsplatser som normen föreskriver. Visst, det går säkert att samköra en del med befintligt utbud av parkeringar men betänk att detaljplanen i kvarteret Bilen kom fram till ett krav på över 3000 parkeringsplatser. 
För det femte: De befintliga läktarna på Fredriksskans är 10.5 meter, läktarna på den nya arenan är 22-24 meter. Ett ombyggt Fredriksskans kommer sålunda att ge betongen ett verkligt ansikte i vår vackra stadsbild. 
För det sjätte: Vi kommer att behöva en ny arena för friidrott och skolidrott om vi ska ha arenan på Fredriksskans, det kostar minst 30 miljoner. Först ska vi dock hitta en plats...
För det sjunde: Vi kommer inte att kunna sälja av en del av Fredriksskans och bygga bostäder. En intäkt som kommunen behöver och ett tapp på minst hundratalet bostäder som verkligen skulle behövas för att stärka centrum.  

SLUTSATS: En arena på Fredriksskans innehåller så många hinder, tar sådant tid och förenade med så stora kostnader att jag aldrig tror projektet hade kunnat förverkligas.

Då återstår möjligheten att hitta en ny plats för en ny arena. 

Det kräver följande:

1. Platsen ska hittas! Det finns idag ingen naturlig plats för detta. Det bör vara kommunal mark med tillräckliga ytor för några tusen parkeringsplatser, träningsplaner och en arena.
2. Ett planprogram och en detaljplan måste tas fram. Bara det tar minst 1.5 år om det löper utan komplikationer.
3. Vi har i detta koncept inte med oss en privat finansiär.
4. Kommunen får i detta fall uppföra och bekosta hela arenan. I Norrköping kostar en ombyggnad av befintliga Idrottsparken 300 miljoner. Summan lär inte bli lägre i detta alternativ.

Slutsats: Fullt genomförbart men väldigt mycket dyrare än det alternativ som kommunen nu har att ta ställning till.

Då återstår en modifierad modell kring det förslag som ett enigt kommunfullmäktige redan tagit beslut om. 

Det finns följande fördelar med detta: 

* Här finns ett färdigt planprogram och en färdig detaljplan. 
* Här finns medfinansiering från en privat aktör på 50 miljoner kronor. 
* Här finns Kalmar FF som drivande part. En part som är villiga att själva satsa stora resurser och som dessutom är villiga att själva ta över och driva arenan. 
* Här finns en möjlighet att få intäkter på försäljning av en del av Fredriksskansområdet och här finns en möjlighet att få fram fler bostäder i centrum. 
* Här är parkeringsfrågan löst. 
* Här finns en möjlighet att få en arena som inte bara inrymmer idrott utan också evenemang av det slag som Kalmar aldrig tidigare har kunnat ta emot. 
* Här finns en möjlighet att ge Kalmar FF likvärdiga förutsättningar som andra allsvenska fotbollslag har eller är på väg att få. 

Vi har i denna process vänt och vridit på alla stenar för att hitta en framkomlig väg. Politiskt, ekonomiskt och juridiskt.   -

Den modell vi nu har innebär INTE mer pengar än det kommunfullmäktige redan fattat beslut om i full enighet. Den innebär att Kalmar kommun går i borgen för Kalmar FFs hyra till ett maximalt belopp av hundra miljoner kronor. Det motsvarar 45 procent av lånen. Den risk som då kommunen ikläder sig minimeras genom att KFF i ett avtal säkerställer att man alltid ska ha tillgängliga medel motsvarande två årshyror och den minskar också genom att kommunen tar fem redan beslutade föreningsbidrag och utbetalar dem när arenan står klar 2010. Det innebär i sin tur att det tidigare beslutet om ett 25 årigt stöd minskas till 20 år.

Genom denna åtgärd så får bolaget som ska äga arenan en bättre ekonomi vilket innebär att risken för den kommunala borgen minskar. Risken minskar sedan över tid, efter 10-11 år vänder ekonomin i fastighetsbolaget och genererar sedan avkastning till KFF. Normala avskrivningar görs hela tiden. 

Nu hoppas jag att vi kan få en sansad debatt kring detta för Kalmar och regionen viktiga projekt. Jag hyser också gott hopp om att vi ska kunna ta detta beslut med hygglig bredd över blockgränserna.

Extra möten i nästa vecka....

Tänkte möjligen att det kunde intressera att följande kallelse gått ut.....

"Härmed kallas kommunfullmäktiges gruppledare samt presidiet i Kultur- och fritidsnämnden till ett informationsmöte rörande ärendet om ny arena i kvarteret Bilen. Vid detta möte kommer ärendet att redovisas och handlingar överlämnas.
 
Mötet äger rum i gamla KS salen klockan 14.00 måndagen den 18 augusti.  

Jag vill samtidigt passa på att meddela att:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer kallas till sammanträde fredagen den 22 augusti klockan 08.30.
Kommunstyrelsen kommer kallas till sammanträde fredagen den 22 augusti klockan 11.00.  "

Positiva siffror!

Har precis tagit del av arbetslöshetssiffrorna. Det är väldigt glädjande att kunna konstatera att det är fortsatt väldigt bra tryck i Kalmar. Vi har lägre arbetslöshet än riket och vi har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner!

Enligt arbetsmarknadschefen Ronny Johansson på Kalmar kommun så har det inte hänt under hans tid i kommunen och det är ganska många år...

Här är siffrorna som anger den öppna arbetslösheten i procent:

Riket: 2.4
Växjö: 2.7
Kalmar: 2.3
Karlskrona: 2.6
Kristianstad: 2.7
Halmstad: 2.4

Felaktiga uppgifter om arenan

På väg hem från en familjesammankonst på Öland satte jag under eftermiddagen på radion och fick då höra ett nyhetsinslag om den nya arenan i Kalmar. I inslaget fick man bland annat höra att den politiska majoriteten i stadshuset nu hade en färdig uppgörelse kring arenan och att vi fört den borgerliga oppositionen bakom ljuset. Låt mig direkt säga att det vore politisk idioti att hantera denna fråga på det sätt som Radio Kalmar basunerar ut som en sanning.

Så här är läget:

Vi har ett enigt fullmäktigebeslut på att stötta en ny arena i kvarteret Bilen genom ett årligt bidrag på 5.8 miljoner plus index i 25 år. Under våren kom Sveafastigheter och Kalmar FF till kommunen och berättade att banken inte kunde låna ut pengar till projektet på grund av att det inte fanns några säkerheter för Kalmar FFs hyra i 25 år.

Sedan dess har vi arbetat på olika modeller för att säkerställa att det ändå kan bi en ny arena i Kalmar. Ett antal förslag har prövats av de fyra inblandade aktörerna, dvs Sveafastigheter, banken, kommunen och Kalmar FF.

Ett förslag till uppgörelse håller nu på att processas. Kommunen avvaktar för närvarande ett slutligt besked från Sveafastigheter och Kalmar FF kring ett förslag till lösning. Vi räknar med att få ett slutligt besked när som helst. I samma stund som vi får ett klartecken från Svea och Kalmar FF så kommer jag att bjuda in samtliga kommunfullmäktiges gruppledare till en information i ärendet.

Vid ett beredningsmöte under tisdagen så diskuterade jag och kommunstyrelsens vice ordförande Göran Häggfors (m) tillsammans med kansliet om hur själva processen skulle kunna gå till om vi ska kunna ta ett beslut på kommunfullmäktiges augustisammanträde. En fråga som då avgjordes var att ärendet skulle föras upp på föredragningslistan, detta mot bakgrund av det regelverk som finns kring annonsering och kungörelser.

Är vi klara med ett förslag snart så kan det då behandlas, är vi inte klara så utgår ärendet. Så enkelt resonerade vi. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå hur denna så kallade nyhet kan förmedlas på det sätt som den gjorde....

Vem har rätt av bröderna Åkesson?

I februari i år skrev jag ett inlägg på denna blogg där jag uttryckte mycket stark oro för att regeringen inte skulle göra några satsningar på sydöstra Sverige i höstens infrastrukturproposition. Inlägget bemöttes omedelbart av riksdagsman Anders Åkesson (c) som skrev så här:

"Debattsvar

Svar på tal ang. citat från Johan Persson blogg på dagens ledarsida.

Uttrycket, "lögn, förbannad lögn och statistik" av Mark Twain får nu kompletteras med ett fjärde steg, "Johan Perssons blogg". Jag skriver detta med anledning av det påhopp Johan Persson gör då han påstår att jag och andra företrädare för Alliansregeringen inget gör för en bättre infrastruktur i Kalmar län."


Anders Åkessons svar publicerades bland annat i Östran. I lördags skrev ett antal borgerliga politiker från Kalmar, däribland hans egen bror Roland, under en artikel där i de i vissa fall gick hårdare mot regeringens politik än vad jag gjorde....

Jag väntar med spänning på ett snabbt inlägg från riksdagsmannen Åkesson där han dammar till kommunalrådet Åkesson. För inte kan det väl ligga någon sanning i det som kommunalrådet Åkesson skrev, nämligen att "Alliansregeringen inget gör för en bättre infrastruktur i Kalmar län." 


Infrastruktur viktig del i ny klimatpolitik

Mitt parti har sedan hösten 2007 utvecklat sin politik i fyra rådslagsgrupper. Jag själv är med i rådslagsgruppen som ska formulera och ta fram förslag för fler jobb och högre tillväxt.

I samband med Mona Sahlins sommartal i Vitabergsparken så presenterades 127 konkreta förslag för en bättre klimatpolitik. Alla förslagen finns presenterade på http://www.socialdemokraterna.se/

Rådslagsgruppen för klimat och miljö har arbetat fram en ny socialdemokratisk klimatpolitik efter att ha fått in synpunkter från närmare 5 000 partimedlemmar, privatpersoner, parti­organisationer, branschorganisationer och miljöorganisationer. Gruppen har letts av Anneli Hulthén, kommunalråd i Göteborg, och Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm.

Några utdrag:

 - Sverige skall ta sitt ansvar för klimatet, men vi skall också bidra till en global klimatöverenskommelse. Regeringen går inte före och tar ledarskapet. Vi socialdemokrater vill se en klimatöverenskommelse där de globala utsläppen slutar att öka inom tio år. De industrialiserade länderna behöver minska sina utsläpp med minst 30 % till år 2020. Inför en global utsläppshandel för energiintensiv industri med global konkurrens och ställ krav på minskade utsläpp från flyg och sjöfart. Stöd fattigare länder med tekniköverföring och anpassningsåtgärder, fortsätter Carin Jämtin.


- Vi behöver bra transporter i Sverige för att klara människors vardag och landets ekonomi. Samtidigt måste transporternas utsläpp kraftigt minska. Vi socialdemokrater vill därför öka infrastrukturinvesteringarna på både kort och lång sikt. Vi prioriterar nyinvesteringar i järnväg och vill satsa på kollektivtrafiken. Kapaciteten på järnvägen behöver öka med uppemot 50 procent på sikt. Sverige skall satsa på tåg med hög hastighet mellan våra storstäder, så att tåget kan konkurrera med flyget, säger Mona Sahlin.


- Vi socialdemokrater vill satsa på förnybara alternativ som vind, sol och biobränslen och öka målet för ny förnybar el till 30 TWh till 2020. Samtidigt lägger vi förslag om energieffektiviseringar inom både industrin och boendet. De borgerliga partierna har i stället gjort en uppgörelse som innebär att de inget skall göra vad gäller energiomställningen. Både hushåll och företag behöver besked om vad som skall gälla i framtiden. Vi har därför bjudit in riksdagspartierna till överläggningar om den framtida energipolitiken, fortsätter Mona Sahlin.Svar på tal direkt....

De borgerliga partiföreträdarna från Kalmar län tog i helgen bladet från munnen och röt till mot regeringen. Det torde nu stå helt klart för länsinvånarna att den här regeringen inte kommer att satsa på infrastrukturen i vår del av landet. Statsminister Reinfedts uttalande i våras om att man inte vinner val på att bygga motorvägar i Småland har nu upphöjts till regeringspolitik.

Likt ett brev på posten så kom också en kommentar från Mattias Lundbäck som är politiskt sakkunnig i Rosenbad. Direkt efter att ha läst DN-debatt på lördagsmorgonen skrev han följande kommentar på sin blogg:  

"Så otroligt tröttsamt. Ska DN-debatt fyllas av artiklar från missnöjda lokalpolitiker ända fram till valet? En tröst kan möjligen vara att lagandan inte är så väldigt utvecklad på den andra planhalvan heller."

Jag noterar också att förre ordförande i regionförbundet Anders Åkesson (c), numera riksdagsledamot, inte skrev under artikeln. Är det partipiskan som viner?

Späckat på Stadsfesten

Sitter nu på stadshuset och försöker skriva samtidigt som genrepet för RIX FM festival pågår för fullt på stortorget. Det är en utmaning men det är aningen svårare för att inte säga omöjligt att prata i telefon.

Om en timme ska jag möta borgmästaren i Gdansk Pawel Adamovichs. Han kommer med sin familj på ett två dagars besök. Det är första gången han är i Kalmar. Det ska bli riktigt roligt att få visa honom runt i Gdansks vänort sedan 40 år. På programmet står diskussioner om flyg, samarbete inom besöksnäringen, miljöteknik och umgänge familjerna emellan. Han ska också få tillfälle att sända en hälsning till Kalmarborna från president Lech Walesa som fick en gata här i Kalmar under förra året.

Just gatunamnen är något som väcker nyfikenhet. Vi är den enda staden här i landet som uppkallar gator efter nu levande personer. Vi tycker det är ett fint sätt att hedra personer som gjort en insats för vår kommun. Vi är ju i det här landet väldigt duktiga på att hylla personer men först efter de har lämnat oss.... Ikväll ska vi hylla två personer som gjort insatser för Kalmar.

Imorgon bitti sänder Rix Morronzoo direkt från Byttan i Kalmar. Jag har tackat ja till att vara deras fredagsgäst klockan 08.30.

På dagen blir det fullt program med borgmästare Adamovichs.

Under lördagskvällen blir det ett stort TACK till personerna i "Lånta Fjädrar". De gör då sin sista föreställning för säsongen.

Hoppas vi ses i vimlet under stadsfesten!

Vilken fantastisk sommar!

Så nu är man tillbaka i selen igen!

Jag och min familj har haft en underbar sommar ute på östra sidan av Öland. Cirkus 43 liter färg har gått åt....

Kårehamn är ett ställe som verkligen levt upp, inte minst på grund av den fenomenala fiskaffären med tillhörande restaurang. Nu har kommunen köpt in reningsverket vilket innebär att hushållen i området också kommer att kunna anslutas till det kommunala avloppsnätet. Det blir en vinst för miljön, för fastighetsägarna OCH för Borgholms kommun.

Jag har sagt det tidigare i något sammanhang att en av de mest strategiska besluten en turistkommun kan ta är att bygga ut det kommunala VA-nätet. Varför kan man då fråga sig? Jo, då kan man tillåta större byggrätter i områden där det tidigare varit begränsningar, fritidshusägare investerar i att bygga om sina badrum och kök, kanske bygger de ut. Många passar också på att renovera fritidshusen och så att det blir året runt standard. Det innebär i sämsta fall att sommargästerna blir besökare under både höst och vinter och i bästa fall att de flyttar till "sina paradis" permanent. För att inte tala om hur mycket jobb detta kan ge till de lokala hantverkarna!

Nog om Kårehamn. 

Här kommer lite andra reflektioner:

Sommarens debatt: Otvetydigt vinner här diskussionen om FRA. Vi brukar i mitt parti bli anklagade för att ha en vinande partipiska när det blåser till. Den piskan framstår som en flugsmällare inlindad i bomull när man ser hur läderpiskorna viner genom de borgerliga riksdagsgrupperna. 

Sommarens lokala följetong: Arenan! Det arbetas febrilt med att hitta lösningar men det har ni hört så länge nu att det framstår som ganska tröttsamt att till och med skriva det själv. Återkommer i ärendet!

Sommarens höjdpunkt: Lånta Fjädrar, fullbelagda hotell, full gästhamn, besöksrekord, nöjda handlare, Byttan, stort nöjesutbud, stort kulturutbud, Raggarfars, Duran & Mollan, Triathlon, Kalmar FF, stadsfest, Ostindienfararen, Victoriadagen och mycket mycket mer. När vi summerar den här sommaren så är jag ganska övertygad om att vi kommer att slå förra årets rekordsommar. Vi kommer också att kunna konstatera att säsongen blir längre och längre, vilket är väldigt viktigt. 

Sommarens bottennapp: Det framstår nu som alltmer tydligt att denna regering inte kommer att satsa på infrastrukturen i vår del av landet. Fokus ligger på storstadsregionerna. Då återstår för oss lantisar att skriva brev till regeringen och fråga om vi inte kan få vara med och betala det som staten ska betala. Detta i ett läge där staten har rekordöverskott och sänker skatterna medan kommunerna går mot underskott, inte minst på grund av frysta statsbidrag. När vi då har riksdagsmän ifrån detta län som börjar försvara denna hantering (Anders Åkesson (c) och Jan R Andersson (m)) då kan man inte bli annat än förbaskad. Särskilt mot bakgrund av vad dessa herrar utlovade i valrörelsen.   


RSS 2.0