Härlig invigning i Trekanten

Idag har jag och familjen varit i Trekanten för att vara med om invigningen av den nya sporthallen. Väldigt mycket folk hade slutit upp för att titta på den arkitektoniskt läckraste sporthallen i kommunen. I varje hörn finns glaspartier som skapar ljus men de är också utformade med tre kanter vilket ju passar perfekt i just Trekanten.

Trekanten är kanske den ort som bäst sammanfattar orsaken till att Kalmar fått utmärkelsen Årets kommun av folkrörelserådet Hela Sverige ska Leva.

Här finns en aktiv samhällsförening, föräldraförening, idrottsförening och pensionärsföreningar. Alla är besjälade av att före sin ort framåt. För några år sedan drev man fram att kommunen skulle planlägga och iordningsställa ett område för nya villatomter. Till en början var det trögt med försäljningen, det sammanföll med den förra lågkonjunkturen. Nu några år senare har det dock tagit fart, mängder av barnfamiljer har flyttat in. Kommunen har köpt in mer mark. Vi bygger ut fler förskole-enheter, ICA-handlaren har tack vare detta vågat satsa på en ny butik och nu har det också blivit en sporthall i samhället.

Månaderna före jag tillträdde som kommunalråd var lobby-insatserna på högvarv. Det var möten både här och där för att få in sporthallen i idrottspaketet som precis hade lanserats av min företrädare Kjell Henriksson. Det ligger massor av engagemang och arbete bakom en sådan här satsning. Alla dessa ska naturligtvis ha ett stort TACK för en väldigt fin satsning. Om det är någon som ska ha en extra klapp på axeln så är det Jan Christer Nilsson, en av eldsjälarna bakom Trekantens framgångar. Utan honom kan jag lova att det inte hade varit någon invigning idag....  

Fel av Barometern

Här kommer ett inskickat svar till Barometerns ledarsida som idag skriver att jag sagt nej till en granskning av kommunens roll i Fanerduns etablering.       

" Vid måndagens kommunfullmäktige besvarade jag en interpellation om Fanerdun. Frågan handlade om kommunen bör analysera och omvärdera vissa beslut med anledning av Fanerduns etablering. På denna fråga svarade jag följande:  

" Vi har under hela etableringsperioden fortlöpande analyserat vårt arbete och min bestämda uppfattning är att vi inte behöver omvärdera våra beslut. Vi har gjort vårt bästa, men tyvärr har Fanerdun Group AB inte kunnat leva upp till sina åtaganden. "
  

När jag sedan öppnar tidningen på tisdagen så tolkas citatet ovan som att jag sagt nej till en granskning av kommunens agerande. Jag måste tillstå att jag blev en smula förvånad över denna slutsats. Nu upprepas detta påstående på ledarplats. Det som basuneras ut som sanning är sålunda inte en sanning, det är inte ens i närheten.   Frågan om en granskning av kommunens roll när det gäller Fanerdun är något som revisorerna självständigt fattar beslut om, utan inblandning av kommunledningen. Redan för någon månad sedan tog man beslut om en sådan granskning. Det är ett beslut som jag välkomnar.  

Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar"  

Kalmar Årets landsbygdskommun!

Det känns fantastiskt roligt att få en klapp på axeln för det arbete som bedrivs. På måndag är det ny utvecklingsdialog, denna gång i Hagby.

Här följer motiveringen till priset.

"Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Kalmar kommun till Årets kommun med följande motivering:


"Hela Kalmar ska leva är det uttalade målet för Kalmar kommun. För att nå detta provar kommunen nya vägar. Kommunen arbetar strategiskt med att ta fram nya demokratiska verktyg och föra en dialog med invånarna för ökad delaktighet och en positiv utveckling på landsbygden."


Hela Kalmar ska leva ska utvecklas och alla ska känna delaktighet i arbetet. För att nå detta provar kommunen nya grepp och möter invånarna i regelbundna utvecklingsdialoger där alla har möjlighet att komma med förslag och kritik. Mindre, konkreta saker åtgärdas direkt. Annat arbetas in i översiktsplaner och beslutsdokument. Politikerna genomför även liknande dialoger med barn och ungdomar i skolan.


I kommundelen Södermöre, som är ett landsbygdsområde, finns sedan år 2000 en kommundelsnämnd med tvärsektoriell organisation. Nämnden har anställt Sveriges första kommundelsutvecklare.
Man har ett nära samarbete med föreningslivet och byalag, och har utvecklat många verktyg för ökad delaktighet och fördjupad demokrati. Kommundelsnämnden arbetar med bland annat brukarråd, föräldraråd, medborgarenkäter och initiativtagare till samråd efter inkomna medborgarförslag.


Södermöre har sitt eget Södermöreforum, som är lokala mötesplatser där politiker, tjänstemän och medborgare har möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans. På dessa mötesplatser följer man även upp resultatet av utvecklingsdialogerna."

Från Barometern: www.barometern.se/nyheter/kalmar/kalmar-arets-kommun(992812).gm


Rix FM, slottet och Svensson Svensson...

Mitt i dessa dystertider kan det ju vara roligt att få glädjas åt de satsningar som sker för att Kalmar ska bli en ordentlig sommarstad. Får man ordentligt fart på sommarstaden Kalmar så finns möjligheter att också skapa evenemang och aktiviteter som sträcker sig över en större del av året. Det i sin tur gör att exempelvis hotellen vågar satsa.

En fördel mitt i lågkonjunkturen, sådana ska man söka efter, är att svenskarna i tider som dessa tenderar att lägga mer av sina upplevelser i Sverige. Till exempel har svenska fjällen just nu en väldigt hög efterfrågan. Förklaringen som anges är att folk semestrar "hemma" när det är sämre tider.

Mot den bakgrunden har Kalmar tillsammans med våra grannar på Öland och i Glasriket en möjlighet att växa ytterligare. Inte minst genom samarbetet www.visitse.se.

Vi vet också att handeln är något som lockar väldigt mycket besökare. Jag har precis fått loss siffror som visar att av IKEAS kunder här i Kalmar så kommer 66 procent utifrån. Det är väldigt mycket och innebär en väldigt stor potential för all handel i kommunen. Andra siffror visar på en ökning av handeln i Kalmar medan den ligger still i Växjö och sjunker i Karlskrona.

Jag menar att vi har en väldig potential inom handel och besöksnäring. En potential som vi tidigare inte har sett. När jag växte upp på Öland och besökte Kalmar sommartid så kunde man inte ens äta en dagens rätt. I princip allt var stängt. Så är det som bekant inte nu. 

Jag försöker då och då sätta mig ned och fundera över tre frågor:  

Var var vi?
Vart är vi?
Vart ska vi?
 
Ställer man dessa frågor då och då så lyckas man förhoppningvis hålla sig till en linje kring olika framtidsfrågor. Frågeställningarna tvingar en också att ta till sig mycket information kring vad som händer i omvärlden. 

I augusti kretsade mycket av tankeverksamheten kring hur vi ytterligare ska spetsa oss med evenemang och attraktioner. Detta naturligtvis för att locka fler besökare och fler människor som tankar, äter, sover i kommunen. 

För mig kretsade det kring fyra frågor. Tre av dem var följande: 

* Slottet. Denna outnyttjade pärla som är mycket av Kalmars signum. Här måste det gå att göra mycket mer. Mer barnverksamhet med prinsar, riddare och prinsessor. Mer gästabud. Högre tillgänglighet för handikappade. En permanent basutställning som kanske ska lyfta Gustav Vasa och hans söner. Jag vet inte att det finns samlat någonstans i Sverige. Nån som vet?  Samtalen med Statens fastighetsverk om ett nytt avtal har löpt på under hösten och nu ligger ett förslag framme som innebär en tio årig satsning på slottet. Staten och kommunen ska lägga lika mycket.

* Ett långt avtal med gänget bakom "Lånta Fjädrar" med Krusenstiernska gården som spelplats. Här har det varit samtal med både landshövdingen och Vicky von der Lancken. Nu är nästa sommar klar med uppsättningen av "Svensson Svensson". Det långa avtalet är inte långt borta. Denna teater kommer betyda oerhört mycket för vår stad.

* RIX FM Sommar. Radiokanalen har 1.2 miljoner lyssnare varje dag. Mest kända är man för Rix Morronzoo med Roger Nordin, Titti Schultz och Gert Fylking. De senaste åren har man haft sommarsändningar från Liseberg. De senaste två åren har jag på olika sätt legat på marknadsavdelningen och min kompis Roger Nordin om att flytta sina sommarsändningar till Kalmar. Första gången fick jag ett väldigt stort leende till svar.... Skam den som ger sig.

* Den fjärde grejen återkommer jag med.

Dystert på SKL

Befinner mig just nu på Sveriges kommuner och landsting där jag är ledamot i tillväxtberedningen. I samband med detta fick vi en föredragning om det ekonomiska läget. Föredragshållaren liknade sin uppgift vid begravningsentreprenörens och det var nog en ganska hygglig sammanfattning av stämningsläget efter föredraget.

Här kommer några bilder:

* Euro-området och Japan har under det senaste kvartalet visat negativ tillväxt. I USA är den fortfarande på plus trots att huspriserna har fallit med i snitt 18 procent sedan samma tid förra året.

* Inbromsningen i ekonomin och den låga tillväxten kom före finanskrisen briserade.

* Orderingången i industrin och bedömningen av sysselsättningen inom just industrin är nere på samma nivå som under 90-tals krisen.

* Hushållens förväntningar över den ekonomiska utvecklingen är lägre än vad den var under 90-tals krisen.

* Ett ljus i mörkret är att inflationen och räntorna är på väg ner.

* Man gjorde i dagsläget inga definitiva prognoser över skatteintäktsutvecklingen för kommunsektorn men mot bakgrund av andras prognoser bedömde man en ytterligare nedskrivning för 2009 på cirka 0.5 procent och för 2010 på någonstans mellan 1-1.5 procent. Till detta ska läggas den kraftiga nedskrivning som gjordes i oktober i år.

* Det finns enligt SKL inga signaler om att regeringen ska agera för att mildra effekterna av detta och lågkonjunkturen.

Jag har under de senaste veckorna ägnat i princip all tankeverksamhet åt det ekonomiska läget. Mot bakgrund av dagens besked så lär ekonomin fortsätta vara huvudtemat när man somnar och vaknar...

Negativ tillväxt slår mot landets kommuner

www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2448664


Länken ovan går till ett inslag om det ekonomiska läget där nu också finansminister Anders Borg ger besked om att vi går mot betydligt sämre tider. Jag har väldigt mycket att säga om hur den här regeringen hanterar, dvs inte hanterar, den kris som vi nu verkar gå emot. Jag ska dock inte fördjupa mig kring det den här gången utan istället ge några korta analyser kring det ekonomiska läget i kommunen till följd av läget.

Under 2007 startades analysarbetet av kommunens ekonomi, syftet med det arbetet var att skapa långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar i Kalmar kommun. Vi hade inte de marginaler som man behöver ha inför sämre tider och oförutsedda händelser. En del av analysen gjordes av experter från Sverige kommuner och landsting, andra analyser gjordes av oss själva och våra egna tjänstemän. Med detta som grund tog ett i princip enigt komunfullmäktige ett inriktningsbeslut om "Budget i Balans" under december månad 2007. Hela beslutet bekräftades sedan när budgeten för de tre kommande åren togs i juni 2008. 

Beslutet innehöll flera delar:

* Ett omställningspaket på 50 miljoner som förvaltningarna skulle kunna använda sig av för att exempelvis ge en medarbetare förtida pension, motkravet var att tjänsten inte skulle återbesättas. Hittills har 59 medarbetare slutat på kommunen med hjälp av omställningspaketet. I huvudsak har det handlat om personal inom barn- och ungdomsförvalltningen. 

* En sänkning av ramarna till alla förvaltningar med två procent vilket motsvarar 50 miljoner kronor. 

* Förskjutning av investeringar, försäljningar eller slopade investeringar som motsvarar 25 miljoner kronor. 

Med detta som grund hade vi en budget som de kommande tre åren visade på cirka 100 miljoner i överskott per år. Detta motsvarar cirka fyra procent av hela budgeten och var en verkligt god marginal för en kommun. 

Dessa siffror höll i sig fram till i oktober i år då lågkonjunkturen och finansoron spred sig över världen med en kuslig hastighet. På bara några veckor har läget kraftigt försämrats. Bostadsbyggandet avstannar, arbetslösheten stiger och prognoserna för skatteintäkterna skrivs ned kraftigt.

Det innebär att Kalmar precis som landets alla andra kommuner helt plötsligt står inför en helt ny situation, det trygga överskott som fanns för några veckor sedan är i princip borta och vi måste nu fundera på åtgärder som säkrar den kommunala ekonomin samtidigt som vi måste försöka dra vårt strå till stacken för att hålla liv i konjunkturen i vår del av landet. Inte så enkelt. Rent ekonomiskt skulle det exempelvis vara klokt att strypa alla investeringar på cirka en miljard de kommande tre åren men vad händer då med konjunkturen i regionen?

Jag är övertygad om att det efter regn kommer en del sol men just nu är det väldigt mörka moln när det gäller det ekonomiska läget.  Precis som tidigare kommer jag försöka hitta en linje som innebär att vi med bredast möjliga politiska majoritet försöker hitta lösningar i tider av verklig ekonomisk kris. För det är faktiskt det vi just nu upplever.

Nanne Bergstrands gata

Idag har vi haft kommunstyrelse och tagit följande beslut:"Med småländsk egensinnighet och klurighet har Nanne Bergstrand fört Kalmar FF framåt. Först som spelare och sedan som framgångsrik tränare. Under Nanne Bergstrands ledning har Kalmar FF gjort det omöjliga möjligt. Genom uppfinningsrikedom och kärlek till laget istället för jaget har han format en anda och ett lag som går från storhet till storhet. Mot denna bakgrund vill Kalmar kommun hedra vår alldeles egna hjälte Nanne Bergstrand genom att uppkalla en gata i hans namn."


TACK KALMAR FF!

Efter 98 år var det så äntligen dags att fira SM-guld i Kalmar. Nu är inte Kalmar FF bara smålands stolthet utan hela Sveriges. Det känns nästan obeskrivligt att få vara med om detta! Att cirka 5000 personer sätter sig på bussar och åker till Halmstad säger väl en hel del om vad våra stoltheter betyder för hela regionen.

Sedan matchslutet har mängder av gratulationer strömmat in från hela Sverige. Bilar tutar utanför stadshuset. Vepor hänger ut. Slottet är ljussatt i rött. Broarna är röda. Min femåriga dotter pratar oavbrutet om Ingelsten, Lasse Johansson och Sobralense. Denna bedrift går rakt igenom åldrar, kön, politisk uppfattning eller etnicitet. Idag är vi alla jublande glada och stolta fans till Kalmar FF!

Nu blir det firande i minst två dagar!


Obamas segertal

Måste delge er Barack Obamas segertal om ni inte redan hunnit ta del av detta;

www.svd.se/nyheter/utrikes/usavalet2008/artikel_1996773.svd (utskrift översatt till svenska).

http://gptv.gp.se/player/play/67231 (se hela talet).

Obama!

Då är det klart att Barack Obama blir USA:s 44:e president. Vad det gäller tipset så tycks vi lyckats pricka in rätt segrare i 47 delstater. De som felade är Florida, North Carolina och Indiana. I samtliga dessa var vi lite extra försiktiga och tippade McCain som segrare. Nu gick dessa stater till Obama istället, men jag klagar inte...

RSS 2.0