Till USA

Under måndagen åker jag tillsammans med kommunalrådet Göran Häggfors, kommunchefen Roland Karlsson och företrädare för Högskolan med rektor Agneta Bladh i spetsen till vår vänort Wilmington i Delstaten Delaware. Det är tredje gången jag äri USA men jag har aldrig tidigare varit i Wilmington. Vi är inbjudna av borgmästaren i Wilmington och Universitetets rektor. På programmet står samtal kring vårt samarbete men också besök på Universitetet och på skeppet Calmare Nyckel.  

Vi landar på måndagskvällen och åker hem på fredagsmorgonen så det blir tre intensiva dagar i vår vänort. Under tisdagen räknar jag med att vi får besöka någon vallokal och känna av stämningen inför kvällens valvaka. Jag har tillsammans med min politiska sekreterare Fredrik Persson roat mig med att göra ett tips på hur presidentvalet kommer att gå delstat för delstat.   Vi tippar också klocklslaget så Obama utropar sin seger. Det är väl ungefär som att spela på hästar men visst är det kul att vara med och ändå kalkylera lite. Tipsen har ni nedan.Enligt detta vinner Obama med 311 elektorsröster mot 227 för McCain. Kan väl säga att vi inte är orealistiska, de flesta opinionsinstitut pekar på en större seger för Obama, bland annat att han vinner Florida. Men kommer bli jämt och det är alltid bäst att vara försiktig.

Och så klockslaget, runt 06.30 på onsdagsmorgonen är det definitivt avgjort. Men vi tror det kan vara klart någon gång efter 03.30 på natten mellan tisdag och onsdag. Vinner Obama Virginia, som inte röstat demokratiskt sedan 1964, är det Game, Set and Match.

Sköt er själva!

Så har nu Nybropolitikerna äntligen fått besked på vilket sätt regeringen ställer upp i dessa varseltider. Svaret är att utse två kontaktpersoner i form av landshövding Sven Lindgren och Regionförbundets ordförande Leif Larsson. De får nu regeringens uppdrag att göra det de i sina roller redan har i uppdrag att göra.

Tydligare kan det väl knappast sägas: Sköt er själva!

Viktig industri för Kalmar

Branschorganisationen Teknikföretagen var för ett tag sedan i Kalmar och förde samtal med sina medlemmar och oss inom kommunen. Man gjorde då en analys över näringsstrukturen i Kalmar och konstaterade att vi hade en ganska hygglig balans mellan industri, tjänstesektor och offentlig sektor. Att inte vara beroende av några få väldigt stora industrier känns ganska tryggt i dessa tider. Vi har ju haft den situationen i Kalmar och också på ett väldigt smärtsamt sätt fått uppleva vad det kan innebära vid förändringar.

Ibland när man läser tidningar och följer med i debatten så verkar det nästan som att Kalmar helt saknar industri. Inget kan vara mer fel. Skillnaden från förr är att vi inte har två eller tre industrier med upp emot tusen anställda. Nu har vi istället ganska många som ligger mellan 50 och 300 anställda. Det är dessutom en industri med ganska många ljusglimtar.

Igår var jag och besökte två av dessa, Atlas Copco och Trelleborg Rubore. Båda dessa företag har en tillverkning här som är världsledande. Visst känner man av konjunkturen och finanskrisen men det är ändå stabila företag. På Trelleborg Rubore var det första spadtaget för en utbyggnad av ytterligare en produktionshall. Totalt investeras det för en bra bit över 100 miljoner i inventarier och byggnad. Jag tycker att en sådan positiv satsning i dessa tider borde förtjäna lite större utrymme i våra lokaltidningar....

En annan industrisektor som går bra är den som är anknuten till vår framgångsrika livsmedelsproduktion här i regionen. Inte nog med att lantbrukarna investerar här på ett sätt som man inte gör i övriga delar av landet. Även företagen som har anknytning till lantbruket investerar. KLS som verkligen var illa ute för en tid sedan har med sina nya ägare, Danish Crown, genomfört stora investeringar i anläggningen. Under det kommande året planeras det för mer. Även Arla och Lantmännen går bra.

En annan riktigt rolig historia är efterföljaren till Ericsson, Proxy. Ett lokalt ägt bolag som tog över när den stora jätten ville lägga ned. På det sättet lever viktig sysselsättning och kompetens kvar i regionen.

På den miljötekniska sidan lyser företag som Läckeby Water, Gila och ACE för att nämna några.

Jag har under mina dryga två år som kommunalråd besökt samtliga dessa företag och många fler. Vi gör minst ett och ibland två företagsbesök i veckan. Jag tror det är oerhört viktigt med dessa besök, viktigt för att öka kunskapen om varandras förutsättningar men också viktigt att etablera en relation i ett läge då det uppstår bekymmer av något slag. Har man då en relation så är det mycket enklare att mötas.


Reflektioner och kommentarer om läget

Tänkte ge min bild av några aktuella händelser just nu.

* Kalmar Slott. Idag har det varit möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. En av punkterna som diskuterades var ett nytt avtal med Statens Fastighetsverk rörande Kalmar slott. I början av året sades avtalet upp mellan parterna, detta med syfte att diskutera fram till ett helt nytt avtal. Under året har en arbetsgrupp mellan kommunen och Fastighetsverket arbetat med frågan, jag har tillsammans med företrädare för Fastighetsverket ingått i en styrgrupp. Nu presenterades förslaget vilket innebär en total satsning från båda parter på 80 miljoner de närmaste tio åren. Målet är att öka antalet besökare, öka tillgängligheten, satsa mer på barnverksamhet och överhuvudtaget vara ett mer öppet och tillgängligt slott. 

Det finns en oerhört potential i slottet! Ibland tror jag att vi Kalmarbor är lite hemmablinda inför slottet. Med detta underlag som grund så kommer frågan tillbaka och vandrar sedan via partigrupperna till ett beslut i kommunfullmäktige. Här finns en verklig möjlighet att knyta ihop kultur och besöksnäring på ett väldigt spännande sätt. 

* Fullmäktige. Igår hade vi kommunfullmäktige. Kvällen till ära så var det mängder av interpellationer och frågor, även om man är medveten om det så blir måndagen ofta väldigt stressig när man ska formulera svaren på dessa...
Mina interpellationer handlade om allt från läkartillgång i Smedby & Ljungbyholm till arbetet med översiktsplanen.

En enkel fråga hade också kommit in, den rörde diariehanteringen inom Kalmar kommun. Tidningen Östran hade fått fram en korrespondens mellan UD och ISA rörande Fanerdun. Den handlingen var försedd med texten arbetsmaterial och sänd som kopia till Kalmar kommun och Regionförbundet. Mailet diariefördes inte hos kommunen eller Regionförbundet. Om det var rätt eller fel kan inte jag svara på. Vi ska givetvis följa det regelverk som finns. Har det begåtts ett misstag här så är jag den första att beklaga det.

Ända sedan Fanerdun dök upp i Kalmar har jag varit väldigt tydlig med att vi ska ha total öppenhet. Det är också något vi verkligen försökt leva upp till. Mot den bakgrunden känner jag mig lite störd av en debatt som går ut på att vi försökt mörka en handling....

Fanerdun. Under måndagen fick jag besök av Mr Zhanghou Ren och Bei Bergfeldt. Ren är ordförande i en grupp av investerare som gått in i Fanerduns projekt här i Kalmar. Han infomerade om att han är här i Sverige för att under tio dagar gå igenom läget, träffa fordringsägare, besöka Snurrom osv. Därefter är det hans avsikt att göra en slutförhandling med Fanerdun om att gå in och ta över huvudägandet från Mr Lou. Hur detta slutar vet vi först om någon månad. 

Det här var en information som jag passade på att ge till kommunfullmäktige när vi ändå hade möte igår kväll. Frågan ventilerades också på arbetsutskottet på tisdagsmorgonen. Hittills är det för tidigt att dra några slutsatser av detta besök. 

* Ekonomi. Någon vecka före älgjakten hade vi en genomgång av budgeten för de kommande tre åren. Med besluten från i juni om att nå Budget i Balans så var överskotten ganska hyggliga. Vi låg mellan tre och fyra procent vilket motsvarar cirka 100 miljoner per år i överskott.

Väl tillbaka från älgjakten så kom nya rapporter och en ny skatteprognos som innebär att vi landar på cirka 30 miljoner i överskott 2009, 4.1 miljoner 2010 och 25.6 2010. Självklart blir man bestört av den kraft som nu finns i den lågkonjunktur som drar fram både i Sverige och världen.

Jag är ordentligt bekymrad över situationen. Den förra lågkonjunkturen som vi hade i Sverige var ju i huvudsak ett svenskt problem, fortfarande fanns det delar av världen som kunde hjälpa till att dra för ett litet exportberoende land som Sverige. Nu verkar det ju rasa överallt vilket innebär att det inte finns någon marknad som kan vara lokomotiv.

Det farligaste som finns nu är att drabbas av panik och börja göra akuta åtgärder som knappast ger långsiktiga effekter. Nu gäller det nog att ha lite is i magen och göra ordentliga analyser för att sedan vidta åtgärder. Att kommuner och landsting står inför väldigt stora bekymmer är dock solklart. Från regeringen kan vi inte räkna med att få något stöd, de har fullt upp med att sänka skatten. Det verkar vara den enda lösningen på alla problem. Konstigt då att USA kraschar, de har ju väldigt mycket lägre skatter än vi...  


Pressmeddelande från majoriteten

Den politiska majoriteten i Kalmar kommun har idag gått med med följande pressmeddelande;

Pressmeddelande


Resurstillskott till skolmaten 2009


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden får ett resurstillskott på 1,5 miljoner kronor och Södermöre kommundelsnämnd 200 000 kronor till skolmaten.


Barn- och ungdomsförvaltningen har i en utredning påpekat att skolmaten på en del skolor inte näringsmässigt ger eleverna tillräckligt energitillskott. Enligt Livsmedelsverket ska skollunchen stå för 30 procent av elevernas dagliga energibehov.


Kommunfullmäktige fastställer varje år en budgetram för hela barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Sedan fördelar nämnden sin budget till respektive skola enligt ett barn- och elevpengssystem. Rektorn på varje skola fördelar därefter resurserna för sin skola. Det innebär att varje skola har ansvar för att exempelvis skollunchen har tillräckligt energiinnehåll.


I pågående "Budget i balans" finns en arbetsgrupp som ser över hela kommunens kostverksamhet. En slutsats i det arbetet är att barn- och ungdomsnämnden borde ha en sammanhållen kosthantering som kan garantera att skolmaten på varje skola har tillräcklig kvalité. En sammanhållen kosthantering ger också bättre förutsättningar för kompetensutveckling till personalen och en effektivare resursanvändning.


För att på kort sikt garantera skolmatens kvalité föreslår vi att barn- och ungdomsnämnden under 2009 får ett resurstillskott på 1,5 miljoner kronor och Södermöre kommundelsnämnd 200 000 kronor till skolmaten,

På längre sikt får Barn- och ungdomsnämnden liksom Södermöre inom sin budgetram och med stöd av pågående kostutredning ta ansvar för att skolmaten på alla skolor ger eleverna minst 30 procent av deras dagliga energibehov.


Kommunfullmäktige har även under de senaste åren skjutit till extra anslag för att nå målet om minst 25 procent ekologisk mat.


Barn- och ungdomsnämnden får också i uppdrag att genomför en sammanhållen kostverksamhet.

Från Barometern:

www.barometern.se/nyheter/kalmar/nya-pengar-till-skolmaten(931994).gm


Ingen badtunna men väl jacuzziNär man läser tidningen får man lätt intrycket att den politiska majoriteten i Kalmar inte går så bra ihop, att det mest grälas. En del blir väl därför besvikna när jag berättar att vi: 

För det första aldrig grälar eller skäller på varandra. 

För det andra är överens om tagen i de allra, allra flesta frågor. 

För det tredje är mer sammansvetsade nu än vi kanske varit på väldigt länge.

För det fjärde så fanns ingen badtunna på Guntorp, däremot en jaccuzzi inomhus. I den badades det i under någon halvtimme före maten. Fotografering tilläts inte, detta av hänsyn till omgivningen.   

Under söndagen och måndagen träffades vi på Guntorp i Borgholm för att diskutera ett antal aktuella frågor såsom budgeten, bostadsbyggandet, miljöfrågor med mera. Vi har en väldigt intensiv höst framför oss som kommer att kräva mycket av alla politiker i kommunen. Jag har de senaste veckorna blivit mer och mer bekymrad över djupet i den långkonjunktur som nu drar in. Den slår stenhårt mot kommunerna och självklart är Kalmar inget undantag. Vi kommer att redogöra mer för detta den kommande tiden.  

Imorgon är det återigen arbetsutskott. På kvällen bär det av till Rinkabyholm där det är utvecklingsdialog. Jag måste tillstå att jag är mer än förtjust i dessa möten. Det var en grej som jag lanserade i samband med att jag tillträdde som kommunalråd. Tanken är väldigt enkel. Kommunledningen och kommunala tjänstemän lyssnar in synpunkter, tankar och visioner som finns hos invånarna i en ort. En del frågor döms av direkt, annat tar vi med oss hem och jobbar vidare med. Många av de ideér som kommit fram på dessa träffar har sedan effektuerats i beslut. Till exempel fick vi mycket synpunkter på långsamt planarbete när det gäller nya villatomter i Läckeby. Redan tisdagen veckan efter tog arbetsutskottet upp frågan och prioriterade upp arbetet. Det är ett exempel, det finns flera. I Rinkabyholm kan jag tänka mig att mycket av diskussionen kommer handla om E22 och den nya sträckningen väster om samhället.  

Tillväxt ett medel för välfärd

Har idag svarat på debattartikel från Maj Elsrud i Barometern den 14 oktober:

"Svar till Maj Elsrud (Barometern 14 oktober) - Jag vill börja med att ge Maj Elsrud rätt i att tillväxt inte är ett mål i sig. Däremot är tillväxt ett avgörande medel för att kunna ge den välfärd vi alla vill ha. Givetvis ska vi värna om Kalmars unika miljö och vår historia. Men det behöver inte råda något motsatsförhållande mellan detta och att samtidigt se till att kommunen har en hög tillväxt med nya arbetstillfällen och nya invånare.


Vi har bara under de senaste veckorna kunnat konstatera vad som händer när tillväxten avtar. Varslen i Sverige ökar i oroande hög takt. Den senaste prognosen över skatteintäkterna innebär för Kalmar kommun att det blir 59 miljoner kronor mindre under 2009 och 2010. Pengar som istället hade kunnat satsas på skola, äldreomsorg och kultur.

Under decennier var framtidstron i Kalmar mörk. Ungdomar tvingades flytta från kommunen av den enkla anledningen att det helt enkelt inte fanns tillräckligt med arbete här och att man inte såg några framtidsutsikter. Det är först under de senaste åren vi kunnat se en ny utveckling med nya företagsetableringar vilket givit Kalmar en ny framtidstro som inte skådats på mycket lång tid. Bara de senaste etableringarna, MediaMarkt och Bauhaus har inneburit cirka 120 nya arbetstillfällen.


I takt med att antalet arbetstillfällen växer ökar också kraven på bostäder. Under lång tid halkade Kalmar efter vad gäller befolkningsökning. Vi har kunnat se hur kommuner som Växjö och Halmstad haft kraftig ökning av antalet invånare. Detta har lett fram till att dessa kommuner haft en betydligt starkare ekonomi än Kalmar och detta innebär i sin tur att de har mer resurser över till välfärden.


Vi har valt att prioritera bostadsbyggandet eftersom det under lång tid byggts mycket få bostäder, vilket nu märks tydligt. Det finns människor som vill flytta till Kalmar men som inte kan göra detta eftersom vi har brist på bostäder. Trots att vi nu valt att satsa mycket på bostadsbyggandet kan vi dessvärre konstatera att vi trots detta inte når upp i den produktion vi skulle behöva.


Jag vill att Kalmar ska vara en kommun som kan möta framtidens utmaningar. Ungdomar ska själva kunna avgöra om de vill stanna kvar här eller flytta. Människor som vill flytta till Kalmar ska ha möjlighet att göra detta. Vi ska kunna erbjuda alla kommuninvånare en välfärd som håller mycket hög kvalité och för att kunna göra detta är tillväxt ett mycket viktigt medel."

Johan Persson (s)
kommunstyrelsens ordförande


Älg i siktetEfter tre dagars jakt där bara rådjur visat sig, de skjuter vi inte under älgjakten, så kom då äntligen än älg lufsande. En kviga blev det.

Det skulle ju inte kosta något.....

I måndagens Barometern kan vi läsa att det nyligen införda vårdnadsbidraget kommer innebära att elever får flytta under pågående termin och att lärare kommer att sägas upp.

Jag vet inte hur många gånger jag läst borgerliga politiker hävda att vårdnadsbidraget varken kostar något eller får några effekter i övrigt. Undrar vad de ska säga nu....

www.barometern.se/nyheter/oland/pedagoger-kan-mista-jobbet-pa-grund-av-vardnadsbidraget(906453).gm

Porsche-center till Kalmar

Jag gratulerade under lördagen Christos Zatrazemis till nyöppningen av Porsche-center i Kalmar. Det ska villigt erkännas att besöket var det närmaste jag kommit en sådan bil hittills i livet. Christos driver företaget med stor entusiasm och det var därför med stor glädje och stolthet som han slog upp dörrarna i lördags.

Varför skriver jag då om detta här? Jo, det är faktiskt inte så särskilt många städer som har ett Porsche-center. Dessa finns i Stockholm, Helsingborg, Karlstad, Borås, Göteborg och så nu i Kalmar. Det innebär att alla smålänningar och Blekingar och säkert också andra intresserade får en rese-anledning till Kalmar. Kanske innebär besöket också ett stopp i vårt fantastiska centrum, kanske blir det ett besök på en restaurang eller en övernattning.

På det sättet blir Christos Zatrazemis nysatsning ett väldigt starkt bidrag i övrigt till Kalmar som handels- och upplevelsestad. Bara för att par veckor sedan slog ju Bauhaus och Mediamarkt upp portarna i Kv Bilen. Samtidigt presenterades en ny-öppning på Baronen. Under hösten kommer det att presenteras fler satsningar som kommer innebära att folk utifrån kommer att lockas till ett besök i vår stad.

När vi pratar handel så finns det två faktorer som jag brukar titta speciellt på. Det ena är ökningen av omsättningen inom handeln och det andra är det så kallade handels-indexet. Indexet mäter enkelt uttryckt hur stor andel av handelns omsättning som kommer utifrån. Under 2007 hade Kalmar nionde största ökningen av omsättningen och sjunde största ökningen när det gäller index. Hade inte dessa siffror följt varandra så hade jag varit orolig, då hade vi sett en tendens till inbördes kannibalism.

Jag vill också passa på att välkomna länsarkitekten Ingegerd Widerström till Kalmar kommun. Hon kommer att arbeta på kommunledningskontorets Mark- och planeringsenhet som senior advicer. Landshövding Sven Lindgren har gratulerat och jag har riktat ett varmt välkommen till henne. Detta är en kanonrekrytering!

Under veckan kommer jag följa politiken från älgskogen. Ska bli fantastiskt skönt att komma ut i skog och mark när naturen är som vackrast. Förhoppningsvis kliver skogens konung fram i diset på morgonen. Blir det älg eller en gris så kommer en rapport här på bloggen.


Svar till Barometerns ledarsida


Detta har idag sänts till Per Dahl på Barometern.

"Brev till ledarsidan i Barometern rörande ledare om Kalmarhem 

Mycket ska man läsa i sina dagar. I onsdagens tidning försöker politiska chefredaktören Per Dahl förklara Kalmarhems ekonomiska bekymmer med att dagens kommunledning i princip tvingat företaget att göra dåliga affärer, detta på grund av att vi har som ambition att Kalmar ska växa.

Det skulle vara väldigt intressant om Per Dahl kunde belägga den bild han försöker sätta. Varken tidningens egna journalister, revisorer eller någon övrig kommunpolitiker har landat i den analysen av problemen. Den stora orsaken till problemen har istället förklarats med en bristande ekonomistyrning och det faktum att bolaget under årtionden inte gjort fulla avskrivningar av sitt bestånd. Först i mitten av 90-talet började man göra fulla avskrivningar.  

Nog för att Per Dahl har all rätt att försöka skapa en nidbild av politiska motståndare men visst borde analyserna åtminstone vara i närheten av sanningen.   

Hälsar  

Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande" 

Lyckat omställningspaket och 80 miljoner till Kalmar...

På arbetsutskottet idag fick vi idag en genomgång av ett antal pågående arbeten som drogs igång i samband med Budget i Balans. En av de viktigaste ingredienserna i det arbetet var det så kallade omställningspaketetet som innebär att kommunen har möjlighet att erbjuda anställda som tex vill gå i förtida pension en möjlighet att göra det. Kravet är i så fall att tjänsten inte återbesätts.

Som kommunala företrädare är vi snabba med att ställa krav på den här typen av lösningar mot det privata näringslivet men vi har inte själva varit särskilt duktiga när vi behövt skära ner.

När kommunen behövde minska sina kostnader så var det därför självklart för mig att driva ett omställningspaket. Nu börjar vi se resultatet, hittills är 55 personer inne i omställningspaketet vilket motsvarar en långsiktigt minskad kostnad på cirka 20 miljoner kronor. Det ska ställas i relation till den totala besparingen för nämnderna på 50 miljoner. Ingen dålig hjälp på vägen med andra ord. Mest berörda av detta är barn- och ungdomsnämnden som kunnat erbjuda äldre lärare pension samtidigt som man sluppit varsla yngre lärare. Modellen med omställningspaket kommer finnas kvar till och med 2009 vilket innebär att antalet kommer att öka.

Alla är vinnare:
- Kommunen tar sitt ansvar och bedriver god personalpolitik. Vi minskar våra kostnader.
- Den enskilde som får möjlighet att gå vidare.
- Den yngre medarbetare som slipper bli uppsagd därför att en äldre väljer omställning.

Nu går de flesta kommuner mot sämre tider. I princip alla förbereder sparbeting. Vilka lösningar erbjuder de? Hittills har jag inte hört någon kommun som tagit motsvarande ansvar.

Sedan måste jag ju glädjas åt den skuggbudget som idag presenterades av mitt parti. 12 miljarder mer än regeringen till kommunsektorn för att möta sämre tider. Det innebär 80 miljoner till Kalmar kommun.

Mer till infrastruktur, satsning på industrin, offensiv för besöksnäringen, förbättringar för sjuka och arbetslösa, fler högskoleplatser och mer yrkesutbildning. Tänk vad man kan göra om man väljer att satsa på jobb & välfärd istället för stora skattesänkningar till de som redan har. Dessutom, trots alla dessa satsningar så är budgetsaldot bättre än regeringens.  


Stort grattis till Håkan Juholt & partiet!

Så blev det nu klart att Håkan Juholt blir ny partisekreterare för socialdemokraterna. Jag har känt Håkan i cirkus tjugo år och vet vad han går för. Det är ett alldeles utmärkt val och innebär en möjlighet till ytterligare tändning av en redan laddad socialdemokrati.

Dessutom är det naturligtvis väldigt roligt för Kalmar län. I den förra regeringen hade vi två statsråd från länet. Nu får en person från Kalmar län den näst högsta posten inom socialdemokraterna. Det är naturligtvis en fjäder i hatten och uppvisar en bjärt kontrast mot en väldigt svag borgerlighet i samma län.

Jag kan tänka mig att det blir gratulationer långt in på natten på Mysingsö ikväll.  

Från Aftonbladet www.aftonbladet.se/nyheter/article3450835.ab

Från Svenska Dagbladet www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1828017.svd

RSS 2.0