Budget mot utanförskap och för fler jobb

Idag presenterar socialdemokraterna sin nationella budget. Kontrasten mot regeringens passivitet är väldigt tydlig. Det är bra att det nu växer fram ett mer tydligt alternativ.


Jag är idag mer hoppfull om att Sverige kommer få en ny regering än vad jag har varit på ganska länge.

Läs mer på:

http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-lovar-100-000-fler-jobb-och-praktikplatser-1.854708


www.socialdemokraterna.se
Borgholm & Kalmar i topp

Roade mig med att borra lite i arbetsförmedlingens veckostatistik. Inte för att det är något nöje i att se hur arbetslösheten växer för varje vecka men det är ändå intressant att se hur det slår olika i olika kommuner.

Först kollade jag länets kommuner och sedan tittade jag på jämförelsekommunerna. Jag tittade på veckans arbetslöshet och kollade sedan hur stor ökningen var i förhållande till samma vecka förra året.

Så här ser ökningen ut i procent: 

Borgholm + 11%
Emmaboda + 53%
Hultsfred + 56.7%
Högsby + 57.5%
Kalmar + 34.4%
Mönsterås + 53.4 %
Mörbylånga + 44.1%
Nybro + 66.6%
Oskarshamn + 48%
Torsås + 58 %
Vimmerby + 63%
Västervik + 37%

Växjö + 49.8 %
Karlskrona + 36%
Kristianstad + 46.5%
Halmstad + 41.6%

Detta är hämtat från veckostatistiken men anger ju ändå en riktning hur krisen har jobb-krisen har slagit i respektive kommun. I den förra lågkonjunkturen brukade Kalmar och Västervik vara de kommuner som toppade denna typ av listor. Så är det inte längre. Att vi hittills har klarat oss bäst bland våra jämförelsekommuner är extra roligt.

Klokt citat från Jönköping

Idag har vi fått budgetuppföljningen för årets fyra månader med prognos för helåret. Siffrorna visar ett underskott på 22.9 miljoner. Detta beror på framförallt två saker:

- Ytterligare nedskrivning av skatteintäkerna på hiskeliga 54.5 miljoner.
- Ökade kostnader för socialbidrag och placeringar inom socialförvaltningen på nästan 18 miljoner.

Kommer ingen ytterligare nedskrivning av skatteintäkterna så betraktar jag ändå detta underskott som hanterbart under året. Detta blir extra tydligt när man jämför med andra kommuner. Det beror naturligtvis på de åtgärder som vi fattade beslut om redan under förra året. Jag tänker på besparingar i två omgångar, skattehöjningen och omställningspaketet.

Hade vi inte tagit dessa beslut under förra året så hade vi idag haft ett underskott på cirka 130 miljoner kronor. Det är i den situation många andra kommuner sitter i.

Hade vi i december valt att lyssna på de borgerliga och struntat både i ytterligare besparing på en procent och skattehöjningen så hade vi idag haft ett prognostiserat underskott på 80 miljoner kronor. 

Då hade det sannolikt varit lite av panik. Det är väldigt sällan besluten blir kloka i sådana lägen.  

Inom borgerligheten pågår en diskussion som går ut på att man ska undanta stora delar av den kommunala verksamheten från besparingar. Samtidigt som skatten ska sänkas.... Lycka till!

I Jönköping är de borgerliga partierna i majoritet och där är det annat ljud i skällan. Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg (kd) säger så här med anledning av att man nu vill göra besparingar på mellan 3 och 5 procent i den kommunala verksamheten. I fjol höjdes också skatten med 40 öre.


" 85 % av kommunens budget går till vård, skola och omsorg. Övriga 15 % går till exempelvis, kollektivtrafik, gator, kultur, fritid, räddningstjänst och miljö. Dessa ändamål är också viktiga. Det vore inte möjligt att klara kommunens effektiviseringsbeting om besparingskraven endast lades ut på dessa verksamheter. Alla verksamheter måste bli berörda av besparingar för att det ska vara möjligt att klara ekonomin."

Citatet ovan skulle lika gärna kunna ha uttryckts av mig. 

Borgarna i Kalmar unika i landet

Skatteintäkterna rasar och socialbidragen rusar. I hela landet funderar varenda kommunpolitiker på hur man ska få plus och minus att gå ihop. I det läget går de borgerliga partiledarna i Kalmar ut och kräver sänkt skatt.

www.ostran.se

Detta är inte seriöst. När jag tidigt imorse fick sms från partivänner där man berättade om detta så trodde jag helt enkelt inte att det var sant.

Sitter och lyssnar på Thomas Östros just nu. Han betecknar de borgerliga i Kalmar som unika i landet.

"Vi kommer använda detta som ett nationellt exempel. När krisen i välfärden är akut då är svaret sänkt skatt. Otroligt. "


Hilmansson och sanningen

"Mona Sahlin var under gårdagen i Kalmar, men inte såg vi Johan Persson vid hennes sida denna gången. Förra gången hon var här solade sig båda i "glansen" av den andra och jag undrar vem som inte ville synas med vem den här gången?"

Citat från kommunalrådet Inger Hilmanssons blogg

Egentligen borde jag ju inte bry mig om vad hon skriver men jag ska ändå göra det på grund av att det fasktiskt är ganska avslöjande för Hilmanssons sätt att arbeta.

Fakta är att jag under Mona Sahlins Kalmarbesök deltog i tre olika aktiviteter med henne. Bland annat ett studiebesök på Apoteket som jag har refererat här på denna blogg.

Symptomatiskt för Inger Hilmanssons politiska stil är att slänga ur sig antydningar och beskyllningar till höger och vänster. Om det är sant tycks inte spela någon roll...

I längden tror jag att politiken i allmänhet förlorar på det sättet att arbeta. Gärna en tuff debatt men det man säger bör väl ändå vara sakligt och korrekt. Särskilt om man skriver om andra människor.

Dyster prognos från SKL

Idag har Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickat ut sin prognos till landets kommuner. Det är utifrån den prognosen över skatter, löner med mera som kommunerna sedan planerar sin budget. Även SKL skriver ned sina prognoser mycket kraftigt.

Bara sedan december (fyra månader!) har skatteintäkterna för Kalmar kommun skrivits ned med 56.6 miljoner år 2009, 95.6 miljoner år 2010 och 159.5 miljoner år 2011. På fyra månader har skrivs alltså skatteintäkterna ned med hiskeliga 311 miljoner kronor. Den nedskrivningen motsvarar cirka 260 anställda i Kalmar kommun.

Nu har vi under resans gång vidtagit ett antal åtgärder.

Redan 2007 började vi processen med att få ordning och reda i kommunens ekonomi. Under 2008 tog vi vid två olika tillfällen beslut om ekonomin.

Det första beslutet i juni 2008 togs enhälligt av kommunfullmäktige och innebar att vi skulle spara motsvarande 50 miljoner kronor per år. Vi tog också beslut om ett omställningspaket på totalt 50 miljoner som skulle användas under 2008 och 2009. Hittills har 82 personer lämnat kommunen utan att deras tjänster återbesatts genom detta omställningspaket. Därtill togs beslut om ett antal utredningar inom vitt skilda områden som nu rullar på och kommer leda till beslut framåt.

I december såg vi i den politiska majoriteten att konjunkturen var på väg att ytterligare försvagas. De borgerliga ville vid det tillfället inte vara med om att vidta åtgärder om att förstärka ekonomin. Istället beskylldes majoriteten och undertecknad för att vara dystra och alltför kamerala. Vi tog i december beslut om ytterligare 25 miljoner i besparingar och en skattehöjning på 40 öre.

Dessa beslut innebär på intet sätt att Kalmar klarar dessa dramatiska nedskrivningar men vi klarar det väldigt mycket bättre än andra. Efter den senaste prognosen landar vi på -7 miljoner år 2009, -12.9 miljoner år 2010 och - 29.7 miljoner år 2011. Sammanlagt -49.6 miljoner på tre år.

Hade vi antagit de borgerligas budget och inte gjort någonting i december så hade Kalmar kommun enligt den senaste prognosen haft ett underskott 62.6 miljoner år 2009, -81.6 miljoner år 2010 och -100.4 miljoner år 2011.  Sammanlagt     -244.6 miljoner på tre år.

Trots detta är jag övertygad om att de borgerliga med hög svansföring och helt utan kritisk granskning kommer att hävda att majoriteten inte sköter kommunens ekonomi....

Mona Sahlin gav besked om Apotekets framtid i Kalmar

Har idag varit på Apotekets service- och kundcentrum på Varsholmen tillsammans med Mona Sahlin. Verksamheten etablerades 2002 efter en mycket lyckad insats från Kalmar kommun, Regionförbundet och Högskolan. Idag arbetar cirka 150 personer i verksamheten. En viktig komponent vid etableringen var att högskolan i samband med starten drog igång en farmacevt utbildning.

Det är riktigt roligt att besöka alla de platser i Kalmar som förut var industri men som nu är omgjort för ny verksamhet. Det som är gemensamt för Varvsholmen, Candelia och Volvo är framförallt två saker, dels är man idag fler anställda än vad man var innan och dels finns det idag väldigt många fler företag i lokalerna. Även Bombardiers gamla anläggning innehåller idag väldigt många olika företag som har många anställda men jag är tveksam till om det hittills har kommit upp i fler anställda än vad som var då Bombardier lade ner verksamheten.

Mona Sahlin guidades runt av bland annat Bengt Åstrand från Apoteket. Han är i mångt och mycket den person som ligger bakom etableringen i Kalmar. Det finns idag en stor oro bland personalen för vad som kommer att hända med den samlade verksamheten i Kalmar. Oron bottnar i den avreglering av Apotekets monopol som regeringen nu driver igenom.

För en tid sedan stod det dock klart att Kalmar vunnit dragkampen mot Uppsala när det gällde Apotekets kundcentrum. Det räddade en hel del jobb. Nu återstår fighten om Apotekets servicebolag. Bolaget har själva tagit beslut om att den verksamheten ska förläggas till Stockholm men regeringen har meddelat att själva lokaliseringen är ett politiskt beslut.

Idag finns alla verksamhet samlad i Kalmar. Det mest naturliga är naturligtvis att fortsätta bygga på den samlade kompetens som finns här. Mona Sahlin gav ett mycket tydligt besked om socialdemokraternas inställning i frågan: Både kundcentrum och servicebolag ska även i fortsättningen ligga i Kalmar. Det vore slöseri att lägga ned den delen av Apoteket i Kalmar och sedan bygga upp den på nytt i Stockholm.

Detta var naturligtvis ett positivt besked för både mig och personalen på Apoteket.

Omställningspaketet ett bra stöd

En av de frågor jag drev hårt i samband med att vi tog beslut om "Budget i balans" var att vi måste sätta av medel till omställning. Dels för att jag bedömde att det skulle vara oerhört svårt att få långsiktig effekt i besparingar utan att ha ett "smörjmedel" och dels därför att det är ett krav vi normalt ställer på näringslivet när de behöver minska sin kostym.

I landets kommuner pågår nu ett febrilt arbete med att minska sina kostnader till följd av de minskade skatteintäkterna. Det arbetet pågår också i Kalmar men omställningspaketet har varit ett väldigt bra stöd. Bara Barn- och ungdomsförvaltningen har 31 medarbetare som slutat med detta som stöd. Oftast är dessa äldre medarbetare, alternativet för Barn- och ungdomsförvaltningen hade naturligtvis varit att varsla yngre medarbetare istället.

Totalt avsatte vi 50 miljoner kronor under åren 2008 och 2009 till ett omställningspaket med syfte att kunna hitta till exempel pensionslösningar, detta under förutsättning att tjänsten inte återbesattes. Idag fick vi en uppföljning av detta och hittills har 82 personer slutat sin anställning i kommunen med hjälp av detta omställningspaket. Idag känns det väldigt bra att frågan drevs så hårt. Hade vi inte haft omställningspaketet är jag tämligen övertygad om att vi idag hade haft mycket större bekymmer.  

Totalt har detta kostat kommunen 38 miljoner. Med andra ord så finns det fortfarande ett utrymme att utnyttja för kommunens förvaltningar, naturligtvis under förutsättning att tjänsten inte återbesätts.

Skattehöjningar över landet

Många tyckte att jag och den politiska majoriteten var lite väl dystra när vi i december 2008 gjorde en egen nedskriven skatteprognos, höjde skatten och lade ytterligare besparingar. Bland annat tyckte Ingemar Einarsson (c) att jag var för kameral i mitt tänkande. Idag är jag återigen på Sveriges kommuner och landsting och möts av beskedet att det kommer bli ännu kraftigare nedskrivningar av skatteinräkterna än vad man förutspådde i februari i år. 

Kommunalrådskollegorna talar om att skattehöjningarna kommer gå som en våg genom landet. Anders Borg säger ju att han inte vill spara eller höja skatter. Nä, det uppdraget delegeras till kommun- och landstingsråd.  

Alla som hade hoppats på att regeringen i sin vårbudget skulle göra aktiva insatser för att motverka lågkonjunkturen har blivit besvikna. Enligt konjunkturinstitutets chef Mats Dillén som varit här idag så behövs stimulanser på cirka 50 miljarder de närmaste åren för att förhindra en varaktigt hög arbetslöshet. Regeringen lyssnade knappast på den uppmaningen.

I vårbudgeten blev det inga nya satsningar av det slag som KI efterlyst. Den höjning av statsbidragen som genomförs 2010 med sju miljarder och sedan sänks till 5 år 2011 motsvarar inte ens den naturliga uppräkningen. Är det inte ganska absurt att höja ett statsbidrag ett valår och sedan sänka det året efter? Detta särskilt när alliansen i sin egen prognos förutspår att arbetslösheten kommer stiga mer år 2011. 

Ett konkret besked kom dock igår och det var ytterligare 400 platser till Yrkesvux. Dessa platser ska fördelas i hela landet och ger sålunda cirka 1.2 plats per kommun. Det är i det närmaste ett hån mot alla de människor som nu går ut i arbetslöshet och verkligen behöver omskolning eller utbildning för att möta framtiden. 

En annan bluff är det som finansministern kallar för satsning på aktiv arbetsmarknadspolitik på cirka 10 miljarder. Nu dagen efter kommer det fram att dessa medel inte alls avser några aktiva åtgärder. Tvärtom. De ska gå till att betala ut passiv a-kasse ersättning, aktivitetsstöd och lönebidrag. 

På en punkt måste jag dock berömma regeringen. De är oerhört skickliga på PR.  Att få ut denna politik beskriven som satsningar är oerhört skickligt...  

KFF och sociabidrag

Vilken härlig och välbehövlig påskhelg många av oss fick. Fint väder och härligt umgänge med både familj och vänner. Att sitta på stugtrappan i solgasset, se ut över östersjön och läppja på en kall dryck. Det är livet.

Man hamnade snabbt tillbaka i vardagen på måndagskvällen då det var dags för allsvensk premiär på Fredriksskans. Vid sidan av de sedvanliga frågorna om när arenan kommer igång så var matchen allt annat än underhållande.
Ledarskap, vilja, kamp, samspel - allt det saknades hos Kalmar FF denna kväll.

Jag hoppas nu Nanne kör ett extra mentalt pass med sina spelare. Snacket om att laget inte har kapacitet köper jag inte. För bara några veckor sedan spelade samma spelare ut IFK Göteborg.

Idag har det varit idel interna möten. Mycket fokus på ekonomi just nu. Socialförvaltningen känner verkligen av de bistra tiderna, även om det är ett bättre läge i Kalmar än i många andra kommuner, så är det väldigt tydligt att krisen nu slår rakt in i många familjers ekonomi. Socialbidragen sticker kraftigt.

Imorgon är det företagsbesök i Ljungbyholm innan det bär iväg mot Stockholm. På onsdagskvällen och torsdagen är det beredning med Sveriges kommuner och landsting. Vi kommer då också att få information om det ekonomiska läget mot bakgrund av de prognoser som regeringen kommer med i vårbudgeten.

En sak före valet...

"Allting som Socialdemokraterna tillför skola och vård kommer vi att acceptera"
Moderatledaren Fredrik Reinfeldt i sitt sommartal en dryg månad före valet 2006.

Ska bli mycket spännande att se när nuvarande statsministern får svara på frågor om detta löftesbrott.


Höll på att trilla av stolen

Det är inte ofta som jag håller på att trilla av stolen vid frukostbordet. Det skedde dock imorse när jag läste insändaren från de fyra borgerliga gruppledarna rörande parkeringsavgifterna.  

För mindre än ett år sedan, i full högkonjunktur, behandlades frågan politiskt. Detta efter flera års utredande och dialog med både Kvarnholmens centrumförening och Fastighetsägarna. Förslaget kring parkeringsavgifterna i centrala Kalmar behandlades först i Gatu-park nämnden där det antogs. Frågan vandrade sedan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges behandling yrkade moderaternas och kristdemokraternas gruppledare bifall till förslaget. Nu, mindre än ett år senare så går de fyra borgerliga gruppledarna ut och försöker ge intryck av att man inom den så kallade alliansen inte alls har varit delaktig i beslutet. Man påstår bland annat att man velat ha fritt på vardagar efter klockan 15.00. Antingen så är detta ett medvetet försök att bluffa eller också har samtliga borgerliga gruppledare drabbats av kollektiv minnesförlust.   

I grunden tror jag att man måste ha avgifter i en stad av Kalmars storlek. Detta särskilt om man vill att staden ska växa och utvecklas. En förutsättning för att den ska växa är att man hittar bra parkeringslösningar, dessa kostar pengar och kommer aldrig genomföras om alla parkeringar vore gratis. Det var detta resonemang som ledde fram till systemet med parkeringsavgifter. Nu tar vi ett steg tillbaka och genomför fri parkering på vardagar, detta mot bakgrund av den mycket kraftiga lågkonjunktur som vi befinner oss i.

Samtidigt gör vi en rejäl nystart för utvecklingsarbetet för Kvarnholmen, detta i samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna och centrumföreningen.   

Jag tar gärna en politisk debatt med oppositionen men då ska det vara en diskussion där man åtminstone står för de beslut man fattat. Jag hoppas att detta lågvattenmärke var ett misstag i arbetet. Hade jag varit borgerlig politiker i Kalmar så hade jag nu istället ägnat allt fokus åt att försöka få ihop ett budgetförslag som går runt.

Om den så kallade alliansen fått igenom sitt förslag till budget i december så hade Kalmar kommun redan nu gått med underskott. Det är väl inte för inte som man hör erfarna borgerliga poltiker som muttlar om att detta är bland de svagaste man sett. Nu ser vi alla fram emot att i maj få ta del av ett borgerligt budgetförslag som i alla fall går plus.  

Facebook ansluten

Igår blev trycket för stort. Med familjen hos svärföräldrarna i Halland så etablerade jag mig efter mycket tjat från kompisar på Facebook. Ytterligare ett nytt medium att lära sig. Ska bli spännande!

Mer valåret sedan mindre...

Efter mycket besked fram och tillbaka så har då Sverige kommuner och landsting fått besked om huruvida regeringen tänker häva frysningen av statsbidragen eller ej, att frysa statsbidragen till kommuner och landsting var ett av de första besluten den nya regeringen tog efter valet.

Sedan dess har man sänkt skatterna med över 100 miljarder men ansett sig inte ha råd med några tillskott för att säkra kvalité i skola, vård och omsorg.

Nu har vi dock fått besked och det blir tillskott under 2010 med 7 miljarder och sedan 5 miljarder per år under 2011 och 2012. Det innebär för Kalmars del 33 miljoner under valåret 2010 och sedan 23 miljoner per år de kommande åren. Att höja ett statsbidrag lite extra ett valår och sedan sänka det igen känns ganska cyniskt. Våra behov av att erbjuda bra skolor och äldreomsorg minskar ju inte bara för att det är valår.

Under dessa tre år beräknas Kalmar kommun, alla kommuner och landsting är i samma situation, tappa cirka 400 miljoner kronor i skatteintäkter. Lägg därtill kraftigt ökade kostnader för socialbidrag så förstå var och en att dessa 80-90 miljonerna som regeringen nu släpper till knappast kommer att förändra särskilt mycket. Lägg därtill att det i april kommer en ny skatteintäktsprognos som knappast kommer att vara positivt så förstår man att situation är väldigt allvarlig för landets kommuner och landsting.  

Det är ju inte heller alls i nivå med vad regeringens egen myndighet, Konjunkturinstitutet har föreslagit.


Nya bostäder och Linnéuniversitet

Idag har vi haft kommunstyrelse. Trots att ärendelistan var lång gick sammanträdet relativt fort, cirka två timmar.

Här är några av årendena:

* Revisionsrapporten om kommunens roll kring Fanerdun föredrogs. Den externa revisorn från Öhrlings konstaterade att kommunen gjort vad den ska. Detta gladde naturligtvis mig och många andra som arbetat med frågan. Alla var väl inte lika glada över att revisionsrapporten var så tydlig på den punkten...

* Vi sålde två markområden i Berga, dels vid Granvägen och dels vid Violvägen. Här ska det på vardera området byggas sex radhus. Det känns roligt att ha bostadsprojekt uppe för försäljning vid i princip varje kommunstyrelse. Vi antog också ett planprogram för Läckeby som gör det möjligt att få fram ännu mer bostäder i denna vackra pärla.

* Jag trodde aldrig att jag som kommunalråd skulle få uppleva att Kalmar blir universitetsort. Nu blir det så från och med 1 januari 2010, detta genom att Linnéuniversitet bildas. Ambitionen är naturligtvis att detta ska stärka hela sydöstra Sverige och ge både Växjö och Kalmar större möjligheter att hävda oss i konkurrensen om studenter och forskningsmedel. Från Högskolans sida har man under den senaste tiden flaggat för att man ser det som ett problem att ha verksamheten uppdelad på fem platser i staden. Idag antogs en avsiktsförklaring med syfte att under den närmaste tio års perioden koncentrera universitetets verksamhet i Kalmar. Det tror jag är positivt för både universitet och Kalmar. Vilka platser det blir får den utredning som nu startar visa. Jag tror det är väldigt viktigt att vi från de bägge "stenålders"-blocken arbetar gemensamt med denna fråga.

Ideologi står över verkligheten

I onsdags kom Konjunkturinstitutet med sin prognos om den svenska ekonomin, den var rejält dyster.
I går kom finansministern med regeringens prognos i samma ämne, det var ännu dystrare.

Vi har nu en situation där vi på kort tid kommer gå emot massarbetslöshet. Arbetslösheten i Sverige ökar dubbelt så fort som i övriga EU länder. Arbetslösheten bland ungdomar är redan näst högst i hela EU.

Detta får naturligtvis stora effekter också i Kalmar. Även om vi tillsammans med Halmstad ligger lägst i arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner och lägst när det gäller ungdomsarbetslösheten så kommer det att bli väldigt besvärligt. Väldigt många familjer kommer att drabbas. De som är eller blir arbetslösa möts av en nedrustad arbetsmarknadspolitik och kraftigt försämrad A-kassa. Socialförvaltningen i Kalmar räknar med att socialbidragen kommer att öka kraftigt.

Vi har i flera omgångar fått kraftigt nedskrivna prognoser när det gäller skatteintäkterna. Vi vidtog ytterligare åtgärder i budgeten i december förra året i form av ytterligare besparingar och höjd skatt. De borgerliga så kallade allianspartierna var emot dessa beslut. Hade de fått igenom sitt budgetförslag så hade vi just nu fått låna till driften i Kalmar. I april kommer en ytterligare en prognos, den kommer innebära ytterligare nedskrivning. 

Mitt fokus just nu handlar uteslutande om att försöka mota lågkonjunkturen och dess effekter. Vi kan naturligtvis inte stå emot något som sveper över hela landet men vi ska göra vad vi kan för att mildra och dämpa. Det handlar om stimulanspaket för byggande, det handlar om ändring av parkeringsavgifter i centrum, en ny planprocess, det handlar om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Vi ska helt enkelt som kommun göra allt vi kan för att mildra krisens effekter.

Samma grundtanke finns hos många av mina kollegor i kommunerna och hos regeringarna i de flesta EU-länderna. Det finns väl egentligen bara ett undantag och det är den svenska regeringen som gång på gång meddelar att man inte kommer att satsa för att försöka mildra den skenande arbetslösheten.

Samtliga experter på banker och konjunkturinstitut och för den delen opposition menar att man nu måste sätta in åtgärder. Svaret blir en axelryckning och väderprat om vargavinter. Det går ju inte säga att det inte finns resurser. Hittills har man sänkt skatterna med över 100 miljarder, mest har gått till de som redan har mest. Att i det läget påstå att man inte har några resurser för att förhindra att lärare, sjuksköterskor och förskolelärare nu varslas runtom i kommuner och landsting är inget annat än ett hån.

Den här regeringen gick till val på att minska arbetslösheten - den ökar nu dubbelt så snabbt i Sverige som i EU.

Den här regeringen gick till val på att satsa på välfärden - den nedrustning som nu genomförs i kommuner och landsting är större än vad den var under 90-talet.

Ur ett partipolitiskt perspektiv är det naturligtvis bara att tacka och ta emot. Ärligt talat så struntar jag i det just nu. Jag är mer bekymrad över alla de människor som drabbas och kommer att drabbas på grund av att det är ideologi och inte verklighet som tycks vara kartan för Sveriges regering.

Ljus i mörkret

När de negativa prognoserna nu avlöser varandra så kan det vara kul att också få släppa lite positiva nyheter. Enligt en undersökning som företaget RESURS gjort så har omsättningen inom Rese och turistindustrin i Kalmar kommun ökat med 81 miljoner (797 miljoner) eller 11.3 procent mellan året 2007 och 2008.

Man räknar nu med att denna sektor sysselsätter 750 personer i Kalmar kommun. De totala skatteintäkterna till kommunen beräknas till drygt 77 miljoner.
 
Kalmars andel av turismen i Kalmar län har ökat från 24.8 procent till 28 procent mellan åren 2007 till 2008. År 2002 var Kalmars andel 16.9 procent.

Kalmars andel i riket har ökat 0.9 procent till 0.96 procent mellan åren 2007 och 2008. Kalmars befolkning motsvarar cirka 0.67 procent av rikets befolkning.

Dessa siffror visar med all önskvärd tydlighet att det arbete som lagts ned för att göra Kalmar till en mer attraktiv besöksstad nu börjar ge frukt. Med det utbud av handel och evenemang som finns under detta år så är jag övertygad om att trenden kommer fortsätta vara positiv.  

RSS 2.0