Eskil Erlandssons mat-satsning...

Så här på nyårsafton ska man naturligtvis vara snäll mot alla människor...

Jag ska dock tillåta mig själv att göra ett enda undantag. På EKOT imorse fick vi nämligen höra jordbruksminister Eskil Erlandsson med stolthet i rösten avslöja den stora nyheten.

Regeringen vill nu satsa på maten i skolor, på sjukhus och på äldreboenden.

Detta vill man göra, avslöjas det, genom att man under 2010 avsätter 5!! miljoner kronor till detta viktiga område.

Med tanke på att det varje dag året runt tillagas 3 miljoner måltider så förstår ni ju själva vilken revolution detta stöd på 5 miljoner kommer att få på landets skolor och äldreboenden.

Jorbruksministern menar säkert väl men har uppenbarligen misslyckats totalt i förhandlingen med finansminister Borg.

Ibland är det bättre att inte presentera någon nyhet än att presentera något som mer liknar ett skämt..

Först ut med tv reklam


Socialdemokraterna i Kalmar är först ut som lokalt parti med TV reklam i TV4. Se inslaget nedan.

http://www.youtube.com/watch?v=LIMBZ1i0QW4&feature=channel

God Jul!

Om kostnader och kostnader...

Igår kväll var det långt kommunfullmäktige med beslut om fortsatt utredning kring Linnéuniversitets placeringar i Kalmar. Det var beslut om budget, taxor och avtal om flyktingmottagande. Kommunfullmäktige i juni och december brukar bli långa, oftast på grund av att budget ska antas eller revideras.

Diskussionen kring den ett-åriga förlängningen av avtalet med migrationsverket om att ta emot flyktingar blev både väntad och oväntad. Väntad med tanke på Sverigedemokraternas motstånd och framlingsrädsla, mer oväntat var det att en så stor del av den moderata fullmäktigegruppen inte ville vara med och ta beslutet. Inte trodde jag att debatten om Vellinge hade gått Kalmar-moderaterna så spårlöst förbi.

Varje år dör 25 000 barn yngre än fem år i flyktingläger. Jag har själv en dotter på 1.5 år och en på 6 år, det är givet att man reflekterar över detta faktum och tackar sin lyckliga stjärna för att man är född i Sverige.

En annan aspekt på detta är att Sverige knappast hade eller kommer att klara sig utan invandring. Så var det när Hansans köpmän kom till detta avlägsna land långt uppe i norr och lärde oss handel, så var det med Vallonerna på 1700-talet och så var det med Finnarna, Grekerna och Italienarna som kom hit på 60-talet. Idag är jag helt övertygad om att vi knappast skulle klara exempelvis äldreomsorgen eller sjukvården utan invandring.

Sverigedemokraterna talar ofta och länge om kostnader för att Sverige tar emot flyktingar. När ska man tala om kostnader för andra grupper? Hur är det med handikappade eller sjuka? Hur är det med barn och äldre? Med det resonemanget så finns det i princip bara utrymme för helt friska människor i åldern 20-64 år. 

Under gårdagen förutspådde jag Sverigedemokraternas debattvilja kring kostnader och tog därför fram vad Kalmar kommun har haft för kostnader för de två Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige, Thoralf Alfsson och Lars Rosén

I partistöd har man fått 54 000 per år.

I utbildningsstöd 8 000 kronor per år.

För att arvodera sig själva har Lars Rosén en av kommunen betald halvtids-tjänst som politisk sekreterare. Thoralf Alfsson har en 25 procentig tjänst. Allt till en kostnad av cirka 350 000 kronor per år inklusive sociala avgifter.

Därutöver har man fått ersättning för kringkostnader med 10 000 kronor.

Man har också fått 17 000 kronor i arvode för gruppmöten.

Sammanlagd har kommunen en kostnad för de två Sverigedemokraterna är cirka 450 000 kronor per år. Under de tre år man har suttit i kommunfullmäktige har man alltså kostat Kalmars skattebetalare nästan 1.3 miljoner kronor.

Detta är helt enligt regelverket men då ställer man sig naturligtvis frågan: Vad har de presterat för att få 1.3 miljoner.

Man har skrivit 4 motioner: 

* En om Sverigedemokraternas möjlighet till insynsplats i komunstyrelsen. (Skulle givit dem möjlighet till ytterligare arvode). Motionen avslogs. 

* En om politiskt våld som drabbat Alfsson själv. 

* En om möjligheten att få använda bilder på kommunens hemsida på Thoralf Alfssons egen blogg. 

* En om möjligheten att införa Klassmorfar i skolan. 

Därutöver har man skrivit 0 interpellationer.

Därutöver har man skrivit 0 budgetförslag.

Den stora frågan man måste ställa sig är:

Vad ägnas gruppmötena åt?

Vad gör de två politiska sekreterna på sin arbetstid?

Hur får man dagarna att gå? 


Längtande julhälsning

I dessa tider är det inte svårt att längta till sommaren!

Julhälsningen från Kalmar kommun får en att längta...


http://www.kalmar.se/t/newspage.aspx?id=48473

Bra analys kring Saab och regeringen

Aftonbladets Robert Collin samanfattar på ett bra sätt vad jag och många känner när det gäller Saab.

http://www.aftonbladet.se/bil/collin/article6317320.ab

Jag kandiderar för fyra år till

Artikel i Östran idag 


Anders Johnsson som tidigare var chefredaktör för Dagens Nyheter har skrivit en bok som heter ”Fånga platsen” . Boken handlar om Sveriges företagsamma historia. Nyfiket bläddrade jag fram till Kalmar. Här beskrivs hur vacker staden är men här finns också en faktaruta om vår kommun. Den sträcker sig från 1647 då kalmar härjas av brand och Kvarnholmen grundläggs. När man kommer fram till slutet i uppräkningen så kan man konstatera att de sex senaste skildringarna av Kalmar beskriver nedläggningar. Det är från Ångkvarnen 1957 till nedläggningen av Bombardier 2005. Självklart stämmer en sådan fakta-sida om Kalmar till eftertanke. Vi har haft det ganska tufft de senaste femtio åren.


Min förhoppning är att vi nu kan påbörja en lång och mödosam resa framåt. Att vi ska kunna lägga stora nedläggningar bakom oss och kunna gasa på för att hänga med andra kommuner i vår storlek. Receptet för det är många. Det viktigaste är, enligt min uppfattning, att vi inte har alla ägg samlade i samma korg. Vi ska ha bredd på vår arbetsmarknad, vi ska bygga fler bostäder. Vi måste inse betydelsen i att vi från årsskiftet blir universitetsort och vi ska etablera Kalmar som en attraktiv framtidskommun. Mycket talar för att vi utvecklas i den riktningen. Vi har nu en situation där vi har lägre arbetslöshet än riket och lägst bland våra jämförelsekommuner, både bland ungdomar och i befolkningen som helhet.  Vi kommer öka vår befolkning med nästan 700 personer, vilket är alla tiders rekord. Vi klättrar på rankinglistor över företagsklimatet och Kalmarborna ger höga betyg till den kommunala verksamheten. Kalmar har blivit en riktig sommarstad.


Under de senaste månaderna har jag i princip på varje möte fått frågan om jag kommer ställa upp för omval. Jag har svarat undvikande. Detta av två skäl. För det första är uppdraget som kommunstyrelsens ordförande en syssla som man lever med dygnet runt, året runt. Givetvis är det en fråga som därför måste pratas igenom i familjen. Under hösten har vi resonerat fram och tillbaka, för visst har det funnits perioder som varit tuffa. Jag har också resonerat mycket med mig själv. Hur känner jag? Är jag sugen? Finns hungern? Orkar jag? Bär den grund för politiken som jag varit med och format under de senaste åren?

 

Jag har under den senaste tiden landat alltmer. Svaret är JA. Politiken bär, det går bättre och bättre för Kalmar. Jag är fortfarande hungrig och jag brinner för att fortsätta föra Kalmar framåt. Jag ska också vara ärlig och säga det under dessa snart fyra år har byggts en erfarenhet som gör att jag känner mig mer och mer trygg.

 

Mot den bakgrunden kommer jag idag att meddela mitt parti att jag står till förfogande för ytterligare en period som kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. I dagarna dras nomineringsarbetet igång i alla partiets föreningar. Får jag partiets förtroende att återigen leda socialdemokratin i kommunen kommer jag göra allt för att vi socialdemokrater ska få Kalmarbornas förtroende att fortsätta leda Kalmar.

 

Trots allt detta positiva som nu sker i vår kommun får vi inte slå oss till ro. För att ta igen många tuffa år behöver Kalmar får fortsatt framåt. Då kommer de barn och ungdomar som idag växer upp här att själva kunna avgöra om de vill vara kvar när de blir äldre. Ingen ska behöva flytta på grund av att arbetsmarknaden inte fungerar och framtidstron saknas.


Johan Persson (s)

Komunstyrelsens ordförande

 


Om Sandvik och elkabeln

Idag har vi haft ett möte med handläggare från Svenska Kraftnät som kommit till Kalmar för att berätta om kabeln från Baltikum som man vill angöra i Sandvik.

Igår kväll fick jag, som en inspiration til dagens möte, ett brev från Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Brevet är mycket märkligt. Han inleder med att tacka för mitt brev som han i meningen därpå tycks mena att han enbart fått ta del av via media och bloggar.

Mitt brev med mycket kritiska synpunkter avsändes från kommunen den 20 november i år. Om han ej fått brevet, vilket för övrigt andra på sändlistan fått, så är det ju märkligt att han i så fall vet exakt vilka andra som stod på brevhuvudet, dvs LRF Sydost och landshövdingen.
 
I mitt brev till Odenberg uttrycker jag kritik mot hela processen kring Sandvik. Jag citerar bland annat ett brev från Odenberg (27 oktober 2009) där han skriver att "landtagningsplats har valts". Detta utan att ens ha en dialog med berörda boende eller berörd kommun.

Detta också utan att ha varit på plats eller ens informerat sig om att området ligger i ett natura 2000-område eller att det planeras för bostäder. I det brev som ankom igår och via den information vi fick från myndighetens tjänstemän så  har man nu svängt. Istället är Sandvik ett huvudalternativ. Hade han skrivit det från början så hade det naturligtvis inte blivit lika upprört, vare sig från de boende eller kommunen. Just därför att man då vet att det i alla fall finns en reell chans att påverka och analysera olika alternativ.
 
Hade generaldirektör Odenberg velat ha en god process kring detta under hösten så skulle han ha tackat ja till inbjudan att komma ned och träffa boende, LRF och berörda på plats. Istället fick jag till svaret: Om vi vill honom något så kan jag och oppositionsrådet åka till Sundbyberg. (Platsen för huvudkontoret)
 
Det är knappast en god start på en konstruktiv process som han nu i sitt brev UTGÅR ifrån att Kalmar kommun ska delta i...
 
Uppenbarligen är Mikael Odenberg förundrad över att vi inte står med mössan i hand och jublar över den nåd som Svenska kraftnät nu vill visa ett av Kalmars mest fantastiska kustområden. Detta genom att göra det till anslutningspunkt för NordBalt Kabeln.

Nu startar hur eller hur det formella samrådet och självklart kommer Kalmar kommun att tillsammans med de berörda att framföra sina synpunkter och peka på möjliga alternativ. Viljan till konstruktiva samtal var långt mycket större från de tjänstemän som idag deltog på mötet än från generaldirektören i Sundbyberg.
 

Färsk statistik över arbetslöshet

Här kommer november-siffrorna över arbetslösheten, öppet arbetslösa och i program:

Kalmar fortsätter ligga lägre än riket och lägst bland jämförelsekommunerna.

Samtliga 16-64 år:

Riket - 6.7 procent
Växjö - 7.2 procent
Kalmar - 6.4 procent
Karlskrona - 7.8 procent
Kristianstad - 7.8 procent
Halmstad - 6.8 procent


Ungdomar 18-24 år:

Riket - 11.4 procent
Växjö - 11.2 procent
Kalmar - 9.1 procent
Karlskrona - 15.4 procent
Kristianstad - 13.9 procent
Halmstad - 10.3 procent


Agneta Bladh får plats i Kalmar

Pressmeddelande från Kalmar kommun


Agneta Bladh får egen plats i Kalmar
 

Avgående rektorn vid Högskolan i Kalmar Agneta Bladh har varit mycket drivande i arbetet med att Kalmar från och med årsskiftet blir universitetsstad. Detta genom att Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet går samman och bildar Linnéuniversitetet. När Agneta Bladh idag avtackades på Kalmar slott överlämnade företrädare för Kalmar kommun en skylt med texten ”Agneta Bladhs plats”.  

 

-     Utan Agneta Bladh är jag tveksam till om Kalmar hade blivit universitetsstad från årsskiftet. Hon har varit väldigt drivande i processen. För Kalmar är bildandet av Linnéuniversitet av väldigt stor betydelse. Vi har i Kalmar en modell där vi uppkallar gator eller platser efter levande personer som har gjort viktiga insatser för kommunen. Att uppkalla en plats efter Agneta Bladh känns mot den bakgrunden väldigt naturligt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s)

 

Med på avtackningen av Agneta Bladh fanns också kommunchefen Roland Karlsson, förre kommunalrådet Kjell Henriksson, förre oppositionsrådet Göran Häggfors och kommunfullmäktiges presidium genom Roger Kaliff och Nils Fredrik Aurelius.


Toppbetyg i medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning där våra invånare får sätta betyg på vår verksamhet och på sin kommun har nu kommit. Det är den viktigaste undersökningen vi gör. Att vi återigen hamnar över betygsgenomsnittet är därför mycket glädjande.


Sedan 2005 har Kalmar kommun varje år låtit SCB göra en medborgarundersökning. Under alla år har vi fått bättre helhetsbetyg än övriga kommuner. Det har inte skett så stora förändringar i 2009 års undersökning jämfört med förra årets.


Överlag är kalmarborna också mycket nöjda med kommunens tjänster. I år har SCB glädjande nog sett ett statistiskt säkerställt högre betyg på verksamheterna äldreomsorg och stöd för utsatta personer.


Jämfört med övriga 84 kommuner som ingått i årets medborgarundersökningar får Kalmar kommun höga betyg av de kommuninvånare som svarat på Statistiska Centralbyråns medborgarenkät (455 st).

Om Kalmar som en plats att bo och leva på

Här får Kalmar 69 i betygsindex (7,2 på en tiogradig skala), precis som förra året. Genomsnittet för samtliga kommuner är 64.

Av medborgarna kan 93 % rekommendera sina vänner att flytta till Kalmar.


Frågor om Kalmar som bostadsort, landskap, natur- och friluftsliv, utflyktsmål och utbud av livsmedelsbutiker får mycket högt betyg. Det är främst verksamhetsområdet Bostäder som påverkat resultatet negativt. På det här området har majoriteten lagt in reurser som innebär att vi från årsskiftet fördubblar antalet detaljplaner. På frågor om hur nöjda kalmarborna är med kommunikationerna får Kalmar genomgående högre betyg än genomsnittet

 

SCB tycker att Kalmar förutom på verksamhetsområdet Bostäder bör satsa på verksamhetsområdena Fritid, Miljö och kommersiellt utbud, för att ytterligare höja helhetsbetyget. När det gäller frågorna som handlar om kommersiellt utbud kan de inte jämföras med tidigare år eftersom man lagt till frågor om tillgång på post, bank och livsmedelsaffärer.

 

Om Kalmar kommuns verksamheter

Här får Kalmar 61 i betygsindex (6,5 på en tiogradig skala), jämfört med förra årets 57. Genomsnittet för de 97 kommunerna blev 54.  

Kalmar har bättre betyg på samtliga verksamheter än både samtliga övriga kommuner och enbart kommuner över 50.000 invånare.

 

Traditionellt har brandkåren och vattenkvalitet god kvalitet, men i Kalmar håller även gymnasieskolorna en mycket hög kvalitet enligt kalmarborna.

 

Snöröjning och möjligheten till återvinning får något bättre betyg än förra året, men det är framförallt på frågor om snöröjning som kalmarborna är missnöjda. Den enda verksamhet där vi får sämre betyg än övriga kommuner med fler än 50.000 invånare är på frågor om gång- och cykelvägar. Detta är vi medvetna om, i den budget som går till fullmäktige på måndag så ligger en extra satsning på cykelstaden Kalmar.

 

c/o Kalmar

De som arbetar inom kommunen är betydligt mer positiva till vår verksamhet än övriga kommuninvånare. I samband med c/o Kalmar-projektet ställde kommunen tre extra frågor utifrån service, bemötande och tillgänglighet.


I årets undersökning konstateras att 90 procent är nöjda med bemötandet från kommunens personal och politiker, samma siffra som förra året.


På frågan: Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? Här har betyget ökat 6,3 till 6,5.


På frågan: Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun? Här är betyget även i år 6,9.


På frågan: Hur lätt är det att komma i kontakt med personal i din kommun? Här har betyget ökat från 6,3 till 6,4.

Om inflytandet i Kalmar kommun

När det gäller inflytande och påverkan får Kalmar 42 i betygsindex (4,8 på den tio-gradiga skalan), jämfört med förra årets 44. Genomsnittet för deltagande kommuner blev precis som förra året 40. Här får Kalmar högre eller lika betyg på alla delar jämfört med de övriga kommunerna. 

 


Julkort ritade på Kalmarsundsskolan

Nu hemkommen från Stockholm där det varit möte med tillväxtberedningen på Sveriges kommuner och landsting. Under gårdagskvällen var det en bra sittning med partivänner och lägesuppdatering med partisekreterare Baylan.

Under fredagen blir det frukostmöte med Destination Kalmar.

Vid tio-tiden ska jag åka till Kalmarsundsskolans klass 5A. Vid ett besök under hösten kom det fram att man jobbade en del med julkort. Jag bad dem då rita förslag och nu ska jag åka ut och tacka dem. Ett av julkorten är ritat av en tjej som heter Ellen föreställande Kalmar Slott, det ligger nu för tryckning och kommer att användas av mig när jag skickar julhälsningar till bland annat borgmästarna i våra vänorter. 

 

Ökad rödgrön ledning

Idag kom SCB med sin stora partisympatiundersökning som visar på en ökad ledning för de rödgröna. Totalt landar man på 50 procent medan de borgerliga partierna når 42.5 procent.

I Kalmar län med urvalet 150 personer så ser resultatet ut som följer. Underlaget är sannolikt för litet för att dra några slutsatser av.

Centern - 10 procent
Folkpartiet - 4 procent
Moderaterna - 26 procent
Kristdemokraterna - 5.3 procent
Socialdemokraterna - 42 procent
Miljöpartiet - 4.7 procent
Vänsterpartiet - 4 procent
Övriga, dvs piratpartiet och Sverigedemokraterna - 4 procent

De borgerliga får med detta 45.3 procent
De rödgröna får 52 procent

Felmarginalen är dock väldigt stor med bara 150 personer i urvalet....


Om Linnéuniversitets placering

Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår diskussionen om Linnéuniversitet i Kalmar. 

Kalmar blir äntligen en universitetsstad. Vi har en ny rektor för detta universitet som med emfas driver på för att Kalmar-delen av Linnéuniversitetet ska blir riktigt attraktiv. Detta för att framåt kunna attrahera både studenter och forskare. Han menar att Kalmar med sin stadsmiljö har en unik chans att bli just attraktivt. Vi blir också ett tydligare alternativ till andra universitet och högskolor som ofta ligger en bit utanför städerna. Högskolans placering idag är inte optimal. Man är utspridd på flera platser i Kalmar och det finns nog ingen Kalmarbo som med säkerhet kan visa en besökare var högskolan ens ligger. 

Mot bakgrund av att det nya universitet nu vill satsa i Kalmar och därmed motverka att vi i framtiden endast blir en filial till Växjö så har ett utredningsarbete startat om att försöka koncentrera universitet till ett par platser i Kalmar. Olika alternativ har gåtts igenom. Det har jag skrivit om tidigare. 

Styrgruppen där bland annat jag och Malin Petersson sitter med har då enats om att föreslå Ölandshamnen med området kring Kalmarsalen som komplement. Dessa två platser ska i enlighet med förslaget fortsätta utredas. I det fortsatta utedningsarbetet ska man titta på frågor som ekonomi, attraktivitet och kulturmiljö. Först därefter kan man definitivt sätta ned foten och bestämma sig för en huvudinriktning. Vi gjorde dock ett tillägg som jag tror är viktig med tanke på diskussionen: "De skisser som tidigare har redovisats är inte längre aktuella. Kompletteringsplatsen Elevatorskajen ska i huvudsak utredas med befintlig byggnation som utgångspunkt." Det här är något som både Malin Petersson och jag sagt åtskilliga gånger men uppenbarligen har det inte trängt igenom i diskussionen.

I debatten framställs det ibland som att grävmaskinerna står redo att starta. Så är det definitivt inte, sluttiden för detta är satt till 2020!!

På arbetutskottet idag så togs beslutet om att utreda vidare enligt förslaget. Moderaterna och socialdemokraterna körde igenom detta. Vänsterpartiet köpte förslaget men ville dessutom utreda Malmen. Centern och jag uppfattade också kristdemokraterna och folkpartiet vill inte göra något. Man säger helt enkelt nej till Linnéuniversitets ambitioner att utreda vidare. Det får naturligtvis stå för dessa partier men jag skulle inte bli förvånad över om folkets dom i kommande val blir hård. 

I Smålandsnytt igår berättades det att högskolani Jönköping nu ska bygga en idrottsanläggning för 80 miljoner. I Växjö så pågår en nybyggnation på Campus-området för cirka 100 miljoner. Jag undrar om politikerna i Växjö eller Jönköping ens skulle komma på tanken att kritisera detta. I Kalmar finns det dock politiker som är emot..  

Bra media om Rekryteringsdagen

Idag slog Barometern upp www.5000jobb.se på ett alldeles lysande sätt. Det är något som vi i Destination Kalmar har jobbat med en längre tid. Det handlar om att ordna kanske Sveriges största rekryteringsdag för alla sommarjobb inom handel och besöknäring i hela regionen.

Den går av stapeln den 28 februari 2010 och hålls på Kalmarsalen. Man räknar med att under denna dag kunna förmedla cirka 5000 jobb till ungdomar.

Denna dag ska ses tillsammans med alla andra åtgärder som kommunen sätter in för att fortsatt pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Vi ligger redan lägst bland jämförelsekommunerna och klart lägre än riket. Med denna dag och mycket annat som görs ska vi se till att Kalmar fortsätter ligga väldigt bra till när det gäller både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten.


Film om spadtaget!

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXQoLjnk5rPU&h=7338ff8d485f4f10f1162714a5b69c82

Klicka på länken ovan. Helt underbar film om spadtaget nästa lördag.

Budgetjusteringar som gör skillnad

Vi presenterade i våras en ”Budget för framtidstro”. Att vi som majoritet lyckades lägga fram en budget för Kalmar kommun utan nya, stora besparingar mitt i en intensiv lågkonjunktur kändes mycket bra. När vi nu reviderar budgeten så blir det också utan nya besparingar. Vi har under hela denna mandatperiod arbetat hårt med att få ordning och reda på ekonomin. Det arbetet påbörjades redan under 2007 och när lågkonjunkturen slog till under hösten 2008 vidtog vi ytterligare åtgärder. Det har vi glädje av idag. Hade vi stuckit huvudet i sanden som den borgerliga oppositionen gjorde vid det tillfället så hade vi i år haft ett underskott som vi skulle behöva återställa under 2010.

Kalmars utveckling har varit positiv de senaste åren. Under 2009 har befolkningsökningen tagit fart ordentligt, klart över de mål vi har i budgeten. Trots varsel och uppsägningar på arbetsmarknaden kan vi konstatera att arbetslösheten här är lägre än i riket och i jämförelsekommunerna. Detta är ett trendbrott. Kalmar brukade ligga sämst till när det gäller arbetslöshet.

Kalmar är idag en stad på mångas läppar. När svenskar tillfrågas om typiska svenska sommarstäder hamnar Kalmar på tio i topp listan. För att fullfölja den lyckade satsningen med visitse.se ihop med Öland och Glasriket tillförs Destination Kalmar en miljon kronor under 2010. Succén i Krusenstiernska, musik på Larmtorget, Kalmar marknad och Stadsfesten är något av allt annat som stärkt Kalmars anseende.

Utrymmet för nya satsningar i dessa tider är inte stort. Den moderatledda regeringen har höjt statsbidragen för landets kommuner och landsting endast för valåret 2010. Till skillnad mot våra rödgröna partier på riksplanet vägrar regeringen ge långsiktiga besked om statsbidragen för åren 2011-2012.

Trots detta har vi ett utrymme. Ett utrymme som vi skapade just genom de tidiga åtgärderna 2008. Vi kan därför göra några viktiga satsningar även under 2010 och framåt. År då många kommuner istället tvingas panikspara.

* Antalet äldre ökar och därför tillförs äldreomsorgen drygt 40 miljoner kronor under 2010-2012. Därutöver görs vissa engångssatsningar. Vi lägger bland annat in 4,5 miljoner kronor så att hemrehabilitering blir verklighet i hela Kalmar. Vi satsar på hemsjukvården. När omsorgen i Kalmar mäts får den höga betyg. Med dessa satsningar kommer vi fortsatt ligga främst.

* Vårt föreningsliv gör ett otroligt jobb men är liksom övrig verksamhet hårt drabbad i kristider. För att underlätta situationen höjs föreningsanslagen med en miljon kronor årligen fram till 2012. Dessutom tillförs föreningslivet 1,5 miljoner kronor som ett engångsbelopp för egna investeringar.

* Vi har en fantastisk kulturskola som gör mycket för våra barn och ungdomar. Tyvärr stängs vissa ute från denna verksamhet då avgifterna är alltför höga. Nu lägger vi in en miljon kronor fram till 2012 så att dessa avgifter kraftigt kan sänkas.

* För att bibehålla vår goda utveckling på arbetsmarknaden avsätts två miljoner kronor som en beredskap mot en fortsatt lågkonjunktur och ökad arbetslöshet. Därtill lägger vi in resurser för att skapa ytterligare 200 sommarjobb för ungdomar. Förra årets brytpraktik genomförs även nästa år. Vi avsätter också 10 miljoner kronor för att kunna genomföra Kalmar-lyftet. Det handlar om att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna finnas i skolan, äldreomsorgen, genomföra tätortsförsköning, jobba med stränder och motionsslingor. Därutöver hoppas vi med detta kunna ge föreningslivet stöd.  Vår inriktning är tydlig: aktivitet istället för passivitet.

* Det byggs som aldrig förr i Kalmar. Då allt fler barn föds, måste vi hänga med och erbjuda plats i förskolan. Det har under de senaste åren har det byggts över 20 nya förskoleavdelningar. Under 2010 byggs nya avdelningar i Rinkabyholm, Trekanten och Ögonstenen i Norrliden. Under de kommande åren blir det nya förskolor i Djurängen och Östra Vimpeltorpet.

* För att få fart på arbetet med att bli en attraktiv cykelstad satsas under 2010 en extra miljon utöver tidigare anslag på åtgärder som förbättrar våra cykelvägar.

* Vi pekar ut Gesällen, Cellgraven och järnvägsparkeringen som möjliga platser för parkeringsanläggningar. Vi vill se parkeringsanläggningar i ytterkanterna av Kvarnholmen eller i dess närhet. På det sättet hoppas vi kunna leda trafik till dessa platser. Vi ser andra kommuner som lyckats bra med en sådan inriktning, exempelvis Halmstad. Vi förlänger dessutom enhetstaxan för periodkorten så att dessa gäller hela 2010.

* I 2008 och 2009 års budget avsattes 50 miljoner kronor till ett omställningspaket. Detta innebar att anställda i Kalmar kommun kunnat gå i pension något år tidigare. Istället har yngre människor fått fortsätta sitt arbete i kommunen. Paketet har kraftigt underlättat för kommunens verksamheter i spartiderna. Omkring hundra medarbetare har lämnat sin anställning genom detta. Eftersom dessa pengar nu är slut avsätter vi ytterligare tio miljoner kronor i ett nytt omställningspaket. Huvuddelen riktas mot barn- och ungdomsförvaltningen som står inför kraftiga minskningar av elevantalet i skolan. Som ytterligare stöd avsätter vi också två miljoner kronor till fritidshemmen. Därtill lägger vi in 24 miljoner kronor till barn-ungdom och Södermöre som kompensation då antalet barn i förskolan kraftigt ökar under de kommande åren. Med detta kommer vi även i fortsättningen ligga i topp i de mätningar som görs över kvalitén i förskolan och skolan.

Kalmar är en fantastisk kommun att bo och leva i. Vi får dock aldrig slå oss till ro och bli nöjda. Majoriteten kommer alltid att fortsätta ta sitt ansvar oavsett vilken situation vi befinner oss i. Med den budget vi nu presenterat ser vi starka skäl att behålla tron på en god framtid med jämlikhet och rättvisa i vår fina kommun.

Johan Persson (S)
Birgitta Elfström (S)
Bertil Dahl (V)
Jonas Löhnn (MP)

 


Fakta kring Smålands nya mötesplats

Har nu medverkat på presskonferensen där Kalmar FFs ordförande och Arenabolagets VD Ronny Nilsson berättade att allt nu är klart för den nya fotbolls- och evenemangsarenan i Kalmar. Ni kan läsa mer och ta del av intervjuer på www.kalmarff.se

Här kommer lite fakta kring arenan:

* Arenan ägs av Kalmar FF fastigheter som är ett helägt dotterbolag till Kalmar FF.

* Arenan kommer rymma 11 800 sittande åskådare. Vid konserter kommer arenan att kunna ta emot 15 000 personer. Vi kommer äntligen kunna landa evenemang som Rapsody in Rock.

* 24 åskådarplatser för rullstolsburna.

* Fotbollsplanen kommer vara av naturgräs.

* Utvändiga måtten är 150 meter x 118 meter. Höjd 21 meter.

* 13 entré ingångar

* 123 offentliga toaletter och ca 100 urinoarer.

* Medlemspub

* Restaurang med komplett kök

* Stor lounge för konferenser och dylikt, för 800 - 1000 personer.

* 11 loger

* 50-60 tv monitorer

* Belysning 2000 lux

* Konferensrum

* Souvenirbutik

* 9 omklädningsrum

* Gym

Jag är glad att vi äntligen har landat detta projekt och höll fast vid de höga ambitionerna.

Äntligen!

Idag kl 14 är det presskonferens om arenan i Kalmar. Jag säger som Gert Fylking: ÄNTLIGEN!

Artikel om Kvarnholmen & WTC

Debattartikel i Barometern

 

Claes Wollentz riktar kritik mot undertecknad rörande planerna för att utveckla Kalmar centrum. Han menar att ambitionerna om utveckling av staden inte går att förena med ett värnande av Kvarnholmens unika miljö. Jag tror precis tvärtom. Självklart är det möjligt att utveckla Kalmar och Kvarnholmen utan att man för den skull förstör det som är unikt.

 

Det är precis detta samlade grepp som kommunen nu tar när det gäller Kalmar centrum. I den fördjupade översiktsplan som nu är på väg fram så vägs olika intressen samman och formar en helhet. Denna plan ska ut på samråd och sedan följas av detaljplaner som också ska på samråd och sedan slutligen följas av bygglov och sedan försäljning. Det är sålunda inte några snabba beslut som tas på något lättvindigt sätt.

 

Jag tror ingen politiker, myndighet eller Kalmarbo skulle acceptera att vi inte värnade Kvarnholmens kulturmiljö. Samtidigt, och det är viktigt, måste vi värna Kvarnholmen som centrum för handel och upplevelser. Sker inga investeringar, ingen bostadsbebyggelse eller utveckling av trafiklösningar med större parkeringsmöjligheter ja då läggs en död hand över Kvarnholmen. Konsekvenserna blir sannolikt inte omedelbara men på sikt så kommer Kvarnholmen som Kalmars naturliga centrum att utarmas. Det är knappast en utveckling som någon heller skulle acceptera. De markreservationer som nu är givna i centrum med omnejd handlar definitivt inte om att ta bort några grönområden. När det gäller Ölandshamnen så har jag aldrig fått några signaler från Kalmarborna att det skulle vara någon särskilt vacker plats idag. Tvärtom så har kommunen många gånger fått kritik för att området runt gästhamnen förfular Kalmar.  

 

Jag är politiker för att jag tror på Kalmar. Vi har under en lång rad av år haft en sämre utveckling än många av våra jämförelsekommuner. Högre arbetslöshet, mindre arbetsmarknadsregioner, färre producerade bostäder och lägre befolkningsökning. Listan kan göras lång. Nu upplever vi äntligen någon form av trendbrott. Vi har lägre arbetslöshet än jämförelsekommunerna. Vi kommer i år med stor sannolikhet att slå rekord när det gäller nya invånare. Intresset för att besöka Kalmar och uppleva vår fantastiska stad är större än någonsin. Ska vi då lägga i backen? Ska vi då säga att nu är det bra? Ska vi då slå oss till ro? För mig är svaret självklart nej. Nu handlar det istället om att ta chansen. Att bryta många års negativ utveckling och ge de ungdomar som idag växer upp i Kalmar eller studerar här en möjlighet att kunna stanna kvar om de vill det.

 

Claes Wollentz försöker sätta en bild av att vi som leder kommunen är fartblinda och uppenbarligen inte värnar kommunens utveckling. Mot den bakgrunden borde det ju gå väldigt dåligt för Kalmar. Så är det knappast.

 

Jag kan ge ett tydligt exempel på hur vi jobbar med utvecklingen av Kalmar och hur vi nu försöker forma en helhet kring utvecklingen av Kalmar centrum och Kvarnholmen.

 

Under 2007 skrevs ett samverkansavtal mellan Kärnhem och Kalmar kommun rörande etablering av ett World Trade Center i Kalmar. Motsvarande avtal skrevs med Växjö och Karlskrona kommun. Detta för att utreda förutsättningarna för en etablering som också innehöll bostäder, hotell och parkeringsanläggning reserverades ett markområde på norra Kvarnholmen.

 

Med detta som bakgrund startade kommunen under 2008 upp arbetet med en fördjupad översiktsplan för hela Kalmar centrum. I arbetet analyseras utvecklingsmöjligheter, placering för nybebyggelse, trafikfrågor, parkeringsfrågor, vattenfrågor, grönstruktur med mera. I planarbetet ingår också att analysera riksintresset och den unika kulturmiljön i centrala Kalmar.

 

I detta arbete har man landat för en annan utveckling av Norra Kvarnholmen. Området pekas ut för huvudsakligen bostadsbebyggelse i en skala som bygger vidare på Kvarnholmens kvarterstruktur. Planarbetet har också visat det olämpliga att utföra storskalig bebyggelse på Norra Kvarnholmen.

 

 Mot denna bakgrund har kommunen under hösten träffat företrädare för Kärnhem som då också uttryckt önskemål om att inom sex månader göra en värdering och exploateringsavtal för det reserverade området. Kalmar kommuns linje i detta ärende och i alla andra ärenden är att exploateringsavtal med tillhörande värdering görs efter det att detaljplan vunnit laga kraft.

 

Mot bakgrund av detta och inriktningen i planarbetet kommer jag att föreslå kommunfullmäktige att upphäva samverkansavtalet med Kärnhem rörande WTC.

Kommunen bör dock vara öppen för att vid lämpligt tidpunkt föra diskussion med Kärnhem rörande en etablering av kontorshus för WTC på annan plats.

 

När det gäller WTC har kommunen, enligt min uppfattning, agerat som vi ska göra. Vi reserverar ett område som analyseras och sätts in i sitt sammanhang. Nu har den utredningen visat att det inte var lämpligt och då häver vi reservationen.

 

En annan fråga som måste lösas långsiktigt om vi ska kunna få till stånd fler bostäder och mer verksamhet i Kalmar centrum är trafikfrågorna. I den reviderade budget som majoriteten nu lägger fram så ingår det ett uppdrag till Samhällsbyggnadskontoret och Kommunledningskontoret att analysera förutsättningarna för parkeringsanläggningar i Gesällen, Cellgraven och Slottsparkeringen. Man ska också återkomma med förslag på konkreta åtgärder när det gäller att stärka kollektivtrafiken och Kalmar som cykelstad.

 

För mig handlar kommunpolitik om att se till Kalmars bästa. Ideologi och blockpolitik får inte vara överordnat detta. Jag är övertygad om att Kalmar har goda möjligheter att ta flera kliv framåt, inte minst sedan vi från årsskiftet blir universitetsstad. Det förutsätter dock att vi vågar tro på utveckling. ”Det gaur inte” är en devis som borde skänkas till Kalmar läns museum som tema på en utställning på hur det var förr.

 

 

Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande 


RSS 2.0