En bra vecka....

Det här har varit en väldigt bra vecka. Bokslutet med ett hyggligt plus i tisdags och sedan ytterligare steg framåt på olika områden.

Äntligen har vi kunnat skriva ett nytt tio års avtal med Statens Fastighetsverk om Kalmar slott. Det är ett avtal som totalt handlar om 80 miljoner kronor under perioden. Jag ser dessa medel som en bottenplatta, självklart kommer det göras ansträngningar för att ytterligare växla upp resurserna med hjälp av näringslivet, stiftelser och EU.

Jag ser ett antal utvecklingsområden framför mig:

* En kulturhistorisk bas där Kalmar slott söker sin nisch/profil. Andra slott av Kalmars dignitet har ofta en sådan profil. Gripsholm har exempelvis Statens porträttsamling, Skokloster har vapen osv. Den idé som det nu spånas kring är att söka en profilering kring Gustav Vasa och hans söner. De har alla anknytning till slottet och Kalmar. Dessutom finns det spännande historier kring bland annat Dackeupproret som också går att skildra. Visste ni exempelvis att Nils Dacke avrättades i Kalmar, hans huvud hängdes sedan upp utanför slottet.

* En rejäl satsning på tillgänglighet i form av hiss och nytt restaurangkök.

* Ett fokus på barnverksamhet där man kan klä ut sig och verkligen leva sig in i livet som riddare eller prinsessa.

* Kalmar slott som platsen för middagar och födelsedagar för både Kalmarbor och utsocknes.

* Arrangemang som Allsång på slottet.

Det här är bara några av de idéer som finns för att ge Kalmar slott dess rättmättiga status som fantastisk plats. Min uppfattning är att vi tidigare inte sett den potential som finns i vårt slott.

Under den här veckan har det också varit mycket fokus kring vår kustmiljö. I tisdags var jag och andra företrädare från länets kommuner i Stockholm och besökte miljödepartementet. Vi var inbjudna och fick under en heldag träffa departementets ledning och också företrädare från Naturvårdsverket. Att man i regeringskansliet bjuder in på det här sättet och faktiskt avsätter en dag torde vara unikt. Vi betonade behovet av att göra konkreta insatser och att ha med sig kustmiljöföreningar i arbetet. Min bild är att våra synpunkter kommer avspegla sig i den proposition om Östersjön som läggs i mars. Vi passade också på att bjuda in företrädare för miljödepartementet, Naturvårdsverket och Fiskeriverket till Kalmar län under maj månad.

Igår var det sedan dags att ta ett padtag för den andra våtmarken som drogs igång den här veckan. Det är en härlig känsla att köra grävmaskin men det är en ännu härligare känsla att äntligen få se konkreta åtgärder växa fram.

Nu bär det iväg till Årsmötet med Kalmars läns avdelning för Hela Sverige ska Leva. Jag ska där redogöra för arbetet som gjort att vi blev Årets Kommun.

Ikväll är det Guldfest där vi ska hylla Kalmars näringsliv. Jag har fått ta del av statistik om utvecklingen i Kalmar som gör mig mer än nöjd. Det finns därför goda förutsättnigar för att det blir en riktig helkväll.

Flyg, region & omställning

Det var riktigt roligt att läsa siffrorna som idag släpptes från Kalmar Airport när det gäller inrikestrafiken. Kalmar är regionens klart största flygplats och visar på plussiffror.

Antalet passagerare:

Kalmar - 149 447
Växjö - 116 539
Oskarshamn - 13 324

Jag hörde att centerns distriktsordförande Roland Åkesson i Mönsterås tyckte att regeringens besked i regionfrågan var bra. Det vill säga beskedet att Skåne och Västra Götaland blir permanentade som regioner. Han menade också att detta öppnade dörren för det framtida östra Götaland.

Jag vet inte vem det är han talar för när han menar att Kalmar län ska bilda region med Östergötland och Jönköping. För mig är fortfarande huvudspåret att hänga ihop med Kronoberg och Blekinge. Inte minst mot bakgrund av att vi nu bildar gemensamt universitet med Växjö. Det skulle vara väldigt märkligt att få en ny regiongräns mellan Kalmar och övriga södra Sverige.

Fick precis en sammanställning över antalet personer som nu är inne i Kalmar kommuns omställningspaket. Totalt är det 74 personer. 13 ytterligare har ansökt. Kommunen behöver minska sina kostnader och för att möjliggöra detta ute i förvaltningarna har vi detta omställningspaket som innebär att människor får pension/ersättning för att sluta. Kravet är att tjänsten inte ska återbesättas. Detta har varit väldigt lyckosamt vilket jag naturligtvis glädjer mig åt. Alternativet till detta hade varit att varsla medarbetare enligt turordningsreglerna... Det hade varken varit bra för samhället eller kommunen.

Överskott i dåliga tider

Följande pressmeddelande har under förmiddagen gått ut med anledning av det preliminära bokslutet;

Överskott i dåliga tider

Trots finanskris och lågkonjunktur gör Kalmar kommun ett överskott i bokslutet för 2008. Överskottet blir till och med högre än vad som budgeterats.


- Det är bra att vi klarar ett överskott som till och med är högre än vad vi hade i budget. Detta särskilt i dessa kärva tider, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s).


Det preliminära bokslutet för 2008 visar på ett överskott på över 33 miljoner kronor, drygt sex miljoner kronor mer än vad som budgeterats.


- Vi gläds åt detta resultat och arbetet för att ha en god ordning och reda i ekonomin fortsätter, säger Johan Persson.


Inför 2009 väntar en rad utmaningar med tanke på den globala finanskrisen. Kalmar har liksom alla andra svenska kommuner känt av detta, bland annat genom stora nedskrivningar av skatteintäkterna.


- Jag är glad över att vi vidtog ytterligare åtgärder i december. De var inte roliga, men de ger oss marginaler att möta eventuella ytterligare nedskrivningar av skatteintäkterna och andra händelser i vår omvärld som vi inte kan kontrollera, säger Johan Persson.


Kalmar - Växjö 45 minuter

Pressmeddelande från Kalmar & Växjö kommun


Idag träffas företrädare från Universitet i Växjö, Högskolan i Kalmar, regionförbunden i Kalmar och Kronoberg samt kommunledningarna i Kalmar och Växjö. Mötet äger rum i Kalmar och kommer att handla om en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för Sydöstra Sverige, nämligen bildandet av det nya Linnéuniversitetet.


Vi vill från kommunledningarna i Kalmar och Växjö uttrycka vårt starka stöd för fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Universitet i Växjö. Det kommer att ge styrka till hela regionen och kommer att öka möjligheterna att rekrytera studenter och locka forskningsmedel. Men för att det nya universitetet ska utvecklas på bästa sätt måste de två campus knytas samman med snabb och bekväm kollektivtrafik. Ett Linnéuniversitet ska givetvis ha ett Linnétåg som sammanhållande länk!


Det förutsätter att järnvägen rustas upp. För närvarande är banan är enkelspårig och har inte plats för fler tåg. För att säkra dagens tågtrafik och för att kunna utöka till trafik varje timme eller halvtimme mellan Kalmar och Växjö behövs fler mötesspår. Vi vill i dialog med Banverket, landstingen och regionförbunden se till att banan rustas upp och får ökad trafik. Vårt mål är att komma ned i 45 minuters restid Kalmar - Växjö.


En kortare restid är också avgörande ur ett annat perspektiv. I ett slag skulle våra respektive arbetsmarknadsregioner bli dubbelt så stora. Inte minst i dessa tider skulle det vara en mycket positiv signal till omvärlden. Med sammanlagt drygt en kvarts miljon människor skulle det närmast motsvara Malmö i storlek.


Både Kalmar och Växjö utvecklas väl. Färsk statistik från SCB visar att sysselsättningen i våra två kommuner ökade med över 2 000 netto på årsbasis. Vi är övertygade om att en satsning på tätare och snabbare tågtrafik skulle förstärka den positiva utvecklingen. Vi kan se det resultatet i både Mälardalen och Skåne. Där har investeringar i infrastruktur och trafikering bidragit till förstorade arbetsmarknader och kraftigt ökad tillväxt.


Ett Linnéuniversitet i kombination med bättre kommunikationer mellan Kalmar och Växjö är grundförutsättningen för en liknande utveckling i vår region.


Bra att SJ lyssnade!

För en tid sedan skrev jag ett brev till SJs ledning och påtalade det orimliga i att ha en tidtabell som innebär att man på några minuter missar det tidiga tåget till Kastrup.

Idag har jag fått svar och där berättar SJ att man från och med den 1 mars gör en omläggning i tidtabellen som innebär start från Kalmar 05.00 med ankomst Kastrup 08.43.Härliga besök i daglig verksamhet för äldre

Under fredagen gjorde jag återigen ett besök inom omsorgens verksamheter. Den här gången under ledning av den duktiga enhetschefen Linda Erlandsson. Idag var det fokus på daglig verksamhet inom äldreomsorgen med start på vackra Dahmska villan vid Stensberg. Det blev kaffe och en härlig pratstund med fyra pigga seniorer. För en medarbetare i personalen var det första gången hon hade besök av en politiker på sin arbetsplats. Jag måste tillstå att det förvånade mig eftersom hon hade varit anställd i tjugo år... Å andra sidan har vi 4500 duktiga medarbetare i kommunen så även om man ligger i som en rem så är det omöjligt att vara precis överallt.

Jag är så glad över att förnuftet har fått råda och att det har funnits kloka människor bakåt i tiden som har bevarat hus som Dahmska villan. Vilken kulturskatt det är!

Efter detta besök bar det av till Prästgårdsvillan där antalet seniorer var betydligt fler. Här var man i full gång med att skära frukt i det lilla men gemytliga köket. Det blev både sångstund och utfrågning. Det märktes att de hade laddat upp för frågorna var många. Här frågades det om allt från pensioner till om jag hade varit med i Svensk Damtidning någon gång... 

Sista destinationen blev Villa Kläckeberga som är en ombyggd lantarbetarbostad på Kläckeberga gård. Här var det också ett stort gäng kring bordet. Denna dagliga verksamhet utnyttjar verkligen vad den fantastiska naturen har att erbjuda. När det inte är vinter så är man ute väldigt mycket och tar promenader, åt ena hållet en vacker allé och åt andra hållet ladugården fylld med djur. 

Att vara ute på den här typen av verksamhetsbesök ger väldigt mycket intryck och ger också en god insikt i vilken hög kvalité vi har på den kommunala verksamheten. Att socialstyrelsen i sin undersökning under hösten rankar vår äldreomsorg väldigt högt kan jag verkligen förstå. 

Extra roligt är det också att omsorgsnämnden som helhet nu har ordning och reda på sin ekonomi. Man har under det senaste året arbetat konsekvent med ekonomin. Nu är man en förvaltning som redan landat in mot den ram som man har 2009. Det synts mycket tydligt i det bokslut man har lämnat ifrån sig.   

Mack i Trekanten - Ett kommunalt intresse!

Jag har idag träffat ägaren till macken i Trekanten Josef Sahli. OKQ8 som äger mackens tankar vill inte fortsätta sälja bensin i Trekanten. Detta trots att macken går riktigt bra. Mackägaren äger alla lokaler och själva marken men inte tankarna. Att det stora bensinbolaget inte vill sälja bensin i Trekanten är ju en sak men man vägrar resonera om en lösning som innebär att tankarna mot en rimlig ersättning kan säljas till Josef Sahli som då får en möjlighet att driva vidare macken men sälja bensin från ett annat bolag. 

Jag är ärligt irriterad över den utveckling kring bensinstationer som nu sveper fram över Sverige. De stora bolagen agerar som av en händelse på ungefär samma sätt. Mindre mackar ska läggas ned och människor ska tvingas till större städer och tätorter för att tanka. När det gäller OK Q8 handlar om cirka 100 mackar runtom i landet.


Miljöforum Syd arrangerade för en tid sedan ett seminarium i ämnet, Kalmar kommun företräddes av två tjänstemän. Organisationen håller på med en kartläggning och vill också ta fram alternativa lösningar för att lösa drivmedelsförsörjningen på landsbygden. Här vill man ha ett samarbete med Kalmar kommun vilket vi ställt oss positiva till.


Vi samarbetar också med Föreningen landsbygdens främjande. Dess representant har också träffat Josef Sahli i Trekanten. Den uppfattning som förmedlas av föreningens företrädare Stig Hellström är att just OK Q8 agerar annorlunda än andra bensinbolag. Medan andra bolag försöker vara generösa och hitta lösningar när det finns en duktig och intresserad innehavare så försöker OKQ8 att genom nedläggning av mindre stationer styra trafiken mot större enheter.


Trekanten är ett attraktivt och växande samhälle. Här växer antalet invånare, här har byggts ny ICA-butik, kommunen satsar på ny sporthall, fler villatomter och utbyggnad av förskolan.

Från kommunens sida bör vi göra allt för att försöka få till stånd en lösning så att macken i Trekanten kan fortsätta sälja bensin. Detta kan ske antingen genom att OKQ8 låter verksamheten fortsätta att utvecklas eller att man släpper fram möjligheten att låta någon annan sälja bensin. Det är ett kommunalt intresse att ha tillgång till drivmedel i hela kommunen.

Kommunen har fått en förfrågan från OKQ8 om att på kommunal mark uppföra en ny mack i centrala Kalmar. Här tycker jag vi ska vara väldigt tydliga om två saker:

1. En förutsättning för att gå företaget till mötes är att macken i Trekanten på ett eller annat sätt kan fortsätta utvecklas.
 
2. Kommunen har planmonol vilket innebär att kommunen själva avgör prioriteringsgången i eventuella framtida planarbete där bolaget är inblandat.


Paralympics och arbetslöshet

Jag läste en intervju med min gamla chef Mona Sahlin där hon tyckte att onsdagar var "helvetesdagar". Detta på grund av att det bara var interna möten på kansliet den dagen. När jag jobbade på näringsdepartementet var tisdagarna just interna beredningsdagar på departementet. I likhet med henne så tycker jag dessa dagar är något av ett "nödvändigt ont". Visst kan det vara stimulerande med möten i stadshuset men allra roligast är ändå att vara ute och träffa folk. 

Både måndagar och tisdagar är det ofta interna möten i stadshuset medan onsdagar ägnas nästan uteslutande åt företagsbesök. Resten av veckan är det ofta möten och samanträden utanför huset. Igår på eftermiddagen lyckades jag ändå klämma in ett besök hos en av Sveriges tjugo deltagare i Paralympics Jeanette Erlandsson. Hon bor i Rinkabyholm på ett gruppboende som heter Togabo. Det var en fröjd att lyssna till henne och riktigt känna spänningen i luften inför avresan till USA om ett par veckor. 

Varje vecka får jag statistik över arbetslösheten i kommunen. Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer klarar sig Kalmar bra, åtminstone än så länge. Vi brukar historiskt sett ligga en till två procent över riksgenomsnittet. Nu ligger vi vissa veckor på snittet, ibland och någon vecka över. Det känns naturligtvis bra. Samtidigt påverkar naturligtvis konjunkturnedgången oss, inte minst därför att vi tillhör samma arbetsmarknadsregion som Nybro, Torsås och Mönsterås där industrin lagt stora varsel. 

Här är siffrorna för denna vecka (öppet arbetslösa i procent: 

Riket - 3.2
Växjö - 3.5
Kalmar - 3.3
Karlskrona - 3.5
Kristianstad - 4.0
Halmstad - 3.1  

Bra förslag från Almi Kalmar län

Har idag varit på regionförbundets styrelse. Tungt att sitta en hel dag men det var en hel del matnyttigt om bland annat läget på arbetsmarknaden. En föredragning som jag särskilt fastnade för var från Almi i Kalmar län som föreslår en företagsakut för företag i Kalmar län som hamnar i finansiella svårigheter på grund av finanskrisen.

Några bakgrundssiffror:

Under den förra krisen 1991 - 1993 så hade också bankerna bekymmer. Då beräknar man att cirka 6 000 företag gick i konkurs på grund av problem med finansiering. Dessa företag var alltså i grunden sunda och hade med en normal finansiell situation klarat sig.

Enligt en beräkning som Almi nu har gjort tillsammans med UC så räknar man med att cirka 9 000 företag i Sverige riskerar att gå i konkurs på grund av problemen på finansmarknaden.

Västra Götaland har prövat modellen med en företagsakut och det har fallit väl ut. Nu vill också Almi i Kalmar län pröva modellen. Jag tycker det är värt applåder.

Räknar man om de 9 000 företagen i Sverige till vår andel så skulle det motsvara cirka 216 företag i Kalmar län och 56 i Kalmar kommun som står på gränsen till konkurs på grund av bankernas likviditetsproblem. Kan Almi genom sitt förslag och naturligtvis normal kreditprövning förhindra att några av dessa går i konkurs så är det värt väldigt mycket.

Kalmarsundskommissionen ett stort steg framåt!

En av de saker som jag faktiskt är lite stolt över att ha dragit igång är Kalmarsundskommissionen. Bakgrunden var enkel då när förslaget lades under sommaren 2006:

- Vikar som man tidigare kunde bada i har under flera år slammat igen.

- Kommunen fokuserade, tyckte jag, alldeles för lite på alla de ideella krafter som bor och verkar utmed Kalmars kust.
 
- Kommunen lade för stort fokus på storskaliga muddringsprojekt utan att arbeta hårt med problemens orsaker.
 
- Det var alldeles för mycket planer och prat om Östersjön och för lite action.
 
- Kustmiljön präglas inte längre av blåstång.
 
- Tillgången på gädda, aborre och flundra har minskat drastiskt.
 
- Kunskapen och kompetensen kring dessa frågor finns i Kalmar med sin högskola, länsstyrelsen, kommunen, LRF med flera. Problemet var att de sällan sammanstrålade med en gemensam agenda.

Jag punktade upp läget på det här sättet och skrev sedan uppdraget som kort och gott gick ut på att samla alla duktiga aktörer och be dem ta fram förslag på konkreta åtgärder som kunde sättas in för att förändra situationen. Till ordförande valde jag Olof Johansson som på det sättet fick ett uppdrag i sin gamla hembygd. Han blev glad när jag ringde och tog uppdraget på stående fot. Genom valet av Olof ville jag också markera att detta arbete inte skulle vara "partipolitiskt". Det var trots allt början på valrörelsen och varje steg man tar i sådana tider uppfattas ju som valfiske....
 
Kalmarsundskommissionen kom sedan igång med sitt arbete och ganska snabbt knöt man till sig Anna Thore som då jobbade med samma frågor i Mönsterås kommun. Vi kom överens med Mönsterås om att dela på hennes tjänst, numera är hon på heltid i Kalmar. Arbetet fick en flygande start med många möten, också offentliga. Jag har aldrig tidigare varit med om en fråga som engagerat så mycket folk.

Sedan dess har följande hänt:

* Totalt är nu ett femtontal föreningar bildade utmed Kalmars kust. De är alla engagerade i sin egen kustmiljö med allt från vassröjning till diskussioner med markägare om våtmarker osv.

* Anna Thore är anställd på heltid som projektledare.

* Vi har testat musselodlingar med mycket gott resultat på ett par ställen i kommunen. 1 hektar musselodlingar är 3-4 gånger mer effektivt än 1 hektar våtmark. Båda behövs!!

* Vårt arbete finns beskrivet i havsmiljöpropositionen.

* Vi gör nu ett försök tillsammans med högskolan att stänga av vikar för spigg. Det finns en teori om att mängden spigg ligger bakom en stor del av minskningen av gädda och aborre. Detta på grund av att dessa äter upp småfisk innan de hinner växa till sig.

* Vi ska göra ett försök att skörda alger och använda det för biogasproduktion. På det sättet sluts kretsloppet helt. Vore kanon om det fungerar bra.

* Vi har köpt in en maskinpark som föreningarna kan låna och använda.

* Vi har gått med i LEADER vilket innebär att det arbete föreningarna lägger ned kan växlas upp mot pengar som i sin tur kan användas för kustmiljöåtgärder.

* Under vintern och våren anläggs nu ytterligare våtmarker i Ljungbyhed, Snärjebäcken och Hossmo.

Detta är bara några axplock av saker som nu sker.

Under torsdagen träffar jag övriga kommunalråd utmed kusten Olof Johansson för att förbereda ett möte som vi ska ha på miljödepartementet i slutet av månaden. Vi är då inbjudna till miljöminister Andreas Carlgrens statssekreterare för att berätta om vårt arbete.

Den så kallade "alliansen" sprack direkt

Det ska ju byggas en så kallad "allians" i Kalmar. Åtminstone är det vad som sägs av de ledande företrädarna. Jag tror inte särskilt mycket på stenhård blockpolitik i en liten kommun som Kalmar. Istället inbillar jag mig att det handlar om att gemensamt försöka utveckla kommunen, gärna i så bred enighet som möjligt. Det kanske är en gammaldags uppfattning men jag tror likväl på den.

Jag måste dock erkänna att jag trodde att denna så kallade allians skulle hålla längre än till första sammanträdet...

Bertil Dahl och Birgitta Elfström hade skrivit ett förslag till brev till regeringen där de beskrev konsekvenserna av de nya reglerna för sjukersättning. Dessa nya regler innebär att 500 Kalmarbor, av dem 100 anställda i Kalmar kommun, riskerar att få sin sjukersättning indragen. Istället ska de hänvisas till en redan lång kö på arbetsförmedlingen. Detta beslut av regeringen togs mitt i brinnande högkonjunktur och innebär också att ersättningarna till de sjuka sänks.

I brevet som var tämligen hovsamt skrivet, fritt från partipolitiska slängar, så beskrev kommunen konsekvenserna dels för de enskilda men också för kommunen. Även Sveriges kommuner och landsting, SKL, som är moderatstyrt har protesterat mot de nya reglerna och varnat för att kommunerna kommer få ökade kostnader.

När detta brev diskuterades så inledde Malin Pettersson (m) med att konstatera att hon tyckte den nya ordningen "var helt rätt". Efter henne kom Inger Hillmansson (fp) och menade att regeringens politik hade lett till både fler jobb, lägre sjukskrivningar och minskade socialbidrag. Vi andra undrade då lite stillsamt var hon hade befunnit sig det senaste halvåret...

Efter ytterligare ett par inlägg så begärde Bengt Olof Roos (kd) ordet och gav majoriteten helt rätt i sin beskrivning. Han tyckte gott man kunde skicka ett brev till regeringen och beskriva de negativa konsekvenserna av detta. Där föll alliansen pladask redan på sitt första möte. (Detta tycks tex Kalmar läns tidning helt missat i sin rapportering...)

All heder åt politiker som Bengt Olof Roos och Göran Häggfors. De säger vad de tycker och är inte rädda för att sätta Kalmar före partipolitiken. Dessa politiker lär vara ett minne blott när det nu anbefalls stenhård blockpolitik. Vi får väl se vad väljarna säger om det i nästa val.... Jag inbillar mig att det inte är mer käbbel som behövs i tider som dessa.  


Förbifart Rinkabyholm ett steg närmare

Så är då årets första kommunstyrelse genomförd. Den innehöll bland annat en avsiktsförklaring kring förbifart Rinkabyholm. Jag ska här ge min bild av läget när det gäller denna fråga. Senare återkommer jag med mer reflektioner kring mötet. 

Frågan om en ny förbifart vid Rinkabyholm har diskuterats i tjugo år. Den behövs på grund av att trafiksäkerheten är dålig i samhälet och den behövs för att kommunen ska kunna växa söderut. Idag säger Vägverket i princip nej till ny exploatering öster om den nuvarande E22an.

För att det skulle hända något och att vi skulle kunna få in förbifarten i de nationella vägplanerna tog kommunen för ett par år sedan på sig kostnaderna för en ny vägutredning. Utan en aktuell sådan är man chanslös när prioriteringarna görs på nationell nivå. Den är nu genomförd och visar på ett mycket starkt behov av en ny förbifart. 

Under förra våren kom regeringen med nya direktiv när det gäller infrastrukturen som innebar att "trafikverken ska som en permanent åtgärd pröva medfinansiering". Det är ord och inga visor och innebär att kommuner som Kalmar ska tvingas vara med och finansiera nationell infrastruktur om man vill ha något genomfört. Jag har varit väldigt kritisk till detta rent principiellt och är det fortfarande.

Under sommaren fick vi signaler om att kommunens andel av den nya förbifarten skulle vara någonstans mellan 50-60 miljoner. Det var nivåer som jag och kommunstyrelsens vice ordförande Göran Häggfors tyckte var oacceptabla. Under hösten har vi sedan förhandlat fram en avsiktsförklaring som innebär att staten tar det ekonomiska ansvaret för att bygga nya förbifarten medan kommunen medfinansierar genom att ta över ansvaret för den gamla vägen genom Rinkabyholms samhälle, detta medför en årlig kommunal kostnad på cirka 400 000 kronor.

Därtill så öppnar avsiktsförklaringen för viss exploatering öster om E22 redan innan nya vägen står klar. Detta har varit en väldigt viktig punkt för kommunen då denna exploatering ökar drivkraften för Vägverket att få förbifarten byggd. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige och sedan till Vägverket. Vi får verkligen hoppas att frågan i och med detta hamnar i den nationella planen så att förbifarten kan bli byggd. Jag tycker kommunen har gjort en väldigt bra förhandling i denna fråga. Det kunde ha varit mycket värre med de krav på medfinansiering som regeringen nu ställer.

Under mötet yrkade Inger Hillmansson först återremiss eftersom hon inte kände sig informerad. Det yrkandet backade hon sedan ifrån och röstade ja till förslaget precis som de övriga ledamöterna. På sin blogg är hon vansinnigt upprörd över detta förslag och påstår att hon inte fått information trots att det på KSAU den 18 december var en extra dragning för henne och Anders Andersson (c). Är det någon fråga som inte forcerats fram så är det denna....

Jag tror hennes ilska mer handlar om det vanliga, nämligen profilering och att vara emot majoriteten. Vad var det Gösta Bohman sa. Allt som sossarna är för det är jag emot. Allt de är emot är jag för. Kalmar har sin egen Gösta Bohman.  

Ur askan i elden

Efter en fantastisk ledighet med familjen så är man nu tillbaka igen. Igår var det lite mjukstart med bland annat besök i Oskarshamn där Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson och jag pratade om hur man skapar ett bättre företagsklimat. Idag har det varit majoritetsmöte och företagsbesök, under eftermiddagen blir det ett möte med det framgångsrika företaget Hansabygg.

I radion imorse var det ett inslag om de förändringar som nu genomförs inom oppositionen i Kalmar. Även om jag kommer att sakna Göran Häggfors så tror jag att det kommer att gå bra att samarbeta med Malin Pettersson som nu tar över för moderaterna. Hon får ingen lätt uppgift. Jag fäste mig särskilt vid ett uttalande som hon gjorde i radion.

" Den viktigaste frågan framöver gäller kommunens ekonomi som inte är vad den skulle vara då den rödgröna majoriteten fick ta till en skattehöjning vid årsskiftet, säger hon "

Jag håller verkligen med Malin Pettersson om att ekonomin är oerhört viktig för kommunen. Det var ju därför som vi vidtog åtgärder i samband med att budgeten fastställdes i december månad. Åtgärderna innehöll ytterligare besparingar och en skattehöjning. De borgerliga partierna sa nej till båda åtgärderna.

Om någon månad startar budgetarbetet för 2010 - 2012 upp. Under perioden fram till juni ska vi då analysera och diskutera förutsättningarna för de kommande åren.

Det är här Malin Pettersson och hennes allians kommer att ställas inför ett mycket knepigt dilemma.

* Ska man acceptera skattehöjningen som gjordes i december eller ska man föreslå en skattesänkning?

* Ska man som majoriteten försöka nå det finansiella målet om två procent i överskott?

* Hittills har man sagt nej till besparingar. Hur ska man göra nu?

De borgerligas budgetförslag gick, om jag ska vara snäll, plus minus noll 2009. Majoriteten lade ett förslag som gav ett överskott på 49.6 miljoner. Lägger man nu förslag om skattesänkning så måste man finansiera 42.8 miljoner. Vill man sedan nå målet om två procent i överskott så ska man finansiera ytterligare 58.3 miljoner. Totalt besparingar på 111.1 miljoner 2010. Det är besparingar som då ska läggas på de besparingar på 75 miljoner som redan är beslutade.

De borgerliga har satt sig i en omöjlig situation. Hur man än gör blir det fel. Accepterar man skattehöjningen så blir det sannolikt internt uppror. Föreslår man en skattesänkning så blir det sannolikt också uppror för då måste man backa när det gäller nej till besparingar. Vill man behålla trovärdigheten måste man dessutom finansiera även två procent i överskott och då blir besparingarna ännu större.

Ur askan i elden är en ganska bra sammanfattning på den situation som den borgerliga så kallade alliansen har försatt sig i.

Jag är idag glad över att vi tog ansvar för ekonomin i tid. Att inleda en lågkonjunktur med att låna till driften känns väldigt främmande.

RSS 2.0