Härlig nyhet om Kalmartravet

Jag har under eftermiddagen nåtts av beskedet att styrelsen för STC fick bakläxa på travsportens fullmäktige. Det extremt undermåliga beslutsunderlaget som ledde fram till beslutet att Kalmartravet skulle tappa statusen som "Året runt bana" rivs nu upp. Nu ska en ordentlig utredning göras.

Det här var ett mycket välkommet beslut för Erik Dahlgren, Mats Olsson, Ann Ling och alla andra som slitit för att få till stånd ett ändrat beslut.

Nu lever hoppet att travsporten kan fortsätta sin positiva utveckling i Kalmarregionen.

Sagan om ringen

Jag upphör aldrig att förvånas över medierna och dess logik. Igår kväll ringde till och med TV4 och politikerbloggen till min hustru för att ställa frågor om hennes tappade ring. Jag har mycket svårt att förstå nyhetsvärdet i hela denna historia.
Bakgrunden är följande:

Hustrun gungar med barnen på en badstrand på Öland. Där tappar hon en av sina ringar som snabbt försvinner i sanden. Hon letar och letar utan att hitta den.

Väl hemkommen ringer hon länsmuseet och frågar om det är möjligt att få låna en metalldetektor för att söka vidare. Hon får då till svar att man måste ha tillstånd av länsstyrelsen vilket hon då söker. Efter några dagar kommer ett brev med ett tidsbegränsat tillstånd. Hon lånar då metalldetektorn och vi lägger en kväll på att återigen söka av stranden, tyvärr hittar vi inte ringen.

Min hustru har hanterat denna fråga helt själv, mot den bakgrunden blir jag helt tokig när Barometern släpper igenom kommentarer på sin sida där det påstås och antyds att min fru myglat sig till ett tillstånd bara för att hon är gift med undertecknad.

Jag tar gärna en sakpolitisk debatt om vilken fråga som helst men vad har min fru och en förlorad ring att göra med att jag är kommunalråd?

Någon sans och måtta får det väl ändå vara...

Två av tre unga stödjer rödgröna

I tidningen Riksdag & Departement redovisas en undersökning som visar att de rödgröna partierna har ett försprång på över 40 procent i åldersgruppen 18-30 år. Alliansen har bara stöd av 25 procent. Moderaterna stöds av 14 procent, bland de övriga borgerliga partierna är stödet väldigt lågt. Störst ökning i åldersgruppen finns för socialdemokraterna och mijöpartiet, vänsterpartiet ligger still.

Härliga siffror som ger hopp om framtiden.  

Fortsatt lägst arbetslöshet

Har idag fått månadsstatistiken (april) över arbetslösheten och vi fortsätter att behålla vår tätposition vilket naturligtvis glädjer. Det är en tydlig skillnad mot den förra lågkonjunkturen då Kalmar låg högt över både riksgenomsnittet och jämförelsekommunerna.

Samtliga 16-64 år

Riket - 5.6%
Växjö - 6.1%
Kalmar - 5.4%
Karlskrona - 6.5%
Kristianstad - 6.8%
Halmstad - 5.7%


Ungdomar 18-24 år

Riket - 8.7%
Växjö - 9.2%
Kalmar - 7.4%
Karlskrona - 11.5%
Kristianstad - 11.6%
Halmstad - 8.2%

Idag har också kommunstyrelsen fattat beslut om att sätta in extra åtgärder mot ungdomarbetslösheten. Det handlar dels om brytpraktik för årskurs 1 elever på gymnasiet och dels om att inrätta mötesplatsen "Jobbfokus.ung". Därtill erbjuder Kalmar kommun mellan 1200-1400 sommarjobb.

Dessa insatser kompletterar övriga insatser som syftar till aktivitet istället för passivitet.

Bra av Lärarförbundet

Jag blev glad över att se Lärarförbundet protestera utanför kommunfullmäktige i måndags. Den kampanj som fackförbundet nu genomför över hela landet hoppas jag kommer att följas av fler initiativ. Hittills har det varit på tok för tyst.


Jag är allvarligt oroad över den nedrustning av den gemensamma sektorn som nu går fram över landet. I princip varje dag kommer besked om nya sparpaket i kommunerna.

Senast den här veckan presenterade Växjö sin budget med besparingar på sammanlagt 140 miljoner vilket motsvarar, 4.9 procent.

I Kristianstad är det 90 miljoner som ska sparas.

I Halmstad både höjer man skatten och sparar kraftigt.

Även i länets kommuner så aviseras nu väldigt stora besparingar.


I Kalmar har vi tidigt tagit beslut om både besparingar, skattehöjning och ett omställningspaket. Det gör att vi i den nyligen presenterade budgeten inte behöver gå fram med förslag om ytterligare besparingar. De beslut som vi tog under förra året var naturligtvis inte populära men de var nödvändiga och innebär att vi idag slipper hamna i panik.

Kalmar är dessutom unika med att ha avsatt 50 miljoner kronor till ett omställningspaket. Hittills har det inneburit att 85 medarbetare, huvudsakligen äldre, lämnat sina tjänster med pension. Inom skolans område handlar det om ett 30-tal medarbetare. Utan detta omställningspaket så hade dessa besparingar fått mycket stora konsekvenser och enligt min uppfattning varit nästan omöjliga att genomföra. Då hade vi hamnat i en situation där istället yngre lärare hade fått sägas upp i mycket stor omfattning. Hur andra kommuner ska klara större besparingar utan ett omställningspaket är för mig en gåta.


Vi hoppas i Kalmar kunna klara krisen genom att också satsa. Det handlar om tidigarelagda investeringar och insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten. Vi vill till skillnad från den sittande regeringen möta krisen på ett aktivt sätt.


Jag hoppas att vi får en höst där människor verkligen inser det mycket tydliga sambandet mellan sänkta skatter och nedskärningar inom skola, vård och omsorg. Vi har en regering som sänkt skatterna med nästan 100 miljarder på bara några få år. Samtidigt så säger man sig inte ha råd att satsa ytterligare resurser på skola, vård och omsorg.


Jag har fått lära mig att politik alltid handlar om att prioritera, så är det naturligtvis också för den moderatstyrda alliansen. Valet är gjort, det är sänkta skatter som är prioritet nummer ett. Under måndagen presenterade moderaterna sin agenda inför nästa mandatperiod. Nummer ett på listan är fortsatta skattesänkningar. Under tiden knäcks kommuner och landsting som knappast kan klara detta stålbad själva. Så fram för fler manifestationer och demonstrationer för skolan, vården och omsorgen. Under tiden får vi som vill värna den gemensamma sektorn försöka övervintra och rädda vad som räddas kan.


Debutkrönika i Ölandsbladet

Jag blev uppriktigt glad när frågan om att skriva krönika i Ölandsbladet ställdes av Lotte Lundgren. Det känns lite som att komma hem igen. Det var på Ölandsbladet som jag under ledning av bland andra Kurt Lundgren fick lära mig att på kort tid sätta samman en begriplig text. Det är något som haft stor glädje av senare i livet. 

När jag skriver dessa rader är jag precis hemkommen från Kårehamn på östra sidan av Öland. Där ligger vårt paradis på helger och somrar. Efter att ha kört runt med gräsklippare och trimmer satte jag mig på trappan och bara njöt. Helt vindstilla, 21 grader i luften, hela Östersjön som en spegel. I det läget önskade jag mig pensionärens ledighet!  

För mig finns föga överraskande inget motsatsförhållande mellan Öland och Kalmar. Tvärtom, vi är beroende av varandra. IKEA hade knappast etablerat sig i Kalmar om det inte hade varit för alla fritidshus på Öland. Ölänningarna hade å andra sidan varit betydligt färre om man inte haft tillgång till Kalmars arbetsmarknad. Den tid måste vara förbi när grannkommuner slåss och konkurrerar med varandra. Idag har vi ett fungerande samarbete kring våra gymnasieskolor.

I den budget som jag var med och presenterade i veckan så bjuder vi in övriga kommuner för att diskutera samverkan för myndighetsutövningen inom miljö-området och överförmyndarverksamheten. Nu börjar dessutom samarbetet inom turistområdet www.visitse.se att sätta sig. För första gången delade Kalmar, Öland & Glasriket monter på Turistmässan i Göteborg. Hade någon sagt det för några år sedan hade ingen trott att det skulle vara möjligt. På TUR-mässan fick Gustaf Öholm välförtjänt beröm från övriga turistsverige för den gemensamma bokningsportal som vi gemensamt byggt upp. I någon krönika längre fram ska jag berätta hela historien om hur Visitse.se startade. 

Min kommunalrådskollega Malin Pettersson undrade i sin krönika hur jag ställer mig till frågan om Öland ska vara en kommun. Jag tycker frågan är ganska enkel även om en del försöker göra allt för att kasta in grus i maskineriet.

Borgholm och Mörbylånga är idag tämligen små kommuner. Man har problem med ekonomin i båda kommunerna till stor del beroende på att kommunerna är just för små. Det finns mycket begränsade utvecklingsreurser för att ge Öland det lyft som skulle behövas, naturligtvis beror också det på att man som ganska liten kommun har just begränsade utvecklingsresurser. 

Kalmar blev under förra året utsedd till Årets kommun av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Det var första gången en residenskommun fick utmärkelsen. Vi fick detta på grund av det utvecklingsarbete som sker i hela kommunen. Det planläggs för bostäder, det byggs förskolor och sporthallar, senast i Trekanten och nu snart i Rockneby. I Kalmar har vi inget bristande elevunderlag i våra landsbygdsskolor, tvärtom.

Nu kommer jag till den intressanta frågan. Hade denna utveckling skett om Kalmar hade varit uppdelad fem eller sex kommuner med 10 000-15 000 invånare per styck. Knappast. Dessa kommuner hade varit för små och haft för lite resurser. Min slutsats är att Öland självklart bör vara en kommun. Och. Säg inte att tiden inte är mogen. De som idag säger det är samma personer som för cirka 15 år sedan sa exakt samma sak när jag drev frågan. För dem kommer tiden aldrig bli mogen.  

Johan Persson

Har ni hört historien om den lille Öländske pojken som alltid fick fel på rättstavningen i skolan trots att han var väldigt duktig på att bokstavera. När han för tredje gången skulle skriva uggla så stavade han sig fram genom ordet på sin fina Öländska dialekt och återigen skrev han "uggel".

3.5 miljon från SKL

För en tid sedan skrev jag och landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson till styrelsen för Sveriges kommuner och landsting. I brevet föreslog vi att SKL mot bakgrund av sin goda ekonomi borde avstå från att ta ut medlemsavgiften under krisåren.

Nu har svaret kommit i form av att SKL delar ut upp emot en miljard kronor till sina medlemmar. Totalt 56 kronor per invånare under 2009 vilket ger Kalmar kommun cirka 3.5 miljon. Det känns naturligtvis bra i dessa tider!

Budget för framtidstro

Debattartikel om budgeten som presenteras idag.

Vi är glada över att idag kunna presentera en "Budget för framtidstro". Det är en budget för de kommande tre åren som i flera avseenden utmärker sig gentemot omvärlden. Trots de dåliga tiderna kan vi presentera en budget med överskott utan behöva föreslå nya stora besparingar. Istället innehåller denna budget satsningar som ska hjälpa Kalmar och dess invånare genom krisen.

Genom att tidigt våga ta beslut om besparingar, omställningspaket och höjd skatt står vi idag väl rustade. Hade den borgerliga alliansen fått igenom sitt budgetförslag i december så hade vårt läge varit dramatiskt sämre.

Kalmar kommuns verksamheter har hög kvalitet, det intygas av brukar- och medborgarmätningar. Våra förskolor, skolor och omsorgsverksamhet får alla högt betyg och vår satsning på idrott, kultur och miljö värderas högt.


Vi vill att Kalmar ska möta lågkonjunkturen genom aktiva insatser. På det sättet ska vi stå väl rustade när konjunkturen vänder. Tidigare har vi tagit beslut om "Det kalmaritiska stimulanspaketet" och en samordnad planprocess. Paketet innehåller totala investeringar på 1,1 miljarder. Detta är investeringar som ändå ska genomföras men som nu tidigareläggs för att hålla hjulen igång. Nu går vi vidare genom att göra samhällsbyggnadskontoret till en renodlad plan- och bygglovsförvaltning. Resurser avsätts som innebär att antalet detaljplaner ska ökas från cirka 20 om året till 40. 


För att möta en mycket kraftig ökning av socialbidragen tillförs socialnämnden ytterligare 13 miljoner kronor. Totalt förstärks ramen med 23 miljoner kronor och denna summa motsvarar det vi "får" när regeringen häver frysningen av statsbidragen.


Parallellt med budgetarbetet tas inriktningsbeslut om organisationsförändringar. Syftet är att skapa en effektiv organisation till gagn för kommunens invånare och som ett led i arbetet att nå en långsiktig ekonomi.

•-          Samhällbyggnadsnämnden blir en renodlad plan- och bygglovsförvaltning.

•-          En serviceförvaltning inrättas med Gatu- och parknämnden som politisk nämnd.

•-          LSS överförs till Socialförvaltningen. Detta syftar till att ge brukarna en samlad ingång i Kalmar kommun.

•-          För att få en mer renodlad ledningsstruktur blir kommunchefen chef över förvaltningscheferna.


Mot bakgrund av det dystra läget på arbetsmarknaden inrättas under hösten en beredning för arbetsmarknadsfrågor. Ett åtgärdspaket för att möta ungdomsarbetslösheten sjösätts omedelbart.


I Kalmar är vi erkänt duktiga på miljöområdet. Enhetstaxa i kollektivtrafiken har införts, stadsbussarna går på biogas, på Moskogen byggs ett nytt kraftvärmeverk för biobränsle och kustmiljöarbetet har fått en stenhård satsning. I denna budget tas nya steg mot ett mer hållbart samhälle. Ambitiösa mål sätts för såväl energieffektivisering som hållbara transporter.


En röd tråd för arbetet under de senaste åren har varit att "Hela Kalmar ska leva". Genom utvecklingsdialoger med uppföljande ortsanalyser och vidare till arbetet med översiktsplanen ges nu hela kommunen möjlighet att växa och utvecklas. För oss finns inget motsatsförhållande mellan stad och land, tvärtom är man beroende av varandra.

Kalmar har tagit flera steg för att nå målet om en förstorad arbetsmarknadsregion. Vi strävar efter att vi ska kunna nå Oskarshamn under timmen och ha max 45 minuter med tåg till Växjö.

Kalmar är idag en besöks- och handelsstad. Kommunen är en av motorerna i den utvecklingen. En rejäl satsning på Kalmar slott är en viktig pusselbit i bygget av det attraktiva Kalmar. Kvarnholmen är unikt. Den genuina kulturmiljön ska värnas samtidigt som vårt fantastiska centrum ges utvecklingsmöjligheter.


Med en "Budget för framtidstro" vill vi göra vad vi kan för att hålla liv i den optimism som finns i Kalmar. Det är en budget med positiva resultat över perioden 2010-2012 som ger Kalmar möjligheter att trots dystra tider möta framtiden på ett offensivt och spännande sätt. Vi har utmärkt oss genom att tidigt möta utmaningarna genom beslut och åtgärder. Det gör att vi nu inte behöver ta nya beslut i panik. Men vi kan också konstatera att den ekonomiska utvecklingen är av sådant slag att det är svårt att från en dag till en annan göra en bedömning av det ekonomiska läget. Skulle situationen förvärras ytterligare kommer den politiska majoriteten att ta sitt ansvar precis som vi gjort tidigare.
Vi ser i Kalmar kommun starka skäl för att behålla tron på en god framtid.

Johan Persson (S)
Birgitta Elfström (S)
Bertil Dahl (V)
Jonas Löhnn (MP)


Daglig verksamhet och stadsmissionen

Har idag varit lite halvledig vilket bara har inneburit ett par timmars jobb. Efter att ha läst utkast till budget så bar det iväg till Stadsmissionen som på söndag fyller tio år. Eftersom jag då är bortrest så passade jag på att lämna en present redan nu. Stadsmissionen i Kalmar är något som vi kan vara väldigt stolta över.

Därefter åkte jag mot Prästgårdsvillan som ären daglig verksamhet för äldre. Där fick jag äran att klippa bandet till deras nya vardagsrum som äntligen fått nya tapeter och slipat golv. Sist jag var där pratades det mycket om det gamla Kalmar. Jag passade därför på att lämna över Göran P Adolfssons bok om Jeansson-dynastin. Den presenten uppskattades verkligen. Denna form av daglig verksamhet för äldre är så väldigt uppskattad och viktig, det är något som vi verkligen ska slå vakt om även om allt i dessa tider ska kategoriseras in i välfärdens kärna eller ej.
 
Denna mycket märkliga indelning av offentlig verksamhet får jag återkomma till. Det är nämligen så lätt att säga men när man frågar om vad som i så fall ska tas bort så blir listan väldigt tunn... 

Läsvärt!

Nedan hittar ni en läsvärd artikel skriven av Eva Franchell, Aftonbladet. Tidningens artiklar om sjukvården har nog inte bara gjort mig upprörd...

14 Maj 2009.

" Höjd lön om ni inte skickar ambulans.

Höjd lön om ni inte skickar folk till sjukhuset.

Höjd lön om ni raskar av rådgivningen.

Det råder en skamlös kreativitet bland sjukvårdens administratörer. De kan kalla det för besparingar eller satsningar på privata vårdval. Ytterst handlar det om synen på människor. När de mår som sämst borde samhället finnas där med råd och vård.

I dag kan Aftonbladet avslöja hur landstinget i Uppsala försökte spara pengar. Vårdcheferna föreslog nya radikala grepp, som att minska på ambulansåkandet. Eller att övertala sjuka att inte åka till akuten.

Ju mindre sjukvården besvärades, desto högre lön fick rådgivarna.

Fokuserar på vinst

Nu blev de här förslagen aldrig omsatta i verkligheten, men de avslöjar vad som händer när vinsten blir fokus för de som ska administrera vården.

I Stockholm, Sörmland och Värmland fick rådgivarna bonus om de höll telefonsamtalen under 3,48 minuter. Ju snabbare de blev av med patienterna, desto bättre blev lönen.

Nu tog det bara en dag av mediekritik, sedan försvann det bonussystemet på den privata sjukvårdsråd- givningen och det är väl bra. Frågan är bara vad det är för politik som driver fram en vård där sjuksköterskorna får prata med patienterna i max 3 minuter och 48 sekunder?

Överbelastade

Just Stockholm har blivit en experimentverkstad för moderat sjukvård. Patienterna ställs inför en mängd olika vårdval som gör dem osäkra. De ringer och frågar, belastningen på rådgivningen ökar och det var väl därför samtalen kortades till ett minimum.

Patientsäkerheten kommer i andra hand, som för en treårig kille från Stockholm. När hans mamma ringde rådgivningen blev hon uppmanad att stanna hemma trots att pojken hade svåra smärtor. Först vid tredje samtalet fick hon rådet att åka in. När de kom fram till sjukhuset var pojken livlös.

Alternativet hade varit att åka in direkt. Men akutmottagningarna är redan överbelastade. Närakuterna har lagts ner och på vårdcentralerna har man slutat att ge telefonråd. Man kan undra om det inte ligger en infernalisk uträkning bakom vårdkaoset i Stockholm, som att en del tröttnar och köper sig en privat sjukförsäkring. Sedan kan de glida förbi köerna medan de fattigare får nöja sig med några minuter i telefonen.

Om du har råd

På Södersjukhuset är gräddfilen redan ett faktum. För en vecka sedan öppnade en privat hjärtklinik för privatbetalande patienter, antingen mot kontant betalning, 100 000 kronor för en behandling, eller genom privat sjukvårdsförsäkring.

Samtidigt är kön till samma hjärtoperationer i landstingets regi 6-8 månader.

Vårdval Stockholm är bara början. Vårdval Sverige och Vårdval Europa kommer härnäst. Det går bra att söka vård i vilken stad och i vilket land som helst. Valet är ditt, förutsatt att du har råd att köpa dig till en anständig sjukvård."


Kalldusch för regeringen

Regeringen har ett eget råd som kallas för Finanspolitiska rådet. Det leds av professor Lars Calmfors. Igår presenterade de sina råd till regeringen och finansminister Anders Borg. Det kan knappast ha varit någon glädjestund för finansministern och hans regering.

På punkt efter punkt efterlyser man mer stimulanser för att undvika att krisen blir ännu värre. Man vill stimulera ekonomin genom höjd a-kassa, mer pengar till kommunerna, mer aktiv arbetsmarknadspolitik och borttagande av pensionärsskatten.

Är det någon som känner igen receptet?

Jo, det känns igen.

Finanspolitiska rådets slutsatser skulle med någon smärre justering kunna vara en direkt avskrift av socialdemokraternas recept för att få fart på Sverige. Självklart är Thomas Östros och Mona Sahlin nöjda idag. De har fått rätt av en grupp ekonomer som den borgerliga regeringen själva utsett och som knappast kan beskyllas för att vara socialdemokratiska lakejer....  

Positiv befolkningsutveckling

Enligt de senaste uppgifterna från Kommuninvånarregistret (KIR) var vi i förra veckan (vecka 19) 61811 personer i Kalmar kommun. Det innebär en folkökning med ca 120 personer sedan årsskiftet.

Vid samma tid förra året var det en minskning med ca 40 personer.

Under helåret 2008 ökade Kalmars befolkning med 160 personer medan befolkningen i hela Kalmar län minskade med 437.

Håller trenden från årets första månader i sig så kommer befolkningsökningen i år att bli mycket större än vad den var under 2008.

Positivt från Byggfakta

Fick idag följande från Mikael R Olsson på Smålandsvillan. Är ett utdrag från Byggfakta och är härlig läsning i dessa dystra tider.

" Antalet bygglov för nya hus har tappat rejält i hela landet under årets första kvartal, cirka 50procent, men med ett undantag - Kalmar Län!  Här finns inget tapp alls!   Det är Kalmar och Färjestaden som är motorn i nybyggnationen i länet, mer än hälften av byggloven är från ngn av dem

- God tillgång på attraktiva tomter, och kommuner som jobbat proaktivt med planer. Även att tomter är billiga sett i ett nationellt perspektiv gör att nästan alla har råd med egen villa.
-Idag kan man bygga ett nytt hus i T.ex Fjölebro eller Saxnäs och ha en boendekostnad under 5000kr/mån vid 10% kontantinsats. Inkl.drift o amortering. Jag tror att Smålänningar är lite smartare och förstår att det är i sämre konjuktur man ska bygga. Avslutar Mikael R Olsson, säljare Smålandsvillan.  
Källa: Byggfakta."

Klokt beslut om Trekanten, Läckeby, Rinkabyholm och Rockneby

Idag har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Barn- och ungdomsnämnden haft en pressträff och givit besked när det gäller 6-9 skolor. Det genomförs nu men i beslutet undantas Rockneby, Läckeby, Rinkabyholm och Trekanten. Det är ett klokt beslut som föranletts av långa och många diskussioner med både föräldrar och internt i respektive parti. Jag tycker det är ett klokt beslut som Cecilia Strömberg, Jonas Hellberg och de övriga nu har tagit. De har tagit intryck av både barnens och föräldrarnas synpunkter. Jag är alldeles övertygad om att hela den här processen har varit nyttig och givande för både oss politiker och de föräldrar som varit engagerade i frågan.

Det som i alla fall fick mig att börja reflektera över rimligheten var de långa bussresorna som många barn hade fått börja med redan i årskurs sex. En förälder från Rocknebyskolan berättade om ett av sina barn som idag går på högstadiet och hade cirka en timme enkel resa. Det är klart att den föräldern inte gärna ville tidigarelägga dessa resor för sitt andra yngre barn.

Det som är unikt med många av orterna som varit inblandade i denna process är den väldigt stora uppslutningen för sitt samhälle. Detta engagemang är det som kommer att bära dessa orter framåt. Det är tack vare den sortens engagemang som det nu planeras för fler villatomter i dessa samhällen, det är tack vare detta engagemang som det nu finns en ny sporthall och en relativt ny ICA-affär i Trekanten.

En annan reflektion man kan göra är att det i Kalmar knappast finns några diskussioner om att lägga ned landsbygdsskolor. I stort sett varje kommun jag stöter på så är det problem med sviktande elevunderlag på landsbygdens skolor. I Kalmar är det tvärtom. Det är jag stolt över!

Långa arbetsdagar på gott & ont

Har idag varit på invigningen av ett nytt vattenverk i Yxneberga, söder om Kalmar. Det är en investering på sammanlagt 47 miljoner kronor som nu kommit i hamn. Kalmar Vatten AB med Vd Jörgen Madebrink och projektledaren Harald Persson har gjort ett kanonjobb. Med denna satsning så har vi säkrat en god vattenförsörjning till minst halva Kalmar och Torsås kommun för åtminstone hundra år framåt.

Det känns fantastiskt bra att få vara med och inviga något som förhoppningsvis både barn, barnbarn och barnbarnsbarn kommer att ha glädje av. 

Inom Kalmar vatten gör man ett väldigt bra arbete. Det saneras gamla ledningar, det är miljöfrågor och det funderas kring nyanläggning av VA-ledningar. Jag gillar ett fokus som innebär att man sätter upp långsiktiga mål och sedan jobbar intensivt för att nå dem. 

Efter lunch var det återigen budgetmangling inom majoriten. Under en halvtimme lämnade jag fdock ör att hälsa deltagare från Pensionärsuniversitet välkomna till en konferens i Kalmar. På programmet stod både hyttsill och föreläsning från Nanne Bergstrand

Ikväll hälsar jag en annan konferens välkommen till Kalmar, det är landets byggnadsingenjörer. 

På lördagen firas hustruns födelsedag innan det bär iväg mot en städdag på Kvarnholmen arrangerad av kommunen och Fastighetsägarna. Möjligen hinner jag också besöka valupptakten inför EU-valet som äger rum på Larmtorget. 

Söndagen är också fylld. Klockan ett inviger jag den nya ridanläggningen i Smedby. Klockan 15 är det invigning av en våtmark ute på Drag och klockan 17 är det gruppmöte kring den kommunala ekonomin. 

Det är väldigt roligt att få delta i invigningar av sådant som man själv varit med och drivit. Både när det gäller ridskolan och arbetet med kustmiljön så är det en del timmar nedlagda och då är det kul att som politiker få kvittot när det invigs. 

Baksidan är de långa arbetsdagarna... 

Halmstad höjer med 95 öre

I december så blev många irriterade på mig när jag påstod att kommunsektorn står inför en våg av skattehöjningar. Dels på grund av regeringens politik och dels på grund av de kraftigt nedskrivna skatteintäkterna.

Idag kom den första av jämförelsekommunerna ut, moderatstyrda Halmstad, med beskedet att man höjer skatten med 95 öre nästa år och därtill genomför besparingar på 135 miljoner. Trots detta är man inte säkra på att man klarar av att få runt ekonomin...


Länsmuseum, Kvarnholmen och Hillmansson

Efter en fantastisk ledighet med mycket folk på 1 maj och ledighet i stugan så rivstartade det på måndagsmorgonen med kommunstyrelse.

Denna gång hade vi förlagt mötet till länsmuseéts lokaler vid Ångkvarnen. Det är roligt att kunna förlägga möten utanför stadshuset. Extra kul är det att besöka en verksamhet som haft en så positiv utveckling som länsmuseét haft under de senaste två åren. Besöksantalet ökar och det märks också att de är mer öppna och mer aktiva med sin verksamhet.

Kommunstyrelsen avlöpte utan någon större dramatik. Det var väl bara Inger Hillmansson som märkte ut sig. Den här gången ville hon stoppa byggstarten för Hansabygg/Wollinska stiftelsen på Kungsgårdsvägen tills dess att en ny cykelväg hade påbörjats. Trots att hon fick information från kommunchefen om att upphandling och byggnation är beslutad och på gång så stod hon fast vid sitt yrkande. Inte ens hennes kompisar från den så kallade alliansen var särskilt imponerade att döma av ansiktsuttrycken.

Vi fick sedan en budgetupföljning och där var det väldigt tyst från de borgerliga företrädarna. Hade vi antagit deras budgetförslag i december så hade vi haft ett minus på 70 miljoner kronor. Det förklarar nog tystnaden. Hur de i detta läge ska ta fram listan på ytterligare besparingar för att finansiera sin utlovade skattesänkning blir väldigt intressant att se.

Ikväll har kommunen tillsammans med Fastighetasägarna och Kvarnholmens centrumförening bjudit in alla anställda, taxichaufförer med flera till ett avstampsmöte för Framtidens Kvarnholmen. Med det arbete som nu läggs ned inom respektive organisation så har vi väldigt stora förutsättningar att göra något riktigt bra både på kort och lång sikt. Ikväll kommer vi förhoppningsvis att ha en diskkussion kring både det korta och det långa.
 
Tanken är sedan att denna typ av stormöten ska återkomma då och då. Allt med syfte att vi ska gå åt samma håll och verkligen se till att Kvarnholmen och Kalmar centrum blir ett väldigt attraktivt centrum också i framtiden. En sådan grund känner jag håller på att växa fram nu.

Jag måste bara få kommentera citatet som idag finns på Barometerns debattsida.

"Ett fallfärdigt Salve får väl ses som ett tydligt och kostsamt monument över socialdemokratiskt styre och Johan Perssons maktinnehav i Kalmar"
Inger Hilmansson (fp)

Alla som har följt denna fråga vet naturligtvis att jag efter bara några månader som nytt kommunalråd drev igenom att kommunen skulle ta sin hand från Salve projektet. Det vet också Inger Hilmansson. Att skilja på sanning och lögn för henne tycks dock vara lika svårt som att förena vatten och eld.

Tyvärr tror jag att denna typ av medveten sandlåde-nivå drar ned förtroendet för politiskt arbete totalt sett. Det är ett verkligt problem.


RSS 2.0