Idag frid!

Den här dagen blir det uppehåll i kommentarer och dylikt för min del.
Istället blir det Birgitta kyrkan och ett farväl till vår allas Ola Molin.

Fram med kalkylen Hilmansson! Du står väl för det du säger?


"Vi vet att kostnaderna för driften kommer att flerdubblas och det måste tas från någonstans o då kommer det att tas från verksamheten är jag orolig för."

Citatet ovan är hämtatfrån en intervju med folkpartiets kommunalråd Inger Hilmansson i SVTs smålandsnytt.

Jag måste tillstå att jag är oerhört imponerad av hennes kunskaper.
Hon vet mer än alla oss andra.
Långt innan utredningarna kring lokalerna startat.
Långt innan ens avvägningen mellan gamla och nya lokaler är gjord.
Långt innan universitetet definierat exakt hur man vill utforma lokalerna.

Ja då det vet Inger Hilmansson svaret. Kostnaderna kommer flerdubblas!

Universitets nya rektor Stephen Wang säger i samma inslag att ambitionen är att hitta så smarta och effektiva lokallösningar att han inte ens är säker på att kostnaderna kommer öka.

Jag utgår ifrån att Inger Hilmansson redovisar en kalkyl för detta och står för sitt uttalande.

Eller är det som vanligt med folkpartiets kommunalråd? Hon bara blarrar på.
Hon sitter ju i opposition och förväntas därmed kunna påstå vad som helst utan att någon ens ställer en motfråga.


Myten om industrins död avlivad

Har idag varit och invigt ett företag utmärker sig:

* Gör en investering på över 100 miljoner i lågkonjunktur.
* Har i två omgångar genomfört de största industriella investeringarna i Kalmar sedan Volvo etablerades.
* Har världens modernaste anläggning i sin genre.
* Ökar både omstättning och lönsamhet i lågkonjunktur.
* Har produkter som finns i hälften av världens bilar.

Jag pratar naturligtvis om Kalmars mest lysande industriella stjärna, Trelleborg Rubore. Företaget startades hemma i avgående VDs Percy Josefssons kök och har idag cirka 225 anställda.

I mitt tal så hyllade jag naturligtvis företaget och dess utveckling och passade samtidigt på att avliva myten som går ut på att Kalmar inte har någon industri. Trelleborg Rubore, KLS, Arla, Läckeby Water, OGO, Luma med flera bevisar motsatsen. Dessa företag är oerhört viktiga för Kalmar som härigenom får en bra balans i olika branscher och jobb. Vi ska aldrig tillbaka till en tid då alla ägg låg i några få korgar.

Jag passade också på att hylla Percy Josefsson, mannen som startade företaget och också personifierar detsamma. Det blir inte bara annorlunda för honom själv när han nu trappar ned. Det blir också annorlunda för alla oss andra som så intimt förknippar Rubore med Percy. Han ska ha ett stort TACK för det han gjort Kalmarregionen. Det får väl övervägas hur en sådan insats kan hyllas..


Svar på fp-artikel i Barometern

Svar på lördagens debattartikel
 
 
Kan man påstå vad som helst i opposition?
 
Jag har full förståelse för att det kan vara frustrerande att sitta i opposition. Särskilt när det mesta går Kalmars väg. Vi har lägre arbetslöshet än både riket och våra jämförelsekommuner. Vi har ökat cirka 100 placeringar de senaste åren när det gäller företagsklimatet. Den kommunala ekonomin är i ordning och vi får goda betyg när vi frågar Kalmarborna om kvalitén på skola, vård och omsorg. Kalmar håller dessutom på att etablera sig som en riktig besöksstad.
 
Under mina år som kommunalråd har jag fått lära mig att svälja de mest märkliga påhopp. Inte sällan kommer de från Inger Hilmansson i folkpartiet. Ibland är det rena osanningar som körs fram, allt med syfte att få plats i debatten. Jag har många gånger beklagat denna låga nivå. I lördagens tidning var det så dags igen.    
 
Jag tänkte därför gå igenom något av det som Inger Hilmansson mfl påstår och sedan överlämna till läsaren att göra sin bedömning.
 
1. "De har styrt med orealistiska budgetförutsättningar som höga befolkningstal och stora exploateringsintäkter för kommunens planering."
 
Sanningen är precis tvärtom. I budgeten som gäller för i år har vi räknat med att kommunens befolkning ska växa med cirka 150 personer. Nu i slutet av året närmar vi oss 700 nya invånare. Det visar väl snarare på hur försiktigt vi budgeterar. När det gäller de beräknade exploateringsintäkterna så har de mer än halverats i budgeten som ligger. Båda dessa beslut,  rörande befolkningsutvecklingen och exploateringsintäkterna har dessutom tagits i enighet. Det som nu Inger Hilmansson  och hennes grupp kritiserar, har man själv alltså tagit beslut om. Att man själva inom alliansen lagt ett eget budgetförslag för 2009 vill man däremot inte prata högt om, det förslaget går nämligen med minus.   
 
2. "Johan Persson lovade i julpaketet ut den begärligaste marken i centrala Kalmar för att få in lite snabba pengar till valet 2010."
 
Det här är bland det mest obskyra jag har läst. Dessa markreservationer finns självklart inte inlagda i någon budget. För att kunna budgetera en försäljningsintäkt så måste det finnas en detapljplan  och en överenskommen försäljning, vilket knappast finns på dessa områden. Antingen så kan inte kommunalrådet Hilmansson läsa en budget eller också bluffar hon medvetet. Jag vet inte vilket som är värst.  För en tid sedan påstod hon att det kommunala bolaget Destination Kalmar skulle stå till mitt förfogande i valrörelsen. Detta är väl på ungefär samma nivå.  
 
Jag är glad över att det finns företag som vill investera i Kalmar. Så har det inte alltid varit. Efter de stora investeringarna på Hansa City måste det nu ske satsningar i centrala Kalmar. Det handlar om fler bostäder, bra parkeringsanläggningar och mer verksamhet. Naturligtvis måste detta ske på ett varsamt sätt. Kvarnholmens unika karaktär måste värnas i detta arbete. Det är  också själva grunden i det helhetsgrepp som nu tas i den fördjupade översiktsplanen  som nu är på väg fram. Den ska efter årsskiftet ut på samråd. Jag ser fram emot många spännande samtal kring hur vårt centrum ska kunna utvecklas samtidigt som vårt fantastiska Kvarnholmen värnas. 
 
Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande 

Om Linnéuniversitetet och dess platser

Det finns många åsikter rörande placeringen av nya Linnéuniversitetet. Det är naturligt och väcker självklart många frågor. Jag har varit inne i diskussionen under ett par år, mest intensiv har processen varit under det senaste året då det har blivit helt klart att Kalmar blir universitetsstad från och med årsskiftet.

Min utgångspunkt kring detta är följande:

* Kalmar blir från årsskiftet universitetsstad. Redan idag betyder högskolan oerhört mycket för Kalmar. När universitetet bildas kommer betydelsen men också möjligheterna för Kalmar att öka rejält. Under alla samtal jag haft med mina kollegor i Växjö och Karlstad som har blivit universitetsstäder så är de väldigt tydliga på en punkt, det är en väldigt stor skillnad mellan att vara universitet mot högskola. Intresset från både studenter, forskare och näringsliv ökar betänkligt. Den fråga vi funderar väldigt mycket på nu är hur vi kan se till att det blir samma positiva effekt också i Kalmar. Mot den bakgrunden har vi bland annat satsat på Kalmar Science park som lyfts rejält. De arbetar med avknoppningar och studenter som vil starta företag. Idag finns ett 40-tal företag i inkubatorn. I Science park -nätverket finns företag med 800 anställda i Kalmar.

* Både den avgående och den tillträdande rektorn är väldigt tydliga med att man vill satsa i Kalmar. De menar att vi måste våga ta klivet från att vara en mindre högskola till att bli universitet med allt vad det för med sig. En mer samlad lokalisering nära järnvägen är avgörande för att lyckas med detta, enligt både Agneta Bladh och Stephen Hwang.

* Ett antal olika platser har då utretts för att få still stånd en mer samlad lokalisering. Malmen diskuterades inledningsvis men föll på grund av att denna placring förutsätter att man är kvar på Brofästet och i Ölandshamnen. Det skulle med andra ord bli exakt som det är idag. Då utreddes och skissades på fyra andra alternativ: Ölandshamnen, Brofästet, Elevatorkajen och Fredriksskans. Ledningen för högskolan/universitetet har hela tiden varit tydliga med att man vill ligga kvar i Ölandshamnen där man har både naturvetenskap och Sjöbefälsskolan. I utvärderingen markerade också universitetet att man inte ansåg att Brofästet uppfyllde kriterierna eftersom det ligger för långt från järnvägsstationen. Från kommunens sida har vi hela tiden betoenat att denna mer samlade lokalisering ska stärka centrum och Kalmars attraktionskraft. Mot bakgrund av denna flyttprocess inom universitetet ska vara klar först 2020 så vill vi inte binda upp hela Fredriksskans under denna period. Här vill vi istället bygga bostäder. Då återstår att utreda vidare Ölandshamnen och området kring Kalmarsalen.

* Vi håller nu på med ett planarbete kring hela centrum och också Ölandshamnen för att ta ett helhetsgrepp. I det arbetet får man nu studera hur mycket som går att få in i Ölandshamnen, detta med hänsyn taget till följande faktorer: Ändring av järnvägsspår, byggande av hotell, utnyttja befintliga byggrätter, siktlinjer mot slottet, förhandling med privat fastighetsägare, resecentrum, vägdragningar och lite till. Det enda man kan säga om detta är att området knappast är Kalmars mest attraktiva idag MEN att det kan bli det i framtiden med verksamhet året runt.

* När det sedan gäller området kring Kalmarsalen så finns idag väldigt mycket befintliga byggnader med mycket kontorslokaler. Detta område kommer, om det är möjligt, att inrymma den mindre delen av universitetet. Tänk att få till en samverkan med Kalmarsalen och härliga promenadstråk som lyfter hela den södra delen av Kvarnholmen. Också detta kommer att ta de närmaste åren att landa. Jag utesluter inte att det behöver byggas något nytt men jag är inte heller säker på att det behövs. Till skillnad från Länsmuseets chef Maria Malmlöf så tror jag att det skulle bli ett väldigt lyft för museet om det blev mer liv och rörelse på denna delen av Kvarnholmen.

Den intressanta frågeställningen kommer nu: Tycker verkligen en del politiker och debattörer att kommunen ska säga nej till ett Universitet som vill satsa i Kalmar? Tycker man verkligen inte att vi på allvar ska utreda förutsättningarna att stärka Kalmar centrum genom detta?

Vad är alternativet? Jo, vi säger att det är bra som det är och andra universitets- och högskoleorter fortsätter gasa och satsa. Kalmar tappar ett gyllene läge till utveckling. Knappast lockande.  


Mot ökningsrekord!

Nu är det ju en bit kvar till årsskiftet och mycket kan hända innan dess även om det inte ser ut så just nu.

Jag kan nämligen avslöja att Kalmar ser ut att gå mot ett "Alla tiders rekord" när det gäller befolkningsutvecklingen. Fram till förra veckan hade vi ökat 680 personer sedan årsskiftet.

Håller den siffran i sig så slår vi det tidigare befolkningsrekordet från 1989 då vi ökade 672 personer. År 1994 ökade vi 643 personer.

Visst vore det fantastiskt roligt att hälla upp skumpan på nyåret och konstatera att Kalmar aldrig tidigare i modern tid har ökat sin befolkning lika mycket.  


Krönika om drevets mekanismer

 

Krönika i Ölandsbladet

 

 

I min förra krönika så vädjade jag om arbetsro och lugn för den viktiga Öländska besöksnäringen. Jag kan ärligt säga att jag inte hade en aning om att ägarna till Ötab planerade att byta ordförande i bolaget. I en del kommentarer har man hänvisat denna förändring till min krönika. Jag vill mot den bakgrunden högt och tydligt deklarera att jag varken kan eller vill lägga mig i hur Ötab organiseras! Det är ägarnas ansvar.

 

Däremot är det en angelägenhet för hela regionen att besöksnäringen på Öland utvecklas väl. Våra besökare bryr sig nämligen inte om kommun- eller landskapsgränser. De besöker en fantastisk region med otrolig potential att locka till sig ännu fler besökare under hela året.

 

Mitt i denna mediala storm kan jag inte låta bli att reflektera över en sak och det är människovärdet. Jag har på nära håll bevittnat och också fått uppleva mediala drev. För den som utsätts är det fruktansvärt. Vad man än gör så blir det fel. Gamla uttalanden granskas för att finna fel ställt mot dagens facit.

 

Det som många människor och också journalister glömmer bort är att bakom varje skandalrubrik så finns människor av kött och blod. Det finns en familj med fru/man, barn och släktingar. När drevet startar drabbas också dessa. Den som är utsatt för drevet får därför dubbel tyngd på axlarna. Själv mår man kass och försöker förklara varför man gjort si eller så. Familjen mår dåligt och försöker stå ut. Samtidigt finns det medarbetare som mår dåligt för att de arbetar för en organisation, parti eller företag som är ifrågasatt. Varje middag med bekanta inleds med frågor om hur det egentligen står till.

 

Under min tid som pressekreterare hos Mona Sahlin fick jag uppleva drevet på nära håll. Under min tid som kommunalråd har jag varit i närheten av drev i samband med Fanerdun. Det som var mest påtagligt när det rullade som värst var hur ensam man var. Ena dagen får man knappt plats på scenen när näringsministern, regionförbundsordförande, generaldirektörer och ambassadörer vill skina ikapp med en. En tid senare när drevet startar så står man ensam kvar i blickfånget. Helt plötsligt sprang alla och gömde sig.

 

I våras var det drev mot LOs ordförande Wanja Lundby Wedin. Nu pågår drevet mot Maud Olofsson. På Öland är det drev mot Rolf Edmark. Oavsett vad man har för politisk uppfattning så måste man komma ihåg att det är människor, familjer och anställda bakom varje rubrik!

 

Det finns dessutom en mycket intressant cykel i ett drev. När media har kört ett tag och skriverierna har nått sitt crescendo så brukar det bli lugnt i någon månad. Sedan inträder det intressanta. Då när allt ebbat ut så brukar ”offret” få tala ut och ge sin bild av hela historien. Inte sällan slutar det med att media då istället börjar hissa samma person som några månader innan var en offentlig spottkopp.

 

 Alltså. Först sänka, sedan nyansera och slutligen hissa. Ned, nå botten och sedan sakta uppåt. Så har det varit med Mona Sahlin. Jag ser tendenser till det när det gäller Wanja Lundby Wedin. Om några månader kommer säkert Maud Olofsson med en tår i ögat att börja hissas för att hon red ut stormen.

 

I den lokala debatten skulle jag inte bli förvånad om bilden av Rolf Edmark om några månader börjar nyanseras och istället framträder den person som jag lärt känna. Nämligen en mycket drivande och hungrig utvecklare av besöksnäringen i regionen. En person som på ett framgångsrikt sätt lett arbetet med att skapa en av landets bästa plattformar på nätet, nämligen visitse.se

 

Vi får se om jag får rätt. Alldeles oavsett det så har mitt liv i politiken lärt mig att skilja på sak och person.

 

 


Brev om Sandvik

Har idag skickat ett brev till Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. Ett utdrag ur brevet finns nedan..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalmar kommun finner det mycket anmärkningsvärt hur den inledande processen i detta ärende har skötts. Här sägs att arbetet ska bedrivas öppet och transparent. Utredningar på nationell nivå har skett och först i ett skede där man valt alternativ informeras kommuner, län och politiska partier. De kriterier för valet som anges i brevet är mycket knapphändiga och avser i princip enbart investeringskostnad, antal fastigheter i skogsmark och avstånd. Det finns en mängd frågor och faktaunderlag som borde ha belysts i de mycket kortfattade informationsbreven.

 

Kommunen anser det hade varit rimligt att Svenska Kraftnät redan då utredningsarbetet på stråknivå påbörjades hade tagit kontakt med berörda kommuner och informerat om läget.

Enligt miljöbalken ska en tidig information ske om projektets omfattning till berörda. Syftet med de tidiga kontakterna är givetvis ömsesidig information till exempel lokalt och regionalt underlagsmaterial samt planer och projekt som kan påverka utredningsarbetet. Detta för att få ett så utförligt beslutsunderlag som möjligt.

 

Några uppgifter om storlek på kabel i effekt, respektive spänningsnivå på luftledning har heller inte angetts. Detta är grundläggande fakta som är avgörande för att till exempel kunna bedöma ledningar/kablars påverkan och ingrepp i natur och landskap samt påverkan på människors hälsa och miljö.

 

Svenska Kraftnät skriver vidare i breven att man utreder nu ”olika stråk för en ledning mellan stamnätstationen i Nybro och landtagningspunkten i Sandvik”.

 

Kommunen finner det oacceptabelt att det nu ska utredas en stråkförbindelse mellan två bestämda punkter där ena punkten är fastlagd till Sandvik och detta utan att redovisa kriterier för detta val.

Det kan nämnas att Sandvik ligger inom ett mycket långgrunt kustområde med sex olika Natura 2000 områden.

I kommunens nu pågående översiktsplanering enligt PBL har lagts in förslag till nya bostadsområden söder om Sandvik vilka självklart påverkas av och påverkar en eventuell kabel och ledning.

 

Underlaget för beslut i frågan är så knapphändigt redovisat till kommunen att det starkt kan ifrågasättas om förstudien eller den ”utredning” som Svenska Kraftnät åberopar har skett enligt miljöbalkens och lagstiftningens intentioner för denna typ av projekt. När det gäller processen för delaktighet och samråd anser vi att så inte har skett i detta fall.

 

Kommunen anser att det borde ha skett en så kallad förstudie på nationell nivå där de alternativa stråkens eller korridorernas konsekvenser beskrivits och utvärderats på ett jämförbart sätt.

 

I nästa skede ska motivering ske vid val av alternativ, i enlighet med miljöbalken 2:4, med hänsyn till minsta intrång och olägenheter för människors hälsa och miljö. Efter det att stråket eller korridoren har valts sker sedan en utredning om alternativa sträckningar/linjer inom detta stråk och dessa alternativ skall också miljökonsekvensbeskrivas på sedvanligt sätt enligt miljöbalken innan val av slutlig sträckning sker. Alternativen ska avse inte enbart linjer i terrängen utan självklart också alternativ med kabel eller luftledning på hela eller delar av linjen.

 

Att kommuner och länsstyrelse kommer att bli inkopplade i ett skede då ett redan valt stråk ska utredas är inte acceptabelt. Kommunen finner till exempel att ytterligare andra landtagningspunkter inom södra delen av Kalmar läns fastlandskust borde ha utretts på jämförbart vis.

 

Sammanfattningsvis finner Kalmar kommun att utredningsarbetet hittills på nationell nivå för aktuell kabel/ledning inte bedrivits på ett acceptabelt sätt och att det inte är i enlighet med vare sig lagstiftningens intentioner eller miljöbalkens krav på tidigt samråd, dialog, medverkan eller insyn från medborgarnas eller myndigheternas sida. Det kan därför starkt ifrågasättas om inte detta bör startas om.

 

Kalmar kommun ser fram emot en dialog i ärendet snarast möjligt inför det fortsatta utredningsarbetet.

 


På väg till Göteborg

Idag ska jag åka till Göteborg och besöka Kvalitetsmässan. Det är första gången jag åker på denna mastodont konferens som lockar politiker och näringslivsföreträdare från hela landet. Jag hade nog inte prioriterat det den här gången heller om det inte var för att jag är inbjuden av Svenskt Näringsliv. Detta för att tala om hur man kan utveckla företagsklimatet i en kommun. Det är roligt när arbetet i Kalmar uppmärksammas. 

I organisationens ranking över företagsklimatet så har Kalmar klättrat cirka 100 placeringar de senaste åren.  

Vi närmar oss 700 nya invånare...

Enligt de senaste uppgifterna från Kommuninvånarregistret (KIR) så närmar vi oss nu 700 nya kommunvånare i Kalmar. Detta att jamföra med samma vecka förra året då vi hade ökat med 175 personer. Det är med andra ord ett rejält trendbrott.

Vecka 46 2009 hade Kalmar kommun 62 358 invånare. Samma vecka förra året hade vi 61 707.

Vecka 46 2009 var folkökningen 665 personer. Samma vecka förra året hade vi ökat med 175 personer.

Vecka 46 2009 hade vi 662 födda under året. Samma vecka förra året var 633.

Flyttnettot var 535 personer medan det förra året samma vecka var 142 personer.

Efterlängtad satsning

Idag presenterade den politiska majoriteten sina prioriteringar inför den revidering av budgeten som just nu pågår. Dagens ämne var kultur- fritidsområdet.

* Vi höjer nivån på de generella föreningsbidragen med en miljon kronor per år. Dessa bidrag har stått still under en längre tid och var därför angelägna att justera uppåt. Höjningen motsvarar cirka 10 procent.

* Vi lägger in en miljon kronor för att halvera Kulturskolans avgifter. Det var ett vallöfte som vi nu äntligen kan förverkliga. Föräldrarnas plånbok ska inte få avgöra vilka barn som ska få möjlighet att delta i verksamheten. Så är det tyvärr idag.

* Genom ett engångsanslag på 1.5 miljoner rensar vi av ansökningar om investeringsbidrag som föreningar lämnat in till Kultur- och fritidsnämnden. Det kan handla om allt från smärre ombyggnationer till inköp av gräsklippare.

Det här är satsningar som känns väldigt angelägna att genomföra. Föreningslivet är oerhört viktigt för Kalmar. Genom detta vill vi göra vad vi kan för att hjälpa till i dessa svåra tider.

Satsning på Kalmars äldre

Jag är glad över att vi trots dessa kristider kan stå fast vid den resursfördelningsmodell som skapats i Kalmar. Så är det defintivt inte i alla kommuner. En del kommuner har inte ens en sådan modell... Hur eller hur så ökar antalet äldre i Kalmar de närmaste åren. Det innebär att vi i den reviderade budgeten lägger förslag om att öka resurserna för äldreomsorgen med hela 31.7 miljoner under de kommande tre åren.

Därtill gör vi ett antal satsningar:

* Vi förskotterar 1.5 miljoner kronor till hemsjukvården. Det innebär att skatteväxlingen mellan Kalmar kommun och landstinget nu är fullt ut genomförd och denna viktiga verksamhet kan gå för fullt. Utan denna insats hade man inte haft alla resurser förrän 2012.

* Vi lägger in 4.5miljoner för att införa hemrehabilitering i hela Kalmar kommun.

* Vi lägger 2 miljoner som en engångsinsats under 2010 för att hjälpa omsorgsnämnden att köpa loss hjälpmedel. På det sättet slipper man leasa dessa. För de äldre innebär det ingen skillnad men det ger omsorgen en bättre ekonomi de kommande åren.

* Vi lägger in 1 miljon per år till arbetskläder för omsorgspersonal.

I de jämförelser som görs mellan kommunerna så ligger Kalmars äldreomsorg, precis som övrig verksamhet, i topp. Med dessa insatser kan vi se till att det fortsätter att vara på det sättet.

Det är de äldre som skapat vårt välstånd. Då har vi en moralisk skyldighet att tacka för detta genom att ha en hög kvalite på vår omsorg!

Klartecken för förskola

Pressmeddelande

 

Två nya förskoleavdelningar byggs i Trekanten

– Barnafödandet ökar och kön till den kommunala förskolan växer. Vårt besked till småbarnsföräldrarna är därför tydligt. Ni har rätt till förskoleplats för era barn. Kommunen vill fortsätta bidra till den positiva utveckling som sker i Trekanten. Vi hoppas att några av föräldrarna vill ta första spadtaget för bygget med oss, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande och Cecilia Strömberg, Barn- och ungdomsnämndens ordförande.

 

Den senaste tiden har en grupp föräldrar i Trekanten uppmärksammat bristen på förskoleplatser i Trekanten. Föräldrarna har skrivit brev till kommunen och träffat politiker.

 

– Kalmar kommun är generellt sett väldigt duktig på att förutse behovet av nya förskoleplatser. Men i Trekanten har den positiva utvecklingen med fler småbarnsfamiljer växt snabbare än väntat. En grupp föräldrarna har skapat opinion kring detta och uttryckt att de värdesätter den kommunala förskolan högt och att de helst vill ha sina barn i kommunens verksamhet. Vi vill tillmötesgå önskemålen och har nu snabbt skapat förutsättningar för byggnation av två nya avdelningar, säger Johan Persson.

 

– Förskoleavdelningarna ska byggas i direkt anslutning till den befintliga förskolan. Byggstarten beräknas ske i slutet av året och byggtiden till cirka 8 månader. Finansieringen sker genom omfördelning av redan avsatta medel för förskoleutbyggnad, säger Cecilia Strömberg.

 


Fortsatt lägre arbetslöshet än riket

Nu har månadsstatistiken för oktober kommit från arbetsförmedlingen. Kalmar fortsätter ligga bra till.


Öppen arbetslöshet, hela befolkningen:

Riket - 4.2 procent
Växjö - 4.7 procent
Karlskrona - 4.6 procent
Kalmar - 4.1 procent
Halmstad - 4.1 procent
Kristianstad - 4.9 procent


Ungdomsarbetslöshet, 18-24 år: 

Riket - 6.2 procent
Kristianstad - 7.6 procent
Halmstad - 5.9 procent
Kalmar - 5.2 procent
Växjö - 6.1 procent
Karlskrona 7.8 procent 

Var vill ungdomar bo?

SBAB har gjort en undersökning om var ungdomar (18-26 år) i Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län helst vill bo.

Så här fördelar sig svaren:

Jönköping 25 procent
Göteborg 15 procent
Stockholm 13 procent
Kalmar 7 procent
Halmstad 6 procent
Växjö 5 procent
Visby 5 procent
Malmö 4 procent
Linköping 2 procent
Uppsala 2 procent

Naturligtvis får man ta alla dessa undersökningar med en stor nypa salt men jag tycker det ändå är intressant att Kalmar kommer på fjärde plats. Med bättre infrastruktur och bildandet av Linnéuniversitetet finns alla förutsättningar att klättra ytterligare.

Krönika i Ölandsbladet

Partikongress och ägaransvar

 

De senaste veckorna har varit ganska intensiva. Så brukar det vara den här perioden. Efter några år som kommunalråd så har man lärt sig årstidernas cykler. November till halva december är hektiskt. Under våren är det slutet av april till början av juni som i det närmaste år kaotiskt. Jag är övertygad om att den typen av toppar finns inom alla branscher. Det handlar om att ta sig igenom dem med ett leende på läpparna och utan alltför lite sömn.

 

För någon vecka sedan avslutades den socialdemokratiska partikongressen. Jag var ombud tillsammans med bland andra Michael Granstedt från Färjestaden. Självklart har man med sig många minnesbilder hem efter fem intensiva dagar. Jag har varit med om en hel del partikongresser. Den här var den bästa! Stämningsläget var verkligen på topp. Bland de viktigare besluten finns fokuseringen på jobb och åter jobb. En annan fråga som jag verkligen känner stolthet över är beslutet att pensionärer och löntagare ska betala samma skatt. Vi har mycket att tacka den äldre generationen för i Sverige. Istället för att rikta ett stort kollektivt TACK för allt kämpande och slitande så inför regeringen en pensionärsskatt. Jag har full förståelse för om den äldre generationen uppfattar det som en taskspark.

 

Att kommunsektorn och därigenom skolan vården och omsorgen får långsiktiga besked om statsbidragen är också välkommet. Vi sitter med revideringen av budgeten nu. De tillfälliga statsbidrag som vi fått för valåret 2010 är svåra att hantera. Vi kan ju inte anställa personal inom exempelvis skolan första januari 2010 och sedan varsla samma människa efter sommaren därför att statsbidragen var tillfälliga..

 

Jag är ordförande i Destination Kalmar, det är motsvarigheten till Ötab. Mot den bakgrunden följer jag bolaget lite extra. Jag ska här ge min bild av läget. En del kommer säkert inte att gilla den men efter moget övervägande har jag bestämt att det är dags att ta bladet från munnen.

 

Gustaf Öholm anställdes för några år sedan som turistchef på Öland. Han och hans familj bröt upp och flyttade ner till Öland. I samband med att han anställdes så klargjorde de dåvarande ägarna, Borgholms och Mörbylånga kommuner, att man hade för avsikt att satsa på besöksnäringen.

 

Efter en tid så kom man överens om ett ambitiöst utvecklingsarbete som bland annat gick ut på att paketera Öland som destination på ett mycket offensivare sätt. Mot bakgrund av att internet blivit den helt dominerande bokningsplatsen för upplevelser så var det ett mycket klokt beslut.

 

När detta sedan drogs igång enligt den uppgjorda planen så började kommunerna att svaja på grund av dålig ekonomi. Man stod inte längre till fullo fast vid de investeringar som man lovat att göra. Efter många turer och alltför många artiklar i dagspressen så surnade ett antal näringslivsföreträdare på Öland till. De erbjöd sig att ta över Ötab och fullfölja hela satsningen som nu också utvidgats till att bli en bokningsplattform för inte bara Öland utan också Kalmar och Glasriket. Kommunerna skulle ha kvar en post på nio procent. Okej, tänkte vi som följde detta på avstånd. Låt det nu bli slut på tjafsandet och skriverierna. Låt oss nu fokusera på att utveckla en av våra absolut viktigaste branscher, besöksnäringen.

 

Utvecklingen av projektet www.visitse.se löper på under Gustaf Öholms ledning. Under sommaren 2009 så kommer det stora genombrottet och allt arbete börjar ge resultat. Vi upplever en fantastisk sommar i hela regionen och antalet bokningar som kommer via nätet ökar kraftigt. Tyvärr så blev inte det summeringen. Istället hamnar vi i en soppa av skriverier kring Ötab. Är det inte ekonomisk kris så är det bryggfakturor och polisutredningar. Suck!

 

De nya ägarna till Ötab måste enligt min uppfattning ta sitt ansvar i den nu uppkomna situationen. De lovade vid tillträdet att fullfölja utvecklingssatsningen. Naturligtvis kostar det pengar att bygga upp en helt ny struktur. Det är en struktur som helt uppenbart kommer generera vinster framåt och vara till gagn för Öland och hela regionen. Äger man ett bolag så har man ett ansvar både i med och motgång. Ta det ansvaret och låt oss slippa fler rubriker!

 

 


Grattis Malin!

Jag vill idag lyfta på hatten till min kommunalrådskollega Malin Petersson (m) och hennes familj sedan det nu har blivit officiellt att hon går i väntans tider. På försommaren förbyts tillvaron totalt och handlingar ersätts av joller. Det är en underbar tid.

Under de närmaste månaderna lär det väl klarna vem som moderaterna kommer utse som ersättare för Malin under den tid hon blir borta. Spekulationerna tycks redan ha startat inom borgerligheten...

Science park viktigt för Kalmar

Ett av mina styrelseuppdrag finns i Kalmar Science park. Det är ett bolag som verkligen blommat ut under det senaste året. Enligt min uppfattning kommer Science park att växa i betydelse under de kommande åren då Kalmar blir universitetsstad. Det är också anledningen till att kommunen lägger i nästan två miljoner per år i verksamheten.

I Science parks nätverk finns ett 60-tal företag med totalt 800 anställda. Direkt i verksamheten finns cirka 25 företag, fördelat på inkubatorn och Creative arena. Under det första halvåret hanterades cirka 60 affärsidéer, varav två tredjedelar kom från högskolan.

Vi i Sverige är väldigt bra på att ta fram patent, vi är till och med land i världen som genererar flest patent per capita. Bekymret är att vi är sämre på att ta tillvara och utveckla patenten. Här måste vi svenskar bli bättre.

I Kalmar ska vi göra vad vi kan för att så mycket som  möjligt av det som genereras i Kalmar också utvecklas här. Här tror jag att vår litenhet och närheten till varandra kan vara en konkurrensfördel i förhållande till de stora städerna och universiteten.

Den eventuella kabeln i Sandvik

Sedan jag kom hem i söndags natt från den socialdemokratiska partikongressen så har jag haft en hel del samtal kring Svenska Kraftnäts besked rörande elkabeln som enligt dem ska ansluta i Sandvik. 

Följande har hänt udner veckan: 

* De boende har formerat sig i en grupp. 

* En kontakt har etablerats med LRF med tanke på de ingrepp det skulle bli i både jord- och skogsbruk.

* Jag har bjudit in generaldirektören Mikael Odenberg till Kalmar för en första diskussion med kommunen och föeträdare för de boende. Detta för att få till stånd en dialog före det formella samrådet startar efter årsskiftet. Tyvärr fick vi igår besked om att han inte har för avsikt att komma till Kalmar. Istället tycker han att jag och oppositionsrådet ska åka till Stockholm om vi vill träffa honom..

* På kommunledningskontoret har två tjänstemän fått ansvaret för frågan.

* Ett antal kontakter har tagits med sakkunniga på området för att bedöma hela frågan. Mer om det under den närmaste tiden. 

Min grundininställning till Sandvik som anslutningsplats är skeptisk. Vi har precis tagit fram ett planprogram för att möjliggöra fler bostäder i detta fantastiska kulturlandskap. Att det är unikt bekräftas också i det underlagsmaterial för vindkraft som tagits fram av kommunen. Här konstateras bland annat att kusten mellan Bottorp och Hagbyhamn har sammanlagt sex Natura 2000 områden.

Man skriver också att känsligheten är mycket stor för storskaliga/industriella exploateringar. En kabel av det här slaget är tveklöst storskalig.  


Henrik Schyffert i bejublat framträdande


http://www.youtube.com/v/_aqcr-K3frU?f=playlists&app=youtube_gdata


En av mina favoriter är Henrik Schyffert. Klicka på länken ovan så ni se ett helt underbart framträdande.

RSS 2.0