Flera hälsningar

Ytterligare socialdemokratiska profiler hälsar till oss i Kalmar. Den här gången är det den förra miljöministern och talmannen i riksdagen Birgitta Dahl som hälsar. Birgitta Dahl har själv ankytning till Kalmar län vilket hon också påpekar i sin hälsning.

Även min kollega som kommunstyrelseordförande i Göteborg, Annelie Hulthén hälsar.

Hälsning från Ingvar Carlsson

Förre statsministern och partiordföranden Ingvar Carlsson är givetvis en självklar gäst på kongressen. Här sänder han en hälsning till sina partivänner i Kalmar län.

Förre jordbruksministern har rätt!

Idag delade Sveriges Pensionärsförbund (SPF) ut flygblad på den socialdemokratiska partikongressen.

Texten var:

"Nu får det vara nog! Vi är besvikna över regeringens budget. Pensionärerna måste få lika skatt som de som jobbar, säger Karl Erik Olsson, som representerar 260 000 SPF-medlemmar."

Den förre jordbruksministern Olsson (c) har helt rätt.

På partikongressen slår vi tydligt fast att skatt på arbete och skatt på pensioner ska beskattas lika.

Mycket bra beslut

För några timmar sedan fick jag vara med och besluta att staten ska kunna öka användningen av lånefinansiering vid infrastrukturprojekt. Detta kommer betyda mycket, dels för landet men kanske allra mest för ett län som Kalmar. Vi har släpat efter lång tid men nu har vi äntiligen tagit ett stort steg på vägen mot viktiga infrastruktursatsningar även i vårt län.

Det känns väldigt bra att få vara med och fatta sådana beslut.

Snabb leverens i Trekanten

Trekanten är ett mycket bra exempel på en ort som utvecklats väldigt väl. När jag är ute och berättar om hur vi arbetar med att hela Kalmar ska leva så är Trekanten ett givet exempel. Här har tagits fram villatomter som har givit inflyttning, det har i sin tur inneburit att ortens ICA-handlare vågat bygga ny butik, kommunen har satsat på en ny sporthall och vi har också köpt in ytterligare ett markområde för fler villatomter. Befolkningen är aktiv och växande.

Till skillnad från många andra kommuner så har vi i Kalmar angenämna problem, våra tätorter växer och innebär att skolorna knappast är nedläggningshotade. Tvärtom!

För någon månad sedan kontaktades jag av ett antal mammor i Trekanten som påpekade att det var kö till förskolan. Jag kontaktade då barn- och ungdomsförvaltningen som gjorde en analys. Också fastighetskontoret kopplades in. I nästa vecka räknar vi med att ha hela underlaget klart och då tänker jag också ta en kontakt med de mammor som skrivit till mig. Mycket talar för att vi runt årsskiftet ska kunna påbörja en utbyggnad av ytterligare två förskole-avdelningar i Trekanten. Finansieringen löses genom omdisponeringar inom investeringsbudgeten för förskolor. Den läggs på tre år och rör sig hela tiden beroende på inflyttning och bostadsbyggande. 

Alla detaljer ska vara lösta tills träffen i nästa vecka. Fram tills dess får mammorna glädja sig åt den kanske snabbaste leveransen i Kalmar kommuns historia...  

Senaste nytt

Har just lyssnat till Greklands premiärminister Giorgius Papandreou. Han talade bland annat om att solidaritet och socialdemokrati hänger ihop. Som politiker har han inspirerats mycket av Olof Palme och Anna Lindh, Papandreou bodde ju i Sverige när facisterna hade makten i Grekland och han talar en utmärkt svenska.

Hans budskap var klart och tydligt, vi klarar de utmaningar vi kommer ställas inför och vi går samman. Greklands folk har nu fått hoppet tillbaka, nu ger de Rödgröna i Sverige svenskarna hoppet tillbaka!Efter Papandreou följde Margot Wallström. Hon talade att ekonomisk tillväxt måste ske tillsammans med hållbar miljö och klimat, en poltik som skapar jobb och social rättvisa. Endast på det sättet kan vi skapa en hållbar utveckling.


Från kongressen

Då var partikongressen 2009 invigd. Partiordförande Mona Sahlin höll ett lysande inledningsanförande, hon påpekade att det nu är 324 dagar kvar till valet och att det nu gäller att ge järnet fram till valdagen 19 september.

Kongressen fick även lyssna till två väldigt bra tal av Nordens två socialdemokratiska statsministrar, Norges Jens Stoltenberg och Islands Jóhanna Sigurðardóttir.

Jóhanna Sigurðardóttir kunde berätta om den nyliberala politikens totala kolaps på Island under det senaste året och hur den isländska rödgröna regeringen nu jobbar för att få fart på den isländska ekonomin igen samt att återställa förtroendet för politiken.

Jens Stoltenberg framförde att det knappast finns några fler länder i världen som har partier som liknar varandra så mycket som de svenska Socialdemokraterna och norska Arbeidpartiet. Sedan berättade han hur hans rödgröna regering arbetat med att lösa finanskrisen. Och det norska exemplet skiljer sig avsevärt från det svenska. Stoltenberg och hans regering har gjort stora satsningar på skolan, i infrastruktur och på jobben. Inga skattesänkningar, för skattesänkingar åt de rika ger välfärdsförsämringar åt alla som Stoltenberg sa.

Strax påbörjas det verkliga kongressarbetet. Detta sker första dagen i olika kongressutskott, för att sedan diskuteras i plena under resten av veckan.

Bjuder även på ett axplock av bilder från inledningen av kongressen;


Mikael Damberg, ordförande Socialdemokraterna i Stockholms län och Veronica Palm, ordförande för Stockholms Arbetarekommun


Mona Sahlin
Jóhanna Sigurðardóttir, Islands statsminister


Norges statsminister Jens Stoltenberg.

2009-10-28 @ 16:14:34 Permalink Allmänt Kommentarer

Kongressen har startat

Nu har vår partikongress startat. Kongressen följer du på Kalmars kongressblogg;

http://www.sossekongress.blogg.se

 


Nu är det Kvarnholmens tur!

I helgen har jag blivit nedring av människor som uttryckt sin förvåning över lördagens tidningsartikel i Barometern där det stod att den så kallade alliansen ihop med miljöpartiet skulle stoppa alla markreservationer i centrala Kalmar. Jag måste tillstå att jag blev lika förvånad. I december togs beslut om dessa markreservationer och nu är det aktuellt med en förlägning i avvaktan på att planarbetet fortsätter. Under söndagen fick jag dock bekräftat att moderaterna nu svajat tillbaka och vill bevilja en förlängning. Varför man då skriver protkollsanteckningar ihop med de andra och förordar ett stopp är en ju en fråga man kan ställa sig...

Jag är helt övertygad om en sak och det är att utan investeringar i form av bostäder, parkeringshus, handel och kontor i centrala Kalmar så kommer Kvarnholmen att sakta men säkert dö.

Samtidigt, och det är grundläggande, kommer varken jag eller någon annan att acceptera att Kvarnhomens unika karaktär inte bevaras. Hela det planarbete som nu pågår handlar om hur man ska förena en utveckling med det faktum att i princip hela centrum är ett riksintresse. Kvarnholmen tillsammans med slottet är våra pärlor, naturligtvis ska den miljön värnas.

Jag kan dock inte se att exempelvis en asfalterad pakeringsplats är något som absolut inte får röras eller miljön i vår gästhamn. Tvärtom upplever jag ett stort intresse från Kalmarborna att det ska byggas och utvecklas.

En stad som har lyckats förena en fin kulturmiljö med utveckling är Helsingborg. Här har man byggt i en del av hamnen. Denna byggnation har inneburit ett väldigt lyft för alla Helsingborgare, numera finns exempelvis en strandpromenad som knyter ihop centrala Helsinborg med Sofiero slott. Självklart kommer investeringar i centrala Kalmar att ge sådana positiva effekter också här.

Jag tar gärna en generaldebatt om huruvida vi ska satsa på Kvarnholmen eller låta Kalmar centrum dö sotdöden. Hittills har det investerats för över en miljard i Hansa City. Nu är det Kvarnholmens tur!

Fortsatt ökning för S

http://www.politikerbloggen.se/2009/10/22/24257/


Modehus och landsbygdskonferens

Under förmiddagen var jag inbjuden att tala på landsbygdskonferensen i Emmaboda. Det är imponerande vilken institution detta har blivit, 170 personer från hela landet fanns på plats. Jag var inbjuden för att beskriva hur Kalmar kommun arbetar för att Hela Kalmar ska leva. Vi blev ju under förra året utnämnda till Årets kommun av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva.

Jag pratade om våra utvecklingsdialoger, om målet med 500 villatomter på tre år och mycket mer. Att döma av frågorna och samtalet så har vi kommit ganska långt i vårt arbete, vilket naturligtvis glädjer.

Ikväll får jag den stora äran att inviga det nya Modehuset i Hansa City. Omkring 300 personer kommer att arbeta i huset och tillsammans med all annan handel i området så finns nu omkring 1000 anställda. Därtill kommer cirka 400 anställda i gamla Volvo-fabriken. Det innebär att det idag är dubbelt så många som idag arbetar i Kvarteret Bilen mot när Volvo körde för fullt.

Hansa City är en av orsakerna till att Kalmar har lägre arbetslöshet än riket. Den riktigt stora förklaringen tror jag dock är att vi idag har en så kallad differentierad arbetsmarknad, det vill säga: Vi har inte alla ägg i samma korg!

Bra dialog i Norrliden

Igår kväll hade kommunen bjudit in företrädare för alla föreningar i Norrliden för att ta ytterligare en diskussion om utkastet till fördjupad översiktsplan för Norrliden. Programmet har varit omdiskuterat och väckt mycket känslor. Kommunen får ta till sig och lära av denna process. Vi har exempelvis varit för otydliga med att beskriva hur en sådan här process går till.

Ett exempel: I förslaget finns inritat bostäder på tämligen många platser i Norrliden. Bland annat över ett skogsområde där motions-slingan idag finns. Att det står så betyder dock INTE att det ska byggas bostäder på alla dessa områden. Det betyder istället att detta är möjliga område att utreda för eventuell bebyggelse. Om man då i ett senare skede kommer fram att det är möjligt att bygga på några av dessa platser så definierar man också på vilken del av området och i så fall hur det ska byggas. Detta är ett exempel på otydlighet från kommunens sida. Här måste vi bli bättre. 

På mötet igår enades vi om att tillsätta en samrådsgrupp mellan kommunen och företrädare för de boende som har till uppgift att arbeta igenom förslaget innan det ska ställas ut. 

Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att hitta varandra i denna process. Mötet igår kändes som en konstruktiv nystart. 

En sak kan man vara helt övertygad om och de som vill genomföra förslaget i sin helhet kommer bli besvikna. Också de som inte vill göra något kommer bli besvikna.  

Svar rörande Ingelstorpsskolan

I olika medier har agronom Anders Ingvarsson påstått att Ingelstorpsskolan får betala för mycket i arrende och hyror för Ingelstorpsskolan. Jag har därför tagit fram siffror i ärendet.

 

Sakläget är följande: Ingelstorpsskolan arrenderar idag ca 88 hektar av Kalmar kommun. För detta betalar man  1.645  kronor per hektar. Det normala arrendet per hektar ligger enligt LRF konsult  på 3.000-4.000 kr per hektar.

 

Vidare hyr Ingelstorpsskolan alla lokaler såsom skolbyggnader. För detta betalar man en hyra på  318   kronor per kvadratmeter. Det kan jämföras med övriga gymnasielokaler där hyran är cirka  840  kronor kvadratmeter. I hyran ingår också  el-  uppvärmning och underhållskostnader . I denna summa ingår dessutom  ca 130 hektar odlad mark och betesmark!

 

Det torde därmed stå helt klart att Kalmar kommun knappast tar hyror eller arrenden som på något sätt skule vara till nackdel för Ingelstorpsskolan. Snarare är det tvärtom.


Det är gymnasieförbundet som har ansvar för att bedriva utbildningen på Ingelstorpsskolan. På grund av svårigheter med ekonomin för man nu samtal med Hushållningssällskapet kring ett övertagande av skolan. Sedan tidigare driver Hushållningssällskapet på ett framgångsrikt sätt flera naturbruksutbildningar i regionen. Från Kalmar kommuns sida är vi positiva till detta. Jag har också deltagit i samtalen med Hushållningssällskapet. Hela lantbrukssektorn har en väldigt positiv utveckling i regionen och mot den bakgrunden är det oerhört viktigt att vi har en bra utbildning inom området.


Parallellt med att gymnasieförbundet för samtal med Hushållningssällskapet kring själva utbildningen så för Kalmar kommun samtal kring mark och byggnader. Dessa samtal förs i en positiv och konstruktiv anda.


Anders Ingvarsson föreslår att kommunen i princip skulle skänka mark och byggnader till Hushållningssällskapet. Det kan man naturligtvis tycka. Problemet är att det är olagligt. Ett sådant förfarande skulle innebära att kommunen gynnade en enskild, i det här fallet Hushållningssällskapet. Det finns flera domar, bland annat från Täby där kommunen till en mycket låg kostnad sålde Tibble Gymnasium. Hela det beslutet har upphävts av domstol. När vi fört samtal med Hushållningssällskapet har man varit mycket väl medveten om detta. Det har heller inte framförts några önskemål från deras sida om att Kalmar kommun ens ska ge sig i ett sådant förfarande. En sådan process skulle vare sig gynna kommunen, Hushållningssällskapet eller Ingelstorpsskolan.  

 


Karlskronas underskott avskräcker

Läste hastigt igenom budgetförslaget för socialdemokraterna i Karlskrona kommun. Ser att de pengar som kommunen får från staten under 2010 till sin helhet läggs in för att täcka underskottet som kommunen under borgerlig ledning dragit på sig i år, 2009. Underskottet förväntas bli 53 miljoner i år.

Så är det. Har man underskott så ska det återställas kommande år. Känns väldigt skönt att Kalmar kommun inte har borgerligt styre. Vi hade varit precis i samma läge som Karlskrona om de borgerliga i Kalmar fått igenom sitt budgetförslag för år 2009. Då hade vi under 2010 och 2011, mitt i lågkonjunkturen, fått återställa årets underskott.

Nu kommer vi hamna på ett hyggligt överskott. Därtill har vi i budgeten för 2009 tagit kostnader för omställningsåtgärder på 25 miljoner. Effekterna av det stödjer kommunens ekonomi positivt de kommande åren.

Nästan komiskt!

Ibland kan jag inte låta bli att le en smula när jag läser folkpartisten Inger Hillmanssons blogg.

I ett av inläggen på senare tid klagar hon över att det byggs för lite bostäder i Kalmar. Ja, det är och har varit ett stort problem i Kalmar. Vad gör då Hillmansson och den övriga alliansen för att möta detta problem. Ja, man går emot vårt förslag att fördubbla antalet detaljplaner från 20 till 40.

I ett annat inlägg klagar hon på kommunens ekonomi och menar att majoriteten inte tar sitt ansvar. Det kommer från ett kommunalråd som tillsammans med övriga alliansen lagt ett budgetförslag för 2009 som innebär att vi skulle gjort stora underskott i år och behövt låna till driften. Underskottet skulle sedan, enligt kommunallagen, ha behövt hämtas hem under 2010 och 2011. Det vill säga mitt under brinnande lågkonjunktur. Nu är vi dessbättre inte i det läget. Vi kommer att göra hyggliga överskott under både både 2009 och 2010.

Hon är också sur över det faktum att socialdemokraterna styr kommunen. Det är ju det som kallas demokrati! I förra valet blev socialdemokraterna större än de borgerliga partierna tillsammans. Hennes eget folkparti tappade 3 av sina 7 mandat och fick drygt 6 procent. Socialdemokraterna fick 44.68 procent. Trots detta och för att skapa ökad delaktighet medverkade jag till att Inger Hillmansson blev kommunalråd och att Kristdemokraternas gruppledare fick närvarorätt med arvode på arbetsutskottets sammanträden. Det innebär att vi på mötena med arbetsutskottet är fyra från de borgerliga partierna och fyra från majoriteten. Jag tycker det är bra med delaktighet och tidig insyn även för oppositionens mindre partier. Så var det inte under förra mandatperioden, då blev centern minsta borgerliga parti och hamnade helt utanför. 

Men, det är ju snart val och då smyger väl desperationen närmare och närmare även för folkpartisterna. Utvecklingen för Kalmar med låg arbetslöshet och god framtidstro går ju inte direkt oppositionens väg... 

Härlig dag!

När man skakar en ketchup-flaska så händer det ibland att det bara säger poff och sen kommer allt på en gång. Idag blev det lite av en ketchup-dag. Efter en vecka i älgskogen så kom jag tillbaka till stadshuset och landade då direkt på arbetslöshetssiffrorna som jag redovisat i ett tidigare inlägg.

Udder eftermiddagen kom sen en rapport från kommuninvånarregistret (KIR) som visar att Kalmar ökat sin befolkning med 610 personer sedan årsskiftet. Det är en tredubblad ökning jämfört med förra året. Tendensen kom redan i juni då långt färre än vanligt flyttade från Kalmar efter avslutade studier.

Under den senaste månaden har jag varje vecka begärt ett utdrag för att först jubla över att vi klev över 500 och nu klarade vi äntligen 600. Härligt! Bakgrunden är jobb, jobb, jobb och sedan bostäder och allmän trivsel i vår stad.

På sen eftermiddagen fick jag sedan beskedet att Max äntligen gått ut med sin etablering i Kalmar. Det skapar 50 nya arbetstillfällen vilket verkligen behövs i dessa tider. Det är över ett år sedan jag första gången träffade företrädare för Max och försökte sälja in en etablering i Kalmar. Kul när det äntligen landar!

Så här skulle varje måndag vara...

Fortsatt bra till!

Kalmar fortsätter ligga lägst bland jämförelsekommunerna när det gäller arbetslöshet. Vi ligger också lägre än riket. För några år sedan låg vi alltid högre än riket och högst bland jämförelsekommunerna.

Nu gäller det att hålla i och försöka behålla den här positionen genom hela lågkonjunkturen. Lyckas vi med det så kommer vi att stå väldigt starka när det vänder.   

Arbetslösa och sökande i program, sept 2009:

Samtliga 16-64 år

Riket - 6.5%
Växjö - 7.1%
Kalmar - 6.2%
Karlskrona - 7.6%
Kristianstad - 7.5%
Halmstad - 6.5%

Ungdomar 18-24 år

Riket - 11.3%
Växjö - 11.2%
Kalmar - 9.3%
Karlskrona - 15.6%
Kristianstad - 13.9%
Halmstad - 9.7%


C har förlorat 42 procent av sina väljare

Idag kom ytterligare en opinionsmätning som visar på uppgång för de rödgröna partierna. Även om det inte är några stora revolutioner som skett i väljarkåren under den senaste månaden så är trenden stabil. Det gap som blev mindre och mindre mellan blocken har nu börjat växa igen.

Eftersom jag är lite road av siffror och tendenser så har jag roat mig med att räkna lite på utvecklingen sedan valet och också brutit Sifos siffror mot den differens Kalmar och Kalmar län brukar ha när det gäller röstandet.

Den mest intressanta siffran som man får fram är centerns tillbakagång sedan valet. Partiet har tappat 42 procent!! av sina väljare sedan valet 2006. Jag var själv förvånad över att tappet var så stort. I min världsbild så fanns bara kristdemokraternas kris, det är ju om deras problem media alltid skriver om.

Fortsätter centerns kräftgång i opinionen på samma sätt som man gjort hittills under mandatperioden så kommer man hamna utanför riksdagen. Kanske inte så konstigt att centerpartisterna i länet blev så irriterade när landshövdingen Sven Lindgren påpekade bristande leverans från regeringen. De lovade ju ganska friskt i förra valrörelsen och när dessa fagra löften ställs mot verkligheten inser ju alla att det inte blev något av alla löften.

Nu lite siffror.

Dagens sifo som redovisas i Svenska Dagbladet, valresultat inom parentes. Sedan differens:

S - 35.7 (34.99) +0.8%
M - 29.2 (26.23) +3.0%
MP - 7.6 (5.24) + 2.3%
FP - 6.3 (7.54) - 1.2%
V - 5.9 (5.85) +0.05%
C - 4.6 (7.88) - 3.3%
KD - 4.3 (6.59) - 2.3%
SD - 4.7

Moderaterna har alltså ökat sin andel väljare med 11 procent. KD har tappat 35 procent av sina väljare. Centerpartiet har tappat 42 procent av sina väljare och folkpartiet har tappat 17 procent av sina väljare. Jag skulle inte bli förvånad om dessa tendenser snart kommer leda till inre gruff inom borgerligheten.

Jag har också räknat om dagens sifo till ett möjligt Kalmar-läge i opinionen. Detta genom att ta differensen mellan hur riket röstade och skillnaden upp och ned för respektive parti i riksdagsvalet i Kalmar kommun. Till exempel så hade moderaterna 1.41 procent lägre röstandel än riket i valet till riksdagen i Kalmar kommun.

Notera att alla dessa omräkningar bara handlar om valet till riksdagen.

Här kommer Sifo omräknat till Kalmar med förra valets differens mot hur riket röstade inom parentes:

S - 40.24 (4.54)
M - 27.8 (-1.41)
MP - 7.57 (-0.03)
FP - 5.34 (-0.96)
V - 4.81 (-1.09)
C - 4.28 (-0.32)
KD - 4.24 (-0.06)

Omräknat enligt samma modell för hela Kalmar län så blir det så här:

S - 42.06 (+6.36)
M - 24.27 (-4.93)
MP - 6.21 (-1.39)
FP - 3.97 (-2.33)
C - 7.77 (+3.17)
KD - 4.84 (+0.54)
V - 5.08 (-0.82)

Skulle detta bli valresultat om elva månader så kommer Anders Anderssons (kd) tid i riksdagen att bli väldigt kort. Folkpartiets Sverker Thorén kommer inte ens i närheten. Socialdemokraterna behåller sina fyra mandat och kan hoppas på ett femte så kallat utjämningsmandat. Moderaterna behåller minst sina två men kan också få ett tredje. Centern och miljöpartiet kommer kriga om ett mandat.


Varför köper inte kommunen Snurrom?

Svar insänt till Östran rörande Snurrom
 

Agneta Addén hade under onsdagen en artikel i Östran där hon menar att kommunen borde köpa tillbaka Snurrom och bygga en större anläggning för idrotten i Kalmar.
 
Först vill jag dock rätta ett sakfel. Addén påstår att kommunen sålde Snurrom till Fanerdun för fem miljoner kronor. Det är fel. Köpeskillingen var drygt 12 miljoner kronor. Ganska hyggligt betald med tanke på hur marken värderades på den exekutiva auktionen som hölls i veckan.
 
Addén påstår också att vi socialdemokrater har gått till val på att omvandla Snurrom till idrottsanläggning. Med tanke på att affären om Snurrom gjordes upp före valet faller det påståendet på sin egen orimlighet. Vi socialdemokrater lovade däremot att fullfölja vår utlovade satsning på idrotten vilket vi också gör. Naturligtvis då inte på Snurrom eftersom det är sålt.  
 
Jag vill här redogöra för sakläget:
 
För någon vecka sedan tog jag första spadtaget för ett klubbhus på Fjölebro. Hela den satsningen hade knappast genomförts på denna plats om vi byggt en fullskalig idrottsanläggning på närbelägna Snurrom. Jag är inte så övertygad om att barn och ungdomar och övriga i Lindsdalsbor beklagar att det blev en satsning på Fjölebro istället.
 
Just nu pågår slutprojekteringen för en ny ishall. Vi räknar med att denna byggnation ska komma igång efter årsskiftet. I och med detta så får Kalmar äntligen två isytor, vilket vi så väl behöver. Samtidigt genomförs byggnationen av en gemensam entre för sporthall och simhall.
 
Vi har genomfört en satsning på anläggningen vid södra utmarken, iordningsställt nya lokaler för bordtennis och skytte. Byggt sporthall i Trekanten och gjort en mångmiljonupprustning av sporthallen.
 
När arenan förhoppningsvis är klar våren 2011 så får friidrotten en egen anläggning på Fredriksskans.
 
Vi har och håller på att genomföra den största satsningen på idrotten och dess anläggningar i Kalmars moderna historia. När Snurrom såldes har vi hittat andra placeringar och lösningar. Det gick vi till val på 2006 och det är jag stolt över. Att nu köpa in Snurrom för idrottsändamål skulle vara att börja om från början en gång till. Att det bara skulle kosta sju miljoner att köpa in och få till stånd denna idrottssatsning är helt orealistiskt.
 

Kul film

Socialdemokraterna i Kalmar län har tagit fram en aktuell film med tanke på landshövding Sven Lindgrens inlägg om det glömda länet.

Krönika i Ölandsbladet

Öländsälgar & frisk östersjö
 
 
När ni läser detta sitter jag i ett jakttorn en bit utanför Kalmar. För mig är älgjaktveckan i det närmaste helig. Just denna vecka är det inga som helst bekymmer att stiga upp en stund efter fyra på morgonen. Kaffet ska kokas och tidningarna läsas innan det är dags att bylta på sig kläder som står emot kylan som alltid blir allra värst just när solen kämpar sig upp. Förra året hade jag glädjen att få älg på passet, får se om det blir samma tur i år.
 
Av rapporterna att döma så har älgstammen börjat återhämta sig på ett bra sätt. På fastlandet så tillämpas ju den så kallade Kalmar-modellen som går ut på att skjuta mycket kalv, spara kor och bara skjuta större tjurar. Denna modell tillsammans med ökad fodertillgång efter stormarna Gudrun och Per har tveklöst hjälpt älgstammen på traven igen.
 
Vill man se riktigt stora tjurar får man dock ta bilen över bron mot Öland. Den insats som Magnus Johansson, Anders Nilsson och alla andra engagerade jägare har gjort för att rädda den öländska älgstammen är verkligen imponerande. Under min tid i viltvårdsnämnden hade jag förmånen att få följa projektet och också titta på filmer som visade riktigt stora älgtjurar. Går man in på Mörbylånga Jaktvårdskrets hemsida så kan man också se några riktiga bjässar. 
 
Runtom Kalmar så är jag övertygad om att det under denna älgjakt inte bara kommer jagas älg. Vildsvinstammen har fullständigt exploderad och jag skulle inte vara förvånad om det i år skjuts fler vildsvin än älgar.
 
Gillar man upplevelser i skog och mark så är man för det mesta också intresserad av hav och fiske. Under den gångna veckan har det varit mycket fokus på östersjön och kustmiljöarbete i Kalmar. Vi har under tre dagar genomfört konferensen ScanBalt. Det är en konferens där forskare och beslutsfattare runt hela Östersjön samlas för att sprida information kring arbetet med att få en friskare Östersjö. Självklart är det roligt att få stå värd för en sådan konferens. Ännu roligare är det när miljödepartementet lyfter fram vårt arbete som ett föredöme. I mitt inledningsanförande kunde jag trots det inte låta bli att efterlysa ännu mer konkreta åtgärder. Alltför länge har det forskats och skrivits rapporter om tillståndet i Östersjön. Alltför lite har omsatts i konkret handling. Nu börjar det visserligen röra på sig men det är faktiskt bråttom...
 
Bottendöden breder ut sig, vi har idag en yta som är större än Danmark i Östersjön som är helt död. Hade det varit synligt, det vill säga på land, så hade det aldrig accepterats. Vi har genom Kalmarsundskommissionen försökt att fokusera på just konkreta åtgärder. Mot den bakgrunden har vi under senaste året anlagt flera våtmarker. Sveriges största musselodling finns nu utanför Hagby. En maskinpark för vassröjning och algsugning har köpts in. Ett femtontal föreningar bara utmed Kalmars kust jobbar aktivt med sin egen kutmiljö, stöttade av kommunala medel och LEADER-pengar. Vi har påbörjat det mödosamma arbetet med att få ordning på enskilda avlopp. 
 
Hela vårt arbete leds av förre miljöministern och gode vännen Olof Johansson. Eftersom han ursprungligen kommer från Kalmar så känns det extra naturligt för honom att lägga ned sin själ i detta. Det här är ett arbete som inte kommer av sig självt. Kommunerna måste ta sitt ansvar för den kuststräcka man själv förfogar över. Om alla kommuner gjorde det och regeringarna runt östersjön gör vad de kan med hjälp av lagstiftning och ekonomiskt stöd för insatser, ja då tror jag att vi även i framtiden kan bada och fiska i en östersjö som är frisk. Då krävs det dock att samtliga inblandade från enskilda till beslutsfattare faktiskt går från ord till handling. Vackra ord i all ära men det är på handling resultaten kommer! 

Många klokskaper i Memphis manifesto

Björn Samuelsson som arbetar på Kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar har försett bland annat mig med Memphis manifesto. Det handlar om hur man i Memphis, USA bjöd in hundra skarpa ungdomar för att diskutera hur man ska skapa en attraktiv stad i framtiden. 

Här är deras rekomendationer: 

* Odla och belöna kreativitet. 

* Investera i det kreativa ekosystemet som kultur, musik, restauranger, uppfinnare och entreprenörer.

* Bejaka mångfald. Det föder kreativitet och nytänkande.

* Samarbeta, stöd dem som ser nya möjligheter och sammanhang. 

* Var positiv till att människor tar risker, fokusera på möjligheter - inte problem. Utmana gamla sanningar. 

* Våga Identifiera dina starka och svaga sidor och fokusera på områden som är unika. 

* Investera i och bygg på platsens egen kvalitet. 

* Ta bort sådant som hindrar kreativitet, som medelmåttornas måttstock, intolerans, främlingsskap, dåliga skolor, segregation.

* Ta ansvar för förändring i din stad eller region, improvisera och få saker att hända.

* Se till att alla människor, särskilt barn, har rätt och möjlighet till att vara skapande. Ett livslångt lärare är avgörande för att utveckla och behålla kreativitet.   
Jan "Berlusconi" Andersson blir kändis

Den moderata riksdagsmannen Jan R Andersson från Kalmar har i alla fall lyckats bli känd idag. Tillsammans med greve Peder Wachtmeister har han skrivit en motion till riksdagen som går ut på att nyhetsinslag i exempelvis Rapport eller Aktuellt fortlöpande ska granskas av regeringen. 

Motiveringen skulle enligt de båda riksdagsmännen vara att SVT är vänstervridet. Man tar sig för pannan.

Jag kan tänka mig censur på ett enda område. Det är en censur av korkade riksdagsmän. 
 

Ovanliga ord från skattebetalarnas förening

Det är ju inte varje dag som en socialdemokratiskt ledd kommun får beröm av skattebetalarnas förening så döm om min förvåning när ett nyhetsbrev med denna text damp ner i mailboxen...

" Även Mönsterås och Kalmar är goda förebilder för de frikostiga kommunerna i länet, då de ansvarar med skattebetalarnas medel genom att ha strömlinjeformade kommunala verksamheter."

Ur rapporten "Lär av de goda exemplen" från Skatebetalarnas förening


Utvecklingsdialog i Lindsdal

Snart bär det iväg mot utvecklingsdialog i Lindsdal. Det är ett härligt samhälle med ett stort engagemang. Jag är övertygad om att det kommer mycket folk och att diskussionen blir bra. Jag pssade på att köra förbi den nya idrottsplatsen på Fjölebro för ett tag sedan. Vilken topp-anläggning det har blivit! I veckan blir det spadtag för det nya klubbhuset.

Med stor säkerhet kommer den gamla idrottsplatsen, Majavallen, upp till diskussion ikväll. Ett antal intressenter har anmält intresse av att utveckla området när detaljplanen tagits fram. Enligt min uppfattning bör det bli en mix av bostäder, inklusive seniorbostäder.

Under eftermiddagen har jag varit med på en pressträff om den klimatlöfteskampanj som nu drar igång. Det handlar om vad vi som enskilda individer kan göra för en bättre miljö. Gå in på www.minplanet.se och gör en insats du med. Jag är ibland kritisk mot klimatdebatten därför att den är så svart och vitt. Den här kampanjen visar faktiskt att alla kan göra något men med stor total effekt.

Kommunstyrelsens möte under förmiddagen gick som planerat. Den kanske mest intressanta frågan för KS denna måndag var en samlad information kring hur vi som kommun arbetar med vattenfrågorna, från enskilda avlopp till musselodlingar. Just detta att jobba över sektorsgränserna och mot ett gemensamt mål. I det här fallet bättre vattenmiljö är något som jag tycker vi blir bättre och bättre på inom kommunen.


Stabilt över 500 nya invånare

Tänkte här delge er de senaste siffrorna från Kommuninvånarregistret, KIR.

Under vecka 40 i år så hade hade Kalmar 62 229 invånare vilket är en ökning med 535 sedan årsskiftet.
Under veckan 40 förra året så hade Kalmar 61 663 ivånare vilket var en ökning med 130 sedan årsskiftet.

Visst vore det fantastiskt roligt om vi kunde klättra över 600 nya invånare i år. Det skulle i så fall vara en tredubbling mot förra årets helår.

Flyttnettot är hittills +433 mot förra årets +111. Det är framförallt utflyttningen som minskat.


RSS 2.0