70 nya jobb och Fokus kommunranking

Idag har det varit intensivt. Det har varit möte i Destination Kalmar där de nya ledamöterna från näringslivet deltog för första gången, Anna Lena Bergvall, Caroline Sörman och Michael R Olsson. Kändes som ett bra avstamp inför en sommar där vi kan presentera ett bredare utbud än vad vi någonsin haft tidigare.

Efter det hade jag en träff med all personal på Kalmarhem. De sliter alla hårt för att vända på utvecklingen för Kalmarhem och på några år komma ned rejält i skuldsättning. På två år har man bantat skuldsättning med cirka 100 miljoner vilket är bra. Det kommer ta några år innan bolaget är igenom denna pärs, det finns som bekant inga genvägar när det gäller att få ordning och reda i ekonomin.

Jag åt sedan lunch med Trafikverkets nya regiondirektör och kunde då uppdatera honom om läget i Kalmar och alla de satsningar på infrastruktur som vi behöver göra för att lyfta den här regionen.

Direkt efter det besökte jag Telenor på Varvsholmen som hade öppet hus. De började sin resa i Kalmar 2001 och hade då 40 anställda. Nu är man 260. Bara sedan mars i år har man ökat med 70! medarbetare. Det är en fantastiskt utveckling som verkligen borde noteras i övriga Kalmar.

Efter det styrelse med Kalmar Science park där vi bland annat pratade om att Kalmar ska stå värd för årsmöte för landets alla inkubatorer och Science parks i maj 2011.

Tillbaka i stadshuset för att skriva på interpellationer och läsa handlingar, blir nog en del interpellationssvar också. Vid 18 är det gruppmöte och vid 19 har landshövding Sven Lindgren middag.

Visst blir det ganska intensiva och långa dagar ibland men det vägs upp av allt positivt som sker, jag tänker då närmast på Telenor.

Idag publicerade också tidningen Fokus en ranking på hur det är att leva i landets kommuner. Den är opolitisk och är enligt vissa bedömare en av mest tillförlitliga rankingarna som görs i det här landet. Vill ni läsa mer kan ni gå in på www.fokus.se

Kalmar hamnar på 22a plats vilket jag ändå tycker är ganska hyggligt. Det finns totalt 290 kommuner i landet.

Här är listan på länet och våra jämförelsekommuner:

Växjö - 6
Kalmar - 22
Halmstad - 69
Mörbylånga - 56
Vimmerby - 78
Oskarshamn - 93
Emmaboda - 112
Karlskrona - 114
Kristianstad - 120
Mönsterås - 139
Västervik - 165
Hultsfred - 193
Borgholm - 200
Nybro - 208
Högsby - 246
Torsås - 275

Befriande tydlighet från omsorgsnämndens ordförande

Med anledning av tidningsuppgifter och uttalande om anlitandet av ett medium inom omsorgen i Kalmar så har nämndens ordförande Steve Sjögren (s) gjort följande uttalande:


" I Kalmar kommun är vi måna om vår personal. Vi gör vårt yttersta för att våra omsorgstagare skall få en bra omvårdnad.  Att vi anlitat medium för att bekämpa det ockulta var något som vi politiker inte kände till. Att vi skulle anlita medium igen är otänkbart.

Har vi problem med att personal eller omsorgstagare upplever otrygghet skall vi givetvis se till att möta de problemen. Dock inte med medium. Vi ska ha en trygg äldreomsorg för både anställda och omsorgstagare, för att åstadkomma det behövs inga medium."


Häpnadsväckande passivitet

Idag kom SCB med sin arbetskraftsundersökning som visar att arbetslösheten fortsätter öka. Samtidigt stiger också både långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten.

Detta i ett land där den sittande statsministern gick till val på att pressa tillbaka utanförskapet. "Döm oss i 2010 års val efter jobben" sa Reinfeldt 2006.

Visst har finanskrisen och lågkonjunkturen bidragit till detta men detta gäller ju hela världen och kan därför inte förklara det faktum att det ser värre ut i Sverige än i övriga Europa. När det gäller exempelvis ungdomsarbetslösheten så ligger vi i den absoluta botten.

Med stor sannolikhet blir 2010 ytterligare "ett skitår" för regeringen och för Sverige. Det är en häpnadsväckande passivitet som råder i regeringskansliet. Till exempel så är fortfarande 3 månaders regeln kvar för arbetslösa ungdomar vilket innebär att Arbetsförmedlingen inte är tillåten att sätta ungdomar i åtgärder förrän de gått passivt arbetslösa i minst tre månader. Är det någon som kan förklara det sunda i detta?

Givetvis borde man nu lägga all prestige åt sidan och se till att sätta arbetslösa människor på skolbänken. Detta med uppdrag att rusta och bygga människors kompetens framförallt med inriktning mot framtida bristyrken.

I Kalmar gör vi mycket av detta genom vår egen arbetsmarknadsenhet. Jag är mycket glad att vi inte lyssnade på uppmaningarna från regeringen i början av mandatperioden, då drev man en linje som gick ut på att kommunerna skulle rusta ned sina egna arbetsmarknadsåtgärder. En del, bland annat bland våra jämförelsekommuner lyssnade på dessa uppmaningar och är idag mycket sämre rustade.

Tänkvärt från Åsa Petersén

Åsa Petersén är tidigare ledarskribent på Aftonbladet. Bor nu i Luleå.
Hon kommenterar här en cirkulärledare som varit införd bland annat i Barometern. Just diskussionen om hur vi bedömer män kontra kvinnor i politiken tror jag kommer bli ett stort diskussions-ämne framåt.


http://www.newsmill.se/node/22718 

Svar kring cykelväg i Förlösa

Hej Albin!
 
Stort Tack för ditt mail. Mitt svar har blivit lite försenat på grund av att jag varit hemma med vår yngsta dotter som varit sjuk.
Jag är fullt medveten om att vägen mellan Förlösa och Lindsdal är omdiskuterad. Jag åker själv på sträckan ganska ofta på grund av att jag jagar i Kvilla. 
 
Vi har närmare Lindsdal anlagt ett antal gupp som syftar till att begränsa hastigheten. På raksträckorna är dock hastigheten alldeles för hög. Den bedömning som har gjorts är att en skyltning med 50 km/h skulle få dålig efterlevnad. En annan sak som komplicerar hela frågan är att vägsträckan tillhör Trafikverket (fd Vägverket) och således inte är ett kommunalt ansvar.
 
Det jag ändå kommer att göra med anledning av ditt brev och andra synpunkter på aktuell vägsträcka är att lyfta detta ärende i samtal med Trafikverket. Om de är villiga att gå ditt och många andras önskemål till mötes gällande cykelväg, som beräknas kosta 4.5 miljoner, så är jag beredd att pröva frågan om kommunal medfinansiering för att få detta till stånd.
 
 
Hälsar
 
Johan Persson

Om cykelbussen...

Reservation rörande beslutet om cykelbuss
 
 
Under flera år Trafikverket erbjudit cykelkuss över Ölandsbron. Inför detta år har man fört resonemang med KLT och berörda kommuner med syfte att låta denna tjänst bli en del av kollektivtrafiken. Detta för att kunna öka kapaciteten. Anledningen till att Trafikverket inte själva hanterar frågan är att verket enligt lag inte får tillhandahålla kollektivtrafik. Förslaget var första gången uppe för behandling i mars månad och då avstyrktes förfrågan från Trafikverket. Detta dels på grund av avgiften och dels på grund av att avtalet som då sträckte sig över flera år var oklart på en del punkter.
 
Efter detta beslut i både Kalmar och Mörbylånga möttes Trafikverket och berörda arbetsutskott, dvs Kalmar, Mörbylånga och Borgholm. Vid detta möte enades vi om att ta fram ett avtal som enbart rörde denna sommar och samtidigt belysa frågan om färja över sundet. När en snabbutredning kring en färja visade sig ogenomförbart på så kort varsel återkom frågan om cykelbuss till berörda arbetsutskott. Mörbylånga sa ja och Kalmar nej.
 
Det avtal som KSAU i Kalmar sa nej till rörde bara denna sommar och innehöll inga kostnader för Kalmar kommun. Trafikverket har under denna process varit tydliga med att det inte kommer bli någon cykelbuss om inte kommunerna medverkar genom att göra en beställning till KLT. Ölandsbron är visserligen Trafikverkets ansvar men det finns ingen skyldighet att anordna cykelbuss.
 
Vid mötet med KSAU beslutade en majoritet att ändå säga nej. Det med hänvisning till principer om att kommuner inte ska befatta sig med sådant som åligger staten.
 
Vi som i denna situation försökte hitta en pragmatisk och framkomlig väg tycker resonemanget är märkligt. Särskilt som Kalmar kommun i andra sammanhang har sagt ja till att medverka i sådant som är statliga angelägenheter. Vi tänker då närmast på medfinansieringen som möjliggör förbifart Rinkabyholm.
 
Den princip som nu tycks råda är att det är okej för Kalmar kommun att delta i statliga angelägenheter om det kostar kommunen resurser. Innebär det däremot inga kostnader så säger majoriteten i Kalmar kommuns arbetsutskott av princip-skäl nej.
 
Under tiden som pinciper istället för pragmatism får råda så får pendlare och besökare snällt ställa cykeln och ta bilen över bron.
 
Nu sätter vi vårt hopp till att Mörbylångas pragmatiska politiker över blockgränserna kan hitta en lösning som innebär en ensidig beställning till KLT. Därmed kan cykelbussen rulla även sommaren 2010, trots majoriteten i Kalmar kommuns arbetsutskott.  
 
Mot denna bakgrund reserverar vi oss mot beslutet att säga nej till avtal om cykelbuss för sommaren 2010.
 
 
Johan Persson (s)
Birgitta Elfström (s) 
 

Prinsess-tårta den 19 juni

Något som orsakat lite funderingar i landets kommunhus är huruvida man ska ge någon gåva till kronprinsessan Victoria och Daniel Westling i samband med bröllopet. Detta blev särskilt aktuellt efter att Sveriges kommuner och landsting skickade ut en rekomendation där man uppmanade sina medlemmar att inte skänka något på grund av det kunde uppfattas som en gåva till enskild.

Med andra ord skulle en kommun som ger exempelvis en parksoffa till Haga kunna bli tvungna att kräva tillbaka gåvan om någon kommuninvånare skulle överklaga och få rätt. Ingen kommun vill naturligtvis sätta sig i en sådan situation. 

I lördags så var det intervjuer med länets kommunalråd om bröllopet och eventuella gåvor. Då framkom det att Mönsterås kommun hade löst detta på ett alldeles utmärkt sätt. Istället för present så bjuder man alla på särskilda boenden på tårta på bröllopsdagen. 

Det tycker jag låter lysande. Mot den bakgrunden så har jag haft en dialog med omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren som resulterat i att vi gör på samma sätt. I samband med eftermiddagsfikat den 19 juni så bjuder vi därför våra äldre på prinsess-tårta. Det blir vårt sätt att hylla brudparet.    


Svar på ledare i Barometern

Lägg käbbel åt sidan 

 

Först vill jag hälsa Barometerns nya politiska redaktör Ulf Wickbom välkommen till sitt nya uppdrag. Även om vi inte alltid kommer att landa i samma slutsats så uppskattar jag Wickboms skildringar av sakernas tillstånd.

 

I en ledare den 12 maj så analyseras en debattartikel som jag hade införd i Barometern måndagen den 10 maj. I ledaren ställs ett antal frågor och görs ett antal påståenden som jag vill bemöta.

 

Parkeringshus på Kvarnholmen. För att kunna komma fram med rejäla parkeringslösningar i anslutning till Kvarnholmen krävs ett ordentligt förarbete. Detta på grund av Kvarnholmens unika karaktär. Ett sådant arbete är nu gjort och har resulterat i en fördjupad översiktsplan för hela vårt centrum. Här analyseras trafik, riksintresse, kulturmiljö, vatten och så vidare. Med detta som grund kan vi nu gå vidare i arbetet med att lösa parkeringsfrågan i Kalmar centrum och därmed också möjliggöra ytterligare bostäder och mer verksamhet.


Kvarnholmen ska inte bara överleva som centrum, det ska vara en motor. Förslaget som nu är på väg fram är en markanvisningstävling i kvarteret Gesällen och Muren. I de volymstudier som gjorts skulle man kunna landa i ett parkeringshus för 700 bilar samt bostäder och handel. Kommunens insats i detta är marken och de byggrätter i övrigt som skapas. Därtill kommer intäkter från avgifter och ett system med parkeringsköp.


Hyresgästföreningens rapport om hyror. Här har man jämfört 30 kommuner och kommit fram till att Kalmar ligger sämst till. I en annan rapport gjord av samma organisation, den så kallade Nils Holgersson rapporten jämförs taxor och skatt i landets alla kommuner. Här kommer vi på plats 122. När man lägger dessa två rapporter bredvid varandra så är det en sak som sticker ut och det är hyrorna som är högre i Kalmar. Detta gick vi igenom på kommunstyrelsen i måndags då Kalmarhems VD på ett tydligt sätt kunde visa orsaken, nämligen hög skuldsättning. Man har genom åren inte amorterat och skrivit av sina skulder i tillräcklig omfattning.


Det var detta som föranledde Kalmarhems nystart med ny styrelse, ledning och nya ägardirektiv under 2008. Det finns ingen genväg runt detta. Det handlar om att minska skuldsättningen och bygga förtroende. Detta kommer att ta några år och när vi är igenom detta kommer inte Kalmars hyror att sticka ut. Att påstå att jag har mörkat detta är ett lågvattenmärke. Snarare har väl jag i min roll som kommunstyrelse ordförande verkligen tagit i detta.


Ungdomsarbetslösheten. Det är bra att Ulf Wickbom lyfter detta. Under veckan kom siffror från arbetsförmedlingen som visade att Kalmar har en öppen ungdomsarbetslöshet på 2.5 procent. Det är lägst bland jämförelsekommunerna och lägre än riket. Vi har satsat mycket resurser på detta och kommer fortsätta med det.

 

Flygplatsfrågan och vår infrastruktur lyfte jag fram i en artikel i Barometern för drygt en månad sedan. Mot bakgrund av vår bristfälliga infrastruktur i övrigt är flyget i Kalmar helt avgörande. Jag kommer göra allt för att värna flyget och gärna se ännu tätare turer.

 

Tack för synpunkterna. Jag brinner för att utveckla vår del av landet och hoppas att vi kan föra en saklig diskussion om detta, även om det råkar vara valår. Vi har haft en så pass risig utveckling i Kalmar län under de senaste årtiondena att det nu är läge att lägga partipolitiskt käbbel åt sidan och mötas i ett rejält framtidsprogram, Kalmar 2020. Det är min ambition att bjuda in till efter valet. Under förutsättning att vi får förnyat förtroende förstås.

 

Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande


Återvinning?

Jag läser i onsdagens Barometern att de borgerliga partierna i Kalmar kommun vill införa hemrehabilitering i hela kommunen om de vinner valet i höst. Det är väldans bra. Problemet är dock ett:

Just detta tog vi beslut om på kommunfullmäktige i december 2009.

Är detta ett nytt uttryck för någon sorts borgerlig återvinning?

Principer eller verklighet?

Idag hade vi återigen uppe förslaget om cykelbuss över Ölandsbron. Det är ett avtal mellan Trafikverket, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun där vi som kommuner gör en kostnadsfri beställning av en cykelbuss över bron. Avtalet gäller bara denna sommar, ger inga kostnader för kommunerna och ska tillsammans med tankarna om en färja över Kalmarsund utvärderas under hösten.

Man kan naturligtvis ha principiella synpunkter på att kommunerna på detta sätt hjälper Trafikverket med en lösning när det gäller cykelbussen. Detta är ju i grunden en statlig angelägenhet men efter många turer och möten så hamnade vi i en situation där arbetsutskottet både i Mörbylånga och Kalmar ställdes inför ett tydligt val:

Ja eller nej till cykelbuss denna sommar. Mörbylånga sa ja och Kalmar sa nej och därmed blir det ingen cykelbuss. Naturligtvis till stor besvikelse för både pendlare och andra.

Vi är fem ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag och Birgitta Elfström (s) röstade ja. Anders Andersson (c), Inger Hilmansson (fp) och Bertil Dahl röstade nej. Eftersom Malin Petersson (m) är hemma på grund av snar barn-ankomst så gick Inger Hilmansson in som ordinarie. Den moderata observatören Per Olof Johnsson var tydlig med att man borde säga ja till avtalet denna sommar men han hade ju ingen rösträtt.

Så kan det gå. De tre partierna som sa nej har knappt 20 procent bakom sig. De partier som sa ja har 66 procent bakom sig. Hur eller hur så blir det nu upp till nej-sägarna att ta diskussionen och stå för sitt beslut. Något juridiskt stöd har man inte heller även om man försökte sig på även denna yrkesroll under sammanträdet...

Jag tillämpar en enkel princip både i mitt uppdrag och när jag jagar rådjur. Stämmer inte kartan och verkligheten så är det verkligheten som gäller. I det här fallet var ja eller nej till en konstruktiv lösning för sommaren. Nu blev det nej grundat på principer. Tråkigt!

Debattartikel i Barometern 10 maj

Kalmar ska framåt

 

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i landets kommuner. För Kalmar var det dystert och för Kalmar län som region är siffrorna rent katastrofala.

 

Hela undersökningen bygger på ett antal beståndsdelar. En del är ren statistik över till exempel sysselsättning och nyföretagande. I denna del förbättrar Kalmar sin position. I den andra delen av undersökningen som rör om attityder och bemötande så blir betygen mycket sämre. Det  handlar exempelvis om infrastruktur, medias attityd till företagande, skolans attityd till företagande och kommunala tjänstemäns attityder.  


Jag vill vara väldigt tydlig. När det gäller sådant som rör Kalmar kommun så är placeringen fullständigt oacceptabel. Kalmar kommuns tjänstemän och politiker ska främja företagande och entreprenörskap. Varje chef i de kommunala förvaltningarna och bolagen ska främja gott bemötande och god service hos sina medarbetare. Uppenbarligen så uppfattar inte vårt näringsliv att det är på det sättet. Här måste det ske en förändring och det snabbt. I mätningen nästa år ska vi vara bland de hundra bästa, sedan ska vi ännu högre.  

Vi är som kommun beroende av att vi har ett dynamiskt och växande näringsliv. I framförallt de små och medelstora företagen växer de nya jobben fram. Det är ur detta arbete som huvuddelen av kommunens skatteintäkter kommer. Utan ett växande näringsliv i Kalmar så blir det mindre pengar till skolan, vården och omsorgen. Självklart måste alla kommunal tjänsteman, i sin vardag, inse detta mycket tydliga samband mellan entreprenörskap och välfärd.  


Kalmar kommun kan liknas vid ett tåg som efter många år av hackande ändå börjat gå framåt. Vi har klarat lågkonjunkturen på ett hyggligt sätt. Vi har ett näringsliv som växer. Intresset för att investera i Kalmar är stort. Mot den bakgrunden har vi satsat stora resurser på att öka kommunens planberedskap.

 

Vi satsar också på att kommunen ska växa för att kunna vara med i konkurrensen om infrastrukturmedel och statliga och privata etableringar. Under 2009 hade vi den högsta befolkningsökningen sedan kommunsammanläggningen på 70-talet.  


Detta är den mycket tydliga politiska prioriteringen för Kalmar. Vi ska framåt! Vi ska bryta en långvarig negativ utveckling och erbjuda de barn och ungdomar som idag växer upp en valfrihet att själva avgöra om man vill vara kvar här eller ej när man blir vuxen. Man ska inte tvingas flytta på grund av att arbetsmarknaden är svag, utbildningsmöjligheterna är begränsade eller att tillgången på bostäder är låg. Så var det för några år sedan.

 

Kalmar har goda förutsättningar att gå rejält framåt de närmaste åren. Vi har ett antal hyggliga bottenplattor att stå på.

 

1.      Vi har blivit universitetsstad. Detta ökar förutsättningarna för att attrahera både mer forskning och fler studenter. Även antalet nya företag kan öka kraftigt om vi hanterar detta rätt. Därav kommunens stöd till Kalmar science park och inkubatorn.


2.      Vi har lägre arbetslöshet än både riket och jämförelsekommunerna. Vi är igenom strukturomvandlingen.


3.      Vi har god ordning och reda i kommunens ekonomi efter ett hårt arbete under denna mandatperiod. 2009 gjorde vi ett överskott på 83 miljoner. Min bedömning är att det inte blir mindre detta år. Vi behöver göra stora överskott, det innebär att vi slipper verkställa en redan beslutad upplåning till en del investeringar. Jag är också övertygad om att en skakig ekonomi med därtill följande ryckighet i politiken är direkt avskräckande för möjligheten att locka både nya invånare och nya företag. Vem funderar idag på att investera i Grekland?


4.      Vi har dragit igång ett arbete som går ut på att Hela kommunen ska leva. Det har handlat om enhetstaxa i kollektivtrafiken, inköp av mark för fler villatomter, sporthall i Trekanten och Rockneby, kustmiljöarbetet, deltagandet i Leader och mycket mer. På det här sättet ska vi hålla ihop kommunen och se till att det är stad och land, inte stad mot land. Jag är glad över att vi 2008 blev Årets landsbygdskommun.


5.      Vi har satsat stora resurser på vårt planarbete. Här har vi inte haft tillräckliga resurser tidigare. Nu är den fördjupade översiktsplanen för centrum ute på samråd, översiktsplanen för hela kommunen kommer ut på samråd till hösten. Vi har i strid med de borgerliga partierna beslutat att göra en satsning som innebär att vi fördubblar antalet detaljplaner per år, från 20 till 40.


6.      Vi har och ska ha en hög kvalité i den kommunala verksamheten. Detta mäts både genom öppna jämförelser och av SCB. Vi får höga betyg och det ska vi vara glada för och se till att bibehålla.


7.      Vi satsar väldigt mycket på att Kalmar ska vara en attraktiv stad för både invånare och besökare. I veckan fick Destination Kalmars VD Åke Andersson pris för Kalmars utveckling som besöks- och evenemangsstad. Vi satsar på slottet, på idrottsturism, sommarteater, bygger ut gästhamnen och vill satsa ännu mer på strandpromenader i vår vackra stad. Inget av detta har trillat ned från himlen. Det är frukten av hårt arbete och satsade resurser. Tillsammans med näringslivet på Kvarnholmen vill jag se till att vi under nästa mandatperiod kan kämpa oss till utmärkelsen Årets stadskärna i Sverige. Inom några veckor går vi ut med en markanvisningstävling för ett nytt parkeringshus vid landstingshuset.   


Får vi förnyat förtroende att leda Kalmar så kommer jag med dessa bottenplattor som grund bjuda in näringslivet och Kalmarborna till ett arbete som syftar till att ta fram ett konkret framtidsprogram för Kalmar. Kalmar 2020.


Jag har övervägt att dra igång det arbetet redan i år men bedömt att tidpunkten är bättre precis efter ett val. I ett sådant framtidsprogram ska vi blicka både utåt och inåt. Vi ska blicka över kommun- och regiongränser och sedan låta ett antal tydliga och mätbara mål växa fram för de kommande tio åren. Jag hoppas att vi ett sådant arbete kan lägga prestige och partipolitiskt käbbel åt sidan.

 

 

 

Jag är rädd för en smutsig valrörelse!

Jag bläddrade just igenom veckans tidningar och fastnade då för en krönika skriven av förre arbetslivsministern Hans Karlsson i Östran. Han precis som jag oroas över tonläget och tendenserna till en riktig smutsig valrörelse. Jag delar helt hans slutsats. Socialdemokraterna ska inte svara med samma mynt.

När man väl bläddrar igenom dessa tidningar så hittade jag två mycket konkreta exempel på desperation från borgerligt håll.

Det första är ett svepande uttalande från statsminister Reinfeldt där han påstår att de rödgröna inte bara vill avskaffa de statsliga bidragen till hushållsnära tjänster utan också hela systemet med ROT-avdrag. Naturligtvis vet Fredrik Reinfeldt att de rödgröna knappast vill avskaffa Rot-avdraget, istället har ju partierna nyligen enats om att bygga ut det istället.

Jag läser också om hur centerpartister och andra borgerliga politiker går till storms mot den föreslagna höjningen av bensinskatten på 49 öre under nästa mandatperiod. På fullt allvar påstår man att detta hotar den svenska landsbygden. Att man själva har höjt bensinskatten under den här mandatperioden talar man tyst om. Lika tysta är man naturligtvis om de egna förslagen kring höjd bensinskatt. Bland annat centern har på sitt förtroenderåd tagit beslut om att man vill höja bensinskatten med över en krona den kommande mandatperioden.

Naturligtvis så kommer snart någon duktig journalist att "avslöja" detta dubbelspel och då framstår de ansvariga lokala och nationella politikerna som tämligen pinsamma. Bekymret är att detta falskspel inte bara slå mot dessa utan också mot politiken i stort.   

Skärpning för Kalmar - Katastrof i länet

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet. Det var inga bra siffror för Kalmar. Vi hamnar på plats 169 vilket inte alls är bra. Vi ska i ett första steg kämpa oss upp mot de 100 bästa kommunerna.

Nu måste det arbetet intensiferas. Vi gör redan idag många insatser för att öka dialogen med näringslivet men uppenbarligen måste vi göra ännu mer. Visst är 169 bättre än för fem år sedan då vi låg på plats 229 men det är en klen tröst. Kalmar måste ha högre ambitioner än så.

Det som drar ned oss är framförallt enkätsvaren där ett par hundra företagare har betygsatt olika delar. När det gäller till exempel medias attityd till företagade hamnar Kalmar på plats 236. När det gäller skolans attityd till företagande blir placeringen 208. Värst är det när det gäller tillgången till infrastruktur, här blir placeringen 268. När det handlar om tjänstemännens attityd till företagande är Kalmar på plats 135.

Det finns dock några ljuspunkter andel i arbete, företagande och nyföretagande där vi hamnar på plats 79, 68 respektive 93.

Vi gör väldigt mycket företagsbesök, ordnar småföretagsmässor, ordnar näringslivspromenader, upphandlingsdag, träffar med lantbrukets organisationer, har nyhetsbrev och planlägger nya verksamhetsområden. Uppenbarligen behöver vi göra mycket mer. Det vi nu måste inrikta oss på är att på område efter område borra i vad vi kan göra för att förbättra företagens syn på Kalmar som en näringslivsvänlig kommun.

Vi ska göra vad vi kan som kommun men även andra såsom medias företrädare måste reflektera över vad man kan göra. Redan nu på fredag samlar vi alla chefer för förvaltningar och bolag och går igenom denna undersökning och tar upp en diskussion kring vad vi kan göra för att bli bättre.

Nu måste ett arbete genomföras som innebär att vi redan till rankingen nästa år placerar oss bland de 100 bästa.
Sedan ska vi klättra ännu mer.

Om siffrorna är för dåliga i Kalmar så är det rena natta i Kalmar län. Samlat får länet rena katastrof-siffrorna. Mot den bakgrunden är kommunövergripande initiativ som Kalmarsund promotion väldigt välkommet.

Här är siffrorna för länets kommuner:

Mönsterås - 51
Västervik - 92
Kalmar - 169
Borgholm - 195
Torsås - 199
Mörbylånga - 206
Vimmerby - 233
Nybro - 240
Emmaboda - 243
Hultsfred - 261
Oskarshamn - 280
Högsby - 285

Upplevelsepris till Åke Andersson

 
 
2Entertain AB (publ), listat på First North, har utsett Åke Andersson, VD för Destination Kalmar till årets vinnare av Upplevelsepriset. Stipendiet, diplom samt 25 000 SEK, delades ut den 3 maj på 2Entertains Årsstämma.


Priset delas årligen ut till person eller organisation som utmärkt sig för att utveckla den kommersiella delen av Upplevelseindustrin. Inom Showbusiness finns många priser för de som skriver och utvecklar den konstnärliga delen av branschen, men det har saknats ett för den kommersiella delen.


Årets pristagare, Åke Andersson på Destination Kalmar, har med stort fokus och engagemang, satt Kalmar på kartan som en blomstrande evenemangsstad. Turismen har blivit erkänd som en viktig näringsgren och omsättningen har ökat med 100 miljoner sedan 2007 till 821 miljoner. Inom besöksnäringen skapades under 2009 780 arbetstillfällen och fler lär det bli.  


Fokus 2010 innebär bland annat att man satsar 4 MKR på Gästhamnen samt ett intensivt arbete med att synas internationellt för att locka besökare från Tyskland, Norge, Danmark och Holland.

- Kalmar har aldrig expanderat så här mycket, och vi arbetar hela tiden med att göra regionen ännu mer attraktiv. Vi jobbar mycket med evenemang, sommarföreställningarna på Krusenstiernska gården är ett bra exempel. Vi söker efter evenemang som får folk att sova över en natt eller två. Då tjänar staden mer pengar när besökarna behöver äta och bo, säger Åke Andersson.

– Priset instiftades till vår tidigare medarbetare Michael Olofssons ära och minne. Michael var försäljnings- och marknadschef på 2Entertain och gick bort i cancer 2008, bara 46 år gammal. Michael var en föregångsman i branschen med att strukturera och utveckla försäljningen av biljetter och mervärden till teater, musikaler och shower i Sverige. Jag gratulerar Åke till utmärkelsen och önskar organisationen fortsatt lycka till i sitt arbete, säger Susanne Nilsson, VD för 2Entertain.


Poll of polls och 1 maj

Jobbar idag från bostaden då äldsta dottern är febrig. Blir möten på altanen istället för stadshuset och en del datorjobb. De rödgröna presenterar idag hela sitt budgetförslag, även om en del "läckt ut" i förväg så blir det intressant att få ta del av helheten. Jag tror ärligt talat inte den borgerliga regeringen trodde att de rödgröna skulle få ihop det. På något annat sätt kan man inte tolka de yrvakna och alltmer högljudda kommentarerna.

En extra desperationskrydda för borgerligheten blev naturligtvis fredagens nationella opinionsmätning som visar att de rödgröna nu inte bara leder utan också rycker.

I denna valrörelse tycker jag att opinionsinstitutet Novus har gjort en välgärning. De sammanställer alla mätningar och publicerar en "poll of polls", detta index ger en mer trovärdig bild av läget än enskilda mätningar. Den senaste, för april, publicerades under söndagen och visar följande: 

M - 28.8
Fp - 6.4
C - 4.7
Kd - 4.2

S - 35
V - 5.2
Mp - 10

Sd - 4.2

Med andra ord är det en tämligen stabil ledning för de rödgröna. Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna ligger och balanserar på spärren. Jag håller inte alls för otroligt att två av dessa partier inte når spärren. Det räcker med att dra en linje från riksdagsvalet 2006 och se trenden.

I lördags hade vi firande av 1 maj i Kalmar. Larmtorget var som vanligt välfyllt, trots att det var svinkallt. I mitt tal gick jag igenom utgångsläget för Kalmar och försökte peka ut ett antal utmaningar framåt. Hela talet kommer läggas ut här lite senare.

Särskilt roligt var det att se alla nya människor som var med och firade. Vi har många nya medlemmar och många nya på vår valsedel. Den laguppställning vi ställer upp med i höst är den absolut bredaste bland partierna.

Ikväll ska jag tala på Hjärt- och lungsjukas förening. Därefter blir det ytterligare en kväll med dörrknackning.


RSS 2.0