Debattartikel i Barometern 10 maj

Kalmar ska framåt

 

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i landets kommuner. För Kalmar var det dystert och för Kalmar län som region är siffrorna rent katastrofala.

 

Hela undersökningen bygger på ett antal beståndsdelar. En del är ren statistik över till exempel sysselsättning och nyföretagande. I denna del förbättrar Kalmar sin position. I den andra delen av undersökningen som rör om attityder och bemötande så blir betygen mycket sämre. Det  handlar exempelvis om infrastruktur, medias attityd till företagande, skolans attityd till företagande och kommunala tjänstemäns attityder.  


Jag vill vara väldigt tydlig. När det gäller sådant som rör Kalmar kommun så är placeringen fullständigt oacceptabel. Kalmar kommuns tjänstemän och politiker ska främja företagande och entreprenörskap. Varje chef i de kommunala förvaltningarna och bolagen ska främja gott bemötande och god service hos sina medarbetare. Uppenbarligen så uppfattar inte vårt näringsliv att det är på det sättet. Här måste det ske en förändring och det snabbt. I mätningen nästa år ska vi vara bland de hundra bästa, sedan ska vi ännu högre.  

Vi är som kommun beroende av att vi har ett dynamiskt och växande näringsliv. I framförallt de små och medelstora företagen växer de nya jobben fram. Det är ur detta arbete som huvuddelen av kommunens skatteintäkter kommer. Utan ett växande näringsliv i Kalmar så blir det mindre pengar till skolan, vården och omsorgen. Självklart måste alla kommunal tjänsteman, i sin vardag, inse detta mycket tydliga samband mellan entreprenörskap och välfärd.  


Kalmar kommun kan liknas vid ett tåg som efter många år av hackande ändå börjat gå framåt. Vi har klarat lågkonjunkturen på ett hyggligt sätt. Vi har ett näringsliv som växer. Intresset för att investera i Kalmar är stort. Mot den bakgrunden har vi satsat stora resurser på att öka kommunens planberedskap.

 

Vi satsar också på att kommunen ska växa för att kunna vara med i konkurrensen om infrastrukturmedel och statliga och privata etableringar. Under 2009 hade vi den högsta befolkningsökningen sedan kommunsammanläggningen på 70-talet.  


Detta är den mycket tydliga politiska prioriteringen för Kalmar. Vi ska framåt! Vi ska bryta en långvarig negativ utveckling och erbjuda de barn och ungdomar som idag växer upp en valfrihet att själva avgöra om man vill vara kvar här eller ej när man blir vuxen. Man ska inte tvingas flytta på grund av att arbetsmarknaden är svag, utbildningsmöjligheterna är begränsade eller att tillgången på bostäder är låg. Så var det för några år sedan.

 

Kalmar har goda förutsättningar att gå rejält framåt de närmaste åren. Vi har ett antal hyggliga bottenplattor att stå på.

 

1.      Vi har blivit universitetsstad. Detta ökar förutsättningarna för att attrahera både mer forskning och fler studenter. Även antalet nya företag kan öka kraftigt om vi hanterar detta rätt. Därav kommunens stöd till Kalmar science park och inkubatorn.


2.      Vi har lägre arbetslöshet än både riket och jämförelsekommunerna. Vi är igenom strukturomvandlingen.


3.      Vi har god ordning och reda i kommunens ekonomi efter ett hårt arbete under denna mandatperiod. 2009 gjorde vi ett överskott på 83 miljoner. Min bedömning är att det inte blir mindre detta år. Vi behöver göra stora överskott, det innebär att vi slipper verkställa en redan beslutad upplåning till en del investeringar. Jag är också övertygad om att en skakig ekonomi med därtill följande ryckighet i politiken är direkt avskräckande för möjligheten att locka både nya invånare och nya företag. Vem funderar idag på att investera i Grekland?


4.      Vi har dragit igång ett arbete som går ut på att Hela kommunen ska leva. Det har handlat om enhetstaxa i kollektivtrafiken, inköp av mark för fler villatomter, sporthall i Trekanten och Rockneby, kustmiljöarbetet, deltagandet i Leader och mycket mer. På det här sättet ska vi hålla ihop kommunen och se till att det är stad och land, inte stad mot land. Jag är glad över att vi 2008 blev Årets landsbygdskommun.


5.      Vi har satsat stora resurser på vårt planarbete. Här har vi inte haft tillräckliga resurser tidigare. Nu är den fördjupade översiktsplanen för centrum ute på samråd, översiktsplanen för hela kommunen kommer ut på samråd till hösten. Vi har i strid med de borgerliga partierna beslutat att göra en satsning som innebär att vi fördubblar antalet detaljplaner per år, från 20 till 40.


6.      Vi har och ska ha en hög kvalité i den kommunala verksamheten. Detta mäts både genom öppna jämförelser och av SCB. Vi får höga betyg och det ska vi vara glada för och se till att bibehålla.


7.      Vi satsar väldigt mycket på att Kalmar ska vara en attraktiv stad för både invånare och besökare. I veckan fick Destination Kalmars VD Åke Andersson pris för Kalmars utveckling som besöks- och evenemangsstad. Vi satsar på slottet, på idrottsturism, sommarteater, bygger ut gästhamnen och vill satsa ännu mer på strandpromenader i vår vackra stad. Inget av detta har trillat ned från himlen. Det är frukten av hårt arbete och satsade resurser. Tillsammans med näringslivet på Kvarnholmen vill jag se till att vi under nästa mandatperiod kan kämpa oss till utmärkelsen Årets stadskärna i Sverige. Inom några veckor går vi ut med en markanvisningstävling för ett nytt parkeringshus vid landstingshuset.   


Får vi förnyat förtroende att leda Kalmar så kommer jag med dessa bottenplattor som grund bjuda in näringslivet och Kalmarborna till ett arbete som syftar till att ta fram ett konkret framtidsprogram för Kalmar. Kalmar 2020.


Jag har övervägt att dra igång det arbetet redan i år men bedömt att tidpunkten är bättre precis efter ett val. I ett sådant framtidsprogram ska vi blicka både utåt och inåt. Vi ska blicka över kommun- och regiongränser och sedan låta ett antal tydliga och mätbara mål växa fram för de kommande tio åren. Jag hoppas att vi ett sådant arbete kan lägga prestige och partipolitiskt käbbel åt sidan.

 

 

 

Jag är rädd för en smutsig valrörelse!

Jag bläddrade just igenom veckans tidningar och fastnade då för en krönika skriven av förre arbetslivsministern Hans Karlsson i Östran. Han precis som jag oroas över tonläget och tendenserna till en riktig smutsig valrörelse. Jag delar helt hans slutsats. Socialdemokraterna ska inte svara med samma mynt.

När man väl bläddrar igenom dessa tidningar så hittade jag två mycket konkreta exempel på desperation från borgerligt håll.

Det första är ett svepande uttalande från statsminister Reinfeldt där han påstår att de rödgröna inte bara vill avskaffa de statsliga bidragen till hushållsnära tjänster utan också hela systemet med ROT-avdrag. Naturligtvis vet Fredrik Reinfeldt att de rödgröna knappast vill avskaffa Rot-avdraget, istället har ju partierna nyligen enats om att bygga ut det istället.

Jag läser också om hur centerpartister och andra borgerliga politiker går till storms mot den föreslagna höjningen av bensinskatten på 49 öre under nästa mandatperiod. På fullt allvar påstår man att detta hotar den svenska landsbygden. Att man själva har höjt bensinskatten under den här mandatperioden talar man tyst om. Lika tysta är man naturligtvis om de egna förslagen kring höjd bensinskatt. Bland annat centern har på sitt förtroenderåd tagit beslut om att man vill höja bensinskatten med över en krona den kommande mandatperioden.

Naturligtvis så kommer snart någon duktig journalist att "avslöja" detta dubbelspel och då framstår de ansvariga lokala och nationella politikerna som tämligen pinsamma. Bekymret är att detta falskspel inte bara slå mot dessa utan också mot politiken i stort.   

Skärpning för Kalmar - Katastrof i länet

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet. Det var inga bra siffror för Kalmar. Vi hamnar på plats 169 vilket inte alls är bra. Vi ska i ett första steg kämpa oss upp mot de 100 bästa kommunerna.

Nu måste det arbetet intensiferas. Vi gör redan idag många insatser för att öka dialogen med näringslivet men uppenbarligen måste vi göra ännu mer. Visst är 169 bättre än för fem år sedan då vi låg på plats 229 men det är en klen tröst. Kalmar måste ha högre ambitioner än så.

Det som drar ned oss är framförallt enkätsvaren där ett par hundra företagare har betygsatt olika delar. När det gäller till exempel medias attityd till företagade hamnar Kalmar på plats 236. När det gäller skolans attityd till företagande blir placeringen 208. Värst är det när det gäller tillgången till infrastruktur, här blir placeringen 268. När det handlar om tjänstemännens attityd till företagande är Kalmar på plats 135.

Det finns dock några ljuspunkter andel i arbete, företagande och nyföretagande där vi hamnar på plats 79, 68 respektive 93.

Vi gör väldigt mycket företagsbesök, ordnar småföretagsmässor, ordnar näringslivspromenader, upphandlingsdag, träffar med lantbrukets organisationer, har nyhetsbrev och planlägger nya verksamhetsområden. Uppenbarligen behöver vi göra mycket mer. Det vi nu måste inrikta oss på är att på område efter område borra i vad vi kan göra för att förbättra företagens syn på Kalmar som en näringslivsvänlig kommun.

Vi ska göra vad vi kan som kommun men även andra såsom medias företrädare måste reflektera över vad man kan göra. Redan nu på fredag samlar vi alla chefer för förvaltningar och bolag och går igenom denna undersökning och tar upp en diskussion kring vad vi kan göra för att bli bättre.

Nu måste ett arbete genomföras som innebär att vi redan till rankingen nästa år placerar oss bland de 100 bästa.
Sedan ska vi klättra ännu mer.

Om siffrorna är för dåliga i Kalmar så är det rena natta i Kalmar län. Samlat får länet rena katastrof-siffrorna. Mot den bakgrunden är kommunövergripande initiativ som Kalmarsund promotion väldigt välkommet.

Här är siffrorna för länets kommuner:

Mönsterås - 51
Västervik - 92
Kalmar - 169
Borgholm - 195
Torsås - 199
Mörbylånga - 206
Vimmerby - 233
Nybro - 240
Emmaboda - 243
Hultsfred - 261
Oskarshamn - 280
Högsby - 285

Upplevelsepris till Åke Andersson

 
 
2Entertain AB (publ), listat på First North, har utsett Åke Andersson, VD för Destination Kalmar till årets vinnare av Upplevelsepriset. Stipendiet, diplom samt 25 000 SEK, delades ut den 3 maj på 2Entertains Årsstämma.


Priset delas årligen ut till person eller organisation som utmärkt sig för att utveckla den kommersiella delen av Upplevelseindustrin. Inom Showbusiness finns många priser för de som skriver och utvecklar den konstnärliga delen av branschen, men det har saknats ett för den kommersiella delen.


Årets pristagare, Åke Andersson på Destination Kalmar, har med stort fokus och engagemang, satt Kalmar på kartan som en blomstrande evenemangsstad. Turismen har blivit erkänd som en viktig näringsgren och omsättningen har ökat med 100 miljoner sedan 2007 till 821 miljoner. Inom besöksnäringen skapades under 2009 780 arbetstillfällen och fler lär det bli.  


Fokus 2010 innebär bland annat att man satsar 4 MKR på Gästhamnen samt ett intensivt arbete med att synas internationellt för att locka besökare från Tyskland, Norge, Danmark och Holland.

- Kalmar har aldrig expanderat så här mycket, och vi arbetar hela tiden med att göra regionen ännu mer attraktiv. Vi jobbar mycket med evenemang, sommarföreställningarna på Krusenstiernska gården är ett bra exempel. Vi söker efter evenemang som får folk att sova över en natt eller två. Då tjänar staden mer pengar när besökarna behöver äta och bo, säger Åke Andersson.

– Priset instiftades till vår tidigare medarbetare Michael Olofssons ära och minne. Michael var försäljnings- och marknadschef på 2Entertain och gick bort i cancer 2008, bara 46 år gammal. Michael var en föregångsman i branschen med att strukturera och utveckla försäljningen av biljetter och mervärden till teater, musikaler och shower i Sverige. Jag gratulerar Åke till utmärkelsen och önskar organisationen fortsatt lycka till i sitt arbete, säger Susanne Nilsson, VD för 2Entertain.


Poll of polls och 1 maj

Jobbar idag från bostaden då äldsta dottern är febrig. Blir möten på altanen istället för stadshuset och en del datorjobb. De rödgröna presenterar idag hela sitt budgetförslag, även om en del "läckt ut" i förväg så blir det intressant att få ta del av helheten. Jag tror ärligt talat inte den borgerliga regeringen trodde att de rödgröna skulle få ihop det. På något annat sätt kan man inte tolka de yrvakna och alltmer högljudda kommentarerna.

En extra desperationskrydda för borgerligheten blev naturligtvis fredagens nationella opinionsmätning som visar att de rödgröna nu inte bara leder utan också rycker.

I denna valrörelse tycker jag att opinionsinstitutet Novus har gjort en välgärning. De sammanställer alla mätningar och publicerar en "poll of polls", detta index ger en mer trovärdig bild av läget än enskilda mätningar. Den senaste, för april, publicerades under söndagen och visar följande: 

M - 28.8
Fp - 6.4
C - 4.7
Kd - 4.2

S - 35
V - 5.2
Mp - 10

Sd - 4.2

Med andra ord är det en tämligen stabil ledning för de rödgröna. Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna ligger och balanserar på spärren. Jag håller inte alls för otroligt att två av dessa partier inte når spärren. Det räcker med att dra en linje från riksdagsvalet 2006 och se trenden.

I lördags hade vi firande av 1 maj i Kalmar. Larmtorget var som vanligt välfyllt, trots att det var svinkallt. I mitt tal gick jag igenom utgångsläget för Kalmar och försökte peka ut ett antal utmaningar framåt. Hela talet kommer läggas ut här lite senare.

Särskilt roligt var det att se alla nya människor som var med och firade. Vi har många nya medlemmar och många nya på vår valsedel. Den laguppställning vi ställer upp med i höst är den absolut bredaste bland partierna.

Ikväll ska jag tala på Hjärt- och lungsjukas förening. Därefter blir det ytterligare en kväll med dörrknackning.


Bra förslag i äldreveckan!

 

Omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren presenterade igår en satsning på Kalmars äldre. Alla över 75 år får åtta timmars hemtjänst i månaden utan behovsbedömning.

Den som vill ha hemtjänst kontaktar kommunen, som gör en förenklad bedöming och efter det får man sin hemtjänst. Man betalar enligt kommunens ordinarie taxa som tar hänsyn till hur stor betalningsförmånga man har.

- Detta är en fråga om valfrihet samtidigt som det är en rättvisefråga eftersom man betalar utifrån sin förmåga, säger Steve Sjögren.

Detta förslag som innebär mindre byråkrati och större valfrihet för Kalmars äldre invånare totalsågas av omsorgsnämndens vice ordförande Ingegerd Petersson (c). Hon lyckas i sina kommentarer att få detta till en konspiration mot hushållsnära tjänster i allmänhet. Jag tror få hängde med i dessa tankebanor. Snarare handlar det nog om att det snart är val och att man då måste vara allmänt motvalls. Tråkigt tycker jag.

Låt det gärna bli en debatt om de äldres situation i Kalmar men låt det inte bli en utveckling där man ska vara emot bara för att man ska vara emot...


Kalmar energi och valborg(s)brasan

Imorse hade jag ett samtal med Kalmar energis VD Anna Karlsson. Detta på grund av den stort uppslagna artikeln i Barometern med rubriken "Kalmar energi sponsrar s".

Frågan handlar om det valborgsfirande som Funkabo socialdemokratiska förening har vid Kalmarsundsparken på fredag. Sponsringen i det här fallet består inte av några pengar utan handlar om att energibolaget bjuder på elen till belysningen och högtalaranläggningen under de timmar det brinner. Eftersom att just denna faktadel saknas i artikeln så känns det ju bra att kunna skriva det här...

För att undvika en diskussion om att det halvkommunala bolaget stöttar något parti så är det min uppfattning att socialdemokraterna själva ska betala elen på detta evenemang. Det kan inte handla om särskilt många kronor.

Däremot tycker jag att det är bra att Kalmar energi sponsrar lokala evenemang och aktiviteter, dock inte när partier är arrangörer.


Polis, brandkår och statsbidrag

Under förmiddagen var det kommunstyrelsens arbetsutskott. Mötet gick på en och en halv timme och var ganska innehållsrikt.

Här kommer några av punkterna:

* Vi ställde oss bakom ett förslag till samverkansavtal med polisen. Det stadgar ett samarbete mot bland annat langning och villa-inbrott. Överenskommelsen ska antas av kommunstyrelsen och gälla till och med 2011.

* Vi ställde oss på motsvarande sätt bakom ett samarbetsavtal med Trafikverket. Den nya myndigheten är en fusion av Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Vi enades om hur vi framåt ska organisera vår samverkan genom särskilt fokus på bland annat hållbarhet och samhällsplanering.

* Vi fick en information kring uppdraget att utreda kostnaderna och möjligheterna till ny organisation för brandkåren. I grunden finns ett förslag från Samhällsbyggnadsnämnden att ersätta nuvarande brandstation i Kalmar centrum med en ny station vid Ebbetorp samt en ny i city. Nu har detta belysts och man landar i en ökad driftskostnad på nästan 20 miljoner, detta främst på grund av den dubbelbemanning som krävs för två stationer. Mot den bakgrunden har frågan diskuterats i majoriteten och i nästa vecka kommer ett förslag till ett nytt utredningsdirektiv som prövar möjligheten att samla all verksamhet i EN ny station. Det är inte möjligt att gå vidare med det förslag som hittills har utretts. Det skulle innebära en utökad driftskostnad för räddningstjänsten med 50 procent. 

* Vi fick också en budgetuppföljning för mars månad som visar ett överskott på 59.4 miljoner kronor. Det är 41 miljoner bättre än budget. 

Under dagen har vi också fått besked om att de rödgröna vid en valseger kommer att ge kommuner och landsting statsbidrag på 12 miljarder under åren 2011-2012. Dessutom ska statsbidragen värdesäkras. Det är ett otroligt viktigt besked. Det här innebär att skiljelinjen mellan de rödgröna och alliansen blir tydlig.

Vill man säkra resurser och öka kvalitén till skola, sjukvård och äldreomsorg då är det rödgrönt. Tror man istället att svaret på alla världens utmaningar är ytterligare stora skattesänkningar, ja då är det alliansen som gäller. 

 


Rödgrön infrastruktur

Pressmeddelande från socialdemokraterna i Kalmar län

2010-04-26

 

”Historiskt röd-grön tågsatsning förbättrar Stångådalsbanan och Tjustbanan”

 

Inom loppet av ett par veckor har både Mona Sahlin och Lars Ohly besökt Kalmar län. Båda har talat om behoven av en bättre infrastruktur. Idag presenterade de röd-gröna partierna en historisk satsning på det svenska järnvägsnätet. – Som politiker från länet är jag särskilt glad över att vi nu avsätter nio miljarder kronor som bland annat kan gå till upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan, säger Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskott.

 

Partiledarna för S, V och MP presenterade idag i Stockholm innehållet i samarbetspartiernas riksdagsmotion om infrastrukturen. Lena Hallengren presenterade samtidigt förslagen i Norrköping.

 

– Det blir en rejäl satsning på järnvägen, den största i modern tid och en fördubbling gentemot regeringens ambitioner. Vi ser stora behov av förstärkning av infrastrukturen i hela landet, inte bara i storstadsregionerna. För detta ändamål avsätter vi en särskild pott på nio miljarder kronor med fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik. Pengarna ska bland annat kunna användas för att rusta upp standarden på Stångådalsbanan och Tjustbanan, säger Lena Hallengren.

 

I riksdagsmotionen nämns Stångådalsbanan och Tjustbanan som två av fem exempel som pengarna kan användas till. Det ser Ulf Nilsson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Regionförbundet i Kalmar län, som ett genombrott:

 

– Äntligen! En kommande röd-grön regering innebär att banorna moderniseras och görs ordentligt farbara. Detta ger Kalmar län en oerhörd utvecklingskraft. Vi kan få helt andra, kortare, restider, säger Ulf Nilsson som nu vill inleda samtal med Trafikverket om upprustningen. Han påminner samtidigt om att den borgerliga regeringen har gjorts precis tvärtom. De 250 miljoner kronor som avsattes av den förra s-regeringen till Tjustbanan är borttagna.

 

– Det är ett välkommet besked som Mona Sahlin och Lena Hallengren ger. För Västerviksborna är en upprustning av Tjustbanan väldigt viktig. Vi behöver goda tågförbindelser med Linköping och norrut för att vara en attraktiv kommun. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter blir det lättare för Västerviksborna att jobba i en större region. I maj levereras de nya tågen och kan vi dessutom få till en upprustning av banan är mycket vunnet, säger Tomas Kronståhl (S), oppositionsråd i Västervik.

 

Den röd-gröna infrastrukturmotionen innehåller också mycket annat för Kalmar län. S, V och MP lovar att undersöka en tidigareläggning av bygget av mötesstationer på Kust-till-Kustbanan mellan Kalmar och Växjö till 2013. Dessutom ligger satsningar på E22:an (Gladahammar-Värkebäck, förbifart Rinkabyholm), riksväg 25 (Eriksmåla-Boda) samt fjärrblockering/spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h mellan Emmaboda-Karlskrona.

 

 

För ytterligare kommentarer ring Lena Hallengren, 070-688 18 19, Ulf Nilsson, 070-530 25 09, Tomas Kronståhl, 0490-25 40 72

 


Svar på artikel från Lärarförbundet



Lärarförbundets ordförande Jeanette Kennerfalk skrev den 12/4 en artikel med rubriken ”Stöd oss, politiker”. Vi vill inte föregripa de pågående avtalsförhandlingarna om lönerna centralt. Däremot kan vi utan tvekan ställa oss bakom uppfattningen att lärarkåren är en av de viktigaste yrkesgrupperna i ett samhälle. Utan bra lärare, kan vi inte heller få en bra skola.  Med rätt sorts förutsättningar kan lärare uträtta underverk med barnen. Vi är själva småbarnsföräldrar och ser dagligen på våra barn hur de trivs och utvecklas i förskolan. Som socialdemokrater är vi måna om att skolan ska ge alla barn, oavsett förutsättningar, rätten att utvecklas och nå kunskapsmålen.

 

Kalmar kommun har en mycket kompetent lärarkår som når fantastiskt fina resultat. Låt oss ge tre exempel:

 

1. I Kalmar är elevernas behörighet till gymnasiet högre än riket.

2. När Lärarförbundet rankar Sveriges Bästa skolkommun hamnar Kalmar på 14:e plats.

3. Kommunens årliga medborgarundersökning visar att invånarna är nöjdare med verksamheten än riksgenomsnittet, och då framför allt med förskolan som får toppbetyg.

 

Vi är stolta över det framgångsrika arbete som lärarna utför. Samtidigt är det viktigt att också berätta att lärarna ofta har en svår arbetssituation. Segregation och arbetslöshet skapar otrygga hemförhållanden och därmed otrygga barn i skolan. Det är därför viktigt att värna en rättvis fördelning av skolans resurser. Här saknar tyvärr många kommuner ambitioner och verktyg. I Kalmar kommun däremot fördelas elevpengen ut till skolorna efter socioekonomiska faktorer. Får vi socialdemokrater fortsatt förtroende efter valet i september ska den här modellen utvecklas ytterligare.

 

Vi vet även att många lärare upplever arbetet som stressigt och pressat. Att i det sammanhanget försämra lärarnas arbetstider som har föreslagits tycker vi är fel. Istället borde arbetsgivarna inom skolområdet driva frågan hur vi gemensamt bättre kan kraftsamla för att förbättra elevernas kunskapsresultat ytterligare. En strid mellan oss arbetsgivare och lärarkåren om arbetstiderna löser inte de utmaningar som finns i skolan.

 

Givetvis hänger skolresultaten också samman med hur mycket resurser samhället avsätter till skolan och förskolan. ”Skolan kan inte vänta på bättre tider”, skriver bland annat lärarförbundets ordförande. Vi instämmer i det påståendet! Det var bland annat därför som vi 2008 höjde kommunalskatten med 40 öre. Utan den skattehöjningen hade finanskrisen slagit oerhört tufft på bland annat skolan.

 

Dessvärre delar den moderatledda regeringen inte synen på att skolan behöver mer resurser. Regeringen föreslår nedskärningar i statsbidragen till kommunerna på 12 miljarder kronor, varav 55 miljoner kronor tas från Kalmar. Regeringen prioriterar fortsatta skattesänkningar före satsningar på barnen i skola och förskola. Vi kan nu i efterhand konstatera att vi gjorde rätt bedömning när vi inte lade ut statsbidragen i driften som bland annat Lärarförbundet uppmanade oss till.

 

Istället har vi tagit vårt arbetsgivaransvar och under de senaste åren prioriterat att genomföra ett stort omställningspaket. Till skillnad från övriga kommuner – som alla brottas med minskade elevkullar och därmed minskat personalbehov - bestämde Kalmar kommun att avsätta särskilda medel för att kunna behålla unga nyutbildade lärare i organisationen. Vi har på så sätt hittills kunnat undvika uppsägningar genom att istället erbjuda särskild avtalspension.

 

Även om lågkonjunkturen har inneburit besparingar i Kalmar kommun har vi försökt att undvika kvalitetsförsämringar. När vi tittar på kommunens undervisningskostnader per elev så ligger Kalmar väl till i jämförelse. Vi satsar mer pengar än både riket och jämförbara kommuner. Vårt mål är att försöka behålla denna situation. Vi vill kvalitetssäkra Kalmars skolor och förskolor.

 

Däremot ligger kommunen lite sämre till när det gäller personaltätheten inom fritidshemmen. Trots det svåra ekonomiska läget bestämde vi oss därför att avsätta två miljoner kronor extra till fritidshemmen för 2010. Framöver behövs det troligen göras ytterligare kvalitetshöjningar inom fritidshemmen för att bland annat minska barngruppernas storlek. Det ansvaret är vi beredda att ta.

 

Vi vill utveckla Kalmars skolor och förskolor. Vårt mål är att alla barn i kommunen ska få de chanser som en bra skolgång ger. Det är en investering i framtiden – i barnens kommande möjligheter och ytterst i svensk konkurrenskraft.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

 

Jonas Hellberg (S)

2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

 


Kalmar med på på tio i topp!


Fakta årets Båtkommun 2010

FAKTA: ÅRETS BÅTKOMMUN 2010

• Undersökningen är utförd av marknadsanalysföretaget K2 Analys på uppdrag av Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, inom ramen för projektet Upptäck Båtlivet.

• Samtliga svenska kommuner, samtliga båtklubbar som är anslutna till Svenska Båtunionen och ett stort antal privata aktörer erbjöds att delta i undersökningen.

• 136 kommuner (huvudsakligen kustkommuner), 343 båtklubbar och 153 privata aktörer valde att medverka i undersökningen.

• Frågorna i undersökningen berörde bland annat:

- priser för båtplatser
- kötider för båtplatser
- priser för vinteruppläggningsplatser
- priser för gästplatser
- förekomst av båtbottentvättar
- förekomst av sugtömningsstationer för båttoaletter
- service i anslutning till gästplatser i form av toalett, dusch, elektricitet, tvättmaskin, färskvatten, livsmedelsbutik, serviceverkstad, allmänna kommunikationer
- förekomst av återvinningsstationer för avfall/miljöfarligt avfall
- förekomst av sjösättningsramper
- kommunala investeringar för fritidsbåtlivet
- kommunala utvecklingsprojekt för fritidsbåtlivet
- medlemsavgifter och inträdesavgifter i båtklubbar

• Svaren har värderats och omvandlats till poäng. Därefter har resultatet jämförts kommunvis.

ÅRETS BÅTKOMMUN – TOPP 50:

De femtio bäst placerade kommunerna i Sweboats undersökning Årets Båtkommun 2010

1. Nynäshamn
2. Strömstad
3. Karlshamn
4. Piteå
5. Valdemarsvik
6. Tanum
7. Haparanda
8. Helsingborg
9. Kalmar
10. Lysekil

11. Ekerö
12. Norrköping
13. Gotland
14. Västervik
15. Sotenäs
16. Trosa
17. Tjörn
18. Västerås
19. Simrishamn
20. Kungälv

21. Hudiksvall
22. Orust
23. Stenungsund
24. Vaxholm
25. Sundsvall
26. Karlskrona
27. Falun
28. Kristianstad
29. Söderköping

30. Oskarshamn
31. Mörbylånga
32. Ystad
33. Österåker
34. Örebro
35. Örnsköldsvik
36. Gävle
37. Stockholm
38. Mönsterås
39. Halmstad

40. Malmö
41. Åmål
42. Luleå
43. Ängelholm
44. Söderhamn
45. Uddevalla
46. Båstad
47. Sigtuna
48. Jönköping
49. Robertsfors
50. Nyköping

Kalmar & Växjö vidare i dam EM 2013

Spelorter utsedda för svenska ansökan om dam-EM

Intresset för att vara spelort vid ett eventuellt dam-EM i Sverige 2013 blev rekordstort. Inte mindre än 16 kommuner anmälde till Svenska Fotbollförbundet att de ville diskutera möjligheterna och villkoren.

Victoria Sandell Svensson är officiell ambassadör för Sveriges EM-ansökan.

I den slutliga ansökan, som ska lämnas in till UEFA i början av juni, ska sex spelorter/arenor finnas. Spelorterna delas in i tre turneringscentrum med två värdstäder i varje, inom ett nära geografiskt avstånd.

Svenska Fotbollförbundets styrelse har nu beslutat vilka spelorter och arenor som ska ingå i den svenska ansökan, baserat på vilka "centers" som bäst uppfyller UEFA:s kriterier och som på bästa sätt kan bidra till att göra ansökan så konkurrenskraftig som möjligt.

Följande spelorter har utsetts:

 • Göteborg-Halmstad, Växjö-Kalmar och Linköping-Norrköping med Helsingborg-Malmö som reservorter.
 • Förbundsstyrelsen har dessutom beslutat att Swedbank Arena i Solna ska ingå i ansökan som turneringens finalarena.


Fem länder har till UEFA anmält intresse om att stå som värd för EM-slutspelet 2013: Bulgarien, Holland, Polen, Schweiz och Sverige. Fem etablerade fotbollsnationer konkurrerar således om evenemanget. Just konkurrensen om stora internationella mästerskap har hårdnat på senare tid - många vill vara arrangörer då de vet vilka goda effekter det medför.


Efter att ansökan är inlämnad kommer UEFA granska alla kandidater och i oktober kommer UEFA:s exekutivkommitté fatta beslut om värdland.


- Vi vill i svensk fotboll gärna stå som arrangör för stora internationella evenemang och är glada för det engagemang som också finns ute i Sverige, säger förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell. Ett EM på hemmaplan skulle betyda mycket för dam- och flickfotbollens fortsatta utveckling.


Svensk fotboll har stått som arrangör för ett flertal internationella mästerskap och evenemang under, särskilt, de
två senaste decennierna. Det har tillfört oss mycket:

 • Anläggningsutveckling
 • Kompetenshöjning
 • Intressehöjning
 • Mediauppmärksamhet
 • Rekrytering
 • Internationell uppskattning och nya kontakter
 • …och inte minst inspiration!


U21-EM sommaren 2009 betydde ett lyft för en ny landslagsgeneration likaväl som för de arrangerande kommunerna.
Att fortsätta vara internationell arrangör ingår därför i svensk fotbolls strategi.


TCO tar bladet från munnen

http://www.dn.se/debatt/regeringens-politik-hotar-20-000-jobb-i-kommunerna-1.1078813

TCO har analyserat regeringens budget. Att dra in 12 miljarder från kommuner och landsting från och med 2011, för Kalmars del 55 miljoner, hotar 20 000 jobb och spär på arbetslösheten.

Det är befriande med en facklig organisation som tar bladet från munnen. Det är ju mer än vad man kan säga om LO. När hörde man dem senast?

Aftonbladet: Kalmar bäst på kvinnligt entreprenörskap

Varje gång jag saluför att Kalmar har lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner så kommer det sura kommentarer från de borgerliga kommunalråden i Kalmar. Likadant är det när man råkar nämna att vi hamnar högt i rankingar av skolan. Eller när SCB berättar att man i medborgarundersökningarna kan se att Kalmarborna är mycket nöjda med kvalitén i kommunens verksamhet.

Nu finns det risk för att kommunalråden återigen surar ihop.

I lördagens Aftonbladet (sid 29) så konstateras att Kalmar är bäst i landet på kvinnligt entreprenörskap.
Väldigt kul tycker jag och fantastisk marknadsföring av Kalmar.

Aftonbladet: Kalmar bäst på kvinnligt entreprenörskap

Varje gång jag saluför att Kalmar har lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner så kommer det sura kommentarer från de borgerliga kommunalråden i Kalmar. Likadant är det när man råkar nämna att vi hamnar högt i rankingar av skolan. Eller när SCB berättar att man i medborgarundersökningarna kan se att Kalmarborna är mycket nöjda med kvalitén i kommunens verksamhet.

Nu finns det risk för att kommunalråden återigen surar ihop.

I lördagens Aftonbladet (sid 29) så konstateras att Kalmar är bäst i landet på kvinnligt entreprenörskap.
Väldigt kul tycker jag och fantastisk marknadsföring av Kalmar.

Sammanfattning av vårbudgeten...

 • Tillväxten lägre. Regeringen tvingas skriva ner sin prognos för tillväxten i år till 2,5 procent, jämfört med sin senaste prognos om 3,0. Sverige hade år 2006 en tillväxt om 4,2 procent (vårpropositionen (VÅP) sid 10, bilaga 1).
 • Jobben färre. Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb (VÅP sid 10, bilaga 1).
 • Utanförskapet högre. Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010 (sid 192).
 • Underskott i de offentliga finanserna.De offentliga finanserna har på fyra år försämrats från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott (sid 12, bilaga 1).


Inte ens den mest inbitne "Allians-nissen" kan väl tycka att detta är särskilt mycket att skryta med?


Uttalande om utredning kring nytt Kulturhus

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att flytta Kulturskolan och Monokrom till Tullbroskolan och därmed möjliggöra ett mer samlat kulturcentrum kring biblioteket i Kalmar. Parallellt med detta finns ett beslut om att utreda nya lokaler för Byteatern som idag finns i hamnen. För att klara verksamheten till dess att man får nya lokaler finns nu förslag om en renovering och utbyggnad av den befintliga Byteatern. 


Mot denna bakgrund uttalar nu kommunalråden för de tre majoritetspartierna följande:


-          Under den senaste tiden har vi alltmer diskuterat om denna inriktning är den långsiktigt bästa för de verksamheter som berörs. Vi vill därför komplettera den befintliga inriktningen med ett helt nytt underlag där vi samlar biblioteket, kulturskolan, Byteatern och Monokrom i ett helt nytt kulturhus på norra Kvarnholmen.


-          Genom att inrymma alla dessa verksamheter i ett hus kan man uppnå samordningsvinster och samarbete men också möjliggöra en totalt lägre lokalyta än vad som skulle bli fallet om verksamheterna ej låg samlat. Analysen som nu ska göras går ut på att samla ihop dagens hyreskostnader, uppskatta de idag planerade investeringskostnader för Tullbro-alternativet och nya lokaler för Byteatern och lägga ihop detta med en uppskattad försäljningsintäkt för bostäder vid nuvarande Tullbroskola och Bibliotek.


-          Denna samlade analys ska sedan ställas mot varandra. Antingen landar vi då i att fortsätta på den inslagna vägen med ett kulturcentrum på Tullslätten med en ny byggnad för Byteatern i området eller så landar vi i ett samlat Kulturhus för all verksamhet. Med dessa två alternativ kan politiken i dialog med företrädare för verksamheten och våra kommuninvånare ta ställning till vilken väg vi ska gå. Naturligtvis är ekonomin en oerhört viktig komponent.


Detta utredningsuppdrag kommer att lämnas till kommunstyrelsen inom kort och innebär att ombyggnationen i Byteaterns befintliga lokaler i hamnen stoppas. Under torsdagen diskuterades också detta utredningsuppdrag i Kultur- och fritidsnämnden.

 


Partiet med koll på läget!

Folkpartiet i Kalmar med sitt kommunalråd Inger Hilmansson i spetsen har skrivit en motion om parbo-garanti. Med anledning av detta har omsorgsnämndens ordförande plitat ihop följande...


------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag vill med anledning av motionen informera om att vi i Kalmar haft möjlighet till parboende i flera år. I vårt senaste boende Vasallparken finns lägenhet för parboende. Vi gör också så att även om det bara är den ena parten som behöver särskilt boende så tillmötesgår vi det. Det ska sägas att efterfrågan inte är stor, men givetvis viktig för de som vill fortsätta att leva tillsammans även då de behöver ett särkilt boende. Vi erbjuder också möjligheten att bo i var sitt rum men i samma boende. I Kalmar råder valfrihet för de som vill fortsätta att bo tillsammans eller bara nära. Folkpartiet slår således in öppna dörrar.


Det är anmärkningsvärt tycker jag att folkpartiets representant i omsorgsnämnden inte känner till detta. Då vi haft information om detta vid flera tillfällen inte minst när vi öppnade Vasallparkens särskilda boende. Då fick samtliga ersättare och ledamöter möjligheter att se det nya boendet. Folkpartiets ledamot var med vid det tillfället.


Mer anmärkningsvärt tycker jag att det är att alliansen i Kalmar som har flera heltidsengagerade företrädare använder sin tid så dåligt att de inte ens vet vilken verksamhet vi bedriver i Kalmar kommun. Folkpartiet har inte någon gång under den gångna mandatperioden varit med på pensionärsrådet trots att de har en plats där. Så engagemanget för de äldre i Kalmar kommun kan väl inte sägas vara särskilt stort från Folkpartiets sida. 


Steve Sjögren

 

 


Bagarn in i politiken

http://www.blt.se/nyheter/solvesborg/-blir-politiker(1865768).gm


Nu gör Patrik "Bagarn" Rosengren en Lasse Johansson. Han ger sig in i kommunpolitiken i Sölvesborg. Läs länken ovan. Väldigt kul. I samband med förra valet var han med vid någon aktivitet som vi hade i partiet.

Kul för Sölvesborg. Bagarn är klok och kommer med all säkerhet göra avtryck i kommunpolitiken.

Bra blogg!

http://www.alliansfrittsverige.nu/


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0