Kalmar lantmän skapar reseanledning till Kalmar

Idag hade jag den stora glädjen att få inviga ytterligare en attraktion och reseanledning i Kalmar. Jag talar om Kalmar Lantmäns satsning på en jaktbutik. Med hjälp av en oladdad hagelpatron sköt jag ett salut vid invigningen. En del av deltagarna såg säkert likheter med Saddam Hussein som då och då sköt med gevär på detta sätt. 

Jag är glad över att vi har ett självständigt Kalmar lantmän som det går bra för. I augusti gick man ut med nyheten om en ny foderfabrik för upp till en halvmiljard och nu satsar man på en jaktbutik. Jag är alldeles övertygad om att satsningen kommer att slå väl ut. Jag är själv jägare och har sett hur mycket folk som lockas till Halländska Hyltebruk och Hylte lantmän, detta just på grund av utbudet i jaktbutiken.

Med detta så får människor ytterligare en reseanledning till Kalmar, vid sidan av det utbud som redan finns inom handel och upplevelser.

Krönika i Ölandsbladet

Jag antar att många ölänningar somnade ovaggade i söndags kväll när Skördefesten avslutades. Det här var första året som jag inte hade tillfälle att åka över bron denna helg. Kompisars bröllop, Smedbydag och lite annat satte stopp vilket grämer mig. Det får kompenseras med råge nästa år.
 
Skördefesten betyder oerhört mycket för det öländska näringslivet både som händelse under fyra dagar och som säsongsförlängare. Alla vi som har stugor på Öland skjuter upp själva igenbommandet av husen till efter festen. Jag är osäker på om det det är själva festen eller säsongsförlängningen som betyder mest för Öland. Hur eller hur så ger det mycket. Jag kom ihåg när Rolf Attoff med flera drog igång själva festen. Nymodigheter av detta slag möttes som vanligt med lite skepcis men efter ett tag blev uppslutningen total och succén ett faktum.
 
En person som har betytt väldigt mycket för Öland är just Rolf Attoff. Maken till idéspruta möter man väldigt sällan. Bara tanken att dela ut flaggor på temat "Badrock" runtom på Öland var ju oerhört smart ur marknadsföringssynpunkt. Utvecklingen av Strand hotell till vad det är idag är mycket av Attoffs förtjänst.
 
Mitt främsta minne av Attoff är dock hans kamp för ett kasino på Öland. Jag var då pressekreterare på näringsdepartementet och chefen, Mona Sahlin, var ansvarigt statsråd för turistfrågor. Staten skulle dela ut fyra licenser för kasinoverksamhet. Vi insåg ganska snart att Stokholm, Malmö och Göteborg nog skulle få varsitt tillstånd. Det fjärde borde dock hamna i Borgholm, tyckte Rolf.
 
Konkurrensen var stenhård från Piteå med sin anläggning kring havsbadet. Rolf tog fram utredningar och underlag för att påvisa varför man borde satsa på sydöstra Sverige med sin besöksnäring. Jag försåg statsrådet med utredningarna och blev själv också såld på idén. En av aktiviteterna som gick av stapeln på Öland var Kungsrallyt. Mona Sahlin som gillar vår del av landet hade fått en inbjudan och vi åkte ned för att delta i detta fantastiska arrangemang. Kasinofrågan var då nära ett avgörande och Rolf Attoff var inte sen med att presentera sina argument för Sahlin. 
 
Ett par veckor senare var det dags för regeringens sedvanliga torsdagssammanträde. Mona Sahlin kom tillbaka efter lunch med nedsänkt huvud. Kasinofrågan var avgjord. Det blev storstäderna och Sundsvall som fick rättigheterna. Statsministern hade varit i Sundsvall och hälsat på och frågan var därmed avgjord.  
 
Nu blev det inget kasino men väl en Skördefest och möjligen är det snäppet bättre. På en hylla i Kårehamn finns dock för evigt påminnelsen om denna fråga. Det är en roulette som jag fick av Sahlin när jag slutade på Näringsdepartementet för att flytta söderut.   
 

Äntligen ett steg på vägen!

Den kanske viktigaste framtidsfrågan för Kalmar kommun och hela södra Kalmar län har tagit ett stort kliv framåt. Efter ett antal möten mellan regionförbunden och oss berörda kommuner så finns nu en överenskommelse kring kust till kust banan och en möjlighet att i framtiden få pendeltåg mellan Kalmar och Växjö med möjlighet att komma ned i en restid på 45 minuter. 

Detta är oerhört viktigt av framförallt tre skäl:

* Ska Linnéuniversitet kunna fungera måste restiden mellan Kalmar och Växjö ned. Tilliten till tåg och banor måste höjas. Med dessa investeringar försvinner många flaskhalsar.

* Kalmar och dess omgivning utgör idag en arbetsmarknadsregion på cirka 120 000 personer. Med pendeltåg till Växjö blir arbetsmarknadsregionen dubbelt så stor. Det kommer betyda väldigt mycket för Kalmar som kommun. Jag är alldeles övertygad om att det kommer innebära ännu större befolkningsökning och en bättre och bredare arbetsmarknad. Just den effekten har det blivit i andra delar av landet där man genomfört motsvarande satsningar.
 
* Möjligheterna att lägga över mer transporter/gods till tåg ökar kraftigt med denna investering. Därmed ökar också möjligheterna att kunna få till stånd en kombiterminal i regionen.  

Finansieringen sker med hjälp av regionala medel och EU-medel. Det handlar om totalt 350 miljoner kronor varav den cirka 280 miljoner hamnar i Kronobergs län. För att överenskommelsen ska gälla måste investeringarna vara genomförda före 2013.

Det handlar om följande objekt:  

-         Växjö Bangård, 140 miljoner

-         Alvesta resecentrum, 77 miljoner

-         Mötesspår i Åryd och Örsjö, 122 miljoner

I avsiktsförklaringen finns det även inskrivet att det kan bli aktuellt med ytterligare mötesspår för att kunna bygga ut pendeltågssystem mellan Alvesta och Kalmar. Banverket genomför för närvarande i samarbete med de båda regionförbunden en förstudie för att analysera detta. I överenskommelsen ingår därför att Banverket ska undersöka möjligheterna att tidigarelägga förstudien samt att komplettera ovan nämnda överenskommelsen med ytterligare två mötesspår om det visar sig att detta krävs för att åtgärda kapacitetsbristerna.    

Dessa två mötesstationer är Trekanten och Skruv. Enligt min uppfattning behöver också dessa två mötesstationer byggas och mycket talar för att Banverket också kommer att landa på i den slutsatsen.   


Pensionärsskatten & Utanförskapet

Läser i senaste numret av Riksdag & Departement om skatteskillnaden mellan en pensionär och en löntagare.

Om du är löntagare och tjänar 12 500 kronor i månaden så betalar du 2340 per månad i skatt.
Om du är pensionär och tjänar 12 500 så betalar du 3000 kronor i skatt.

Det är inte så konstigt att det mullrar bland pensionärerna.

I samma tidning läser jag om det så kallade utanförskapet. Just detta begrepp var ju Reinfeldts stora nummer i den senaste valrörelsen. Under augusti månad fanns 846 000 personer i det så kallade utanförskapet (mycket sjukt begrepp), det är en ökning med 68 000 personer på ett år.

Det förklarar kanske varför statsministern så sällan pratar om detta längre...

100 miljoner till besöksnäringen

Visit Sweden som har till uppgift att främja besöksnäringen och marknadsföra Sverige utomlands får ytterligare 50 miljoner av staten. Eftersom bolaget till hälften är ägt av näringslivet så skjuter de till samma summa. Med andra ord ett tillskott på 100 miljoner. Det är en bra satsning som kommer betala sig med råge.

Vår motsvarighet är Destination Kalmar där kommunen varje år lägger in drygt 7 miljoner kronor. Min tanke är att nu föra samtal med näringslivet om att de ska gå in som hälftenägare och att vi har ungefär samma upplägg som staten. Vi har nått långt när det gäller besöksnäringen i Kalmar och i regionen. Vill vi nu ta ytterligare raska steg framåt så krävs en ännu högre samverkan mellan kommunen och näringslivet. Vi behöver gemensamt sätta upp mål och ambitioner på området. Det kommer i så fall också krävas resurser för den sådan kraftsamling.

Jag är hoppfull om att näringslivet vill vara med i ett sådant samtal.

De borgerliga i Kalmar gör uppenbarligen en helt annan analys än regeringen. I Kalmar vill man nu bromsa besöksnäringen genom att kraftigt skära ned anslagen till Destination Kalmar. Det som är en klok satsning på nationell nivå är uppenbarligen fel på det lokala planet.

För mig är det en gåta att framförallt moderaterna driver detta. De brukar ha en mer positiv inställning till utveckling. Å andra sidan, rent politiskt så får jag väl tacka och ta emot...

Svar till Barometerns ledarsida

Visst rör det på sig!


På Barometerns ledarsida finns under tisdagen en intervju med moderatpolitikern Rolf Wahlberg på temat seniorbostäder. Rolf och jag har vid flera tillfällen diskuterat frågan och han är en av dem som har medverkat till att det är fokus på frågan. Det ska han ha all heder för.


I intervjun ger Rolf Wahlberg uttryck för ett antal påståenden. Bland annat tycker han att det är för dyrt att bygga hyresrätter. Det håller jag med om. De stöd för att producera mindre hyresrätter som tidigare fanns har avskaffats av hans egna partikamrater i regeringen. Det vore väldigt värdefullt om Wahlberg kunde göra en insats internt i sitt parti och förmå Reinfeldt & Borg att inse vikten av att stödja nybyggnation av hyresätter.


Rolf Wahlberg tycker också att produktionen av seniorbostäder går för sakta i Kalmar. Även på den här punkten håller jag med Wahlberg. Det har genom åren producerats alldeles för lite bostäder överhuvudtaget i Kalmar. Mot den bakgrunden har majoriteten drivit igenom en helt ny planprocess. Vi har också lagt in ytterligare fem miljoner i budgeten för att kunna fördubbla antalet detaljplaner, från 20 till 40. Den satsningen gick moderaterna och Rolf Wahlberg emot.


Kommunen under förra året gjort en ordentlig analys av behovet och de definitioner som finns av seniorbostäder. Kommunens pensionärsföreningar har sedan gjort ett kanonjobb och gått ut med enkäter till pensionärer i våra tätorter för att kartlägga intresset. Med detta som grund för sedan kommunen samtal med olika byggbolag. Jag kan försäkra Rolf Wahlberg och andra att vi i olika samtal verkligen försöker lyfta in denna fråga.


Hittills har det byggts renodlade seniorbostäder i Ljungbyholm, Lindsdal och i Vasallparken. Det rör på sig i både Rockneby och Trekanten. På Kungsgårdsvägen bygger nu Hansabygg på uppdrag av Wollinska. Runt årsskiftet startar CA en byggnation på Varvsholmen. Vi för nu samtal med olika aktörer kring Majavallen i Lindsdal, där krävs dock en ändring av detaljplanen. Vi har otaliga gånger suttit med det danska företaget som äger Berga Centrum och Linsdals centrum för att försöka förmå dem att ta ansvar för utveckling av respektive centrum. När det gäller Berga centrum finns ett färdigt planprogram att bygga vidare på. Ett nytt detaljplanearbete har startat för Bergagården. Nu startas också planarbetet för Folkets park med omnejd. Detta är bara några exempel så visst går det framåt. Problemet är dock att byggkostnaderna är höga för hyresrätter. Kommunen måste också hänga med när det gäller att få fram fler detaljplaner. På båda dessa punkter har Rolf Wahlberg och hans  parti knappast hjälpt till.


Johan Persson (s)

Svenskarna ogillar skattesänkning på krita

Novus opinion har frågat 1000 svenskar om det är rätt eller fel att staten lånar mer pengar samtidigt som inkomstskatterna sänks.

Endast 17 procent av svenskarna tycker att det är rätt.

Sex av tio svenskar tycker det är fel att låna till skattesänkningar. Till och med bland de moderata väljarna så anser fler att det är fel än rätt.

Det löpande budgetunderskottet beräknas till omkring 100 miljarder nästa år. Det motsvarar omkring 1 100 kronor per Kalmarbo. Skulle Kalmar kommun ha motsvarande löpande underskott så hade det varit mellan 650 - 680 miljoner kronor.

Skulle någon kommunpolitiker i det läget föreslå en skattesänkning?

+500 är passerat!


I fredags kom återigen glädjande siffror från Kommuninvånarregistret, KIR. Samma vecka förra (v 38) året så hade vi en befolkningsökning på 75 personer, samma vecka i år så har vi en ökning på 540. Födelseöverskottet är högre, inflyttningen högre och utflyttningen lägre.

Nu är vi 62 231 invånare i Kalmar. Kul. Nu gäller det att arbetsmarknaden fortsätterutvecklas bra och att bostadsproduktionen är igång.

Kalmar Fortsatt Framåt (KFF)


Under drygt tre år har jag haft förmånen att få vara kommunalråd i vår fantastiska kommun. Mycket har hänt och mycket är ogjort. Under den perioden har jag haft en övergripande målsättning som fortfarande gäller. Det handlar om att bryta en negativ utveckling och ge barn och ungdomar som idag växer upp i Kalmar valfrihet. En valfrihet att själva avgöra om man vill bo kvar här eller röra på sig. Så var det inte för några år sedan när Volvo och senare Candelia, Bombardier och Rifa lades ned. Pessimism och en svag arbetsmarknad gjorde den valfriheten starkt begränsad.


En del brukar fråga mig om det är ett egenvärde att en kommun växer. Svaret är nej. Kalmar kan öka marginellt eller ligga still. Då får vi dock vara beredd på att ta konsekvenserna. Då kommer statliga och privata etableringar även i framtiden hamna på andra platser. Då kommer nödvändiga investeringar i infrastruktur eller bostäder hamna på andra orter. Vill vi däremot få ta del av detta måste Kalmar som kommun och region växa. Då kommer vi också att kunna fördela en växande kaka till vår gemensamma välfärd i form av skola, vård och omsorg.

 


Det var mot den här bakgrunden vi socialdemokrater gick till val 2006. Vi gick till val med devisen ”Kalmar framåt!” Gensvaret blev gott från Kalmarborna.

 


Jag skulle i den här artikeln vilja ge min bild av hur vi i Kalmar, enligt min uppfattning, bör möta lågkonjunkturen och de närmaste åren.

 

1. Bra företagsklimat. Kalmar är och ska vara en plats som vårdar de befintliga företagen och samtidigt välkomnar nya företag. Sedan 2006 har Kalmar klättrat över 100 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Näringslivschefen är en småföretagare, företagsbesök genomförs varje vecka, ett antal hundra tusen kvadratmeter mark planläggs nu för att kunna erbjuda befintliga och nya företag. Enligt min uppfattning måste kommunen ha en mycket god och nära dialog med näringslivet. Det visar all forskning. De regioner eller kommuner där näringsliv och politik drar åt samma håll har fått en bättre utveckling.

 

2. Hög kvalité i skola, vård & omsorg. Med hjälp av SCB tillfrågas varje år ett stort antal Kalmarbor om kvalitén i den kommunala verksamheten. Betygen är genomgående höga. Vi ska fortsätta ligga i topp. Hög kvalité i den kommunala verksamheten är en garant för att vi ska växa som kommun.  


3. Arbetsmarknaden. Under många år har Kalmar haft högre arbetslöshet av våra jämförelsekommuner, Halmstad, Karlskrona, Växjö och Kristianstad. Under det senaste året har det skett ett trendbrott. Nu har vi lägst arbetslöshet av jämförelsekommunerna och lägre än riket. Vi kommer som kommun göra vad vi kan för att arbetslösheten ska vara så låg som möjligt. I december tog vi beslut om ett stimulanspaket med tidigarelagda investeringar på cirka en miljard för att hålla igång byggandet. Man brukar säga att ett jobb i byggsektorn ger ytterligare tre personer arbete.  


4. Hela Kalmar ska leva. Under 2008 fick Kalmar kommun utmärkelsen ”Årets kommun”. Det var första gången en residenskommun fick utmärkelsen. Vi fick det för att vi under de senaste åren har arbetat stenhårt med att skapa tillväxt i hela kommunen. För mig finns inget motsatsförhållande mellan stad och land. Tvärtom vi är beroende av varandra. Under de senaste tre åren har vi arbetat med utvecklingsdialoger, ortsanalyser, bensinmack i Trekanten, tagit fram villatomter, enhetstaxa på bussarna och satsat resurser för att bli ett Leader-område. Det här arbetet är bara i sin början.


5. Ordning och reda i ekonomin. Under den här mandatperioden har mycket arbete lagts på att skapa en hållbar ekonomi. Vi har tagit beslut om besparingar på 75 miljoner, vi har höjt skatten och vi har arbetat med omställningspaket. Vi ser nu att Kalmar är en av få kommuner som trots extrem lågkonjunktur kommer att klara ekonomin. Hade vi inte gjort något av detta hade vi idag haft ett underskott på över 100 miljoner. Grunden är nu lagd inför framtidens stora utmaningar. Ambitionen de kommande åren måste nu vara att bygga en buffert som gör att vi kan klara både nästa lågkonjunktur och en växande andel äldre.


6. Kustmiljö och klimat. En av de åtgärder som jag drivit hårt ända sedan jag tillträdde är ett fokus på kustmiljöfrågor. Nu är ett femtontal grupper utmed hela kusten engagerade. Våtmarker anläggs, musselodlingar läggs och vassröjningsmaskiner köps in. Arbetet mot alger, övergödning och igenslamning har startat. Samtidigt tar vi steg framåt på klimat-området. Moskogens kraftvärmeverk invigs snart. Våra stadsbussar körs på biogas.


7. Bostadsproduktion. Under många år har det byggts för lite bostäder i Kalmar. Nu lägger vi i en extra växel för att ytterligare öka bostadsproduktionen. Detta genom att skjuta till resurser som möjliggör en fördubbling av antalet detaljplaner, från 20 till 40 per år. På det sättet håller vi uppe investeringar och byggnation i lågkonjunktur och skapar samtidigt en god planberedskap.


8. Infrastruktur. Om någon vecka träffar ett antal kommunalråd Banverkets generaldirektör för att försöka få till stånd en uppgörelse om tågsträckan Kalmar – Växjö. Det är en fråga som jag drivit under några år nu. Målet är att komma ned i 45 minuters restid. Kalmars arbetsmarknadsregion skulle i ett slag fördubblas från cirka 120 000 till 240 000. Det skulle betyda oerhört mycket. Givetvis är detta också avgörande för det nya Linnéuniversitet. På vägsidan har vi nått så långt vi har kunnat. Förbifart Rinkabyholm finns nu med i nationella planen. I den regionala planen finns åtgärder i Rockneby. Mot bakgrund av vårt geografiska läge så är flyget helt avgörande. Alla insatser måste göras för att säkerställa fungerande flygtrafik till och från regionen.


9. Idrottspaketet har genomförts med Fjölebro idrottsplats, södra Utmarken, Trekantens sporthall, nya lokaler för skytte och bordtennis. Snart är det spadtag för en ny ishall. Konstgräsplan i Ljungbyholm ska byggas och arenan påbörjas förhoppningsvis snart.


10. Breda lösningar. Kalmar är ingen stor kommun. Kalmar län är inget stort län. Sverige är inget stort land. Trots det så är blockpolitiken allenarådande. Jag beklagar det. Jag tror på breda uppgörelser i större frågor. Trots att det snart är valår så borde vi försöka samla ihop oss. Inte för att det är bra för mig utan för att Kalmar, mitt i en tuff lågkonjunktur, faktiskt tjänar på om politiken drar hyggligt åt samma håll.


11. Vi har haft en fantastisk utveckling inom både handel och besöksnäring de senaste åren. Detta är ett område där man ser vikten av att kommun och näringsliv samarbetar. Destination Kalmar är en motor. Nu har vi också etablerat ett samarbete med Öland och Glasriket. För att ta ytterligare steg och kunna växa ännu mer i den stenhårda konkurrensen kommer vi under hösten bjuda in Destination Kalmars 60 partners till ett samtal om hälftenägande. Min tanke är att kommunen och näringen ska äga hälften var. På det sättet får vi sitta i samma båt och skapa gemensamma mål framåt.

 

Kalmar har blivit en rikare, roligare och bättre kommun under de senaste åren. Nu får vi inte slå oss till ro och bli nöjda. Det är det säkraste sättet att återigen bli omkörd. Vill vi erbjuda de barn som idag växer upp ett val att själva avgöra om de ska bo kvar här på ostkusten när de blir äldre så måste vi skapa en kommun och en region som är så attraktiv att den valfriheten verkligen finns. Vi ska visa att det faktiskt ”gaur” i Kalmar.  

 


Glädjesiffror över företagandet!!

Här är en undersökning som genomförts av SVT Rapport. Den mäter företagandet i landets kommuner under nästa två år. Kalmar hamnar väldigt högt upp som ni kan se. Enligt min uppfattning så är dessa nya små och medelstora företag en av de stora anledningarna till att Kalmar också har lägre arbetslöshet än jämförelsekommunerna.

Om någon för tio år sedan skulle ha sagt att vi skulle ligga i topp över företagandet och ligga lägst i arbetslöshet så hade nog ingen trott på det... Nu gör vi det.

Nästa företagbesök blir på onsdag då vi åker till Kalmar Motor. Innan dess ett antal enskilda sittningar med företrädare för vårt näringsliv. Sådana här siffror piggar verkligen upp!

Statistik över nedlagda och tillkommande företag från hösten 2007 till juni 2009.

Kommun      Försvunnit    Tillkommit      Netto         Netto i %     Summa

Kalmar         824              1072              248           5.6%            4699

Växjö           1051            1321              270           4.1%            6846

Karlskrona   792              933                141           3.5%            4213

Kristianstad  1167            1269              102           1.6%            6296

Halmstad      1210            1475              265           4.1%            6795


Länets kommuner:

Borgholm      246             289                43             2.8%            1602

Emmaboda    122             109               -13            -1.4%           901

Hultsfred       162              190               28             2.3%          1237

Högsby         70                95                 25             4.4%           596

Mönsterås     137              144                 7             0.8%           939

Mörbylånga   190              233                43             3.2%          1398

Nybro           254              272                18             1.1%          1620

Oskarshamn  273              324                51             3.2%          1662

Torsås            89              102                 13             1.8%          752

Vimmerby      234             215                -19            -1.1%         1648

Västervik       412             525                113             4.3%         2764


100 nya jobb till Kalmar

Efter många tuffa år där KLS haft bekymmer så hittade styrelsen med Mats Olsson i spetsen en lösning som innebar att Danish Crown gick in som ägare i KLS. Det innebar att slakteriet räddades och istället fick en skjuts framåt genom nya investeringar. För en tid sedan träffade vi den nya ledningen med Johan Andersson i spetsen och fick då ta del av den nyhet som man idag har valt att släppa. För Kalmar är detta naturligtvis oerhört välkommet!

Ur smålandsnytt idag:


"- Vi ser inte att efterfrågan minskar, snarare tvärt om. I år slaktar vi cirka 400 tusen grisar, nästa år räknar vi med 600 tusen, säger KLS vd Johan Andersson till SVT Smålandsnytt.Johan Andersson berättar också att man inom ett år planerar att anställa 100 nya personer till anläggningen i Kalmar.

Om Scans nedskärningar sticker Johan Andersson ut hakan och säger så här:
- Det är vår expansion som tvingar Scan till förändringar.KLS Livsmedel AB är ett helägt dotterbolag till Danish Crown och ingår tillsammans med Ugglarps i det svenska koncernbolaget Danish Crown Livsmedel AB.

Slakterierna finns i Kalmar, Ugglarp och i Hörby. KLS omsätter cirka 1 miljard kronor per år och har idag cirka 270 medarbetare.

- Vi ser inte att efterfrågan minskar, snarare tvärt om. I år slaktar vi cirka 400 tusen grisar, nästa år räknar vi med 600 tusen, säger KLS vd Johan Andersson till SVT Smålandsnytt.

Johan Andersson berättar också att man inom ett år planerar att anställa 100 nya personer till anläggningen i Kalmar. Om Scans nedskärningar sticker Johan Andersson ut hakan och säger så här:

- Det är vår expansion som tvingar Scan till förändringar.

KLS Livsmedel AB är ett helägt dotterbolag till Danish Crown och ingår tillsammans med Ugglarps i det svenska koncernbolaget Danish Crown Livsmedel AB.

Slakterierna finns i Kalmar, Ugglarp och i Hörby. KLS omsätter cirka 1 miljard kronor per år och har idag cirka 270 medarbetare."


Krönika i Ölandsbladet

Regn på Öland ger dugg i Kalmar 

 

I min senaste krönika så tog jag mig friheten att ifrågasätta rimligheten i att genomdriva ytterligare stora skattesänkningar med hjälp av lånade pengar. Jag konstaterade att varje kommunpolitiker som föreslagit något sådant hade betraktats som tokig. När det däremot görs på nationell nivå så är det ingen som reagerar. Denna tämligen intressanta frågeställning blev för mycket för den moderata kommunalrådskollegan Malin Petersson. Ifrågasätter man skattesänkningar med lånade pengar då möts man av blixtrar och dunder. I sin krönika skriver hon bland annat att undertecknad är besatt av siffror och att Kalmar styrs av dårskap.

 

Jag vet inte vad Malin var på för humör när hon skrev den krönikan men jag brukar ta mig för vana att skriva ett utkast som sedan får ligga över natten. På det sättet får texten mogna, mindre sällan behöver man då ångra det man skriver. Jag tror politiken mår bäst av mindre personangrepp och mer fokus på hur man kan utveckla en kommun eller en region. Malin Petersson och jag umgås dagligen, vi skrattar och fikar tillsammans. Allt annat vore vansinne. Kalmar är en liten kommun, vi precis som alla andra behöver samla ihop oss för att möta lågkonjunkturens härjningar. Att i det läget sitta fast i blockpolitik och söka konflikter bara för att det närmar sig val är främmande. I alla fall för mig.

 

Ja, jag är intresserad av statistik. Jag är intresserad av att jämföra hur Kalmar står sig mot andra jämförbara städer. På det sättet håller man sig skärpt och pressar omgivningen att hela tiden ta steg framåt. Mot den bakgrunden läser jag veckostatistik över arbetslösheten, jag borrar i kostnader för den kommunala verksamheten, läser rankningar, studerar trender och gör jämförelser. Under många år låg Kalmar väldigt risigt till i den här typen av analyser. Vår arbetslöshet var högst, ekonomin var risig, vårt företagsklimat var inget att skryta med.

 

Nu är läget annorlunda. Vi har lägst arbetslöshet av Karlskrona, Växjö, Kristianstad och Halmstad. Vi har sedan 2006 klättrat över hundra placeringar i Svenskt Näringslivs företagsranking. Vi är en av få kommuner som kommer att klara ett överskott i ekonomin under krisåret 2009. Befolkningsutvecklingen har vänt rejält uppåt. Jag skulle inte bli förvånad över om vi passerar 500 nya invånare i år, förra året ökade vi med cirka 200. Utvecklingen för besöksnäringen har varit väldigt positiv, Kalmar har blivit en sommarstad.

 

Allt detta är bra. Det ger en god grund att stå på men vi måste fortsätta utvecklas. Vi kan inte slå oss till ro och bli mätta. Ska vår region utvecklas och bryta en mångårig negativ utveckling så återstår väldigt mycket arbete. Naturligtvis kan positiv statistik av det här slaget kännas besvärligt för den politiska oppositionen, det är väl så man får tolka Malin Peterssons krönika.

 

På ett område får jag dock ge Malin Petersson rätt. Vi ligger på snittet när det gäller att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad. Det gör vi på grund av att vi inte drivs av ideologi utan av praktik. I Stockholms län finns kommuner där det inte finns vare sig kommunala förskolor eller äldreboenden. Enligt min uppfattning har man av ideologiska skäl drivit det för långt. Om Malin Petersson, av ideologiska skäl, vill börja sälja ut kommunala förskolor och äldreboenden så får hon gärna driva det kravet.

 

Under augusti månad har jag träffat en hel del företrädare för lantbruket och dess företag. Det gemensamma för dem är stor investeringsvilja och framtidstro. Kalmar lantmän ska bygga en ny foderfabrik för upp emot en halv miljard. Danish Crown som tagit över KLS har genomfört stora investeringar, Arla tuffar på. Det här är en sektor som betyder väldigt mycket för Kalmar och vår sysselsättning. Även när det gäller kycklingproduktionen så har det ångat på de senaste åren. Nya stallar byggs och produktionen ökar. Det gemensamma för alla dessa investeringar är att de inte hade genomförts utan Ölands duktiga lantbrukare och företagare. Utan Guldfågeln hade det inte byggts det stora antal kycklingstallar som vi har runtom i Kalmar kommun. Utan de Öländska lantbrukarna så hade inte Lantmännen och slakteriet fortsatt satsa. Det om något visar hur integrerade vi är med varandra i regionen. Man kan också uttrycka det som förre kommunalrådet Ivar Nilsson som slog fast ”Om det regnar i Kalmar så duggar det på Öland”. Om fjorton dagar så kommer det dugga i Kalmar för då är det återigen Skördefest på Öland.

 


Bo Frank & jag överens"- De pengarna blir en buffert för att slippa göra besparingar överhuvudtaget 2011. Det är ju engångspengar som inte kommer 2011 och skulle vi nu använda pengarna för att finansiera den löpande verksamheten, då skjuter vi bara problemet framför oss, säger kommunalråd Bo Frank."


Växjös moderata kommunalråd Bo Frank i Smålandsnytt. 

Det är trevligt att man inte är ensam om att påpeka att detta är engångspengar under ett valår.   


Mycket hårt slag för Torsås

Idag kom beskedet att Faurecia i Torsås flyttar en stor del av sin produktion utomlands. Upp emot 160 anställda riskerar att förlora jobbet. Självklart är detta ett mycket hårt slag för Torsås kommun.

Skulle dessa jobb räknas om till Kalmar så handlar det om cirka 1500 arbetstillfällen, det motsvarar därmed nedläggningen av Bombardier, Candelia och Rifa tillsammans. Räknar man om siffrorna på det här sättet så förstår man vidden av detta för Torsås.

Nu bor naturligtvis inte alla dessa människor i Torsås men det är säkert ändå en betydande del som som ändå gör det. Lägg därtill neddragningarna som tidigare skett på bland annat Motorman.

Det är många duktiga metallarbetare och tjänstemän som är dystra när de går hem och träffar sina familjer idag.

Nu får vi utgå ifrån att de får det stöd av samhället som man kan kräva när sånt här händer. En A-kassa som går att leva på, erbjudanden om utbildning eller omskolning eller hjälp till nytt jobb.

I det dystra läge som råder på arbetsmarknaden så känns ju inte coachning som den mest adekvata insatsen...

Ja till långsiktighet

Jag tycker det är helt rätt att staten stöttar kommuner och landsting genom extra statsbidrag. Detta för att säkra välfärden i form av skola, vård och omsorg. Därom tycks vi numera vara överens mellan partierna.

Däremot är det direkt cyniskt att kommunerna och landstingen bara får stöd under nästa år, ett år som råkar vara valåret. Vi kan ju inte anställa undersköterskor och lärare bara för ett år och sedan varsla dem året efter..

Särskilt märkligt blir det när kommunernas prognoser över skatteintäkter visar att åren 2011 och 2012 blir än besvärligare än 2010.

Hade man varit ärligt inttresserad av att värna kvalitén i skola, vård och omsorg så hade man naturligtvis gjort detta stöd permanent, då hade man kunnat göra en långsiktig bedömning av behov och ekonomi. Nu skjuter man istället problemet framför sig och undviker på det sättet ett valår fyllt av kommunala skattehöjningar och varsel. Året efter så försvinner det tillfälliga stödet och kommunernas ekonomi är lika risig som innan.

Hade regeringen varit konsekvent i sitt agerande så hade man ju också gjort skattesänkningarna tillfälliga under krisåret 2010. På det området är man dock tydlig. Sänkta skatter är hugget i sten, givetvis är dessa permanenta.

Snacka om att visa vad man prioriterar.

+335 sedan årsskiftet

 
Den här veckan (v.36) har Kalmar kommun en folkmängd på 62028 personer dvs. en folkökning med ca 335 personer sedan årsskiftet.

Sedan förra veckan (v.35) då ökningen låg på ca +185 har det alltså hänt en del med folkmängden.
 
Vid samma tid förra året (v.36-2008) hade folkmängden minskat med ca 10 personer sedan årsskiftet. Trots det ökade vi med nästan 200 personer under helåret 2008.

 

Film om Kalmar

Se en trevlig film om Kalmar från killarna på Artos film

http://www.youtube.com/watch?v=_SaRYoevGDg

Krönika i Ölandsbladet

 Här kommer dagens krönika i Ölandsbladet.   

Jag måste tillstå att jag blir lite förundrad ibland.


Ponera följande:


Borgholms kommun har ett löpande beräknat underskott nästa år på 117 miljoner miljoner kronor.  Det löpande underskottet för Mörbylånga skulle vara minus 148 miljoner kronor.  Dessa underskott i den löpande driften motsvarar 10761 kronor per invånare.


 
Tänk om de båda kommunalråden Lennartsson och Ingvarsson i detta tämligen allvarliga läge skulle gå ut och föreslå att kommunalskatten skulle sänkas kraftigt. Finansieringen skulle lösas genom att ytterligare låna till driften.


Jag är övertygad om att både väljare och media hade uppfattat detta som fullständigt absurt.  

Dessbättre så är inte situationen så allvarlig vare sig i Borgholm eller Mörbylånga och de båda kommunalråden pratar mot bakgrund av det ekonomiska läget inte direkt om att sänka skatten.


 Trots det är det verklighet. Den svenska staten går med 100 miljarder i underskott. Vi lånar nu till driften i Sverige. Underskottet ökar skulden för varje svensk med 10 761 kronor per år. I detta ganska allvarliga läge har nu regeringen enats om att sänka skatten med ytterligare tio miljarder, en skattesänkning som finansieras med lånade pengar.


Min poäng är följande: Det som i en kommun hade bedömts som vansinne, till och med av borgerliga politiker, är upphöjt till ansvarsfull ekonomisk politik om man är på nationell nivå.
Obegripligt! Den som är satt i skuld är icke fri.


 Under veckan som gick slöts ett avtal mellan länets kommuner och landstinget när det gäller vaccineringen mot Svininfluensan. Kommunerna tar ansvar för att vaccinera egen personal, skolbarn och äldre som har hemtjänst eller hemsjukvård. Självklart kommer det att fresta på den kommunala organisationen men samtidigt är det ett extraordinärt läge och då måste vi alla försöka hjälpas åt.


 Självklart hade det underlättat om socialstyrelsen hade givit ett generellt tillstånd till alla undersköterskor att få ge vaccin. Vi får se om det kommer den närmaste tiden. Ryktena om att vaccinet skulle vara försenat hoppas jag är ett dåligt rykte, risken är ju annars att influensan kommer först och vaccinet senare.


 Skulle vi hamna i den situationen och influensan slår till med full kraft kommer naturligtvis läget bli jobbigt. I de allra värsta scenarion som man läst så kommer läget bli så allvarligt att i princip Sverige avstannar. Det är när man målar upp bilder av att barn blir sjuka och kräver att föräldrar stannar hemma som i sin tur blir sjuka… Nu hoppas vi inte att det blir så allvarligt. Trots det tycker jag att det offentliga alltid måste förbereda sig för någon form av värsta scenario i sin planering. Blir det sedan inte så farligt, ja då är det bara andas ut.

 


Folkpartister stressade över företagsklimatet

Jag noterar att landstingsrådet Pierre Edström är stressad över att jag blivit inbjuden av Svenskt Näringsliv för att berätta om hur en kommun kan arbeta för att förbättra företagsklimatet. På tre år har Kalmar klättrat över hundra placeringar. Självklart blir borgerliga politiker nervösa över att Kalmar går framåt även på detta område.

Och, ja. Givetvis kan jag berätta om Fanerduns misslyckande i Kalmar. Särskild vikt läggs då naturligtvis på kommunens roll i det hela. Här finns ju en färsk Revisionsrapport från Öhrlings att tillgå, de har granskat kommunen och komit fram till att vi har agerat korrekt. Det var en rapport som knappast gladde folkpartister som Edström & Hillmansson.

Så här står det för övrigt i seminarieinbjudan:

" Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat visar att det går att förbättra företagsklimatet för de kommuner som jobbar systematiskt. Hur jobbar de kommuner som ligger i topp eller har klättrat avsevärt? Vad betyder ett bättre företagsklimat för kommunen? Vilka kommuner sticker ut med modiga grepp för att förbättra företagsklimatet? Medverkar gör representanter för modiga och framgångsrika kommuner samt företagare."

RSS 2.0