God Jul!

Nu blir det lite ledighet tillsammans med familjen och svärföräldrarna i Halland. Jag måste tillstå att det ska bli fantastiskt skönt. 2008 har varit ett oerhört intensivt och händelserikt år.

Kommunens informationsavdelning vill ständigt jobba med nya grejer. Den senaste idén är en inspelad julhälsning på kommunens hemsida. Nytt och annorlunda sätt att jobba men ändå kul.

Här är länken:

http://www.kalmar.se/t/newspage.aspx?id=40323

Kalmarborna trivs!

Sedan 2005 har Kalmar kommun varje år låtit SCB göra en medborgarundersökning. Under alla år har vi fått bättre helhetsbetyg än övriga kommuner. Det har inte skett så stora förändringar i 2008 års undersökning jämfört med förra årets.


Vi kan vara stolta över att hela 93 % kan rekommendera folk att flytta till Kalmar, en liten ökning jämfört med förra året (92%). Att det även skett en förändring i de anställdas åsikter om vår egen verksamhet är mycket positivt. Resultatet om påverkan och inflytande är bättre än övriga kommuner.


Jämfört med övriga 97 kommuner som ingått i de senaste medborgar-undersökningarna får Kalmar kommun höga betyg av de kommuninvånare som svarat på Statistiska Centralbyråns medborgarenkät (501 st). Det är bara på frågor om arbetsmöjligheter som Kalmar ligger lägre än genomsnittet.


Kalmar som en plats att bo och leva


Här får Kalmar 69 i betygsindex (7,2 på en tiogradig skala), precis som förra året. Genomsnittet för samtliga kommuner är 64.


Av medborgarna kan 93 % rekommendera sina vänner att flytta till Kalmar.


Frågor om Kalmar som bostadsort, landskap, natur- och friluftsliv, utflyktsmål och livsmedelsbutiker får mycket högt betyg. Det är främst faktorn Bostäder som påverkat resultatet negativt. Sämst betyg får vi på frågan om möjligheter att hitta prisvärt boende.

SCB tycker att Kalmar bör satsa på faktorerna Fritid och Miljö, för att ytterligare höja helhetsbetyget. Förra året ingick även kommersiellt utbud i rekommendationerna, men den faktorn har förbättrats 2008.


Om Kalmar kommuns verksamheter


Här får Kalmar 57 i betygsindex (6,7 på en tiogradig skala), jämfört med förra årets 59. Genomsnittet för de 97 kommunerna blev 54.


Kalmar har bättre betyg än övriga kommuner på samtliga verksamheter utom äldreomsorgen. Jämför man bara med kommuner över 50.000 invånare har vi högre betyg även för äldreomsorgen.


Sedan förra året har Miljöarbetet förbättrats i Kalmar kommun.


I samband med c/o Kalmar-projektet ställde kommunen tre extra frågor utifrån service, bemötande och tillgänglighet. I årets undersökning konstateras att 90 procent är nöjda med bemötandet från kommunens personal och politiker. Den siffran har ökat med två procent från förra året.


När det gäller inflytande och påverkan får Kalmar 44 i betygsindex, jämfört med förra årets 42. Genomsnittet för deltagande kommuner blev 40, så även här får Kalmar högre betyg på alla delar jämfört med de övriga kommunerna.

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/hogt-betyg-for-kalmar(1036723).gm


Tydligt utslag om arenan!

Gårdagen var en nervös dag i avvaktan på länsrättens dom om arenan. Även om jag var ganska säker på vad utslaget skulle bli så kan man ju aldrig ta något för givet innan man läst själva domen.

Vi var ett gäng som träffades på PO Perssons kontor vid Stortorget dit länsrätten skulle faxa sitt beslut exakt klockan 15.00. Det var ganska dämpat stämningsläge minutrarna innan det pep till i faxen. Länsrätten hade haft vänligheten att lägga själva beslutet på första sidan så när jag tog upp den första av totalt tolv sidor så spred sig leendet ganska snabbt till de andra i rummet.

Under hela den här resan så har det funnits tre krav från min sida:
 
1. Lösningen ska vara politiskt hållbar. Det vill säga kommunfullmäktige bör med en bred majoritet ställa sig bakom en uppgörelse. Så blev det också i omröstningen som slutade 48 för och 10 emot.

2. Lösningen ska vara ekonomiskt hållbar för Kalmar kommun. Den modell vi har valt är en smålänning. Genom att både Kalmar FF och Sveafastigheter tar på sig ett stort ansvar så minimeras kommunens kostnader. I andra kommuner står kommunen för hela investeringen. Den borgen som gäller för Kalmar FFs hyra är försedd med både hängslen och livrem, dels genom att KFF alltid ska ha två årshyror på banken och dels genom att den minskar i takt med amorteringen. Dessutom är den ju konstruerad på ett sätt som innebär att kommunen vid ett infriande av borgen endast infriar den del av hyran som KFF det aktuella året hypotetiskt inte kan betala.

Med andra ord: Om KFF om tio år bara kan lägga 4 miljoner i hyra så täcker kommunens borgen upp mellanskillnaden upp till hyran men då tar vi också en ägarandel i arenan motsvarande den delen.

3. Det ska vara juridiskt hållbart. Det här var knäckfrågan under hela sista halvåret. Mängder av modeller prövades och förkastades. Nu visar det sig att den lösning som vi valde var så trygg rent juridiskt som vi trodde när förslaget lades fram.

Nu hoppas jag på snar byggstart!


Stabil s-majoritet i Kalmar län

En gång i halvåret publicerar Statistiska centralbyrån sin stora partisympatiundersökning.

Här kommer siffrorna för Kalmar län:

Centern - 8.6
Folkpartiet - 3.6
Moderaterna - 22.3
Kristdemokraterna - 2.9
Socialdemokraterna - 55.4
Vänsterpartiet - 4.3
Miljöpartiet - 2.2
Övriga - 0.7


Faktiskt människor bakom alla siffror!

När man ser tidningar och lyssnar på radio så översköljs man av siffror och uppgifter. Ibland tror jag att vi alla måste stanna upp och reflektera över att bakom allt detta så finns människor av kött och blod. När SVT ikväll nu basunerar ut att arbetslösheten kommer närma sig nio procent så blir jag skrämd. Tänk vad många familjer det kommer att drabba! Fundera över hur det kommer att kännas för de som snart får lämna ett jobb med allt vad det innebär, kompisar, ekonomi, status. Att kunna svara på frågan: Vad jobbar du med? 

För alla oss andra som inte står i farozonen, i alla fall inte just nu..., så är det lätt att allt bara blir statistik.

Jag tänker till exempel på alla de duktiga sågverksarbetarna på Rörvik Timber i Tvärskog. I förra veckan las ett varsel på halva arbetsstyrkan, 40 personer. Jag har besökt företaget flera gånger och träffat flera av dem som nu riskerar att bli av med jobbet. För södra Kalmar kommun är sågverket i Tvärskog en enormt viktig arbetsplats. Utan sågverket förlorar Tvärskog mycket av både sin själ och sin identitet. Nu hoppas jag verkligen inte att det går så långt, förhoppningsvis så övervintrar företaget även denna svacka. Vad jag vill säga är att arbetslöshet och varsel drar med sig så mycket mer än bara siffror på ett papper.

När man då får höra den siffertuggande finansminister sitta i TV och säga att man kanske har drivit ut för många ur A-kassan för att par år sedan kan jag inte bli annat än ärligt förbannad.

Just nu står över en miljon människor utanför A-kassan. En halv miljon har lämnat på grund av de chockhöjning av avgiften som regeringen genomförde efter valet. 32 procent av de personer som hittills varslats i Sverige står nu utan en arbetslöshetsförsäkring. OCH. Det är idag. Hur ser det ut när arbetslösheten är nio procent? I Barometern läser jag att det under den senaste tiden varslats 2883 personer i Kalmar län. Om andelen som står utanför A-kassan i hela landet räknas om till att gälla Kalmar län så innebär det att en bit över 900 personer i Kalmar län nu är varslade och samtidigt står utanför arbetslöshetsförsäkringen. 

De får en enbart en grundersättning på 320 kronor om dagen. Mellan 6000 och 7000 i månaden före skatt. Reflektera då över vad finansministern idag sitter i TV och säger om detta:

"Den ligger på en nivå som gör att man kan hantera situationen."

Jag tar mig för pannan och lägger i kommunens budget in extra miljoner till socialförvaltningen. Det är dit många människor kommer att tvingas gå. 

Nu kommer nästa anfall. 

Den sjätte december i år går Sveriges radios Ekoredaktion ut med uppgiften att 76 000 personer riskerar att bli av med sin sjukersättning vid årsskiftet. Detta på grund av att de nya reglerna endast medger en människa att vara sjuk i sex månader. Helt otroligt bara det! Dessa människor ska nu stå till arbetsmarknadens förfogande och söka jobb.

Om jag då omsätter dessa 76 000 personer till Kalmar kommuns befolkning så handlar om cirka 515 personer som nu vid årsskiftet riskerar att bli av med sin sjukersättning. 

Hör då vad Försäkringskassans generaldirektör har att säga om denna förändring: 

" - Jag tror tyvärr inte att beredskapen är så väldigt god."

Lite längre fram i inslaget menar man att förändringarna i regelverket gjordes i ett annat konjunkturläge och att arbetslösheten nu stiger kraftigt. Generaldirektören igen: 

"- Då är det ju inte säkert att de kommer längst fram i kön på arbetsförmedlingen. " 

Jag måste tillstå att jag ibland funderar över om räknenissarna i regeringen någonsin haft någon i sin omgivning som varit sjuk eller arbetslös.

Även för denna grupp av sjuka som nu blir av med sin sjukersättning så läggs det i kommunens budget in extra resurser till socialförvaltningen. Även i den här gruppen kommer vi att ha många som tvingas att ta hjälp av socialförvaltningen.

Tyvärr kommer många inte att njuta av julen på samma sätt som förra året. Är man orolig över sin egen ekonomi eller sitt jobb så finns olustkänslan där hela tiden. Då är det en klen tröst att Kalmar som kommun klarat sig relativt hyggligt hittills när det gäller varsel...

En allians för underskott är född...

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/sammandrabbning-om-planer-pa-skattehojning(1022716).gm

Under dagen har vi haft kommunstyrelse för att bland annat ta budgeten för de kommande åren. Jag har ju tidigare beskrivit den enormt snabba förändringen av förutsättningarna som kommunerna ställts inför under hösten. På några få månader har vi gått från ett årligt överskott på omkring hundra miljoner till minus. 

Den politiska majoriteten bestämde sig därför för att vi inte kunde vänta med att vidta åtgärder. Till grund för det ställningstagandet ligger också ett antagande om att skatteprognosintäkterna kommer att skrivas ned ytterligare. Det känns ärligare att ta höjd för detta när vi går fram till fullmäktige med budgeten. Alternativet hade varit att göra som många andra kommuner, nämligen vänta och se. Då kommer underskotten som ett brev på posten och vi inleder lågkonjunkturen med att låna till driften. Det är underskott som sedan, enligt lag, ska hämtas hem inom två år. Med andra ord riskerar vi att få hämta hem detta när vi är mitt inne i en lågkonjunktur.

Genom att lägga ut ytterligare besparingar på en halv procent 2009 och en hel procent 2010 så minskar vi kostnaderna med 13 miljoner år 2009 och 25.9 miljoner år 2010. Detta läggs utöver de besparingar på två procent som vi tidigare tagit beslut om. Till sitt förfogande har förvaltningarna ett omställningspaket på 50 miljoner kronor. Hittills har 59 personer slutat sin anställning i kommunen genom det paketet. 

Utöver besparingen beslutade vi om en höjd skatt med 40 öre. Det ger 42.5 miljoner 2009 och 42.8 miljoner 2010.

Totalt landar vi då på ett överskott i kommunen på 49.6 miljoner 2009 och 38.3 miljoner 2010. 

De borgerliga partierna var emot både besparingen och skattehöjningen. Istället vill man ta in en konsult som ska se över kommunens organisation. I landstinget kostade den konsult-insatsen 5 miljoner kronor. Jag ser detta som ett sätt att fly undan sitt ansvar. Vi har haft två konsulter inne i olika omgångar som gjort precis det de borgerliga nu vill göra. Nu är det inte dags för ytterligare utredningar, nu är det dags att verkställa saker och ting och faktiskt hämta hem kostnadsminskningarna. Det arbetet pågår nu i kommunen. 

Jag tycker det är ganska sensationellt att de borgerliga nu vill möta nästa år med att låna till driften. Genom att säga nej till både besparingar och skattehöjning så landar man på ett resultat år 2009 på - 5.9 miljoner kronor. År 2010 har minuset växt till 30.4 miljoner. Till detta ska läggas kostnaderna för ytterligare konsultinsatser.
 
Mot bakgrund av det höga tonläge som framförallt moderaterna och centern haft om ekonomin de senaste åren är jag ärligt förvånad över att man är beredd att med öppet sinne möta 2009 med ett underskott. En ny allians har fötts. Det är en Allians för underskott. I andra delar av landet är man i majoritet, där lägger man förslag om både besparingar och skattehöjningar. En majoritet av de kommuner som nu höjer skatten har borgerliga patier med i sitt styre.

Ibland är det tungt att ta ansvar. Jag tror att man måste våga göra det. Även om det inte är roligt. De beslut vi idag har tagit är bland de svåraste jag varit med om under min tid i politiken.  


Idag blev det klart!

Jag kommer aldrig att vara någon älskare av stenhård blockpolitik. Trots det känns dagens besked från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som ett stort steg framåt.

Ska vi klara av att möta de utmaningar som vi står inför så måste vi ha en ny regering. Mot bakgrund av att de borgerliga partierna har låst fast sig i sin allians och nu dessutom vägrar stänga dörren till Sverigedemokraterna så är det bra att vi nu får två tydliga alternativ som står mot varandra.

Gå in på http://www.socialdemokraterna.se/ så kan ni se en film om det nya rödgröna samarbetet.

Bjuder på ett urval från medias kommentarer;

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_216519.svd

www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=860834

www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/s-mp-och-v-vill-bilda-koalition(1019337).gm

www.aftonbladet.se/nyheter/article3938777.ab

Konkreta insatser för Östersjön

Under lördagen arrangerade socialdemokraterna i länet en konferens om Östersjön. Mötet var en del i det nationella rådslagsarbetet som nu pågår med syfte att mejsla fram vad som ska bli regeringspolitik efter nästa val. Jag var tillsammans med tjänstemannen Anna Thore inbjuden för att prata om Kalmarsundskommissionens arbete. På plats fanns också företrädare från LRF, högskolan i Kalmar, Sida, Sveriges lantbruksuniversitet samt massa politiker.

Jag tycker det blev ett riktigt bra möte. Sammanfattningsvis var det tre konkreta förslag som noterades och som jag känner att det finns bäring i.

* Nu får det vara färdigt med nya planer och strategier för Östersjön. Vi vet efter väldigt många års studier vad det är som behöver göras. Det är nu dags att styra om statligaoch kommunala medel till konkreta insatser som verkligen gör skillnad. Det var det som var Kalmarsundsskommissionens uppdrag och så har också blivit fallet. Nu anläggs det våtmarker och musselodlingar. Vi har köpt in en maskinpool som de cirka femton nystartade kustmiljöföreningarna i kommunen kan använda sig av. Jag skulle vilja se ett rejält statligt stöd till konkreta insatser, på samma sätt som vi haft stöd till energiffektivisering så borde vi ha ett stöd på det här området. Det får dock inte vara för stort. Säg 30-40 procent av en investering, resten måste komma lokalt.

* Vi vet att de största utsläppen av kväve och fosfor kommer från trafiken och jordbruket. Samtidigt är vi alla medvetna om behovet av att få fram nya drivmedel. Här har vi chansen att slå många flugor i en smäll. Inför under en femårs period ett rejält statligt stöd (säg 30 procent av investeringen) till jordbrukare som bygger biogasanläggningar. Idag får man inte ihop kalkylen för en sådan investering. Vinsten blir väldigt stor:

1. Problemet med gödsel kan plötsligt bli en tillgång. 

2. Vi får större tillgång till biogas som idag är lite av en bristvara. 

3. Drivkraften att använda mer gödsel än nödvändigt i lantbruket minskar drastiskt. Kväveläckaget till östersjön minskar. 

4. Ökad användning av biogas minskar trafikens negativa effekter på miljön. 

5. Lantbruket får ytterligare ett ekonomiskt ben att stå på. 

* Inom jakten skulle vi alrig komma på tanken att skjuta nyfödda älgkalvar eller rådjurskid. Man är som jägare väldigt angelägen om att vårda viltet så att man år efter år kan få njuta av jaktbart vilt. På samma sätt tänker vi närvi fiskar kräftor. Inom det fiskevatten jag arrenderar släpper vi alltid tillbaka småkräftor, detta för att kunna fiska även nästa år. Inom östersjöfisket fungerar inte detta. Vi brandskattar tillgången och rakar rent på stort som smått. Istället för kvotfiske uttryckt i antal ton så kanske vi skulle tänka om och istället pröva en modell som innebär att en fiskare med sin licens får ett geografiskt område tilldelat sig. Så var det i praktiken förr när vi hade kustnära fiske, då fiskade vi aldrig upp både ränta och kapital. 

Alla dessa tre åtgärder skulle vara mycket starka beståndsdelar i en socialdemokratisk politik för östersjön. Den är positiv och den är teknikorienterad. Dessutom innebär dessa förslag att vi går hand i hand med de offensiva krafterna inom Sveriges bönder, LRF.  

Trovärdigheten borta!

Jag har nu fått rapporterna på hur de borgerliga partierna i Kalmar vill möta det faktum att Kalmar de närmaste åren tre åren tappar 283 miljoner i skatteintäkter och att vi enligt regeringen kommer att få en arbetslöshet som närmar sig tio procent.

Svaret från de borgerliga är: Vi säger nej till både besparingar och skattehöjning. Vi lånar till driften.

Istället vill man lägga stora pengar på att kalla in en konsult som får se över den kommunala organisationen. En sådan översyn är redan beslutad, arbetet pågår.

Under mina år i politiken är detta det svagaste jag har sett. Det är som att börja en vit vecka med en rejäl fylla.

Jag tror på ett politiskt ledarskap som handlar om att ta ansvar även när det är tungt och jobbigt, även om det innebär beslut som man egentligen inte vill fatta.

www.barometern.se/nyheter/kalmar/brist-pa-dialog-irriterar-i-alliansen(1009467).gm

Jag väntar med spänning på de konkreta förslagen

Det sägs att de borgerliga partierna ska ha en pressträff i eftermiddag och berätta hur de tänker ta ansvar för att skatteintäkterna rasar och att vi nu är inne i en lågkonjunktur. Eftersom man säger så bestämt nej till en skattehöjning så är förväntningarna höga på skarpa förslag som gör att ekonomin i Kalmar står väl rustad även i tider som dessa.

Eftersom man genom centerns Anders Andersson för någon vecka sedan också sa nej till ytterligare besparingar så stiger intresset ännu mer. Är man nu, när man säger nej till skattehöjning, mer öppen för besparingar? 

Kommer man att skriva till sina kompisar i den borgerliga regeringen och kräva att frysningen av statsbidragen hävs? 

Den budget som vi tog beslut om i juni var vi ju överens om. Om förutsättningarna förändras så dramatiskt som de gjort de senaste två månaderna så måste man väl ändå lägga konkreta förslag för att korrigera för det?

Jag är spänd på de konkreta förslag som nu kommer. Jag kan aldrig tro att det enda som man landar i är en ny utredning av den kommunala organisationen? Det arbetet pågår och det har vi ju också varit överens om. 

Sen skulle det vara väldigt intressant att höra vilka konkreta åtgärder man är beredd att vidta för att nå samma skatt som i Halmstad, en kommun som lever hyggligt på gamla Sydkraft-aktier. Ska man nå samma skatt handlar det om kostnadsminskningar på cirka 200 miljoner ytterligare. 

I eftermiddag får vi de borgerliga partiernas alternativ!
 


Kalmar har näst lägst kostnader för politiken

Det har från de borgerliga partierna framförts synpunkter på att vi har för höga kostnader för den politiska verksamheten i Kalmar kommun. Mot den bakgrunden har vi enats om att se över detta i organisationsutredningen som ska se över hela organisationen inför nästa mandatperiod.

Senast för några dagar sedan var ett antal moderater ute och påstod att vi hade högst kostnader bland jämförelsekommunerna. Det stämmer inte. I de övriga jämförelsekommunerna har det blivit majoritetsskifte vilket inneburit att alliansen har tagit över. Sedan dess har kostnaderna stuckit.

Så här ser det ut med nettokostnaden per år/invånare för politisk verksamhet som inkluderar allt från partistöd, arvoden, politiska sekreterare mm: 

Växjö - 596
Kalmar - 555
Karlskrona - 466
Kristianstad - 672
Halmstad - 565

Vi har med andra ord näst lägst kostnader. I Växjö brukar man skryta över att man har tre kommunalråd. Det är dock en sanning med modifikation för man har nämligen minst lika många heltidsarvoderade som i Kalmar...

Slutsatsen av detta får väl bli att man ska passa sig för att släppa fram alliansen till makten. På samtliga ställen där det skett så har kostnaderna för den politiska verksamheten stuckit....


Både gas och broms

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har idag presenterat ett åtgärdspaket mot lågkonjunkturen och finanskrisen. Lågkonjunkturen slår mot Kalmar med full kraft. Därför har vi nu vidtagit åtgärder för att möta detta.

Ingen ska säga att dessa åtgärder vare sig varit enkla eller trevliga men absolut nödvändiga för att stå rustade inför den tid vi nu upplever.


Aldrig tidigare har vi upplevt hur fort den ekonomiska utvecklingen vänt. Bara sedan beslutet om budgeten i juni i år har skatteintäkterna för perioden 2009-2011 minskat med otroliga 280 miljoner kronor! Vårt resultat som i juni låg på 100 miljoner för 2009 är idag istället ett underskott på 16 miljoner kronor...


Majoriteten har därför enats om att föreslå kommunfullmäktige att minska kommunens kostnader med ytterligare en procent per år plus att vi föreslår en skattehöjning på 40 öre från och med nästa år.


För att underlätta för organisationen att ställa om till de nya förutsättningarna gäller besparingarna från 1 juli 2009. Åtgärderna innebär en besparing på 12,5 miljoner kronor 2009 och 25 miljoner 2010 och 25 miljoner 2011.


Vi har dessutom tagit fram ett stimulanspaket för att motverka lågkonjunkturen. Detta förslag innehåller en rad åtgärder för att stimulera byggande även i dåliga tider. Vi vet också sedan tidigare att till detta skapas en rad arbetstillfällen inom områden som miljöteknik-, byggmaterial- och transportsektorn. Det är både en samhällsekonomisk och mänsklig vinst att ta tillvara de resurser som finns.


I tider som dessa gäller det att både gasa och bromsa!


RSS 2.0