0.425% var knappast vad Anders Åkesson lovade i valet...

Kalmar län får 0,425 % av regeringens infrastruktursatsning

 

- I Kalmar län bor det 2,7 % av landets befolkning. Vi får del av 0,425 % av de 417 miljarder kronor som ska satsas på infrastruktur fram till 2021. I relation till hur många som bor här borde vi åtminstone fått 11,2 miljarder kronor.

 

- Vi är det län i landet där infrastrukturen troligen är mest eftersatt både vad det gäller vägar och järnvägar. Underhållet är under all kritik och vi har stora behov av utbyggnad i väg- och järnvägsnät. Regeringen har inte tagit våra krav på allvar. Detta är en stor besvikelse.

 

- Inte minst saknar jag satsningar på E22. Det är under all kritik att inte ens genomfart Mönsterås finns med fram 2021. Det är en flaskhals som vi tycks få leva med. Åtminstone om alliansregeringen får bestämma.

 

- Jag förutsätter nu att våra riksdagsledamöter kraftigt reagerar mot detta. Inte minst Anders Åkesson från centerpartiet bör självklart agera mot näringsdepartementets förslag

 

- Mona Sahlin lovade på helgens distriktskongress i Kalmar att ta initiativ till särskilda åtgärder vad det gäller satsningar på infrastruktur i Sydöstra Sverige, säger Ulf Nilsson (s), gruppledare i regionförbundet..


Nils Fredrik Aurelius är en klok man

Kommunfullmäktige under måndagskvällen blev till slut ganska underhållande. Inte för att ärendena var så särdeles dramatiska utan för att det blev kvällen då den så kallade Kalmar-alliansen sprack.

Av totalt åtta ärenden var vi helt överens om fyra. Med andra ord blev det ingen debatt alls. Av de resterande fyra ärendena så sprack alliansen på tre.

Det mest intressanta rörde ägardirektiven till de kommunala bolagen. I kommunstyrelsen hade alliansens kommunalråd ställt sig bakom ett helt nytt förslag när det gäller Kalmarhem där man mycket överraskande föreslog att Kalmarhem ska vara verksamt i hela kommunen.

Under 2008 ändrades ägardirektiven i full enighet med bland annat följande meningar:

"På grund av bolagets ekonomiska ställning ska Kalmarhem under perioden 2009-2013 skapa en stabil ekonomi  med god lönsamhet för att därefter ha förutsättningar att vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling"

Att stå bakom detta och samtidigt lägga in ett nytt direktiv om att Kalmarhem ska vara verksamt i hela kommunen innebär naturligtvis att man skapar en fullständig kortslutning. Det går ju inte att både backa och gasa samtidigt. Jag måste erkänna att jag blev väldigt förvånad över att de borgerliga partierna ställde sig bakom detta i kommunstyrelsen.

Mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige så är det gruppmöten och där hade det helt klart blivit räfst och rättarting. Moderaten och fullmäktiges vice ordförande Nils Fredrik Aurelius (m) begärde överraskande ordet på fullmäktige och totalsågade förslaget och därmed också sitt kommunalråd Malin Petersson och de övriga m-ledamöterna i kommunstyrelsen. När han var klar med detta sågade han också folkpartiets förslag till ägardirektiv.

Efter detta inlägg behövde jag inte säga så mycket mer. Voteringen slutade 47-10. Bara centern och KD stod fast vid det som alliansen drivit i kommunstyrelsen. Detta driver framförallt centern samtidigt som man i olika sammanhang brukar hävda att det är för höga hyror i Kalmar. Skulle hyrorna bli lägre om vi körde sönder bolagets ekonomi än mer? Nej, självklart inte. Det skulle sannolikt istället innebära att vi hamnade i en situation där skattebetalarna fick gå in med pengar för att räta upp ekonomin och då skulle ju inte skatten direkt kunna sänkas.

När det gällde ärendet om maxtaxan med tillämpningsföreskrifter så fick Jonas Lövgren (m) med sig nio andra moderater på sitt förslag. 47 ledamöter röstade för det förslag som Barn- och ungdomsnämnden arbetat fram. Nämndens vice ordförande är moderat och har sålunda ställt sig bakom det förslag som fullmäktige antog, hon råkar för övrigt vara gift med samma Lövgren som röstade emot... Hängde ni med?

Även när det gällde ett medborgarförslag om GMO så sprack alliansen på olika sätt.

Idag har vi haft arbetsutskott och ställt oss bakom förslaget om att snabbutreda pendeltåg norrut. Vi har också beslutat att fördubbla antalet sommarjobb för gymnasieungdomar.

Nu är det bara ett par dagar kvar till påsk. Ska bli fantastiskt skönt med några dagars ledighet.

Pensionärsskatten måste bort!

Nu har regeringen berättat vad man vill göra för pensionärerna under nästa mandatperiod. Beskedet är att en tredjedel av pensionärsskatten ska tas bort om alliansen vinner valet.

Det beskedet lär inte ge några röst-svallvågor bland pensionärerna. Naturligtvis ska pension och lön beskattas lika. Att det finns stöd för den socialdemokratiska uppfattningen i denna fråga visar sig med all önskvärd tydlighet i mätningen nedan.

Novus Opinion ställde följande fråga:

”Tycker du att det är rätt eller fel att pensionärer betalar mer i skatt än löntagare?”

89 procent svarade att det är fel.
6 procent tyckte att det var rätt.
5 procent svarade "vet ej".

Bra och dåligt!

Jag har ju tidigare i detta forum lagt ut ett svar på en insändare från Växjös kommunalråd Bo Frank. Den kan läsas nedan.

Nu har de borgerliga gruppledarna också givit sig in i diskussionen. Med tanke på den positiva utveckling som Kalmar just nu upplever så har jag full förståelse för att de borgerliga gruppledarna försöker gripa varje halmstrå.  

Jag kommer fortsätta göra jämförelser mellan kommuner. Även om de borgerliga i Kalmar tycker det är jobbigt när undersökning efter undersökning visar att det går åt rätt håll.

Igår kom två undersökningar, en bra och en dålig. En var en nationell undersökning som visade att barn och ungdomar i Kalmar mådde bäst i landet. Mycket bra! Konstigt. Jag har inte sett en enda borgerlig politiker notera detta...

Sedan kom en undersökning om hyror och skatter. Här hade man jämfört 30 kommuner. I den fortsatte Kalmar ligga sämst till. Det är inte bra. Vad gör vi då åt detta? Jo.

- 2010 inga hyreshöjningar i Kalmarhem.
- Fortsatt sanering av bolagets ekonomi, 2009 gjorde man ett hyggligt resultat. Nu gäller det att hålla i detta arbete. Det kommer ta ett antal år innan Kalmarhem har en långsiktigt sund ekonomi. Den dåliga ekonomin har grundlagts under årtionden. Nu sticker vi inte huvudet i sanden längre, istället tar vi i problemen.
- Fortsatt ordning och reda i kommunens ekonomi. Är det någon som tror att Kalmar kan sänka skatten om vi inte har stabila överskott?

Vad har då de borgerliga för annorlunda recept? Inga!

Samma organisation som gjorde undersökningen ovan har en annan undersökning som ni hittar på www.nilsholgersson.nu I den rankingen blir det ett annat utfall, detta på grund av att man väger in också andra faktorer.

Jag vågar väl i det sammanhanget knappt nämna att Växjö hamnade efter Kalmar i denna undersökning...

Sysselsättningen 2008

Nu har jag fått tillgång till statistiken kring sysselsättningsutvecklingen för olika branscher i landets kommuner. Det är SCB som tar fram detta. De siffror som nu finns är för 2008. Med andra ord det året då lågkonjunkturen slog till.

Som jag tidigare skrivit ökade antalet sysselsatta i Kalmar kommun med blygsamma 0.7 procent till 31 890. I landet i övrigt ökade sysselsättningen med 0.4 procent. I 163 av landets kommuner sjönk sysselsättningen medan den ökade i 127 kommuner.

Här redovisas nu hur det ser ut i länet och för våra jämförelsekommuner. Och, Ja, jag väljer att redovisa även Växjö...

Antalet sysselsatta plus eller minus, ökning eller minskning i procent inom parentes:

Kalmar län - 342 (-0.32)
Högsby -7 (-0.3)
Hultsfred - 52 (-0.9)
Mörbylånga +34 (+0.7)
Torsås -35 (-1.2)
Nybro -326 (-3.8)
Emmaboda +62 (+1.3)
Mönsterås -121 (-2.4)
Vimmerby -131 (-1.6)
Västervik +48 (+0.3)
Oskarshamn +46 (+0.3)
Kalmar +233 (+0.7)
Borgholm -93 (-2.3)

Jämförelsekommunerna:

Halmstad +17 (+0.03)
Växjö + 68 (+0.15)
Kristianstad -260 (-0.7)
Karlskrona 39 (+0.1)

Pendeltåg!

Uttalande från årsmöte för socialdemokraterna i Kalmar

 

 

Under hela mandatperioden har socialdemokraterna i Kalmar kommun och i landstinget drivit frågan om att korta restiderna mellan Kalmar och Växjö. I detta sammanhang har vi också arbetat för att åstadkomma ett system med pendeltåg som också stannar i Trekanten och Smedby och på det sättet öka attraktiviteten ytterligare för dessa orter. En förutsättning för detta är ytterligare fyra mötesstationer mellan Kalmar och Växjö. Ett förslag med den innebörden är nu på samråd i Banverkets regi.

 

För oss socialdemokrater är detta även framåt en prioriterad fråga. Vi räknar med att före sommaren kunna redovisa ett trafiksystem som möjliggör kortare restider mellan Växjö, Karlskrona och Kalmar samt ett system för pendeltåg med stopp i Smedby och Trekanten.

 

Socialdemokraterna i Kalmar vill nu gå vidare. Vi kommer via våra företrädare i Kalmar kommun och landstinget begära att KLT snabbutreder möjligheterna att införa pendeltåg mellan Kalmar central – Hansa City – Lindsdal – Läckeby – Rockneby tur och retur.

 

Pendeltågstrafik inom Kalmar kommun skulle skapa kortare restider, minska klimatpåverkan och på ett helt nytt sätt skapa ett rundare Kalmar. Det blir också en del i våra ambitioner när det gäller att hela Kalmar ska leva.

 

Kraftigt kortade restider genom pendeltågstrafik har i andra delar av landet givit stora positiva effekter med ökad befolkningstillväxt och bostadsbyggande.


Sysselsättning och cykelbuss

På arbetsutskottet idag var det massivt motstånd mot den nya modellen för cykelbuss som föreslagits av Vägverket. Man ville inordna detta i den ordinarie kollektivtrafiken och via kommunerna låta KLT köra bussen öven bron. Detta till en kostnad på 20 kronor per passagerare. Totalt reste 29 000 människor med cykelbussen förra året, huvudsakligen pendlare. Arbetsutskottet sa principiellt nej på grund av att alla övriga trafikslag reser avgiftsfritt över bron. Vägverket får nu tillbaka frågan.

Från vår mark- och planeringsenhet har det nu kommit siffror över den totala sysselsättningen 2008. Denna typ av statistik släpar alltid efter för lång tid enligt min uppfattning. SCB som tar fram statistiken borde kunna göra det på mindre än ett år.

Hur eller hur så har vi haft en bra sysselsättningsutveckling med en nettoökning på över 1000 de senaste åren. Under 2008, då krisen började, har sysselsättningsökningen mattats betänkligt. I Kalmar kommun ökar antalet sysselsatta med 0.7 procent till 31 890. I landet i övrigt ökade sysselsättningen med blygsamma 0.4 procent. I 163 av landets kommuner sjönk sysselsättningen medan den ökade i 127 kommuner.

Jag har ännu inte fått siffrorna för länets kommuner eller våra jämförelsekommuner. Med andra ord återkommer jag i ärendet.

Att jämföra är inte fel!

Kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Bo Frank, har läst tidningen Jenny som fyra gånger om året går ut i sydöstra Sverige, och skrivit en insändare i Barometern den 19/3.


Genom detta magasin vill vi marknadsföra Kalmar och den positiva utveckling som vi nu är inne i. I varje nummer skriver jag en ledare där jag i några fall har jämfört utvecklingen i våra jämförelsekommuner, Halmstad, Växjö, Kristianstad och Karlskrona. I dessa jämförelser har Kalmar under många år legat ganska risigt till. Nu är utvecklingen en annan och naturligtvis gläds vi i Kalmar åt det. Att mäta sig mot jämförelsekommunerna är viktigt. Det triggar och får oss att hela tiden stå på tå.


Bo Frank bekräftar att arbetslösheten är lägre i Kalmar än i jämförelsekommunerna. Däremot menar han att jag har fel när det gäller nyföretagandet. De uppgifter jag använder mig av kommer från Nyföretagarbarometern för 2009. I den ranking som de presenterade under februari månad kommer Kalmar på 66:e plats medan Växjö hamnar på 71: plats. I Kalmar är nyföretagandet 5.4 per 1000 invånare medan samma siffra i Växjö är 5.1.
När det gäller befolkningsutvecklingen så slog Kalmar rekord under 2009. Vi ökade med 695 invånare, det är den högsta ökningen sedan kommunsammanläggningen i början av 1970-talet. Det innebär en ökning med 1,11 procent. Växjö ökade med 949 personer vilket motsvarar 1,15 procent. Under 2008 ökade Kalmars befolkning 160 personer medan Växjö ökade med 1 512 personer. Mot den bakgrunden tror jag inte ens Bo Frank kan förneka den vändning som skett för Kalmar.


Hela sydöstra Sverige behöver växa och få till stånd ökade investeringar. Vi behöver knyta ihop residensstäderna med pendeltåg och kortare restider. Att få en fördubblad arbetsmarknadsregion skulle verkligen gynna både Växjö och Kalmar. Att jämföra utvecklingen i våra städer för att på det sättet ta steg framåt får aldrig uppfattas som någon form av rivalitet mellan våra städer. Det hoppas jag att även Bo Frank tycker. Även om det innebär att Växjö, numera, inte vinner varje jämförelse.


Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar

Fördubblade sommarjobb & utmaning till näringslivet

 

Kalmar har lägre ungdomsarbetslöshet än både riket och våra jämförelsekommuner Växjö, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad.  


-          Den rödgröna majoriteten har som mål att klara hela denna lågkonjunktur med lägre arbetslöshet än riket. Nu lägger vi i ytterligare en växel och utmanar samtidigt Kalmars näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).


I budgeten som antogs i december avsattes resurser för att möta arbetslösheten. Då beslutades om 260 praktikplatser för ungdomar som går ut gymnasiets årskurs ett. Tio miljoner kronor i investeringsmedel för arbetsmarknadsprojekt. Dessutom avsattes två miljoner kronor för att kunna göra extra insatser under året. I februari tillsattes också kommunfullmäktige en arbetsmarknadsberedning under ledning av Mattias Adolfson (S).


-          Nu vill vi sätta extra fokus på ungdomsarbetslösheten och sommarjobben, säger kommunalrådet Bertil Dahl (V).


För några veckor sedan arrangerades en jobbmässa av företaget Högtryck, detta på uppdrag av Destination Kalmar. Mässan hade fokus på sommarjobb inom handel och besöksnäring i regionen och lockade oerhört många intresserade.


- Idag ger vi besked om att vi lägger i en extra växel när det gäller sommarjobben, detta genom att dubblera den tidigare satsningen. Det innebär att vi sommaren 2010 kommer erbjuda 500 sommarjobb genom så kallad ”prova på praktik” för ungdomar som går ut årskurs ett på gymnasiet, säger Johan Persson.


- Samtidigt passar vi på att utmana näringslivet i Kalmar att också göra en kraftansträngning för Kalmars ungdomar, säger kommunalrådet Jonas Löhnn (MP).


Genom satsningen och de ordinarie semestervikariaten erbjuder Kalmar mellan 1 700-1 800 sommarjobb/praktikplatser.


-          Kalmar kommun kan aldrig klara sommarjobben helt själva. Om företagen i Kalmar  också gör en extra ansträngning denna sommar är vår förhoppning att alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb också ska få det, säger kommunalrådet Birgitta Elfström (S).


Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten inom EU och därför är det oerhört viktigt att näringslivet är med och tar ett extra ansvar. Klarar vi inte detta så ger vi våra ungdomar en mycket dålig start i vuxenlivet. Under veckan har den rödgröna oppositionen i riksdagen lämnat besked att om man vinner höstens val så kommer man återinföra statsbidraget till kommunerna för just sommarjobb.

 


Socialdemokraternas valsedel

Under lördagen hade vi årsmöte med socialdemokraterna i Kalmar. Lena Hallengren omvaldes som ordförande i partiet och vi fastställde valsedel för landstinget och kommunen. På valsedeln till kommunfullmäktige är det denna gång en kraftig förnyelse med många helt nya i politiken.

Vid sidan av mig föreslås Anette Lingmerth som kommunalrådskandidat. Hon bor i Påryd och arbetar som enhetschef.

1. Johan Persson, Smedby, 36 år
2. Anette Lingmerth, Påryd, 50 år
3. Mattias Adolfson, Rinkabyholm, 35 år
4. Marie Simonsson, Norrliden, 43 år
5. Steve Sjögren, Rinkabyholm, 55 år
6. Anna Soltorp, Oxhagen, 43 år
7. Jussi Gröhn, Berga, 43 år
8. Elisabeth Gustavsson, Halltorp, 57 år
9. Nasim Malik, Smedby, 57 år
10. Mona Jeansson, Kvarnholmen, 60 år
11. Lasse Johansson, Kvarnholmen, 35 år
12. Dzenita Abaza, Oxhagen, 47 år
13. Jonas Hellberg, Malmen, 31 år
14. Birgitta Elfström, Ängö, 59 år
15. Robert Sigvardsson, Norrgård, 28 år
16. Marianne Lundahl, Rockneby, 44 år
17. Roger Kaliff, Getingen, 66 år
18. Annika Brodin, Funkabo, 43 år
19. Bengt Kronblad, Lindsdal, 68 år
20. Jeannette Kennerfalk, Lindsdal, 40 år
21. Stig Persson, Stensö, 53 år
22. Emma Frost, Stensö, 19 år
23. Roger Holmberg, Smedby, 46 år
24. Ann-Marie Engström, Malmen, 62 år
25. Peter Olofsson, Norrliden, 44 år
26. Gunnel Akinder, Läckeby, 65 år
27. Jan-Erik Arvidsson, Hagby, 60 år
28. Gunilla Johansson, Rockneby, 62 år
29. Ingvar Nilsson, Sandås, 66 år
30. Ann-Chatrine Lindh, Smedby, 57 år
31. Jimmy Block, Funkabo, 21 år
32. Christina Magnusson, Rockneby, 69 år
33. Mats Griph, Stensö, 32 år
34. Maria Hammarström, Stensö, 27 år
35. Nicos Strachinis, Oxhagen, 56 år

36. Bouchra Elabdellaoui, Lindöm 47 år
37. Jimmy Holmevi, Kvarnholmen, 30 år
38. Inger Kornelius, Kåremo, 50 år
39. Kjell Henriksson, Sandås, 67 år
40. Ann-Katrine Foss, Ljusstaden, 44 år
41. Michael Ländin, Kalmarsundsparken, 45 år
42. Kristina Kakoulidou, Funkabo, 37 år
43. Göran Wiegert, Oxhagen 63 år
44. Ylva Granqvist, Norrliden, 63 år
45. Sven-Erik Ekblad, Malmen, 56 år
46. Carina Hägg, Oxhagen, 49 år
47. Roland Petersson, Kvarnholmen, 62 år
48. Merima Salihovic, Oxhagen, 39 år
49. Daniel Modée, Getingen, 37 år
50. Lena Bromberg, Malmen, 74 år
51. Mohammed Tatarevic, Norrliden, 38 år
52. Ylva Hällblad, Funkabo, 44 år
53. Emanuel Wallin, Stensö, 28 år
54. Cecilia Strömberg, Lindsdal, 48 år
55. Curre Danielsson, Rockneby, 70 år
56. Marie Johansson, Rockneby, 42 år
57. Mats Mårtensson, Lindsdal, 57 år
58. Alma Beckovic, Norrliden, 42 år
59. Allan Johansson, Vinterbo, 66 år
60. Carin Birgersdotter, Funkabo, 56 år
61. Stefan Quist Karlsson, Malmen, 30 år
62. Lisbeth Axelsson, Rockneby, 64 år
63. Zymer Kuqaj, Berga, 52 år
64. Maria Sundman Magnusson, Stensö, 41 år
65. Mikael Lindberg, Djurängen, 45 år
66. Viktoria Elmbro, Stensö, 22 år
67. Leif Sverkersson, Stensö, 52 år
68. Martina Jansson, Funkabo, 34 år
69. Jashar Gashi, Oxhagen, 55 år
70. Mira Larsson, Stensö, 24 år
71. Tore Axtelius, Tullslätten, 47 år
72. Christina Khil-Olofsson, Gamla stan, 62 år
73. Jonas Franzén, Norrliden, 36 år
74. Jasminka Peric, Norrliden, 55 år

Kalmar Fortsatt Framåt

Kalmar Fortsatt Framåt! - Artikel i Barometern 20 mars 2010Om några veckor är det fyra år sedan jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Det har varit några spännande och oerhört intensiva år. Naturligtvis har det funnits dagar då man undrat över om man är riktigt funtad som tar på sig ett uppdrag av det här slaget men genomgående har det ändå varit väldigt stimulerande.Efter en del funderande har jag också svarat ja när partiets valberedning ställt frågan om att kandidera för ytterligare en period. Idag fattar partiet beslut om vilka som ska vara våra kandidater i valet.Socialdemokraterna i Kalmar är ett parti i medvind. Vi går mot strömmen och ökar medlemsantalet rejält. Vi hade över hundra personer nominerade till vår valsedel. Många av dem är nya. Det innebär att vi kommer att ha en fylld valsedel med företrädare som speglar hela samhället. Här finns studenten, undersköterskan och VDn. Här finns unga och gamla. Det finns inget parti i Kalmar som i höstens val ställer upp med en sådan bredd.Vi kommer att gå till val med devisen "Kalmar Fortsatt Framåt!" Vi är stolta över vad vi har åstadkommit men vi är långt ifrån nöjda.Grunden för mitt politiska arbete är att Kalmarregionen ska vara så pass attraktivt att barn och ungdomar som idag växer upp själva ska kunna avgöra om man vill vara kvar här när man blir äldre. Denna valfrihet fanns inte när jag var yngre. Kalmarregionen präglades av nedläggningar och pessimism. Utbildningsutbudet var begränsat och arbetsmarknaden svag. En stor del av mina generationskompisar valde att flytta från regionen.Under de senaste åren har vinden vänt. Vi har lagt en grund, skapat ett antal bottenplattor, som gör att Kalmar nu har möjlighet att gå rejält framåt.*       Vi har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner, Halmstad, Karlskrona, Växjö och Kristianstad. Vi ligger under riksgenomsnittet. För några år sedan låg vi alltid sämst till. Jag ägnar huvuddelen av min arbetstid åt att främja ökad sysselsättning. Detta genom tät dialog med befintligt näringsliv men också genom att ständigt försöka locka nya företag till Kalmar. Även när det gäller nyföretagande så ligger Kalmar bäst till bland jämförelsekommunerna. När nu Kalmar blivit universitetsstad ökar förutsättningarna för att nyföretagandet ska öka ännu mer. Att stimulera och uppmuntra till att idéer som växer fram på universitetet blir till företag och att dessa stannar kvar i regionen är en av de viktigaste uppgifterna de närmaste åren.*       Oavsett om det är Lärarförbundet, SCB eller Sveriges kommuner och landsting som mäter och jämför så får Kalmars kommunala verksamhet höga betyg. Inom skol-området ligger vi enligt båda lärarfacken bland de tjugo bästa i landet. När SCB varje år ber Kalmarborna sätta betyg alla kommunala verksamheter så blir betyget högt. I SKLs jämförelser får äldreomsorgen goda betyg. Ibland anklagas jag för att vara "fixerad" vid denna typ av undersökningar och jämförelser. Jag tar den anklagelsen med ro. Benchmarking måste även offentlig sektor ägna sig åt. I det arbetet ska Kalmar inte jämföra sig med övriga kommuner i länet, vi ska ta spjärn mot kommuner som är större och mer jämförbara. Då skärper man sig och lägger en grund för att ligga i topp.*       Från och med årsskiftet har vi, i konflikt med de borgerliga partierna, drivit igenom ett beslut som går ut på att vi ska fördubbla antalet detaljplaner. Från 20 till 40. Under året blir en översiktsplan klar för hela kommunen. Vi måste öka antalet bostäder som byggs varje år. Tittar man tillbaka under 1900-talet så kan man se hur bostadsbyggandet följt befolkningskurvorna. Det sambandet är nu brutet. Antalet personer som kommer ut på bostadsmarknaden de kommande åren ökar kraftigt, samtidigt är byggandet rekordlågt. I andra kommuner görs inga extra insatser för att möta detta, en del drar till och med ner. Min enkla tanke är att Kalmar med sin närhet till vatten, sin kulturmiljö, sitt nya universitet, sin hyggliga balans på arbetsmarknaden har ALLA förutsättningar att blir riktigt attraktivt om vi dessutom är en av få städer som har hög bostadsproduktion. Den grunden läggs nu. Ibland ska man gå mot strömmen. Detta är ett av de områden som vi nu gör det.


*       Den fördjupade översiktsplanen för centrum tar hänsyn till vatten, kulturmiljö, trafik, boende och besöksstaden. Med detta som grund kan Kalmar centrum, Kvarnholmen, äntligen utvecklas. Den arkitektur och den kulturmiljö som vi har i centrala Kalmar är helt unik och Kalmars kanske främsta attraktionsfaktor. Runt Malmfjärden ska en strandpromenad anläggas med bryggor, visionen är att göra Malmfjärden badbar. Fredriksskans bebyggs och gästhamnen lyfts. Före sommaren kommer kommunen att gå ut till marknaden och genomföra en markanvisningstävling för kvarteret vid landstingshuset. Här vill vi skapa möjlighet för en livsmedelsbutik, bostäder och ett större parkeringshus. Kommunens insats för att åstadkomma detta blir marken. Genom att satsa rejält på våra vattenmiljöer, fler bostäder och bättre trafikmiljö lägger vi grunden för att Kvarnholmen inte bara ska överleva utan tvärtom vara en motor för det framtida Kalmar.   

*       Genom våra utvecklingsdialoger och fokus på varje tätort växer nu hela Kalmar. Vi har under de senaste åren köpt in mark i Läckeby, Ljungbyholm och Trekanten. Vi har satt mål om att planlägga 500 villatomter mellan 2008 och 2010. Det kommer vi att klara. Genom att skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen så har vi i Kalmar, till skillnad från många andra kommuner, ingen diskussion om skolnedläggningar utanför centrum. Vi har visat att vi menar allvar med att hela kommunen ska leva. Det har vi också visat genom att bygga sporthallar i både Trekanten och nu snart i Rockneby.

*       Vi har under den här mandatperioden finansierat och bekostat utredningar när det gäller vår infrastruktur. Det har inneburit att förbifart Rinkabyholm nu finns med i Vägverkets plan. Vi har arbetat för en fördubblad arbetsmarknadsregion genom att korta restiden mellan Kalmar och Växjö. Detta kan nu ske genom ytterligare fyra mötesstationer. Förra helgen hade Banverket annonser om samråd för dessa. Finansieringen sker genom regionala medel. Staten är som vanligt inte beredd att satsa särskilt mycket i vår del av landet. Jag är positiv till de näringslivsföreträdare som nu försöker få staten att ta sitt ansvar för sydöstra Sverige. En ny regional flygplats kräver omfattande investeringar också i vägar och järnvägar. Det är ett ansvar som kommunerna aldrig kan bära. Givetvis skulle en sådan investering på mellan 3-4 miljarder vara ett lyft för hela sydöstra Sverige.    

*       En av de snabbast växande branscherna i världen är besöksnäringen. I Kalmar har vi i strid med de borgerliga partierna satsat rejält på besöksnäringen. Vårt redskap för detta är Destination Kalmar där vi gemensamt med näringslivet satsar rejält för att Kalmar ska växa och utvecklas som attraktiv besöksstad. Under de senaste åren har vi lyckats väldigt väl. Denna sommar kommer med stor sannolikhet att bli ännu en rekord-sommar. Utmaningen de kommande åren är att förlänga säsongen. Här har Öland gått före med sin Skördefest.


*       Grunden för all kommunal verksamhet är ordning och reda i ekonomin. Under den här mandatperioden har vi arbetat stenhårt med att bygga Kalmars ekonomi långsiktigt stark. Kvittot fick vi under 2009 när vi trots rekordlåga skatteintäkter gjorde ett resultat på över 80 miljoner. Andra politiker får gärna kalla mig "alltför kameral". Att ha god ordning i ekonomin är inte bara viktigt för kommunen som kommun. Det är också viktigt för vårt näringsliv och för kommuninvånarna. Är det kaos i ekonomin så blir besluten ryckiga och oförutsägbara. En sådan miljö lockar vare sig nya invånare eller nya företag.  ´


*       Under hela den här mandatperioden har jag försökt utöva ett ledarskap som har inneburit att vi så långt som möjligt ska ta beslut över de traditionella och mycket föråldrade blockgränserna. Kalmar är ingen stor kommun. Om vi ska klara av de utmaningar vi har framför oss så måste vi sätta Kalmars bästa före de snäva partiintressena.

 Trots allt detta. Trots denna goda grund måste vi se nyktert på vårt utgångsläge. Kalmar län är det enda län som idag har en lägre befolkning än vad vi hade på slutet av 1800-talet. Vi har en undermålig infrastruktur, vi har i regionen en hög andel äldre och en låg utbildningsnivå.Klarar vi av att använda dessa bottenplattor. Klarar vi att förvandla dem till trampoliner så har vi stora förutsättningar att ge de barn och ungdomar som idag växer upp i regionen en valfrihet att själva avgöra om de ska vara kvar eller ej. Och, visst finns det hotbilder. De allra största hoten just nu är att vi blir mätta och nöjda. Att vi slår oss till ro med att ha landat ett universitet, en arena och IKEA. Det skulle vara ett ödesdigert misstag. Istället ska vi använda detta som exempel på att Kalmar kan. Att det går att bryta en negativ utveckling. Med andra ord: Kalmar måste Fortsatt Framåt.


Johan Persson (s)

Kommunstyrelsens ordförande


Späckad vecka

Har varit en intensiv vecka hittills och det ser inte ut att mojna. Har på morgonen varit och besökt Go Excellent som är ett av Kalmars största företag, de har cirka 300 anställda och finns i gamla chokladfabriken. De sköter bland annat kundtjänsten åt Canal Digital. De har nu funnits ganska många år i Kalmar och har hjälpt till att skapa många nya arbetstillfällen. De och andra företag inom denna bransch, bland annat Telenor, är väldigt viktiga för Kalmar.

I eftermiddag träffar jag Ulf Lönnqvist som för några år sedan hade s-regeringens uppdrag att hjälpa Kalmar och sydöstra Sverige genom strukturomvandlingen. Hans ideér lever fortfarande med bättre infrastruktur, öka andelen statliga jobb, fler platser på universitetet med mera. Hans rapport ställde sig den dåvarande regeringen bakom. Den nuvarande lade den längst ned i byrålådan. Min förhoppning är att vi ska kunna damma av den igen och att den ska bli nattlektyr för en ny infrastrukturminister från Kalmar län, jag tänker på trafikutskottets ordförande Lena Hallengren.

Ikväll blir det gruppöverläggningar med s-gruppen på Sveriges kommuner och landsting i Stockholm. Imorgon är det tillväxtberedning och en pressträff om sommarjobb med Mona Sahlin. På torsdagskvällen åker jag direkt från flyget till ett samrådsmöte möte om vindkraftens utbyggnad kommunen, mötet är i Ljungbyholm.  

Dålig tajming...

Ser i tidningarna att de borgerliga partierna i Kalmar, Växjö och Karlskrona vill ha alliansstyre i de tre residensstäderna. Naturligtvis vill man det, att säga något annat vore en riktig nyhet.

När det kom till konkreta frågeställningar så var det dock mer luddigt i konturerna.

Bättre kommunikationer vill man ha. Välkomna till verkligheten. Den frågan har jag drivit under hela mandatperioden.  

Fler jobb - Oj, här var det dålig tajming. Samma dag som man höll sin presskonferens så kom Arbetsförmedlingen med sin månadsstatistik.

Låt oss ta en titt och jämföra de tre residensstäderna för att se hur det går med just jobben...

Öppet arbetslösa 16-64 år
Kalmar 4 procent
Karlskrona 4.4 procent
Växjö 4.7 procent

Attans här var det inte alliansstäderna som tog hem det...

Arbetslösa 18-24 år
Kalmar 3.9 procent
Växjö 4.5 procent
Karlskrona 5.2 procent

Tusan inte heller där tog Karlskrona eller Växjö hem det.

Andel arbetslösa, utrikesfödda
Kalmar 8.7 procent
Karlskrona 10.3
Växjö 12.1 procent

Schack matt. 

Om nu väljarna är överens om att det är jobbfrågan som är viktigast i valet så finns det inte direkt några belägg för att alliansstyre är det rätta..

Alldeles oavsett vilket styre det blir i Kalmar, Karlskrona och Växjö efter valet så bör samarbetet fungera och fördjupas. I denna relation måste partipolitisk färg vara av underordnad karaktär.  

 


Kalmar flygplats avgörande för regionens utveckling

Miljöpartiets riksdagskandidat Jonas Löhnn har idag en debattartikel där han uttrycker tveksamhet till att flygplatsens existens i Kalmar. Jag har mycket svårt att förstå det resonemanget.

Kalmar ligger infrastrukturellt mycket risigt till.

När du har suttit på tåget i en timme så är du längre från Stockholm än vad du var när du klev på tåget i Kalmar. På Banverkets kartor över investeringar så är det nästan vitt i sydöstra Sverige. De investeringar som nu ändå ska göras, bland annat nya mötesstationer mellan Kalmar och Växjö, finansieras av kommunerna och regionerna. 

Vårt geografiska läge och bristen på alternativ gör det helt nödvändigt för Kalmar att ha en flygplats med bra turtäthet. Skulle vi tappa SAS eller tvingas dra ned på trafiken på Kalmar Airport så är jag övertygad om att vårt näringsliv skulle få mycket stora problem. Det har man redan idag. Detta på grund av att man ligger där man ligger. 

Hittills har vi inte behövt skjuta till några kommunala medel till flygplatsen, det har man fått göra på andra platser. I Kalmar subventionerar uthyrda fastigheter på flygplatsområdet driften av flygplatsen. Det har definitivt hjälpt till. Om något år försvinner det statliga bidraget till landets flygplatser, dessa medel förs över till den påse som Regionförbundet i Kalmar får för all infrastruktur. Flygplatsen kommer då naturligtvis att söka dessa medel hos regionförbundet. Det försöker Jonas Löhnn göra till något märkligt.  

Kalmar kommun lägger idag över 80 miljoner på att subventionera tåg och bussar. Detta är ett område som vi även i framtiden kommer att få satsa pengar på. Jag ser ingen principiell skillnad i att också stödja kollektivtrafik som går i luften eller på vatten. 

Dagen D är den dag Jonas Löhnn lyckas med att få till stånd en höghastighetsbana utmed smålandskusten som ser till att vi når Köpenhamn eller Stockholm på ett par-tre timmar. Tyvärr ser det dock inte ut som Dagen D ens kan skönjas i horisonten. Fram tills dess får vi kämpa på och försöka utveckla den livsnödvändiga livlina som Kalmar Airport är för regionen. 

Jag vill också passa på och tipsa om en artikel i Aftonbladet som visar att egentintresset sällan ljuger...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6744400.ab  


Hundbajs kontra bilindustrin?

Efter att ha tagit del av nyhetsflödet på lördagsmorgonen så känner jag mig inte ett dugg orolig över debatten om hushållsnära tjänster. Detta efter att Sveriges näringsminister Maud Olofsson nu driver att vi ska använda skattemedel till att subventionerna hundpromenader.

Ni kommer väl ihåg med vilket darr på stämman näringsministern dömde ut alla ansatser till att stötta den krisande bilindustrin.

Vad är några tusen biljobb mot att lägga skattemedel på att hundar ska få uträtta sina behov?

Finns det ingen gräns för dårskapen?

Nyttig och intressant benchmarking

Nu har den preliminära sammanställningen över kommunernas resultat kommit. Den finns att hämta på SCBs hemsida. Den visar att Kalmars resultat står sig väl även i jämförelse med andra kommuner.

Jag redovisar här resultaten per invånare för 2009. Jag lägger dessutom till hur stor andel av överskotten/underskotten som består av finansiella intäkter. Dessa intäkter kommer ofta av värdepapper eller aktier som är uppbyggda i kommunerna under lång tid. Inte sällan har de uppstått genom att man sålt ett bolag. Det ser ni exempelvis när det gäller Halmstad och Oskarshamn som båda har ägt stora aktieposter i dåvarande Sydkraft.

Ibland jämför man lite slarvigt skattesatser mellan olika kommuner. För att kunna göra den jämförelsen rättvisande mellan kommunerna borde man rensa de finansiella intäkterna. Man måste också i en sådan jämförelse ta hänsyn till om man skatteväxlat exempelvis kollektivtrafik eller hemsjukvård. 

Först när man nollställt dessa faktorer kan börja benchmarka mellan olika kommuner. Jag gillar sådana jämförelser och borrar gärna i sådant men för att kunna göra det måste man just jämföra äpplen med äpplen. 

Ett annat och kanske bättre sätt att jämföra är nettokostnadsandel eller andelen anställda i förhållande till antalet invånare. 

Resultat per invånare, finansnettots andel av resultatet:

Växjö 1009, +863
Kalmar 1325, +23
Borgholm 566, -348
Emmaboda 503, +475
Hultsfred 993, +356
Högsby 2675, +845
Mönsterås 2725, +1773
Mörbylånga 828, +60
Nybro 1425, -31
Oskarshamn 1973, +3831
Torsås 210, +310
Vimmerby -249, +312
Västervik -295, -157
Karlskrona -163, +930
Kristianstad 1089, +431
Halmstad 5453, +2475

Varje kommunpolitiker önskar sig naturligtvis mycket pengar på banken men det finns också en fara i detta. År som 2009, när börsen går upp kraftigt, så ger det stora plus effekter i resultatet. Då kan det dölja att man egentligen inte har balans över sina kostnader. När sedan börsen vänder ner så står man med dubbla bekymmer...

Utifrån dessa resultat så finns det anledning att rikta två stora frågetecken och det är kring Karlskrona och Vimmerby. Där gissar jag att det kommer att bli ganska smärtsamma besparingar framåt. 

Jag kan också konstatera att Kalmar inte direkt ligger på sista plats bland jämförelsekommunerna vilket vi gjorde innan vi drog igång vårt arbete med budget i balans...  

Alliansens bidragslinje....

Det pågår ju en intressant och upphetsad diskussion om de så kallade hushållsnära tjänsterna. Den blottlägger på ett ganska intressant sätt skiljelinjen i svensk politik.

Å ena sidan har vi en allians som säger sig hävda den så kallade arbetslinjen och utan att blinka sänker ersättningarna till sjuka och arbetslösa. I veckan gick till och med statsrådet Husmark-Pehrsson ut och uppmanade de utförsäkrade att gå till socialen. Här finns inget krumbuktande, linjen är kristallklar.

Fram tills nu.  

När de rödgröna nu upprepar att man vill ta bort bidragen för hushållsnära tjänster då blir det väldigt upprört och tonläget blir uppskruvat.

Tillåt mig le en smula och konstatera att bidrag till sjuka och arbetslösa är en sak medan bidrag till de egna väljargrupperna är något helt annat.

Frågan är hur de borgerliga efter denna upprördhet ska kunna pådyvla och hävda att de rödgröna står för en bidragslinje? 

När det värsta stridsmolnen lagt sig är min spådom att denna dubbelmoral kommer att resa sig likt fågel Fenix.


Nils Holgersson jämför kommuner

En undersökning som de borgerliga ibland hänvisar till när de ska försöka etablera en bild av att det inte går så bra för Kalmar är "Nils Holgersson". Det är en underöskning som visar på de sammanvägda kostnaderna för skatt, avfall, VA, el/fjärrvärme.

Den tas fram gemensamt av SABO, Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen och Fastighetsägarna.

Rapporten för 2009 kom för ett tag sedan och visar på följande ranking mellan jämförelsekommunerna och länets kommuner.

Kommun - plats i rankingen:

Halmstad - 34
Kristianstad - 45
Västervik - 64
Kalmar - 122
Mörbylånga 125
Växjö - 126
Vimmerby - 148
Högsby - 149
Nybro - 162
Oskarshamn - 172
Mönsterås - 201
Emmaboda - 213
Borgholm - 247
Hultsfred - 252
Karlskrona - 267
Torsås - 285

Kalmar bör naturligtvis ha som ambition att ligga bland de hundra första men jag har svårt att se hur de borgerliga i Kalmar ska kunna använda denna undersökning som slagträ i en valdebatt framåt. Det blir ju i så fall tämligen enkelt att hänvisa till ett antal borgerligt styrda kommuner som man först borde peka finger åt.

För övrigt läste jag idag att Halmstad under 2009 landade på 228 miljoner i finansiella intäkter. Det kan inte vara svårt att få ihop budgeten när man har den typen av kapitalinkomster som går rätt in i driften. Dessa medel kommer från en försäljning av Sydkraft-aktier som gjordes för några år sedan. I Kalmar finns inte den typen av finansiella intäkter. Hade vi haft samma intäkt som Halmstad hade skatten kunnat sänkas över 2 kronor rakt av...

Genomför omställningspaket Anders Anderson!

Jag noterar nu att gymnasieförbundet har lagt ett varsel motsvarande 25 tjänster, detta på grund av de minskade elevkullarna.

Det var för att möta detta som medlemskommunerna medgav gymnasieförbundet att bygga upp ett eget kapital på 25 miljoner kronor. I Barometern idag hävdar förbundets ordförande Anders Andersson att dessa pengar nu finns på respektive skola och inte ska användas för detta ändamål.

Jag måste erkänna att jag blev mycket förvånad över detta resonemang. I gymnasieförbundets årsredovisning finns formuleringar om motsatsen. Där står det att man byggt upp medel som ska användas för att möta sämre tider.

Anders Andersson menar också att gymnasieförbundet ska ha del av det extra statsbidrag som kommunerna fått för att möta minskade skatteintäkter. Det resonemanget, hade jag kunnat förstå OM kommunerna hade kompenserat de minskade skatteintäkterna med sänkt elevpeng. Så har inte skett. Däremot har gymnasieförbundet fått bära sin andel av besparingarna som skett, precis som all annan kommunal verksamhet.

Jag sitter inte i gymnasieförbundets styrelse nu. Däremot gjorde jag det under förra mandatperioden. Det var då Anders Andersson och jag gemensamt snickrade ihop en modell om att bygga överskott för sämre tider. Summan sattes till 25 miljoner kronor. Ägarkommunerna köpte detta och tyckte det var ett rimligt resonemang.

Det tror jag inte man hade gjort om man hade vetat att styrelseordförande Andersson år 2010, när elevminskningarna börjar märkas, låtsas som att de 25 miljonerna inte finns och istället vill springa ifrån sitt ansvar genom att skylla på sina ägare. 

Mitt förslag är därför både logiskt och högst rimligt: 

- Använd de 25 miljonerna till det ändamål som det är tänkt att användas till. Gör som Kalmar kommun och genomför ett rejält omställningspaket! För det är väl inte så att dessa medel har använts för att möta annat än just omställning på grund av minskat elevantal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilaga:

Svar på skrivelse från de fackliga organisationerna inom Kalmarsunds gymnasieförbund
 
Hej!
 
I er skrivelse begär ni att medlemskommunerna i Kalmarsunds gymnasieförbund ska skjuta till pengar för att möjliggöra ett omställningsprogram av det slag som finns i Kalmar kommun. Detta för att förbundet genom omställning ska kunna anpassa verksamheten till en situation med färre elever.
 
Ett sådant ekonomiskt tillskott från ägarkommunerna är inte aktuellt av två skäl:
 
- Dels så är Kalmar den enda kommunen av de fyra ägarna som har ett omställningspaket av det slag som ni efterlyser. I den dialog jag har haft med företrädare för de tre övriga kommunerna så har det inte kommit några signaler om att man har för avsikt att införa motsvarande omställningspaket.
 
- Dels så har medlemskommunerna redan medverkat till att möjliggöra lösningar av det slag som ni efterlyser. Detta genom att medge gymnasieförbundet att bygga upp ett eget kapital på 25 miljoner kronor. Dessa medel byggdes upp för att klara omställning i en situation där elevkullarna minskar. Denna summa motsvarar mer än 5 procent av förbundets totala nettokostnad. Kalmar kommun har hittills budgeterat omställning för 60 miljoner, vilket motsvarar drygt 2 procent av kommunens nettokostnad. Mot den bakgrunden torde gymnasieförbundets möjlighet att medverka till omställning vara synnerligen goda.  
 
 
 
Hälsar
 
Johan Persson 
Kommunstyrelsens ordförande

Smutsig historia om siffror

http://networkedblogs.com/p28742031

Jag såg att centerpartiets riksdagskandidat tillika pressekreteraren hos Maud Olofsson har varit i länet. Klicka på länken ovan så förstår ni att hon inte har ett särskilt enkelt jobb...

Om man nu använder fel siffror eller på annat sätt gör bort sig är det väl bättre att erkänna sitt misstag. Historien som nu spelas upp luktar riktigt illa och stänker inte bara på Maud Olofsson utan också på Svenskt Näringsliv.

Det som man inte talar om...

Ibland måste man även som kommunalråd tillåtas att få tänka högt, fundera och reflektera. Under de senaste månaderna har jag alltmer funderat över om Sveriges indelning i regioner är den absolut viktigaste reformen under nästa mandatperiod.

Det tycks ju annars vara en bärande sanning över partigränserna. Vi skulle i så fall få rösta fram politiker till en storregion 2014 istället för landstinget. Jag är medveten om att vi har små län i Sverige och visst behöver man därför ta i denna fråga. 

Men. Det finns också en annan fråga som ingen politiker vågar prata om eller ta i och det är storleken på våra kommuner. I alltfler samtal som man har med på möten så finns det en växande oro över hur mindre kommuner ska klara sitt åtagande.

Kalmar är i det sammanhanget en tämligen stor kommun men ändå funderar också jag ibland över hur kraven ökar både genom olika former av lagstiftning och genom ökade krav från medborgarna. Vid sidan av hög kvalité inom skolan och omsorgen så behöver vi ju klara av finansieringen av frågor som VA, föreningslivet, kulturen och ge en god service när det gäller exempelvis planfrågor. 

Kalmar kommer klara detta de kommande åren men jag är mycket tveksam till om kommuner med färre invånare kommer klara det. Resultatet blir stora skillnader i kvalité mellan kommunerna. Drar man ut detta över några år så tror jag att bristande kvalité kan förstärka befolkningsminskningen i de mindre kommunerna. Den negativa spiralen går fortare och fortare.

Frågan är därför hur länge den nationella och den lokala politiska nivån kan fortsätta blunda för denna successiva kvalitetsskillnad som växer fram. I Danmark tog regeringen beslut om att sätta en lägre gräns för kommunernas storlek, man uppmuntrade också kommunsammanslagningar.

Naturligtvis är detta inte en diskussion som är uppskattad av politiker eller chefstjänstemän. Det stör ju en invand ordning. Den lär inte heller vara en fråga som en regering oavsett partifärg vågar ta i. Detta trots att de flesta håller med om att det bästa för framtiden vore att regionfrågan avgjordes parallellt med att vi bildade större kommuner i det här landet. Kommuner som därmed kan garantera en rimlig kvalité och som dessutom får någon krona över för utvecklingssatsningar. 

Genomförbart? Jag är tveksam. Detta är nog tyvärr en fråga där förnuftet inte vinner över känslorna...

Hur eller hur. Detta är min reflektion. Frågan är inte om, utan när tiden är mogen för en diskussion om en kommun med Kalmarsund som gemensam nämnare.  

  

Regeringsdugligheten i svaj

Det är ord och inga visor på Dagens Nyheters debattsida idag. Om STs uppgifter om sjukförsäkringarna stämmer så är det fullständigt häpnadsväckande.

Det visar väldigt tydligt att regeringen har tappat greppet om det kanske viktigaste fundamentet i regerandet, nämligen att konsekvenserna av beslut ska vara väl kända och också vara riktiga. I det här fallet och tyvärr även på andra områden tycks det vara huvudregel att påstå en sak och när det sedan inte stämmer, ja då skyller man på någon annan.

När det gäller statsråden Littorin och Husmark-Pehrsson så är detta vardagsmat. Frågan är hur länge till man kan betrakta dem som regeringsdugliga?


Läs själva på: http://www.dn.se/opinion/debatt/regeringen-har-felbedomt-de-utforsakrades-vardbehov-1.1053647

RSS 2.0