Dubbelbroms & Dagens handel

Ikväll är det kommunfullmäktige.

I en interpellation ifrågasätts Destination Kalmar.

I en annan fråga från oppositionen så är skyltningen till Salve.

Tänk om vi istället kunde ha en debatt om hur vi ska utveckla Kalmar än mer. Hur ska vi bli än mer attraktiva i den tuffa konkurrens som råder? Hur ska vi gemensamt arbeta för att vi i vår region ska få samma positiva utveckling som andra delar av landet efter många år av tillbakagång?

Nä, istället har vi en opposition som vill lägga i backen genom att kraftigt minska anslagen till Destination Kalmar och halvera produktionen av detaljplaner. Snacka om dubbelbroms mitt i en lågkonjunktur.

På nationell nivå höjs anslagen till VisitSweden, detta för att marknadsföra Sverige än mer som turistland. Hur kan alliansen föra en politik på nationell nivå medan man i Kalmar vill göra precis tvärtom?

Men, å andra sidan, som en i hotellbranschen sa. "Du ska väl inte klaga över att de gör bort sig hela tiden."

Lite kul läsning finns på www.dagenshandel.se


Det nya arbetarepartiet....

Hämtat från politikerbloggen:

Sveriges miljonärer tror att det bli en borgerlig regering även efter nästa val. 77 procent av miljonärerna som svarat på tidningen Connoisseurs läsarundersökning säger att de tänker rösta på moderaterna.


Tidningen Connoisseurs läsare består till ca 90% av egna företagare eller chefsanställda.

Av undersökningen framgår att 98% av miljonärerna tycker att regeringen gjort ett bra eller godkänt jobb under lågkonjunkturen, att nära hälften av dem som innehar en position där de anställer personal kommer att göra nyrekryteringar under det kommande året, samt att en stor del av höginkomsttagarna höjer sin konsumtion och investerar mer, nu när ekonomin ser ut att vända.

85% av miljonärerna tror att den borgerliga alliansen kommer att vinna nästa riksdagsval. Miljonärerna har också tillfrågats om hur de själva kommer att rösta. Så här ser fördelningen ut:


MODERATA SAMLINGSPARTIET 77%
FOLKPARTIET LIBERALERNA 6%
KRISTDEMOKRATERNA 5%
ANNAT PARTI 5%
CENTERPARTIET 2%
SOCIALDEMOKRATERNA 2%
MILJÖPARTIET 2%
VÄNSTERPARTIET 0%


Fotnot. Läsarundersökning genomförd augusti 2009. 1000 personer svarade på frågorna. Tidningen Connoisseur distribueras till personer som har minst 1 200 000 kr i årsinkomst eller en nettoförmögenhet om minst 5 000 000 kr. Upplaga 42 000 ex. Antal läsare Sifo Orvesto helår 2008 – 83 000 st.


62 000 inom räckhåll..

Den här veckan (vecka 35) har Kalmar kommun en folkmängd på 61878 personer vilket innebär en folkökning med ca 185 personer sedan årsskiftet.

Vid samma tid förra året minskade vi med 170 personer. Anledningen till att det ser bättre ut hittills i år jämfört med förra året är främst att invandringen är högre och att utflyttningen till andra kommuner i Sverige varit lägre.

Det hade varit roligt om vi den närmaste tiden hade klättrat över 62 000 invånare.
 

Flytten av Södertull till Smedby

I onsdags kväll hade socialförvaltningen bjudit in till ett informationsmöte på Församlingshemmet i Smedby rörande flytten av behandlingshemmet på Södertull till gamla Waldorfskolan i Smedby. Jag var där för att lyssna tillsammans med ett 40-tal Smedbybor.

Informationen kring verksamheten på behandlingshemmet togs emot väl. Man redogjorde för hur det idag fungerade. De personer som finns i behandling är nyktra och rena från missbruk, det är ett krav för att man ska få bo på behandlingshemmet. Regelbundna drogtester genomförs. Under de 27 år som verksamheten har funnits i Slottsallén har grannarna inte märkt av några störningar.

Den del av informationsmötet som orsakade diskussion var just att informationen kom efter att alla beslut var tagna. Såsom flyttbeslut och bygglov. Det intrycket fick i alla fall jag och jag tror många med mig.

Nu står det i dagens tidning att bygglovet kommer behandlas av handläggaren om en vecka. Jag tror diskussionen på mötet hade blivit helt annorlunda om det också hade varit beskedet på mötet.

På det sättet får detta informationsmöte en bitter eftersmak. Synd för jag tror att det enhälliga beslut som socialnämnden tagit kring flytten av verksamheten på Södertull kommer fungera lika bra, om inte bättre, i Smedby som inne vid Slottsallén.

Kommunerna hjälper landstinget

Efter lite diskussioner så blev det idag klart att änets kommuner kommer att sköta vaccinationen mot den nya influensan A (H1N1) för kommunernas anställda, barn i förskoleklasser, grund- och gymnasieskola, personer i särskilt boende och dagverksamhet inom kommunens äldre och handikappomsorg, samt de som är inskrivna i hemsjukvården.

Den enda kommun som meddelat att man inte tänker hjälpa till är Västervik. De menar att vaccinering är något som faller inom ramen för hälso- och sjukvård och att det därmed är en fråga för landstingen.

Detta är en extraordinär situation och mot den bakgrunden tror jag det är viktigt att alla som kan försöker hjälpa till. Då får man lägga strikt regeltänkande åt sidan och försöka lösa situationen.


Fantastisk sommar klädd i siffror

Att vi har haft en fantastisk sommar är numera ställt utom allt rimligt tvivel. Jag har haft många samtal med både affärsidkare, krögare och hotellfolk som alla vittnar om en otroligt bra sommar. Samspelet mellan näringslivet och kommunen genom Destination Kalmar och Gatu-park förvaltningen har varit väldigt lyckat. Överhuvudtaget så tror jag att vi har lagt grunden till ett framgångskoncept i det nära och täta samarbete som numera finns.

Här kommer lite konkreta siffror på sommaren hittills:

* Totalt hade vi under juli månad 15 helsidor i Expressen och Aftonbladet med information kring Kalmars utbud.

* Turistbroschyren trycktes och distribuerades ut i 50 000 exemplar, det kommer öka nästa år.

* Rix FM semester har varje dag sänt från Kalmar till 1.3 miljoner lyssnare.

* Musik på Larmtorget kördes under 11 tisdagar och torsdagar. Torget var mer än smockfullt.

* Svensson Svensson sålde 37 167 biljetter och vi har nu kontrakt skrivet för fem år framåt. Nästa år intar Peter Dalle, Robert Gustavsson och Susanne Reuter scenen med en ny föreställning.

* Gästhamnen hade rekord 2008, den sista juli slogs det rekordet med 230 gästnätter och då är augusti kvar.. Jag vill att vi nu sätter oss ned och gör en tio-årig utvecklingsplan för gästhamnen med syfte att skapa ostkustens bästa gästhamn.
* Kalmars hotell hade en beläggning på 93.8 procent, det är en ökning med tio procent sedan förra året.

* Kalmar stadsfest lockade 100 - 120 000 besökare. 15 000 såg RIX FM festivalen på Stortorget.

* Allsång på slottet var kanon för de som upplevde det, tyvärr kom inte den stora publiken. Här får vi fundera till nästa år.

* Besöksantalet på Kalmar slott var 37 215 under juli månad, det är 55 procent fler än snittet för de fem senaste åren. Bara två gånger tidigare har det varit fler besökare, dels under 2002 då Salve låg på slottet och dels under unionsåret 1997.

* Turistbyrån har haft fler besökare än någonsin, rekordet under en dag var 1800 personer. Logiförmedlingen har ökat med 40 procent jämfört med förra året.

Vansinne lokalt - briljant centralt...

Jag måste tillstå att jag blir lite förundrad ibland.

Ponera följande:

Kalmar kommun har ett löpande beröknat underskott nästa år på 664 miljoner kronor. Det motsvarar 10 761 kronor per Kalmarbo. I detta läge tämligen allvarliga läge går jag som ansvarig politiker ut och föreslår att vi ska sänka skatten med 66 öre, vilket motsvarar ungefär mellan 60 och 70 miljoner. Kommunen får låna pengar för att finansiera detta.

Jag är övertygad om att både väljare och media hade uppfattat mitt förslag som fullständigt absurt. Med stor sannolikhet hade den socialdemokratiska fullmäktigegruppen avsatt mig på nästa möte.

Nu är det ju dessbättre inte på det sättet i Kalmar. Vi behöver inte låna till driften.

Det värsta är att det ponerade exemplet ovan faktiskt är verklighet. Staten går med gigantiska 100 miljarder i underskott nästa år, det motsvarar 10 761 kronor per svensk. Vi har en statsminister som i det läget föreslår att skatten ska sänkas med 10 miljarder med hjälp av lånade pengar. 

Min poäng är följande: Det som i en kommun hade bedömts som vansinne, till och med av borgerliga politiker, är upphöjt till ansvarsfull ekonomisk politik om man är på nationell nivå.

Obegripligt! 

TCO presenterar intressant rapport idag

81 procent av Sveriges befolkning ser hellre satsningar på välfärden än att sänka skatten för dem som arbetar. 58 procent anser att regeringen inte gör tillräckligt för att bekämpa arbetslösheten. Mer pengar till kommunerna för skola och omsorg är den viktigaste åtgärden när regeringen ska lägga fram sin budget anser svenska folket.

 

Det visar en mätning som Novus Opinion gjort de två senaste dygnen för TCO:s räkning. De som svarat på vad regeringen nu bör göra vill se en politik för fler jobb, framförallt satsningar skola och omsorg.

- Regeringen har bekämpat arbetslösheten med vänsterhanden genom hela krisen och det är också vad svenska folket anser, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Med tio procent utan arbete måste regeringen lägga planerna på skattesänkningar åt sidan och rikta in alla krafter på jobben.

- Nu avskedas lärare och omsorgspersonal för att regeringen varit för senfärdig med insatser mot jobbkrisen i offentliga sektorn, fortsätter Sture Nordh. Vår mätning visar att just välfärden har ett mycket starkt stöd för att få mer tillskott i budgeten.

- Hittills har också offentliga investeringar i vägar, järnvägar, och i högskolan lyst med sin frånvaro under hela krisen, vilket visar att regeringen försuttit möjligheten att agera, säger Sture Nordh. Nu måste vi se fler initiativ för jobben, om regeringen tar jobben och arbetslinjen på allvar.


Fel kring kommentarer

Hej

Det är något fel som gör att kommentarer ej kommer ut trots att jag godkänt dem. Jag hoppas det snart är avhjälpt.

Krönika i Ölandsbladet

I veckan presenterade Svenska Dagbladet siffror på hur det gått för besöksnäringen under det första halvåret. I övriga Sverige har antalet gästnätter minskat eller ökat marginellt, i Kalmar län ökade antalet med 23 procent. Det är den största ökningen i hela landet!


 Vi är ju alla medvetna om att sommaren hittills har varit väldigt bra, det har varit mycket folk som har besökt oss. Desto roligare då att denna statistik omfattar januari - juni. Det ska bli väldigt spännande att få ta del av helåret 2009. Förhoppningsvis så tar besöksnäringen i vår region ett rejält kliv framåt.


Jag tror vår ökning beror på tre saker:

- Dels handlar det om lågkonjunkturen. Svenskarna väljer i högre utsträckning än tidigare att semestra hemma.

- Dels handlar det om den svaga kronan. Människor från andra länder har på ett bräde fått mat, boende och upplevelser 20-30 procent billigare. Självklart drar det folk.

- Slutligen tror jag att samarbetet kring www.visitse.se/, alla evenemang och de investeringar som gjorts i anläggningar såsom campingar och hotell har bidragit positivt.


Nu handlar det om att erbjuda våra besökare en så god service till så hög kvalité att man väljer att återvända men framförallt så gäller det att få våra gäster att rekommendera ett besök bland släktingar & vänner. Det finns ingen marknadsföring i världen som kan slå goda vänners beskrivning av en lyckad resa.


I Kalmar drog politiken så sakta igång igen under förra veckan. De första sammanträdena betades av och bekanta ansikten dök upp brunbrända och utvilade. Att få ägna sig åt politik på heltid är ett privilegium. Ibland är det otroligt slitigt, kämpigt och otacksamt men det vägs upp av de tillfällen man ser att utvecklingen går åt rätt håll. Sådana tendenser får man glädja sig åt lite extra.


Ett exempel är den positiva befolkningsutveckling som SCB presenterade i veckan, ett annat är just kraftansträngningen på besöksnäringen, ett tredje är det faktum att Kalmar fortsatt har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner. Så har det knappast varit historiskt.


Mycket talar nu också för att vi till följd av de åtgärder som vi tidigt fattade beslut om när det gäller kommunens ekonomi kommer klara ett plus 2009, det verkar inte så många kommuner klara detta krisår. Jag minns hur mycket skäll vi fick när vi under 2007 och 2008 tog beslut om besparingar, skattehöjning och omställningspaket. Nu i efterhand har till och med oppositionen ställt sig bakom dessa åtgärder. Utan dessa beslut hade Kalmar kommuns ekonomi gått med mycket stora underskott.


Under stadsfesten hade jag den stora glädjen att få dela ut två gatunamn till personer som verkligen gjort sig förtjänta av det. Den ena gatan fick handikappidrottaren Jeanette Erlandsson för sitt OS guld i Specialolympics. I USA där spelen pågick är detta väldigt stort, Jeanette fick till exempel ta emot sin medalj av USAs vide president Joe Biden. Jag skulle önska att vi lyfte handikappidrotten mer också i Sverige.

Den andra gatan gick till Kalmar-sonen och förre centerledaren Olof Johansson. Detta för att han under tre år har lett Kalmarsundskommissionen. Under dessa tre år har väldigt mycket hänt när det gäller arbetet med att förbättra vår kustmiljö. Våtmarker har anlagts, vassröjningsmaskiner har köpts in, musselodlingar genomförs. Olof har varit till stor hjälp i detta arbete.


Vi har haft många och långa samtal om det politiska läget när vi har träffats. Han i likhet med mig hyser väl en förhoppning om vi någon gång ska få ser mer av pragmatism och samförstånd i den nationella politiken.


Kalmar högst ökning i hela landet

Svenska Dagbladet har idag en artikel kring besöksnäringens utveckling. I samband med artikeln har man gått igenom antalet gästnätter per region under perioden 1 jan - 30 juni i år. Kalmar län är outstanding och har den högsta ökningen i landet.

Den positiva utvecklingen inom besöksnäringen som vi nu upplever skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter till kommunen. Det ska bli spännande att se om de borgerliga partierna står fast vid sina krav att bromsa denna utveckling genom att mycket kraftigt minska anslagen till Destination Kalmar. 

Antal gästnätter (övernattningar på hotell, camping & vandrarhem) per län /tusental (förändring från samma period förra året inom parentes: 

Norrbotten 598 (-6.0%)
Västerbotten 404 (+3.7%)
Västernorrland 289 (-8.1%)
Jämtland 626 (-4.5%)
Gävleborg 285 (-4.3%)
Uppsala 297 (-10.6%)
Västmanland 206 (-2.7%)
Värmland 351 (-9.6%)
Dalarna 1701 (-6.0%)
Örebro 269 (-7.4%)
Södermanland 275 (-0.2%)
Östergötland 431 (+1.2%)
Jönköping 402 (+2.1%) 
Halland 341 (-2.8%)
Västra Götaland 2029 (-4.2%)
Skåne 1395 (+1.4%)
Kronoberg 162 (-4.2%)
Blekinge 164 (-7.2%)
Kalmar 419 (+23.3%)

Vi måste öka vår befolkning!

Enligt de senaste uppgifterna från Kommuninvånarregistret (KIR) var vi i förra veckan (vecka 32) 61776 invånare i Kalmar kommun. Det innebär en folkökning med ca 80 personer sedan årsskiftet.

Vid samma tid förra året hade vi minskat med ca 250 personer sedan årsskiftet. Orsaken till att folkökningen är högre i år är främst att vi har färre utflyttade till övriga delar av Sverige och att invandringen är högre i år än vid samma tid förra året. 

Totalt under 2008 ökade vi med knappt 200 personer.

Folkökningen hittills i år ligger högre än vid samma tid 2007 och 2008, och även något högre än vid samma tid 2006.


På torsdag, den 13 augusti, publicerar SCB uppgifterna över folkmängden i kommunen 2:a kvartalet 2009.
 
I juni fattade majoriteten beslut om att avsätta resurser för att fördubbla antalet detaljplaner, från 20 till 40 per år. På det sättet vill vi ytterligare öka byggandet av bostäder och annan verksamhet, det innebär också att vi bygger en god planberedskap inför en kommande ljusare konjunktur. Detta tillsammans med andra beslut som syftar till att Kalmar ska ha Full Fart Framåt kommer naturligtvis också att återspegla sig genom att vi blir fler i vår kommun. 

Under många år har Kalmar haft en för liten befolkningsökning samtidigt har Kalmar län har under många år tappat befolkning. Bryts inte denna utveckling så innebär det att vi relativt sett mot andra jämförbara kommuner tappar kraft och möjlighet att vara med och konkurrera om exempelvis etableringar eller medel för infrastruktur. Därför en högre befolkningstillväxt ett av de viktigaste målen för kommunen.  


Hotell i stan, pingstkyrka och villatomter

Idag har det börjat dra igång igen efter sommaren.

Vi har haft första majoritetsmötet och vi har haft första mötet med alla kommunalråden. Alla verkar ha haft en bra sommar. Imorgon har vi en diger lista till första mötet med arbetsutskottet. Här finns information kring arenan, den förmodade pandemin och ändringar i avgift för maxtaxan.

På mötet tar vi också upp tre detaljplaner. Det är plan för byggnation av den nya pingstkyrkan vid Lorensbergsleden, det är en detaljplan som medger en utbyggnad av hotell Hilda inne i centrum och det är en plan för ett antal villatomter i Läckeby. Alla dessa tre planer är efterlängtade och det känns som ett mycket bra sätt att få påbörja arbetet efter ledigheten.

Kanon satsning av Kalmar golfklubb

Jag avrundade en fantastisk stadsfest med att idag överlämna en tavla till Kalmar golfklubb som invigde sin renovering av de gamla banorna. Ledningen i klubben med VD Jimmy Gröhn och ordföranden Kjell Axelsson har verkligen gjort ett kanonjobb för att landa denna satsning.

Golfbanan i Kalmar är en av landets bästa och det här innebär att man kan bli ännu mer attraktiv. Det i sin tur är kanon för både Kalmar och regionen, alla som åker till Kalmar för att spela ska äta och bo någonstans och då skapas det ringar på vattnet för mycket mer än bara golfen och de dryga tjugotalet anställda på banan.

Alla vi som inte spelar golf, än, har därför anledning att lyfta på hatten och TACKA för ytterligare en investering som skapar intresse och reseanledningar till Kalmar.

Krönika i Ölandsbladet

Båstad, Lantmännen, arena och lite broavgift

Nu börjar det sakta gå mot vardag igen. Telefonen börjar ringa lite mer och mailen blir intensivare. Under förra veckan var vi en snabb sväng på fantastiska Bjäre-halvön med Båstad och Torekov som givna besöksmål. Dessa orter har verkligen lyckats etablera sig som attraktiva besöksmål. Pricken över i:et blev nybyggnationen av hotell Skansen i Båstad som gjordes både större och mer attraktivt med bland annat en spa-avdelning och kallbadhus långt ut i vattnet.   Jag pratade med chefen för hotellet som beskrev hur man har jobbat.

Båstads fantastiska utveckling har knappast varit given eller kommit av sig självt. För några år sedan höll tennisveckorna på att ebba ut som stort evenemang. Restaurangerna och butikerna stängde redan första veckan i augusti. I det läget bildades "Framtid Båstad" som var ett gemensamt forum mellan näringslivet och kommunen. Genom att dra åt samma håll och målmedvetet arbete så har man lyckats bryta den negativa utvecklingen.

På samma sätt försöker vi arbeta i Kalmar. Ständig dialog och partnerskap med våra egna företag.   Jag ägnar merparten av min tid som kommunalråd åt den här typen av arbete. Det kan handla om branschråd med jordbrukets olika företag och organisationer. Lantmännens besked om en ny foderfabrik för upp mot en halv miljard är efterlängtat. Flera företagsbesök i veckan, middagar,  frukostmöten och mycket telefon är andra ingredienser i detta. På tre år har Kalmar klättrat över 100 placeringar i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunerna. 

Självklart beror inte det enbart på det arbete som bedrivits de senaste åren men visst har det säkert bidragit något. I Borgholm har man bildat "Framtid Borgholm" med Peter Adolfsson som drivande kraft. Det är ett initiativ som är värt stöd. Kommunen, fastighetsägare och företagare måste sitta i samma båt och tvingas ro åt ungefär samma håll. I Kalmar har vi motsvarande organisation i Destination Kalmar där över 60 företag är med och lägger stora pengar varje år, antalet ökar dessutom hela tiden. Trots finanskris och lågkonjunktur.  

För tio dagar sedan kom äntligen regeringsrättens beslut om den nya fotbollsarenan i Kalmar. Det är en fråga jag har drivit hårt. Runtom i landet byggs det arenor både för fotboll, hockey och friidrott. Kalmar FF hade säkert kunnat hanka sig fram några år till utan en ny arena men efter ett tag hade skillnaden mot andra lag blivit för stor. Nu hoppas jag att vi får en byggstart i höst så att den kan stå klar våren 2011, ett år försenad. Den lösning som vi har hittat är ekonomiskt fördelaktig för Kalmar kommun. När jag träffar kollegor runtom i landet så kallas jag för smålänningen, detta på grund av den uppgörelse vi har gjort kring arenan. Det ju inte direkt den bild som ges i media....

 Att det dessutom öppnar upp för en försäljning och exploatering av en del av Fredriksskansområdet är ju en annan pluseffekt. Kommunen äger marken och det är självklart att ett så pass centralt beläget område med vatten omkring kommer inbringa en och annan krona. Alla turer kring arenan skulle jag kunna skriva länge om men det som hela tiden har väglett mig har varit det folkliga stöd som jag har upplevt i frågan. Hade man enbart lyssnat på tongångarna i det politiska etablissemanget så hade nog frågan utretts än..

Att frågan var hemma rejält fick jag ytterligare kvitto på när journalisten Kurt Lundgren på sin blogg skrev "Jag gick på presskonferensen som arena-motståndare och kom ut därifrån som arena-förespråkare."  

Jag har i tidningarna följt diskussionen kring Rolf Edmarks förslag om en broavgift. Det är synd om diskussionen stannar kring detta. Jag tror i likhet med Edmark att vi måste hitta olika sätt att finansiera kommunal verksamhet. Skatteintäkterna rasar och väldigt stora nedskärningar väntar den gemensamma sektorn. Det löses dock knappast genom en avgift på Ölandsbron. Istället handlar det om att vi i dessa tider måste få hjulen att snurra så att arbetslösheten går ner och skatteintäkterna ökar. Några sådana signaler har tyvärr inte kommit från "passivisterna" i regeringen.

Däremot kanske vi gemensamt med näringen skulle diskutera en bäddtaxa av det slag som finns i övriga Europa och USA. Här lägger hotell eller campingar i regionen en tia eller en tjuga per dygn. Det tror jag knappast skulle avskräcka turister från regionen. Jag hade knappast vänt i hotelldörren på hotell Skansen i Båstad om det hade kostat 1780 kronor istället för 1760. En förutsättning för detta är dock att de medel man i så fall får in ska vara medel som går tillbaka till marknadsföring och utveckling av destinationen. På det sättet blir alla vinnare.  

RSS 2.0