Öland nästa...Nu ska det då äntligen bli lite semester. Vi har vårt lilla paradis på den vackra östra sidan av Öland. Särskilt långt till morgon- och kvällsdopp är det ju inte heller. Det är bara på med morgonrocken och häva sig i.... Jag kommer att uppdatera bloggen lite då och då under sommaren men det blir ju inte varje dag. 

Trevlig sommar!

Har ett kommunalråd något ansvar?

Har ett kommunalråd något ansvar alls? Ja den frågan kan man ställa sig efter att ha läst Inger Hillmanssons utspel i dagens Barometern. Den här gången är det planarbetet kring Rifa tomten som föranleder henne att gå till attack. Bland annat menar hon att kommunen inte gör något, att vi skjuter ett problem framför oss.

Ja, hade det varit så att kommunen inte gjort något så hade hon haft en poäng. Nu är det ju inte så att den kommun där hon själv är arvoderat kommunalråd inte gör något. Tvärtom!

Kort sammanfattat så är läget så här:

Efter Rifas nedläggning så köptes hela fastigheten in av PEAB. Ett planarbete drog igång för att utveckla området i sin helhet. Arla som är ett stort och viktigt företag i Kalmar accepterade först detta men blev efterhand alltmer kritiska och rädda för att deras verksamhet skulle hotas på sikt. Samtidigt var planerna på ett nytt polishus i Kalmar långt gångna. För att inte riskera att polishuset skulle drabbas av stora förseningar så beslutade samhälsbyggnadsnämnden att dela detaljplanen. På så sätt kunde polishuset komma igång och samtidigt skulle man få tid för en rejäl dialog mellan Arla, Peab och kommunen. En sådan dialog inleddes och beslutet att dela detaljplanen gillades av Arla som är väldigt viktigt för Kalmar. Både kommunen och Peab utlovade en rejäl dialog med Arla kring nästa etapp av detaljplanen. Trots denna hantering gick Arlas koncernledning in  och överklagade detaljplanen för polishuset. Det överklagandet vann dock inget gehör och polishuset kunde börja byggas.

Sedan dess har det varit ett antal möten mellan Arla, Peab och kommunen. Ett av mötena ägde rum på Arlas huvudkontor i Stockholm. Det har också varit möten mellan Peab och Arla. Alla dessa möten har ägt rum för att hitta en samsyn mellan PEAB och Arla. Mitt emellan sitter kommunen som nu under hösten kommer att starta upp arbetet med en ny detaljplan. Arbetet måste dock ske på ett sådant sätt att man säkrar framtiden för Arla och samtidigt får till stånd en utveckling av Oxhagen. Här finns många möjliga projekt såsom handel, bostäder och häkte. Ansvariga för arbetet är samhällsbyggnadskontoret. Parallellt med detta arbete pågår också stadsförnyelseprojektet för Oxhagen.

Jag brukar försöka ta reda på fakta innan jag som företrädare för Kalmar kommun uttalar mig i tidningen. Det är viktigt för att inte skapa osäkerhet i en fråga. Om Inger Hillmansson inte vill fråga mig så hade hon väl kunnat fråga någon av de tjänstemän som är inblandade i frågan eller kommunstyrelsens vice ordförande Göran Häggfors som också deltagit i möten. För visst måste man kunna ta åtminstone lite ansvar även om man är i opposition?


Hygglig samsyn om budget

Under måndagen var det heldagsmöte med kommunfullmäktige. Normalt sammanträder vi på kvällarna men junimötet sker alltid under en hel dag. Detta på grund av att vi under detta möte tar budget och ekonomisk planering för de kommande tre åren. Totalt beräknas kommunen omsluta 8.4 miljarder under dessa tre år, investeringarna landar på över 800 miljoner.
 
Jag hade förmånen att få inleda diskussionen och beskrev då utgångsläget för Kalmar och regionen. Vi har ju en situation där de flesta kurvorna pekar åt rätt håll.  

- Vi har rekord i gästnätter.
- Rekord i evenemang.
- Fortsatt höga betyg i medborgarundersökning om kommunens verksamhet.
- För tredje året i rad klättrar vi i Svenskt näringslivs ranking.
- Vi ligger i den övre tredjedelen när tidningen Fokus rankar kommuner.
- Vi har en arbetslöshet som sjunker snabbare än i både riket och våra jämförelsekommuner.
- Vi har ett gemensamt beslut om budget i balans.
- Vi har trots, lite tjabbel ibland, en hygglig politisk samsyn brett över blockgränserna. Vi har dessutom en stabil politisk majoritet som håller ihop på ett bra sätt.

Allt detta tillsammans utgör en väldigt god grund om vi ska kunna bryta en lång rad år av negativ utveckling i den här delen av landet. Det är dock omöjligt att lyckas om vi inte har hyggligt gemensamma mål, om vi gör allt för att skjuta sönder varandra, det är också omöjligt att lyckas om man inte har en hyggligt sund ekonomi att vila sig emot.


Grunden för en bättre kommunal ekonomi lades i december då fullmäktige tog beslut om Budget i Balans. Det beslutet byggde på ett antal analyser som visade att kostnadsläget i Kalmar var för högt, detta i förhållande till andra kommuner. Särskilt höga är kostnaderna inom omsorg och förskola. Mot den bakgrunden togs då ett beslut om ett antal utredningar som syftar till effektiviseringar, generella besparingar på två procent och ett omställningspaket på totalt 50 miljoner som ska underlätta arbetet med att minska personalkostnaderna.

Att nu få ordning och reda i den kommunala ekonomin är oerhört viktigt. Vi har en situation där konjunkturen försvagas och samtidigt har vi en regering som fryser statsbidragen och samtidigt för över kostnader på landets kommuner. Borgerligt styrda organisationen, Sveriges kommuner och landsting SKL, varnar nu öppet för stora underskott i kommunsektorn. Att i det läget inte bromsa in och skaffa sig marginaler hade inneburit att vi längre fram hade fått göra samma åtgärder men i panik.

Beslutet som togs av kommunfullmäktige blev också breda. Egentligen var det bara Kristdemokraterna som skiljde sig från alla andra partier genom att vilja undanta omsorgen från besparingar. Folk får väl själva bedöma trovärdigheten hos ett parti som presenterar en budget utan några siffror...

Något annat som förvånade var att Sverigedemokraterna inte ens hade lämnat något eget budgetförslag. Vi har generösa regler för stöd till fullmäktiges partier, Sverigedemokraterna har med sina två mandat en egen politisk sekreterare. Att mot den bakgrunden inte ens kunna leverera ett budgetförslag är oerhört svagt. Särskilt när man nu gör allt för att klassas som ett parti bland andra.

Jag passade också på att rikta ett tack till de borgerliga partierna för att de leverade så splittrade budgetförslag. Det är bra för Kalmar därför att det ökar förutsättningarna för breda och blocköverskridande uppgörelser.


Nu också glädjesiffror för Kalmar län...

Idag på förmiddagen presenterade SCB sina siffror över respektive län. Med smärre felmarginaler så brukar även länssiffrorna stämma när man sedan jämför dem med valresultat.

Här kommer de aktuella siffrorna för länet med det senaste valresultatet för Kalmar län inom parentes:

C - 7.0 (11.0)
Fp - 6.2 (5.2)
M - 14.7 (21.3)
Kd - 4.7 (7.1)
Mp - 3.9 (3.85)
S - 55.8 (41.3)
V - 5.4 (5.03)

Härliga sommarsiffror!

Idag kom SCB med sin stora partisympatiundersökning. Om man ska bry sig om och borra lite i någon undersökning så är det denna. SCB brukar göra en undersökning i november och en i maj. Urvalet är stort och man kan därför göra intressanta brytningar på olika grupper. Just denna undersökning är också den som med någon procents felmarginal brukar stämma med valresultaten vart fjärde år.

Jag tänkte här återge två olika delar av undersökningen:

Åldersgruppen 18-24 år

                                 c        fp        m        kd        mp        s        v        övr
Maj 2006                  2.4    10       27.7   1.8       10         34.1   11.2      2.9 
Maj 2008                  6.1     6.1     17.4    2.0       10.1     47.8    7.5       2.9Småland med öarna


                                   c        fp        m        kd        mp        s        v        övr
Maj 2006                     9.8   6.2       23.7   8.3       3.2        42.3   4.7        1.7
Maj 2008                     7.8   4.6       18.4   7.8       4.8        49.3   6.0         2.8


Tänk vad mycket klokt folk det finns...


Kurt Lundgren i Ölandsbladet
"En Arena av dessa dimensioner ger en mängd möjligheter som skapar dynamik i hela regionen, och inkomster: Stora musikarrangemang, kanske VM-speedway, klassiska konserter, internationella cuper, allt detta arrangemang som kan dra storpublik - denna publik försvinner inte upp i tomma intet utan den åker över till Öland och handlar, den far till Glasriket och Astrid Lindgrens Värld och den ser sig om i Kalmar län. Den stannar ett par dagar, äter, lever, bor, handlar och spelar golf här, eller boule, som är roligare."


Linus Hellman i Barometern
"Jag var nyligen i Östersund när Kalmar FF spelade i svenska cupen där. Där har man en splitter ny arena, Jämtkraft Arena, som tar 5 000 sittande på långsidor, under tak, med i övrigt finfina faciliteter. Och man har förstått att placera arenan en bit ut från stadskärnan. Östersund är en mindre kommun än Kalmar, med ett bästa fotbollslag som spelar i tredjedivisionen, men där har man alltså ändå en arena som vida överträffar öststatsmonstret Fredriksskans.
Samma sak i Borås. Varför protesterades det inte där när kommunen gick in med pengar i projektet Borås Arena? Och varför hör vi inte heller idag negativa röster från Borås, om det nu är så fel av kommuner att satsa på evenemangsarenor? Eller var ett arenaprojekt där så oerhört mycket rimligare än i Kalmar?
Förklara i så fall gärna på vilket sätt. I Borås kommer man nästa år att vara en av orterna som är med och arrangerar U21-EM i fotboll. Det kommer att generera extremt mycket turism, medial uppmärksamhet och annat positivt. Utan Borås Arena skulle inte det vara möjligt, och samma slags framtidsmöjligheter finns förstås för oss i Kalmar, om viljan och intresset bara finns där."

Otillräckligt stöd för K14

I december beslutade kommunfullmäktige att ställa upp på en ansökan från Kalmar län om att bli Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Detta under förutsättning att det fanns bred politisk enighet inom Kalmar kommun och mellan länets kommuner. Jag tycker det var ett klokt beslut.

Ska man vara med i ett projekt i den här storleksordningen och som dessutom sträcker sig in i nästa mandatperiod så bör det politiska stödet vara väldigt brett. Det sämsta hade varit att köra igenom en sån här satsning med stöd av lite drygt hälften av länets kommuner. Kommuner som kanske dessutom hade tagit sitt beslut med en knapp majoritet. Det hade garanterat att projektet från början till slut hade kritiserats och granskats i en sådan omfattning att det knappast hade blivit ett lyft för kulturen i vår region.

Nu kan vi se att det breda stödet inte fanns i Kalmar kommun, både moderaterna och centern var emot. Inte heller finns stödet hos länets kommuner. Mot den bakgrunden tog arbetsutskottet idag beslut om att för Kalmars del säga nej till en ansökan om Kulturhuvudstad 2014.

Nu får vi istället lägga kraften på att förstärka den kultur och den upplevelsenäring som redan finns. I Kalmar finns det ett väldigt rikt utbud. Vi har nyss öppnat ett nytt konstmuseum, vi sitter i diskussioner med Statens fastighetsverk om hur Kalmar slott ska kunna öppnas mer, bara i sommar har vi sex teatrar med ett rikt utbud, här finns länsmuseum, Kronan och Byteatern. Det saknas med andra ord inte uppslag och möjligheter att bygga vidare på kulturen som upplevelsenäring...

3.3 miljoner i ökade socialbidrag

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har borgerlig majoritet och leds av moderaten Anders Knape. Igår kom en rapport ut till medierna. Den visade på organisationens beräkningar av de ändringar inom socialföräkringssystemet som riksdagen väntas ta beslut om i veckan.

Man har inte bedömt de negativa effekterna för den enskilde individen utan bara koncentrerat sig på de ekonomiska effekterna för Sveriges kommuner. I sin analys kommer man fram till att 10 000 personer fler kommer bli beroende av socialbidrag. Detta till en kostnad av 500 miljoner för Sveriges kommuner. Utslaget på Kalmar kommun innebär det ökade kostnader på 3.3 miljoner.

Då har jag inte sagt något om att 400 000 människor lämnat A-kassan på två år eller att deltidsstämplingen avskaffas. Detta samtidigt som regeringen beslutat att frysa statsbidragen till landets kommuner. Vad gör man inte för att kunna sänka skatterna...

"Åt de som redan haver varda givet" står det i Bibeln. Jag tycker det är en ganska bra sammanfattning av regeringens politik också.

RSS 2.0