Glad men inte nöjd!

Idag kom SCBs statistik över befolkningsutvecklingen 2009. Kalmar kommun ökar med 695 personer. Det är den högsta befolkningsökningen sedan kommunsammanslagningen 1970, dvs på 39 år. 

Det finns ett antal faktorer som jag tror ligger bakom: 

* Bredare arbetsmarknad än tidigare år. Vi har inte alla ägg i några få korgar längre. Det bekräftas också av att vi har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner. Vi har också högst nyföretagande bland jämförelsekommunerna. 

* Fler studenter i Kalmar. 

* Ökad bostadsproduktion, framförallt när det gäller villatomter. Här kommer det att märkas en rejäl ökning de kommande åren tack vare de satsningar på plan-sidan som nu genomförs. 

* Fokus på att hela kommunen ska leva. 

* Vi har under 2009 tagit emot något fler flyktingar än de 175 som är avtalade. Tidigare år har vi inte nått upp ens till avtalet. Det är å andra sidan beroende av att det finns fler bostäder. 

* En högre andel studenter stannar kvar i Kalmar efter avslutade studier på grund av en bättre arbetsmarknad. 

Jag sticker gärna ut hakan och prognostiserar själv en ännu högre befolkningsökning 2010. Detta mot bakgrund av just arbetsmarknadsläget, bostadsproduktionen och sist men inte minst Linnéuniversitetet. 

Vad som däremot bekymrar är Kalmar län. Flera kommuner tappar befolkning, det är helt tydligt att vi håller på att få en rejäl tudelning av Kalmar län med stora minus i mellersta och norra länet medan några få kommuner runt Kalmar ökar. Det är bekymmersamt. Visst ska Kalmar vara motor men det är tveksamt om den motorn har kapacitet att också dra norra länet. Avstånden är helt enkelt för stora. Här är det stor skillnad mot Kronoberg där Växjö ligger i mitten och pumpar. 

Kalmar län ökade sin befolkning med 0.1 procent, Kronoberg ökade med 0.5 procent, Blekinge med 0.2 procent, Halland med 1 procent och Skåne med 1.3 procent. Sker inget dramatiskt så kommer vi även fortsatt vara det enda länet som idag har en lägre befolkning än vad vi hade på 1890-talet. 

Jag redovisar här lite siffror, först Kalmar i förhållande till jämförelsekommunerna och sedan länen.

Befolkning, befolkningsökning och ökning i procent: 

Kristianstad 78 788, +811, 1 procent
Karlskrona 63 342, +538, 0.8 procent
Växjö 82 023, +949, 1.1 procent
Halmstad 91 087, +846, 0.9 procent
Kalmar 62 388, +695, 1.1 procent.

Kalmar län 233 639, +242, 0.1 procent
Kronobergs län 183 162, +938, 0.5 procent
Blekinge län 152 591, +332, 0.2 procent
Hallands län 296 825, +3235, 1.0 procent
Skåne län 1 231 062, +16 304, 1.3 procent.

När man ser dessa siffror kan man också fundera över attraktionskraften över att skapa en småländsk region. Visst, det är säkert enklare att göra just detta. Det går ju ungefär lika taskigt för alla. Men är det långsiktigt rätt? Borde vi inte istället försöka spänna bågen rejält och skapa något riktigt spännande i södra Sverige eller med Östergötland? Ska vi inte försöka knyta oss samman med de delar av landet som har hög tillväxt och utveckling?

Här är siffrorna för Kalmar län:

Västervik 36 290, -66, -0.2 procent
Borgholm 10 806, -49, -0.4 procent
Emmaboda 9 223, -108, -1.1 procent
Hultsfred 13 855, -191, -1.3 procent
Högsby 5 873, -57, -0.9 procent
Mönsterås 12 980, +24, +0.1 procent
Mörbylånga 13 834, +97, +0.7 procent
Nybro 19 576, +19, +0.09 procent
Oskarshamn 26 232, -77, -0.2 procent
Torsås 7044, -32, -0.04
Kalmar 62 388, +695, +1.1 procent

Kommentarer
Postat av: Patrik Löfvin

Hej Johan! Sveriges befolkning ökade totalt med 84 335 personer under samma år vilket ger en procentuell total befolkningstillväxt med 0,91%. Kalmar län bör därmed ha ökat med 2 109 personer och Kalmar kommun med 556 personer för att behålla sin relativa storlek. SCB ( SCB ) http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287538.aspx

Resultatet blir därmed att länet kraftigt har minskat i storlek i förhållande till föregående år och Kalmar kommun ökat med endast 139 personer. "Tack vare stora födelse- och invandringsöverskott ökade Sveriges befolkning med 84 335 personer till 9 340 682 under 2009. Invandringen fortsatte, liksom tidigare år, att öka men i minskad takt. Utvandringen minskade med 13 procent jämfört med 2008."

2010-02-24 @ 00:08:33
Postat av: Johan Persson

HejJag delar din uppfattning. Kalmar som län växer alldeles för lite. Att Kalmar klarar sin andel med råge hjälper inte om regionen i övrigt hackar betänkligt.<JP

2010-02-24 @ 15:47:14
Postat av: Bjarne Ritzén

Kommunens stora ekonomiska stöd till KFF brukar av vissa FF-fans motiveras med att folk flyttar till Kalmar för fotbollsklubbens skull. Vore det inte belysande att nu fråga dessa 695 nya kommunbor om KFF framgångar styrt deras inflyttning till kommunen. Här finns möjlighet till kunskap om hur det förhåller sig.

vänligen

2010-02-27 @ 15:36:57
Postat av: Nej nu räcker de Bjarne Ritzén

Inte nog med att du kastar hatkommentarer mot Kalmar FF på barran och östran,Nu ska du även börja här.DU BOR INTE I SMÅLAND!Du har ett företag i Stockholm.Har du problem med Kalmar FF och att Kalmar ser frammåt och bygger saker?Nu räcker det,Lägg av annars polisanmäls du för nättrakasserier.Du och "Åkep" är vilsna själar.

2010-03-01 @ 17:27:42
Postat av: Bjarne Ritzén

Bäste signaturen " Nej nu räcker de Bjarne Ritzén".Jag har hela tiden försökt att med fakta, bland annat ekonomiska sådana, belysa problemet för en fotbollsklubb av KFF storlek i en bygd av den art som sydöstra Småland utgör.

Du har tydligen inte läst det inlägg jag gjort med rubriken "Faktiska läget-!" där jag konstruktivt diskuterar möjliga vägar till lösning av de ekonomiska problem som uppenbarligen föreligger för KFF. Där utgår jag från det faktiska läget i dag.Beträffande mitt inlägg ovan så är det faktiskt så att många kommentatorer hävdar att en framgångsrik fotbollsklubb drar innevånare till en ort. I detta fall Kalmar.Nu när JP presenterade befolkningsökningssiffrorna för kommunen vore det väl då bra om det var möjligt att mäta betydelsen av KFFs framgångar. Håller du inte med om det? Faktisk kunskap om detta är väl bättre än ett ogrundat troende. När det gäller affärer skall man inte tro, man skall veta. Det är en gammal beprövad sanning.Min bestämda uppfattning är att det är ytterst få kritiska kommentatorer som är motståndare till ett framgångsrikt KFF. Inte ens jag är det. Vad jag med flera vänder oss mot är att de ekonomiska möjliga konsekvenserna för kommunens framtida ekonomi inte belyst på ett klart sätt av kommunledningen. Men nu har man valt väg och då gäller det att erkänna det faktiska läget att kommunen i praktiken kan komma att stå hela ekonomiska risken med arenan.Vore de då inte ändamålsenligt för alla parter att kommunen löser in banklånet nu istället för att låta KFF slänga in räntepengar i gapet på en storbank under ett antal år. Ekonomiskt sett vore det det bästa för alla parter och det skulle ge KFF större möjlighet till arbetsro utan att ständigt behöva fundera över om man skall slanta av på ett stort lån eller satsa pengarna på ett bra spelarmaterial. Om jag var klubbdirektör vet jag vad jag skulle satsa på.Och så slutligen. Bemöt gärna mina uppfattningar och visa att jag har fel men kom inte med löjliga hot om polisanmälan för nättrakasserier ej heller med anklagelser för hatkommentarer mot KFF. Låt oss hålla detta på en intellektuellt

godtagbar nivå.Och JP. Vore tacksam om Du lät detta publicers eftersom det är svaret på ett ganska grovt personligt angrepp.

Vänligen

Bjarne R

2010-03-03 @ 10:49:58
Postat av: Lägg av

Bjarne,Hur kommer det sig att du alltid ska ha "sista ordet"?Då menar jag att alla insändare du kommenterar så bemöter du dem på ett sätt som om dem har helt fel och du rätt.Om du nu är intresserad av KFF så mycket(Kalmar FF supporter?Känns inte som de)så ska du se till att gå på matcherna och värma laget med sång,applåder och uppleva känslan.Inte sitta och kommentera negativa saker hela tiden.När är det dags för dig att helt sluta kommentera Kalmar FF artiklar?Negativa sådana ja!

2010-03-03 @ 15:38:19
Postat av: Bjarne Ritzén

Ja det beror väl bland annat på att jag håller mej till att kommentera sakfrågor istället för att ägna mej åt onödiga och tidsödande personangrepp. Att jag reagerar mot personangrepp och hot kanske du tycker är klandervärt? Hur bedömer du själv KFFs ekonomiska situation. Det vore intressant att höra.

2010-03-03 @ 22:10:57
Postat av: Johan Persson

Jag bedömer Kalmar FFs ekonomi som bättre och bättre. Man är nu en av de klubbar i allsvenskan som har bäst ekonomi. 70 miljoner i eget kapital.JP

2010-03-04 @ 09:38:03
Postat av: Lägg av

Kalmars ekonomi är näst bäst i Sverige,Nya Arenan kommer öka sponsorintäkter,biljettintäkter och främst även reklam.Nya Arenan kommer säkerligen även att påverka flera framtida Kalmar FF spelares beslut.Man spelar hellre på en ny topmodern arena i ett toplag i Allsvenskan med mycket mycket bra ekonomi.Bjarne kanske dags att sluta kommentera överhuvudtaget?Snälla du "onödiga och tidsödande personangrepp"..Hur gammal är du?Det DU håller på med är negativa åsikter om Kalmar FF.Får be om ursäkt om du blev ledsen eller så för mina "angrepp" men det räcker med det du och denna "Åkep" håller på med..

2010-03-04 @ 10:29:27
Postat av: Bjarne Ritzén

Bästa Johan Persson med anonyma medarbetare.Ingen vettig människa önskar att KFF skall misslyckas i sin satsning men det ekar litet ihåligt när dina anonyma medarbetare känner sig tvingade till att ta till hotelser för att försöka tysta ned obekväm information.JP du säger att KFF ekonomi blir bättre och bättre samt att KFF är en av de allsvenska klubbar som har bäst ekonomi. Verkligheten är att KFF gick med förlust av verksamheten med drygt 4 miljoner guldåret 2008 sam med en förlust på 6.5 miljoner år 2009. Trenden är inte gynnsam och vad hjälper det att vara en av de allsvenska klubbarna med bäst ekonomi när ytterst få klubbar i allsvenskan nått nollresultat 2009. Att vända till ett nollresultat för KFF kräver 25000 fler åskådare 2010. Att behöva sälja tre bra spelare med jämna mellanrum för att få cash flowsituationen under kontroll är heller ingen bra lösning på sikt. Om dina anonyma medarbetare anser att det är att tala negativt om KFF så får det stå för dem."Lägg av" säger "Nya Arenan kommer säkerligen även att påverka flera framtida Kalmar FF spelares beslut".

Den som tror att en nutida professionell fotbollsspelare från till exempel Brasilien, Avesta eller Finland blir mer "hemmatrogen" bara för att arenan han spelar hemmamatcherna på är nybyggd borde ta sig en allvarlig funderare över hur verkligheten ser ut i dagens profsfotbollsvärld.Jag upprepar därför JP. Lös in banklånet och ge därmed KFF åtminstone en bättre möjlighet att lyckas. Den politiska belastningen av detta kan du säkert ta eftersom hela kommunstyrelsen står bakom både borgen och det frikostiga föreningsstödet till KFF.

Och så "Lägg av". Du vill att jag skall sluta kommentera. Får jag föreslå att du sätter dig ner och börjar räkna. Starta gärna med den budget som KFF lovat komma med den 10: mars.

Vänligen

2010-03-05 @ 19:08:12
Postat av: Johan Persson

HejDet där med anonyma medarbetare får du lägga av med. Att allsvenska klubbar säljer spelare är inga engångsföreteelser som bara sker enstaka år. Det har blivit vardag för fotbollslag. Mot den bakgrunden håller inte ditt resonemang. Med sina 75 miljoner tillhör Kalmar FF en av allsvenskans rikaste klubbar. Det ska vi väl vara glada för!JP

2010-03-06 @ 09:03:42
Postat av: Bjarne Ritzén

JP,

jovisst alla allsvenska fotbollsklubbar säljer spelare men av olika skäl. Klubbchefen Svante Samuelsson säger i en intervju: "på sikt måste vi också se till att bättre balansera den löpande verksamheten".

Vad jag förstår är resultatet av den löpande verksamheten rakt av beroende på de idrottsliga framgångarna för KFF. Spelarkvalitéten måste säkerställas i första hand annars blir det dåligt med inbetalningarna till lånet.Och, JP!

Det var du som släppte in signaturen:"Nej nu räcker de Bjarne Ritzén" med hotet om polisanmälan, inte jag.

Vänligen

2010-03-06 @ 10:16:54
Postat av: Lägg av

Bara ge dig,Jag har saker att göra på dagarna.Sluta kommentera.För dina åsikter håller inte,Du har inte alltid rätt.PS:Du bor inte ens i Småland..Hmmm?Bry dig inte om varken JP eller KFF artiklar.

2010-03-06 @ 14:28:25
Postat av: Johan Persson

HejJag släpper igenom de mesta kommentarerna på denna blogg. Undantaget är svordomar, könsord osv.Skulle jag börja censurera, som Inger Hillmansson gör på sin blogg, så skulle jag få berättigad kritik för det.JP

2010-03-06 @ 16:10:18
Postat av: Bjarne Ritzén

JP! Reglerna för din blogg är kristallklara. Inga svordomar inga könsord men anonyma hotelser om polisanmälan om jag inte slutar kommentera i din blogg är ok.

Tydligare kan det väl inte sägas.

Vänligen

2010-03-07 @ 16:44:30
Postat av: Johan Persson

HejNaturligtvis får man göra en bedömning varje gång. I det här fallet trodde jag att debattören Ritzén var kapabel att ta diskussionen utan min censur..JP

2010-03-08 @ 08:45:11
Postat av: Bjarne Ritzén

Naturligtvis bäste JP men det innebär ju inte att jag tolererar anonyma hot. Det var ju dessutom inte mycket till diskussion som de anonyma"debattörerna" bjöd in till.Det är även frapperande hur få det är som på bloggar och i tidningar vågar framträda under sitt rätta namn.Så ett helt annat ämne.

Universitetets placerng.

Jag läste att du sagt att järnvägen in till Kalmar var en "barriär" för utvecklingen men att SJ och Banverket inte ville flytta.I Tyskland har man de senaste 20-30 åren försökt behålla de järnvägsstationer som ligger i stadskärnorna genom att gräva ned dem eller bygga över dem.

Varför inte "bygga in" Kalmar Central i de nya universitetsbyggnaden om den nu nödvändigtvis måste ligga där tydligen S och M har bestämt.

Vänligen

2010-03-08 @ 11:42:48
Postat av: Johan Persson

HejNär det gäller universitet och järnvägsstationen så var det mer en allmän betraktelse att järnvägsstationen ligger som en barriär mellan Kvarnholmen och slottet. Att vi inte har några sätt att komma över eller under denna barriär utan att det handlar om att gå runt. Mot den bakgrunden undersöker vi nu det som du är inne på. Går det att förena järnvägsstationen i centrum med bebyggelse, gästhamn och öppna ytor. Detta för att få bort denna barriär-effekt på den kanske mest läckra platsen i kalmar.JP

2010-03-08 @ 12:22:17
Postat av: Bjarne Ritzén

JP, varför gå runt? Varför inte göra barriären till en bro mellan Kvarnholmen och Stadsparken/slottet?Den byggbara ytan är på ca 26 000 kvm i varje våningsplan om man bygger in Kalmar C där grundplanet innehåller jvg med station och spår ut till hamnnen sam ekonomiutrymmen/parkeringar.Ett komplex med tre plan ovan markytan (stör ej skylinen) skulle ge ca 65000kvm "universitetsyta" samt möjlighet till parkeringshus under markplanet. Vill man glesa ut i komplexet kan väl gamla idrottsplattsens 19000kvm användas.

Hur många kvm behövs för ett helt nytt universitetskomplex?

Pågår en utredning?

Hur ser utredningsuppdraget ut? Och så det viktigaste. Hur ser universitetsledningsvetenskapliga program ut för de närmaste fem till tio åren?

Vänligen

2010-03-09 @ 11:43:51
Postat av: Johan Persson

HejDet är intressant det du skriver. Det ligger mycket i det. Utredningsuppdraget både när det gäller universitetsplaceringen och den fördjupade översiktsplanen handlar om att studera möjligheterna av det slag som du skriver. Jag räknar med att inom kort kunna presentera den fördjupade översiktsplanen för centrum.Ytan för hela universitet handlar om cirka 50 000 kvadratmeter. Hur dessa ska fördelas mellan befintligt och nytt analyseras nu.Universitets planer framåt kan jag inte redogöra för här. Kolla deras hemsida, jag tycker man får en hygglig bild där.JP

2010-03-09 @ 12:33:32

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0