Per Dahl sågar alliansen i Kalmar

Följande inlägg har sänts in till Barometerns ledarsida idag. Detta med anledning av kommentaren om Kalmars kommuns ekonomi. Det mest intressanta är egentligen inte mitt svar utan Per Dahls svar. Större sågning av Kalmars så kallade Allians får man väl leta efter...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brev till ledarsidan, fredag; Johan Persson

Om Kalmars ekonomi 


Jag har full förståelse för att de borgerliga partierna i Kalmar och dess "valarbetare" Per Dahl på Barometerns ledarsida är missnöjda med tillvaron.


I SCBs medborgarundersökning får den kommunala verksamheten mycket goda betyg av kommuninvånarna, vi har lägst arbetslöshet bland jämförelsekommunerna och vi har klättrat kraftigt de senaste åren när det gäller företagsklimatet.

 

Nu börjar dessutom arbetet med att få en långsiktig god kommunal ekonomi att märkas. Kalmar kommun har under en lång rad av år haft för svag ekonomi. Mot den bakgrunden initierade jag under 2007 ett arbete med att långsiktigt få en bättre ekonomi. Hela arbetet har gått under namnet "Budget i balans". I detta ingick ett omställningspaket och besparingar. Det ledde fram till att vi i juni månad 2008 i nästan full enighet tog en budget som gav ett överskott på omkring 100 miljoner per år de kommande åren.

 

Några månader senare slog lågkonjunkturen och finanskrisen till. Prognoserna över kommunens ekonomi förändrades dramatiskt på bara några veckor. Hela det överskott som vi budgeterat bara några månader tidigare sjönk ihop och riskerade bli ett underskott. I det läget valde den rödgröna majoriteten att gå fram med ytterligare besparingar och en skattehöjning. Detta för att undvika ett läge där vi skulle inleda lågkonjunkturen med ett underskott.

 

Det underskottet skulle i så fall hämtas hem under 2010 och 2011, det vill säga i ett läge där konjunkturen förväntades vara ännu sämre. De borgerliga partierna var upprörda och ville varken ta beslut om skattehöjning eller ytterligare besparingar. Vi skulle inte göra något. När vi sedan kom fram till juni 2009 retirerade de borgerliga och accepterade både skattehöjningen och ytterligare besparingar.

 

Nu kan vi konstatera att Kalmar kommun gör ett hyggligt överskott för år 2009. Vi klarar våra finansiella mål. Det är positivt. Jag har inget emot att sänka skatten men ett sådant beslut måste i så fall vila på en långsiktig analys om en god och stabil ekonomi. Om de borgerliga partierna nu helt plötsligt har ändrat uppfattning och vill sänka skatten så får de naturligtvis föreslå det men då får de också redovisa vilka ytterligare besparingar inom skola, vård och omsorg som ska finansiera detta. Det tror jag inte sker. De borgerliga partierna i Kalmar pratar ofta om sänkt skatt men när det sedan kommer till kommunfullmäktige så tystnar kraven.

 

 Johan Persson

 

Kommunstyrelsens ordförande (s) i Kalmar

 

Svar

 

När partierna tystnar måste tidningen tala.

 

Per Dahl


Kommentarer
Postat av: Bjarne Ritzén

Du skriver: "Nu kan vi konstatera att Kalmar kommun gör ett hyggligt överskott för år 2009. Vi klarar våra finansiella mål. Det är positivt. Jag har inget emot att sänka skatten men ett sådant beslut måste i så fall vila på en långsiktig analys om en god och stabil ekonomi".Bästa Johan Persson. Jag betvivlar inte din förmåga till ekonomisk analys men jag ifrågasätter starkt hur du använder den. Det kan ju inte vara så speciellt svårt att få det gå ihop sig när man som du höjer skatten när det passar och att sedan skryta med ett överskott är litet magstarkt.Du skriver att en skattesänkning skall bygga på en "långsiktig analys om en god och stabil ekonomi". Förutom den bristfälliga tydligheten i denna ordramsa kanske du vill ypplysa om huruvida skattehöjningen byggde på samma typ av "analys"?Det du skriver är inte trovärdigt!Med hur många anställda och årsarbeten ökade föresten kommunorganisationen under 2009?

Vänligen

2010-01-30 @ 10:58:41
Postat av: Johan Persson

Hej Bjarne!Jag vet inte direkt om jag skrutit över kommunens ekonomi. Det får vara din tolkning. Jag kan bara konstatera att vi under den här mandatperioden har sparat 75 miljoner, löst ut cirka 100 personer genom omställningspaket och höjt skatten med 40 öre.Hade vi inte gjort något av detta så hade vi idag haft ett minus på cirka 50 miljoner kronor.Hade vi antagit alliansens budgetförslag på senhösten 2008 (dvs nej till yttelrigare besparing och skattehöjning) så hade vi landat på ett plus på cirka 20 miljoner kronor. Det vill säga vi hade inte ens nått 1 procent i överskott.Nu är det istället ett plus på 83 miljoner. Det visar väl ganska tydligt att de åtgärder som vidtagits har varit rätt, även om besluten av svåra att ta. Att höja skatten och besluta om ytterligare besparingar var defintivt inte roligt.På något sätt känns denna diskussion lite underlig. Hade vi inte nått våra finansiella mål hade sannolikt Bjarne och andra kritiserat det. Nu når vi dem och då är det också fel. Kan det vara så enkelt att jag i princip alltid har fel på grund av att jag är socialdemokrat?JP

2010-01-31 @ 11:30:12
Postat av: Bjarne Ritzén

Bäste Johan Persson!

Jag förstår varför du anser denna diskussion känns "litet underlig" eftersom du inte försöker svara på dom frågor jag ställt. Det är synnerligen trist att ofta erfara att du slirar med fakta och undviker som du tydligen anser svåra frågor.Fakta är att du nått dina ekonomiska mål genom att höja skatten.

Fakta är att du motsätter dig en ordentlig översyn av den kommunala organisationen och fakta är att du tydligen inte kan eller vill svara på frågan om hur hur många anställda och årsarbeten kommunorganisationen ökade med under 2009?Din partitillhörighet speler en mycket underordnad roll för mej. Däremot har jag en viss aversion mot folk som aldrig vågar erkänna begångna misstag och som försöker slingra sig genom att inte besvara raka frågor. Politiker, sak samma från vilket parti har tydligen en sjuklig rädsla för att, inte göra fel men att erkänna dem. Det gör på mej ett löjligt intryck som politikerna borde försöka undvika. Kanske genom att börja med att besvara raka frågor på ett rakt sätt. Alla frågor ställs ju inte av illvilja. Inte ens till politiker.

Vänligen

2010-01-31 @ 20:43:49
Postat av: Johan Persson

Hej Bjarne!Jag tycker nog att jag genom åren har ägnat ganska mycket tid på att svara på frågor och diskutera med dig. Ändå dessa beskyllningar om att man inte svarar på frågor, att man slirar, att man är sjuklig osv. Dessa påståenden får naturligtvis stå för Bjarne Ritzén själv.1. Ja, självklart har skattehöjningen och besparingarna hjälpt Kalmar att nå ett överskott. Tror du att de hade genomförts om det inte hade varit för för att få en bättre ekonomi??2. Jag motsätter mig inte alls en genomlysning av den kommunala verksamheten. Den pågår ständigt. Extern hjälp har tagits in dels från SKL och dels från ledningsbolaget som gick igenom omsorgen. Därutöver har vi en väl fungerande kommunal revision som ständigt granskar. Jag tycker att man som politiker i den här kommunen har ett ansvar att hela tiden jaga ständiga förbättringar och smidiga organisatoriska lösningar. Det har jag ägnat mig åt under dessa år. Bjarne Ritzén och de borgerliga partierna i Kalmar vill kalla in ett antal konsulter som ska göra det jobbet. Här tycker vi olika, helt enkelt.3. Antalet anställda ökade under 2009 med 18 personer, varav 35 var inom omsorgen(fler äldre och handikappade). En minskning fanns inom barn- och ungdom på grund av färre elever. År 2007 ökade vi med 98 personer, under 2008 med 101 personer.JP

2010-02-01 @ 14:46:36
Postat av: Bjarne Ritzén

Bäste Johan Persson!Tack för svaren.

Nu börjar det ta sig men fortfarande är du ute och slirar.

Jag vill inte kalla in ett antal konsulter som skall göra jobbet som du påstår. vad har du fått det ifrån? Jag har aldrig påstått att du är sjuklig i något avseende utom att politiker generellt verkar vara sjukligt rädda för att erkänna begångna misstag. Har du motsatt uppfattning så ge mej ett (1) konkret fall. Låt oss byta och bryta åsikter men jag ber dig undvika politiskt inlärd debatteknik den imponerar inte på mej.

Vänligen

2010-02-01 @ 21:08:04
Postat av: Johan Persson

HejPolitiskt inlärd debattteknik? Vad är det för strunt. Jag skriver och står för vad jag säger.JP

2010-02-02 @ 08:11:48
Postat av: Bjarne Ritzén

Bäste Johan Persson.

Nu vill jag kommentera vad politisk inlärd debatteknik är för strunt och med två exempel visa hur den fungerar.Politikers debatteknik går ut på att inte svara rakt på raka frågor utan svara på något annat. Att inte tala om hela sanningen. Att inte tala helt sant om det går att slingra sig. Går det inte att slingra sig så besvarar man inte frågan.Som exempel på detta har jag valt två fall.Fall 1) Salveprojektet.

Andra halvåret 2009 frågade jag varför Salveprojektet fortfarande drog kostnader under 2008. Du svarade att det hade avvecklats och inte skulle dra några kostnader från och med bgå 2009.

När jag i dag ( 3: februari) kontrollerar fakta finner jag att Salvefastigheten med anläggningar fortfarande ägs av kommunen och hanteras av dess turismfunktion. Som ägare av fastigheten 2009 och 2010 torde kommunen fortfarande vara ekonomiskt ansvarig för de kostnader som anläggningen bevisligen drar.Fall 2) Före jul interpellerade Jonas Löhnn i fullmäktige om vem som givit stadsarkitekten uppdraget att sitta i Gota Medias projektgrupp för nya mediahuset samt om han uppbar arvode för sitt arbete i gruppen. Den senare frågan ställdes även till vd i Gota Media. Från politisk ansvarig har fortfarande inget svar kommit. Vd Gota Media lät den 2: februari i Östran meddela att Gota Media inte betalt stadsarkitekten något arvode.Här var tydligen frågorna så svåra att besvara att tekniken att inte svara alls måste tillgripas av kommunens politiska ledning.Att leda en kommuns verksamhet måste betraktas som en mycket viktig verksamhet. Dessa två händelser som jag refererat minskar tilltron till kommunledning. Vad var det som hindrade dig att 2009 konstatera att Salve fortfarande skulle dra kostnader 2009 och 2010 och vad var det som hindrade kommunledningen att svara på Jonas Löhnns interpellation.

Dessa två frågor torde cirkulera i kommuninnevånarnas huvuden.

Bäste Johan Persson.

Nu vill jag kommentera vad politisk inlärd debatteknik är för strunt och med två exempel visa hur den fungerar.Politikers debatteknik går ut på att inte svara rakt på raka frågor utan svara på något annat. Att inte tala om hela sanningen. Att inte tala helt sant om det går att slingra sig. Går det inte att slingra sig så besvarar man inte frågan.Som exempel på detta har jag valt två fall.

Fall 1) Salveprojektet.

Andra halvåret 2009 frågade jag varför Salveprojektet fortfarande drog kostnader under 2008. Du svarade att det hade avvecklats och inte skulle dra några kostnader från och med bgå 2009.

När jag i dag ( 3: februari) kontrollerar fakta finner jag att Salvefastigheten med anläggningar fortfarande ägs av kommunen och hanteras av dess turismfunktion. Som ägare av fastigheten 2009 och 2010 torde kommunen fortfarande vara ekonomiskt ansvarig för de kostnader som anläggningen bevisligen drar.Fall 2) Före jul interpellerade Jonas Löhnn i fullmäktige om vem som givit stadsarkitekten uppdraget att sitta i Gota Medias projektgrupp för nya mediahuset samt om han uppbar arvode för sitt arbete i gruppen. Den senare frågan ställdes även till vd i Gota Media. Från politisk ansvarig har fortfarande inget svar kommit. Vd Gota Media lät den 2: februari i Östran meddela att Gota Media inte betalt stadsarkitekten något arvode.

Här var tydligen frågorna så svåra att besvara att tekniken att inte svara alls måste tillgripas av kommunens politiska ledning.Att leda en kommuns verksamhet måste betraktas som en mycket viktig verksamhet. Dessa två händelser som jag refererat minskar tilltron till kommunledning. Vad var det som hindrade dig att 2009 konstatera att Salve fortfarande skulle dra kostnader 2009 och 2010 och vad var det som hindrade kommunledningen att svara på Jonas Löhnns interpellation.

Dessa två frågor torde cirkulera i kommuninnevånarnas huvuden.änligen

2010-02-03 @ 21:48:51
Postat av: Johan Persson

HejDubbelfel!Salve som bolag är avvecklat och drar inga kostnader för Kalmar kommun. Några månader efter att jag tillträtt som kommunalråd drev jag igenom att kommunen skulle ta sin hand från projektet. Antingen skulle vi avveckla anläggningen och bolaget själva eller så skulle den säljas. Vi prövade försäljning, ett antal anbud kom in men inget gick i lås. Då klev fastighetsägarna som var inblandade i Salveprojektet in och tog över ansvaret för driften. Ett optionsavtal upprättades om att de skulle få köpa anläggningen när detaljplanen för området var klar. Detta avtal gäller fortfarande och de har i sin tur arrenderat ut det till ett företag som driver Salve. Parallellt med detta har bolaget avvecklats, rent formellt har det gått till så att det har fusionerats in i Destination Kalmar. Sålunda finns inte bolaget längre och vi har heller inga kostnader för detsamma.När det gäller Jonas Löhnns interpellation så har Bjarne fel även där. Ett tämligen utförligt svar på denna interpellation gavs av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mona Jeansson.HälsarJP

2010-02-04 @ 08:13:09
Postat av: Bjarne Ritzén

Bäste Johan Persson.

Vem äger aktierna i Destination Kalmar AB och vem står för förlusterna för Salvefastigheten? Ditt resonemang om detta är inte trovärdigt!Du är tämligen ensam om att mena att Mona Jeansson lämnat ett utförligt svar på Jonas Löhnns interpellation. Eftersom du vad jag förstår är den ende som uppfattade hennes svar som utförligt och klarläggande kanske du här vill upprepa vem som gav stadsarkitekten uppdraget att medverka i Gota Medias projektgrupp samt huruvida han uppbär arvode från Gota Media.Efter att tagit del av ljudinspelningen från aktuellt fullmäktigemöte samt det skriftliga underlaget kan jag bara konstatera att Mona Jeanssons interpellationsvar samt dina inlägg är fullkomligt irrelevanta för enterpellationen. Detta framgår med önskvärd tydlighet av Mona Jeanssons uppgift att stadsarkitekten inte kommer att deltaga i behandlingen av aktuellt ärende inom stadsbyggnadskontoret. Varför kan man fråga sig om din inställning till ärendet är den du uttalar.Mona Jeansson har försatt stadsarkitekten samt stadsbyggnadskontoret i en jävsituation som svårligen går att rättfärdiga. Om inte kommunledningen inser detta är den endast att beklaga.

Förutom Mona Jeanssons indirekta erkännande av jävsituationen kan man mellan raderna i hennes svar läsa att när kamarillan kräver skyndar kommunledningen till.

Vänligen

2010-02-05 @ 22:03:32
Postat av: Johan Persson

HejGanska märklig diskussion full av misstänksamhet och beskyllningar.1. Salvestaden AB är nedlagt. Bolaget finns inte längre. Den verksamhet som bedrivs på området sköts av privata aktörer. I enlighet med det avtal som finns med dessa kommer markområdet att säljas till dessa när det finns en färdig detaljplan. Eftersom bolaget inte finns längre och marken disponeras av andra så drar inte Salve några kostnader för Kalmar kommun. Jag vet inte om jag kan uttrycka det mer tydligt än så.2. När det gäller stadsarkitekten medverkan i en bedömningsgrupp så hanteras den frågan där den hör hemma, nämligen på samhällsbyggnadskontoret. Eftersom Bjarne Ritzén nu tagit del av nämndordförandens svar på interpellationen så har han kanske också tagit del av ett yttrande från Sveriges Arkitekter där det tydligt framgår att medverkan i denna typ av bedömningsgrupper inte är särskilt ovanlig runtom i Sverige.JP

2010-02-09 @ 14:17:56
Postat av: Bjarne Ritzén

Salve.

Kommunen står fortfarande som ägare till Salve och därmed ekonomiskt ansvarig. Kan du förneka detta?Mediahuset!

Mona Jeansson låter meddela att stadsarkitekten inte kommer att medverka vid samhällsbyggnadskontorets handläggning av ärendet. Vilken slutsats drar du av detta? Min slutsats är att Mona Jeansson erkänner att stadsarkitekten försatt sig i en jävsituation. Eftersom han besitter en chefsbefattning inom samhällsbyggnadskontoret är även kontoret jävigt i detta mål.

Detta är fakta men det går säkert att rösta om det i fullmäktige.

2010-02-12 @ 16:00:06
Postat av: Johan Persson

HejVi står som ägare till marken men det känns ju bra att du nu i alla fall insett att kommunen inte lägger pengar på detta. Det påstod du ju tidigare.JP

2010-02-14 @ 14:24:43
Postat av: Bjarne Ritzén

Bäste Jonas Persson, nu slirar du igen!

Kommunen står inte bara som ägare till marken utan till hela anläggningen med åtföljande ägareansvar.Jag förstår innerligt väl varför du inte kommenterade stadsarkitektens och samhällsbyggnadskontorets jävsituation i mediahusbygget.

Vänligen

2010-02-14 @ 23:22:55

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0