Okunskap eller bluff?


Det ligger nu ett förslag om att förstärka mark- planeringsenheten på kommunledningskontoret. Det är den enhet som jobbar med övergripande fysisk planering. I detta uppdrag ingår bland annat översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, exploateringar av nya bostadsområden, trafikfrågor, kollektivtrafik och landsbygdsfrågor. Tillskottet sker genom att vi för över 2 miljoner från kommunledningskontorets överskott för 2009 till att användas år 2010.   

Tidigare har vi förstärkt samhällsbyggnadskontoret med 5 miljoner kronor, detta för att man från och med 2010 ska kunna öka antalet detaljplaner från 20 till 40.

Dessa satsningar gör vi för att Kalmar ska ha en god planberedskap när konjunkturen vänder. Vi gör det också för att kunna möta det intresse som just nu finns för att investera i Kalmar. Det är ett intresse som var betydligt svalare för några år sedan.

Med anledning av detta skriver oppositionsrådet Inger Hillmansson (fp) följande på sin blogg:

"Den fysiska planeringen ligger efter eftersom de rödgröna vill hinna sälja marken i Kalmar centrum innan de förlorar makten."

Jag måste tillstå att jag behövde läsa samma mening flera gånger.

I april går ett förslag till fördjupad översiktsplan för Kalmar centrum ut på samråd. Här ges en samlad bedömning av trafik, bostäder, parkeringar, vattenmiljöer osv. Synpunkterna i samrådet ska sedan sammanställas innan förslaget återigen ska ställas ut innan kommunfullmäktige kan ta beslut. Det blir sanolikt under hösten.

I samband med detta kan man starta igång ett detaljplanearbete för ett avgränsat specifikt område. Ett sådant arbete tar i bästa fall mellan 9 och 12 månader.  

Enligt det regelverk vi har så kan inga markområden säljas innan det finns en detaljplan som vunnit laga kraft. 

Det finns således INGA som helst möjligheter att sälja någon mark för att uppföra exempelvis bostäder eller parkeringshus i centrala Kalmar förrän tidigast under 2011. Detta gäller alldeles oavsett om mark- planeringsenheten får sina resurser eller ej.

Läs då återigen citatet från Inger Hillmanssons blogg. Nu återstår två alternativ:

1. Antingen så vet hon, efter snart fyra år som oppositionsråd, inte om vilket regelverk som gäller i Kalmar kommun. 

2. Eller så bluffar hon medvetet. 

Jag vet inte vad som är värst. Hur eller hur borde hon, om hon har någon heder i kroppen, dra tillbaka inlägget från sin blogg.

   

Kommentarer
Postat av: JJ

Nu tänker jag inte kommentera Hillmanssons inlägg utan ställa en fråga på egen hand. Hoppas att det är okey.Du skriver att ni ska öka antalet detaljplaner med det dubbla. Två funderingar angående det. Är det något som säger att detaljplanernas kvalitet och kvantitet har med varandra att göra? Och om "Kalmar ska ha en god planberedskap när konjunkturen vänder", är det inte lite sent i så fall att börja nu (med tanke på den långa planprocessen, ev. överklaganden m.m.)? Borde detta inte gjorts 2008 i så fall?Vänliga hälsningar

JJ

2010-01-29 @ 14:25:22
Postat av: Johan Persson

HejJag har svårt att se sambandet mellan kvalité på en enskild detaljplan med den mängd av detaljplaner som produceras. Varje detaljplan är ju helt unik.I den förra lågkonjunkturen under 90-talet drog Kalmar ned på arbetet med planer på grund av att man behövde spara. Så gör vi inte den här gången. För att möta det stora intresset av att investera och bygga i Kalmar så ökar vi istället insatserna. Vi planlägger också stora verksamhetsområden såsom Smedby industrimområde för att kunna möta en sannolikt ännu högre efterfrågan i högkonjunktur.Under påbörjades hela arbetet med att effektivisera vår planprocess. Detta beslutades sedan under 2009 och innebär bland annat att trafikplaneringen har förts över från Gatu-parknämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Detta för att korta ledtider i den kommunala processen. Parallellt med det har planprogram, fördjupade översiktsplaner, ortsanalyser och detaljplaner producerats. Så det är inte direkt så att inget har hänt parallellt.Nu blir det dock en växel till.JP

2010-01-29 @ 14:55:55
Postat av: JJ

Tack för svaret!Just det här med att varje detaljplan är unik är väl lite det jag ville komma till. Att just dubblera antalet planer rakt av känns (och här får du ursäkta) lite som ett politikerresonemang. Bara för att fler planer görs behöver ju det inte innebära att stadens planering blir bättre. Det känns stundtals som om stadsplaneringen saknar en helhetssyn. En uttalad stadsvision! Jag har förstått att en ny översiktsplan kommer att tas fram, kanske kommer den att beskrivas där? Se inte detta som någon kritik, det är mer generella funderingar.Det du beskriver gällande kommunens omorganiseringar på planeringssidan låter väldigt genomtänkt. Ett bra initiativ som, likt du säger, sannolikt leder till effektivare planering.

2010-01-29 @ 17:02:50
Postat av: Bjarne Ritzén

Johan du skriver: "Jag har svårt att se sambandet mellan kvalité på en enskild detaljplan med den mängd av detaljplaner som produceras. Varje detaljplan är ju helt unik."Om du inte sett detta samband varför ökar du då antalet anställda?

Vänligen

2010-01-30 @ 11:09:14
Postat av: Johan Persson

HejJust denna helhetssyn som du efterlyser är absolut nödvändig. Det har saknats i Kalmar och är en av förklaringarna till att vi har haft svårt att öka bostadsproduktionen, den andra förklaringen är att antalet detaljplaner har varit för få.I april kommer ett första "helhetsgrepp" när en fördjupad översiktsplan för hela centrum går ut på samråd. Efter sommaren kommer översiktsplanen för hela kommunen ut för samråd. Med detta som bas kan vi sedan möta intresset från de som vill bygga bostäder och investera i Kalmar. Vi måste helt enkelt öka bostadsproduktionen om vi ska kuna fortsätta växa som kommun.HälsarJP

2010-01-31 @ 11:34:43

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0